Guru Meditation Error when connecting to Eduroam (WPA2-Enterprise) • Hi,

  I am using my LoPy for a project on my university but I am having troubles connection it to the Eduroam network.
  Every time it connects I get a Guru Mediation Error and it restarts.
  I tried to update the firmware to latest version but it made no diference.
  Any help would be welcome since I really need this to work in order to finish my projects.

  How I am connecting (my university network doesn't need certs):

  wlan.connect(ssid='eduroam', auth=(WLAN.WPA2_ENT, 'myemail', 'mypassword'), identity='myemail')
  

  The error:

  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x4018674d PS   : 0x00060a30 A0   : 0x8018160e A1   : 0x3ffdf5d0 
  A2   : 0x3ffe3fb4 A3   : 0x00000001 A4   : 0x3fff52c8 A5   : 0x00000001 
  A6   : 0x3ffdf6a4 A7   : 0x00000001 A8   : 0x80186749 A9   : 0x3ffe3fc8 
  A10   : 0x00000000 A11   : 0x000000ff A12   : 0x3ffe3fb4 A13   : 0x00000000 
  A14   : 0x00000002 A15   : 0x00000005 SAR   : 0x00000018 EXCCAUSE: 0x0000001c 
  EXCVADDR: 0x00000001 LBEG  : 0x40184821 LEND  : 0x40184827 LCOUNT : 0x00000000 
  
  Backtrace: 0x4018674d:0x3ffdf5d0 0x4018160b:0x3ffdf5f0 0x40144162:0x3ffdf620 0x4014435f:0x3ffdf6d0 0x40140f5e:0x3ffdf7a0 0x40141371:0x3ffdf7e0 0x40140591:0x3ffdf860 0x4013ffee:0x3ffdf8b0 0x40140051:0x3ffdf8f0 0x4013e5b9:0x3ffdf910 0x4013dce7:0x3ffdf950 0x4013c149:0x3ffdf9b0 0x4013c4d9:0x3ffdf9f0
  
