pysense+fipy reboot on connection to EAP-PEAP eduroam wifi • Hello

  I am trying to get a pysense board with a fipy to connect to eduroam, which uses EAP-PEAP. Following the docs, I've used the code

  wlan.connect(ssid='eduroam', auth=(WLAN.WPA2_ENT, 'email', 'password'), identity='email', timeout = 5000)
  

  with and without timeout values. Each time the device gets to running that line (I'm using Atom pymakr 1.4.1 plugin on a Windows 10 PC), the following displays on the console

  >>> Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x4018ec45 PS   : 0x00060030 A0   : 0x8018a81a A1   : 0x3ffe70f0
  A2   : 0x3ffe7b48 A3   : 0x00000001 A4   : 0x3fbc43fc A5   : 0x00000001
  A6   : 0x3ffe71c4 A7   : 0x00000001 A8   : 0x8018ec41 A9   : 0x3ffe7cf4
  A10   : 0x00000000 A11   : 0x000000ff A12   : 0x3ffe7b48 A13   : 0x00000000
  A14   : 0x00000002 A15   : 0x00000005 SAR   : 0x00000018 EXCCAUSE: 0x0000001c
  EXCVADDR: 0x00000001 LBEG  : 0x4018da2d LEND  : 0x4018da33 LCOUNT : 0x00000000
  
  Backtrace: 0x4018ec45:0x3ffe70f0 0x4018a817:0x3ffe7110 0x40145b8a:0x3ffe7140 0x40145d87:0x3ffe71f0 0x40142982:0x3ffe72c0 0x40142d95:0x3ffe7300 0x40141f95:0x3ffe7380 0x401419dc:0x3ffe73d0 0x40141a41:0x3ffe7410 0x4013ff6e:0x3ffe7430 0x4013f67b:0x3ffe7470 0x4013da59:0x3ffe74d0 0x4013dde9:0x3ffe7510
  