  ================= CORE DUMP START =================
  KDUAAA8AAABsAQAA
  bFP8P3CW/T+0mv0/
  cJb9P1Ca/T9AFAAAXFD8P1xQ/D9sU/w/VFD8PxQAAACMU/s/jFP7P2xT/D8AAAAA
  BQAAALh6/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAALSa/T8AAAAAIAoGAAUAAAABAAAA
  AAAAAAxf/D8AAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  AAAAAFIlDoAgCgYAAG/+P1gTD4Cwlv0/3CpAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSCQAA
  AgAAANCW/T/cKkA/AAAAAAAAAAAob/4/AQAAAE4KAABYxw+A8Jb9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAChv/j8AAAAAAAAAAEdKD4AQl/0/BAAAAHB3/j8gb/4/AQAAAAAAAAABAAAA
  WBMPgLCX/T9QX/w/UF/8PzCY/T9Ql/0/R0oPgBCX/T8wmP0/DAAAAExv/j8AAAAA
  SG/+PwAAAADA////BAAAAAAAAAAAAAAAWBMPgLCX/T9QX/w/UF/8P+a5D4ABAAAA
  DAAAAAEAAABAb/4/AAAAAAAAAAAAb/4/TG/+P0hv/j8LAAAAAAAAAHBk/j8cb/4/
  IG/+PwAAAAAw////cXf+P4UTD4Dwl/0/cGT+PwAAAAACdv4/4Jf9PwCY/T8AAAAA
  AAAAAAAAAABwZP4/AAAAAABv/j8wAAAADAAAALCX/T/O3g2AEJj9P3Bk/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ/hDYAwmP0/cGT+P/0EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAA
  vs8NgNCY/T8AHkA/gG7+PwAAAABgmP0/n+ENgDCY/T8AAAAAAAAAAAAAAADN7kA/
  ZO5APwgAAAAAHkA/cGT+P3AHEEAKAAAAvs8NgNCY/T8AHkA/gG7+P3veDYAAfP4/
  YHv+P7CY/T8GAAAAtGD8PwAAAACwmP0/SJj9P7CY/T8AAAAAt7gBAIBu/j8BAAAA
  AAAAAM3uQD9k7kA/CAAAAAAAAADwmP0/AJn9Pwxf/D+AmP0/AAAAAAAAAAB0W/w/
  AAAAAFCa/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaUlBQAAIQA3ACBCT09ULlBZ
  AP//////Ym9vdC5weQD/////////////////////////////////////////////
  /6WlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaW0MwhAzMwNQAD/////////
  /////////////////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAP/////////////////////FQhOBAAAAADIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAZAPCY/T8AAAAAAAAAAAAMAQAAAAAAAQAAAMCZ/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GFX8PwAAAAABAAAA7R1APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAFya/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  oPr9PxD1/T+Y+v0/
  cPP9PzD6/T8BhhhoIFD8PyBQ/D+g+v0/GFD8PxcAAABo4P0/aOD9P6D6/T8AAAAA
  AgAAAJzg/T93cGEyVABzLmRpZ2ljZXIA////f5j6/T8AAAAAIAoGAAIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMgPMA==
  JAAAAE1nGEAwCgYADhYYgND1/T+0P/4/AQAAAMhS/z8BAAAApPb9PwEAAABJZxiA
  yD/+PwAAAAD/AAAAtD/+PwAAAAACAAAABQAAABgAAAAcAAAAAQAAACFIGEAnSBhA
  AAAAALQ//j8AAAAAWDMIQFw++z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJg5CEATAAAAAgAAAAUAAABlQRSA8PX9P7Q//j8YPv4/
  EAAAAKT2/T+k9v0/AQAAAGJDFIAg9v0/AAAAAHBP/z+k9v0/wO1BPwEAAADIUv8/
  zFL/P3T2/T+IPv4/UD7+P2EPFIDQ9v0/IAAAAHBP/z8CAAAAEAAAAEgDAAABAAAA
  ZQAAAAMAAAAEAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAACg9v0/BQAAAPBa/z8YPv4/LD7+PwAA/wDA7UE/
  YQ8UgMM+/j8EAAAABAAAACAAAAAzAAAAvz7+P3BP/z+wPv4/dPb9P427AQDQT/8/
  dBMUgKD3/T9OKv4/WPz9PwAAAAAA9/0/AgAAAD45/j9DPVBULCBMPUF2ZWlybywg
  Tz1Vbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQXZlaXJvLCBPVT1zVElDLCBDTj1nYWxhZHJpZWwu
  dWEucHQAAAAwAAEAEAAAAKIBAACRJ/4/owIBAAMAAACmAQAASin+PwMAAAADAAAA
  AQEAAB0p/j83Kf4/Sin+AHgAAAA4MQsASyr+Pzcp/j8AAAAAAQAAAKD3/T8AAAAA
  cAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQFFIDg9/0/pP39PxYAAAAAAAAA0Pf9P0AE/j8AAAAA
  pP39Pxj//T9wT/8/YPj9P5Ye/j9LKv4/AgAAAAAAAADx/xOAYPj9P6T9/T8lOP4/
  /D0IgCD4/T+8D/4/6hkAACD4/T8A+P0/EAAAAP//P7MgGAAAXAT+PwAUAAAAGAAA
  bNz9Pxzf/T+8D/4/6hkAAN4ZAABk+P0/bNz9Pxzf/T/E/v0/lR7+PzUAAABoBP4/
  lh7+P2D4/T/I+P0/wPj9P1QAFICw+P0/aAT+P4R4+z+PGQAAAAAAACMABgAgAAYA
  3hkAAEwe/j9oBP4/3hkAAMT4/T9GHv4/qP39P7AAAACWHv4/FgAAAMj4/T/A+P0/
  vOUTgPD4/T8s4P0/hHj7PwAAAADM/P0/AAAAAAwAAADq3BOAEPn9PwAAAAC8/P0/
  XAT+Pxz5/T8AAAAASE9SSercE4AQ+f0/AAAAALz8/T9cBP4/HPn9Pz7d/T/eGQAA
  TMETgFD5/T8c3/0/vPz9P7AAAACwAAAAPt39PwAAAAAAAAAAAAAAAP/////kUfw/
  GQAAAAAAAAAJAAAAXAT+P9zEE4Cw+f0/HN/9PxzcE0CwAAAAbPn9PwEAAADCAAAA
  kPn9P3D5/T8UAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  sPn9Pzjd/T8+3f0/sAAAAAAAAADw+f0/0KP8Pxzf/T8AAAAAAwAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAPD5/T/Qo/w/HN/9PxkAAAD+AAAAGQAAADjd/T8AAAAAMPr9PwAAAAAAAAAA
  BAAAAKj8/T8AAAAAAAAAALYAAAAAAAAAAAAAAAAAAABU3P0/LN39P2zc/T8c3/0/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPr9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  7F/9P3Be/T/kX/0/
  cF79P4Bf/T9PbTGgaGX9P/hP/D/sX/0/8E/8PxkAAACmQHMATSa7e+xf/T8AAAAA
  AAAAAOhb/T9JRExFAHLb/s2GExhmrH4AAAAAAORf/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALiMIA==
  tDMIQDTnFEAwBAYAsMIIgDBf/T8gAAAAAQAAAAAAAACspvw/5FH8P4xP/D/Ipvw/
  EF/9PwAAAAAAAAAAAAAAABBW/T+4GPw/IAYGAAoAAACso/o/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEAQVv0/GNEIQKyj+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQVv0/uBj8PyAGBgAAAAAAUF/9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAKym/D/kUfw/jE/8PwAAAACAX/0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIxf/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  YGX9P+Bj/T9YZf0/
  4GP9P/Bk/T8cRD93+E/8P/Rf/T9gZf0/8E/8PxkAAACJtGudy8GGSWBl/T8AAAAA
  AAAAAFxh/T9JRExFAIjBCYHEd5LHScUAAQAAAFhl/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAr2lQ==
  tDMIQDTnFEAwBAYAsMIIgKBk/T8gAAAAAQAAACAAAACspvw/6FH8P4xP/D/opvw/
  AAAAAAAAAAD///9/C6wIgECU/T8DAAAAIwAGAAAAAACgZP0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEBAlP0/GNEIQByp+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGT9PwAAAAABAAAA
  AQAAAAQZ/D/oUfw/jE/8PwAAAADwZP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxk/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  zHH9P3Bw/T/Ecf0/
  cHD9P2Bx/T+qJAAAYFn9P2B0+z/Mcf0/3E/8Pw8AAAD8Zv0//Gb9P8xx/T/0Zv0/
  CgAAAMhn/T9UbXIgU3ZjAK8fbLHTlv8AAAAAAMRx/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPGpEg==
  tDMIQGnPCEAwBAYAAAAAADBx/T8BAAAAqiQAAAAAAAD0Ufw/7FH8P6kkAABpzwiA
  EHH9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAACMtfo/AAAAACCrCUBOqwlA
  AAAAAK01CEAAAAAAGNEIQIy1+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxn/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYHH9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAHAjAADsR/0/AAAAAAAAAAD0Ufw/7FH8P4MkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABscf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  WFn9P7Cz/T8Utf0/
  sLP9P7C0/T+rJAAAgFb9P9Rx/T9YWf0/3E/8PxQAAAABAAAAGNEIQFhZ/T8AAAAA
  BQAAABit/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAABS1/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  vGn7PwAAAABoNw1AAAAAAAsAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQCDCCEAwAgYAa9ENgHC0/T+rJAAA6FH8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP8gwgiA
  ULT9PwEAAACrJAAAWFn9PwEAAAD+AAAACKn8PwAAAABkjw6AMLT9PyCrCUBOqwlA
  /////601CEABAAAAGNEIQNz4+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAA/gAAAAEAAAAAAAAAkLT9PwAAAAAAAAAA
  BBn8PwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAACwtP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAJpX/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvLT9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  eFb9P5BU/T9wVv0/
  kFT9PxBW/T/xJAAA5E/8P2BZ/T94Vv0/3E/8PwcAAADMRf0/zEX9P3hW/T/ERf0/
  EgAAAHRI/T90aVQAuDf9PwAAAADYtAgA////f3BW/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoRgA==
  tDMIQNi0CEAwDgYABYEWgFBV/T+gRf0/4FX9P+xF/T8AAAAA9EX9PwAAAADYtAiA
  MFX9PwEAAABkAAAA6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAB8AAABQVf0/eEb9P+lrFkDyaxZA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQDya+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBV/T9AVf0/EAAAAAAAAABJBhaAkFX9P7yp/D/gVf0/
  AAAAAI0kAAAAAAAAAAAAAGQAAACQVf0/vKn8P+BV/T9UBhaAoFX9PwAAAAB4OQhA
  F5EVgMBV/T+8qfw/4FX9PxeRFYDAVf0/vKn8P+BV/T9kAAAAjSQAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOBV/T/8rRVAAAAAAFiw/D8UBRZAAAAAAORR/D8AAAAAEFb9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcVv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  WHT7P0By+z9QdPs/
  QHL7P/Bz+z+qJAAA1HH9P+RP/D9YdPs/3E/8PxMAAAB8dPs/AAAAAFh0+z8AAAAA
  BgAAAFRq+z9Mb1JhAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAFB0+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQCIVCEAwAAYAIMIIgABz+z8BAAAAqiQAAFh0+z8BAAAA/gAAAAABAAAiFQiA
  4HL7P+AA8D8BAAAAuBj8PxCW/T8DAAAAIwgGAAAAAAAAc/s/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEAQlv0/GNEIQBy4+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACiHRCAIHP7P6okAADoUfw/
  WHT7PwEAAAD+AAAAAAEAAAAAAABAc/s/yGT8PwAAAAAEGfw/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAPBz+z8AAAAAAAAAAPBz+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABy4+D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAACAZvw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8c/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  OEL9P7BA/T8wQv0/
  sED9P9BB/T9Q/NP2dDz9PxhK/j84Qv0/bE/8PwEAAAAIPv0/CD79PzhC/T8APv0/
  GAAAADQ+/T9pcGMxANCBAE7NZt7vSDwAAQAAADBC/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHv8Kw==
  tDMIQNi0CEAwDwYA7B0IgHBB/T/cPf0/AAAAACg+/T8AAAAA3D39PwAAAADYtAiA
  UEH9PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQPyF+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADhC/T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAsEH9P8xO/D8AAAAA
  AAAAAFgEAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAAzE78P7hO/D8EOP0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAANBB/T8AAAAAAAAAAJhaCEABAAAAAAAAAAAAAABREwiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADcQf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  bDz9P8A6/T9kPP0/
  wDr9PwA8/T+6ZZKQ8Ff9P0BC/T9sPP0/bE/8PwEAAAA8OP0/PDj9P2w8/T80OP0/
  GAAAAGg4/T9pcGMwAKP69cc3EsV5NpsAAAAAAGQ8/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP9jVg==
  tDMIQCIVCEAwDwYA2LQIgIA7/T8AAAAA/////+RR/D8AAAAABBn8PwEAAAAiFQiA
  YDv9P9wA8D8BAAAAuBj8PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAACAO/0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQCyA+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAADsHQiAoDv9PxA4/T8AAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgO/0/yE78PwAAAAAAAAAAzgQAAP4AAAABAAAA
  /////wAAAADITvw/uE78P1w4/T8AAAAAEDj9PwAAAAAAAAAAADz9PwAAAAAAAAAA
  mFoIQAAAAAAAAAAAAAAAALUSCIBgPP4/VE/8P1xP/D8AAAAAAAAAAAw8/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  6Ff9P2Cr/T8Qrf0/
  YKv9P7Cs/T+Qx/b/+FH7P3Q8/T/oV/0/bE/8PwUAAADomv0/6Jr9P+hX/T/gmv0/
  FAAAABSh/T9ldmVudFRhc2sAAAAAAAAAAAAAABCt/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQNi0CEAwAQYAWOYUgCCs/T+8mv0/YKz9Pwib/T8AAAAAEJv9PwAAAADYtAiA
  AKz9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/IwwGAAAAAAAArP0/DKz9PyCrCUBOqwlA
  AAAAAK01CEAAAAAAGNEIQNzw+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEASQKxAAAAAAAYKz9P2Sm/D8AAAAA
  AAAAAPsTAAD+AAAAIwwGAP////9grP0/ZKb8PwAAAAAIm/0/AAAAAHCb/T8AAAAA
  AAAAALCs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAoD7PzTC+z8AAAAAPML7PwAAAADYtAiA
  cNf7PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8rP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8FH7P1BQ+z/oUfs/
  UFD7P4BR+z/8Ufs/ADX9P/BX/T/wUfs/bE/8PwQAAAAIR/s/CEf7P/BR+z8AR/s/
  FQAAAOxH+z9wbVQAAAAAAAAAAAAAAAAA////f+hR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQNi0CEAwDgYA0eQSgBBR+z/cRvs/UFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAADYtAiA
  8FD7PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAzMzMDAAAAACCrCUBOqwlA
  /////601CEABAAAAGNEIQKyV+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwABAAAABBn8PwAAAAAAAAAAUFH7PyiM/D+kn0E/
  AAAAAGQkAAAojPw/pJ9BP/////8AAAAAAAAAAAAAAAAoR/s/AAAAADBH+z8AAAAA
  AAAAAIBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABkjfw/KIz8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  +DT9P3Az/T/wNP0/
  cDP9P5A0/T9XMnL5jNj7P/hR+z/4NP0/bE/8PwMAAADIKP0/yCj9P/g0/T/AKP0/
  FgAAAPQo/T9lc3BfdGltZXIAyhhIsxgAAAAAAPA0/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANBifg==
  tDMIQNi0CEAwAgYALSYNgDA0/T+cKP0/AAAAAOgo/T8AAAAAnCj9PwAAAADYtAiA
  EDT9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/WHT7PwAAAAD//z+zAAAAACCrCUBOqwlA
  /////601CEAAAAAAGNEIQLx4+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAABoPv4/AAAAAAAAAAAAAAAAcDT9P3RO/D98Tvw/
  AAAAAJkkAAB1AAAAWHT7P/////9wNP0/cGn7P3xO/D8AAAAAcWaPAAAAAABQAAAA
  AAAAAJA0/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfE78PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACcNP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  hNj7P9DW+z982Ps/
  0Nb7PxDY+z8AAAAAdE/8PwA1/T+E2Ps/bE/8PwIAAAAUwvs/FML7P4TY+z8Mwvs/
  FwAAAIDI+z93aWZpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHzY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQNi0CEAwAAYApBATgJDX+z/owfs/4Nf7PzTC+z8AAAAAPML7PwAAAADYtAiA
  cNf7PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/GAEAABgAAAAgDgYAgAAAACCrCUBOqwlA
  /////601CEAAAAAAGNEIQDwc+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQ1/s/uM38P3iN/D8AAAAA0Nf7P7jN/D94jfw/
  AAAAAKYkAAC4zfw/2WB+AP/////Q1/s/uM38P3iN/D/MZP8/fF4SQPUAAAAEAAAA
  AAAAABDY+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAHMRE0CIoUE/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzY+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  EEr+P2Bh/j98Y/4/
  YGH+PxBj/j8AAAAAQEL9P3RP/D8QSv4/bE/8Pw4AAABItf0/SLX9PxBK/j9Atf0/
  CwAAAIBL/j9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAHxj/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAKxi/j8AAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  tDMIQNi0CEAwAwYAB4UOgCBi/j8ctf0/wGL+P2i1/T8AAAAAcLX9PwAAAADYtAiA
  AGL+PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAA8p/s/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQDyn+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGAAAApaWlpaWlpaVQ1A2AYGL+P9hd/D/AYv4/
  AAAAAE0AAAClpaWlpaWlpf////9gYv4/tGD8P8Bi/j8AAAAAAQAAAMxd/D9wM/w/
  AAAAAPBi/j/MXfw/AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzF38PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQX/w/
  UF/8PwAAAADAYv4/ABQAADyn+z8AAAAAAAAAAAAAAABQX/w/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcY/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1728
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:14584
  entry 0x400a059c

Log in to reply
 

Pycom on Twitter