  ================= CORE DUMP START =================
  yDoAABEAAABsAQAA
  9HX9PzCJ/T+Iiv0/
  MIn9PyCK/T/JKwAAcFH8P3BR/D/0df0/aFH8Pw8AAADAf/0/wH/9P/R1/T8AAAAA
  CgAAAIyA/T9UbXIgU3ZjAOBSIxZSjPgAAAAAAIiK/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOaTkQ==
  MDQIQLnVCEAwCgYAAAAAAPCJ/T8BAAAAySsAAAAAAACkUvw/nFL8P8grAAC51QiA
  0In9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAABQEfo/AAAAAGyxCUCasQlA
  AAAAACk2CEAAAAAAaNcIQFAR+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIr9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAI8nAACE9/0/AAAAAAAAAACkUvw/nFL8P8UrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAsiv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  bEP+P2A9/j/wPv4/
  YD3+P5A+/j/JKwAAIFH8PyR9+z9sQ/4/GFH8PxMAAABcT/4/XE/+P2xD/j8AAAAA
  BgAAAPQy/j9MVEUAJMAAQCTAAEAkwAAAAQAAAPA+/j8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL8AQA==
  MDQIQHDICEAwBgYAiTYQgCA+/j/JKwAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAAAAABwyAiA
  AD7+PwEAAADJKwAAbEP+PwEAAAD+AAAAAAAAABgAAADAxfo/AAAAABGyCUBFsglA
  /////yk2CEABAAAAaNcIQMDF+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAy/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQD7+P1Ro/D9QaPw/
  BBn8PwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQPv4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  ABAOAAMAAAAAAAAAAQAAAAMAAABAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAVmj8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnD7+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  HH37PxB7+z8Uffs/
  EHv7P7B8+z/JKwAAdEP+PyBR/D8cffs/GFH8PxMAAACcvuyeibKaNxx9+z8AAAAA
  BgAAABhv+z9TaWdmb3gAC9xWZNN50A0AAAAAABR9+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHQAQQ==
  MDQIQHDICEAwCAYAkiwbgNB7+z/JKwAAlFL8PwQZ/D8AAAAAAAAAAAAAAABwyAiA
  sHv7PwAAAADJKwAAHH37PwEAAAD+AAAAIwAGABEAAADgA/g/AAAAAFCzCUBbswlA
  /////yk2CEABAAAAaNcIQOAD+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Hv7P+DK/D/cyvw/
  BBn8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwfPs/AAAAAAAAAAAwNAhAeCwbQDAABQAAAAAA
  sHz7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  4AP4PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALx8+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  HFT8P1C+/T+swf0/
  UL79P0DB/T/JKwAADFH8PwxR/D8cVPw/BFH8PxQAAAA0U/s/NFP7PxxU/D8AAAAA
  BQAAALCR/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAKzB/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  HFv7P8Rf/D8QOQ1AAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  MDQIQHDICEAwAAYAud0NgBC//T/JKwAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP9wyAiA
  8L79PwEAAADJKwAAHFT8PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAABwSPo/AAAAADm2CUBJtglA
  /v///yk2CEABAAAAaNcIQHBI+j8AAAAAAAAAAAEAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFLdDYAgv/0/4B9APwQAAAAq3g2AML/9PwEAAABsYfw/
  BBn8PwEAAAAAAP8AAAAA//DiDYBQv/0/xF/8PxgjQD+gv/0/nF78P8we/D8AAAAA
  FuUNgIC//T+gv/0/4B9APxblDYCAv/0/oL/9P+AfQD/EX/w/AP8AAAAA/wAAAAD/
  qNINgKC//T8AAAAAAAAAAAAAAABg9EA/uPNAPwgAAAAAAAAA4L/9P/C//T8sGvw/
  IAAAAAAAAAAQgZU/CAAAAAAAAADgv/0/8L/9PwAAAABwv/0/AAAAAAAAAAAsXPw/
  AAAAAEDB/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAApaWlpaWlpaUdAAAAIQABACBCT09ULlBZ
  AAAAAAAAYm9vdC5weQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AKWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaUwNAhAKM8NQAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAP/////////////////////FQhOBAAAAADIAAAACAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAZAOC//T8AAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAQAAALDA/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAANBV/D8AAAAAbR5APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAEzB/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  xHX+PzBw/j+8df4/
  oG7+P1B1/j8ApaWl0FD8P9BQ/D/Edf4/yFD8PxcAAACMW/4/jFv+P8R1/j8AAAAA
  AgAAAMBb/j93cGEyVAD+PwIAAADQW/4A////f7x1/j8AAAAAIAAGAAIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  cIIBAEXsGEAwAAYAGqgYgPBw/j9Ie/4/AQAAAPxDvD8BAAAAxHH+PwEAAABB7BiA
  9Hz+PwAAAAD/AAAASHv+PwAAAAACAAAABQAAABgAAAAcAAAAAQAAAC3aGEAz2hhA
  AAAAAEh7/j8AAAAA1DMIQID8+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQ6CEATAAAAAgAAAAUAAACNWxSAEHH+P0h7/j8Yff4/
  EAAAAMRx/j/Ecf4/AQAAAIpdFIBAcf4/AAAAAKRAvD/Ecf4/YJhCPwEAAAD8Q7w/
  AES8P5Rx/j+Iff4/UH3+P4UpFIDwcf4/IAAAAKRAvD8CAAAAEAAAAEgDAAABAAAA
  ZQAAAAMAAAAEAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAADAcf4/AwAAAGxQvD9Ie/4/9Hz+PwAA/wBgmEI/
  hSkUgNddvD8EAAAABAAAACAAAAAzAAAA0128P6RAvD/EXbw/lHH+P427AQAEQbw/
  mC0UgMBy/j+QQLw/2AK8PwAAAAAgcv4/AgAAAPJMvD9DPUdCLCBTVD1BYmVyZGVl
  bnNoaXJlLCBMPUFCRVJERUVOLCBPPVRoZSBSb2JlcnQgR29yZG9uIFVuaXZlcnNp
  dHksIENOPXJhZGl1cy5yZ3UuYWMudWsAAAABAAMAAACXAQAAjD68PwMAAAADAAAA
  AQIAAGE+vD95Prw/jD68AK8AAABmQAoAjUC8P3k+vD8AAAAAAQAAAMBy/j8AAAAA
  cAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAJgfFIAAc/4/fCC8PxYAAAAAAAAA8HL+PwAAgD/kAAAA
  fCC8P/AhvD+kQLw/gHP+P+oxvD+NQLw/AgAAAAAAAADfGRSAgHP+P3wgvD+bQLw/
  eD4IgEBz/j+wMrw/DA8AAEBz/j8gc/4/DAAAAKE+CIA8xQMAkCK8PwAUAAAAGAAA
  NAS8P4wBvD+wMrw/DA8AAAAPAACEc/4/NAS8P4wBvD+cIbw/6TG8PzUAAACcIrw/
  6jG8P4Bz/j/oc/4/4HP+P0QaFIDQc/4/nCK8P8wCvD+xDgAA8HP9P9govD+MAbw/
  AA8AAKAxvD+cIrw/AA8AAORz/j+cMbw/gCC8P3wAAADqMbw/FgAAAOhz/j/gc/4/
  cf8TgBB0/j9cArw/zAK8PwAAAAA8A7w/AAAAAAgAAAB+9hOAMHT+PwAAAAAsA7w/
  kCK8Pzx0/j8AAAAAAAAAAH72E4AwdP4/AAAAACwDvD+QIrw/PHT+P94EvD8ADwAA
  XNoTgHB0/j+MAbw/LAO8P3wAAAB8AAAA3gS8PwAAAAAAAAAAAQAAAP////+YUvw/
  GQAAAAAAAAAGAAAAkCK8P+zdE4DQdP4/jAG8P7D1E0B8AAAAjHT+PwEAAACOAAAA
  sHT+P5B0/j8QAAAAAAAAAHwAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  0HT+P9gEvD/eBLw/fAAAAAAAAAAQdf4/qLX8P4wBvD8AAAAAAwAAAAAAAAABAAAA
  AAAAABB1/j+otfw/jAG8PxkAAAD+AAAAGQAAANgEvD8AAAAAUHX+PwAAAAAAAAAA
  BAAAAMAEvD8AAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAABECrw/zAS8PzQEvD+MAbw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXHX+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  EG/9P5Bt/T8Ib/0/
  kG39P6Bu/T9Wp/BMjHT9P6hQ/D8Qb/0/oFD8PxkAAABJI4d78kfXAhBv/T8AAAAA
  AAAAAAxr/T9JRExFABgO5LBKOs471+kAAAAAAAhv/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoNrw==
  MDQIQKAGFUAwCAYAAMkIgFBu/T8gAAAAAQAAAAAAAACEuPw/lFL8PzxQ/D+guPw/
  MG79PwAAAABQDwAAAAAAALBl/T+4GPw/IAQGAAoAAAATiA6AEG79P5BwDkDMcA5A
  AAAAACk2CECwZf0/aNcIQND1+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwZf0/uBj8PyAEBgAAAAAAcG79PwAAAAAAAAAA
  AAAAAIS4/D+UUvw/PFD8PwAAAACgbv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKxu/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  hHT9PwBz/T98dP0/
  AHP9PxB0/T9EfWvpqFD8Pxhv/T+EdP0/oFD8PxkAAAD9bLYlH/2f54R0/T8AAAAA
  AAAAAIBw/T9JRExFAIIm6FRg20bJWBkAAQAAAHx0/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJMWAA==
  MDQIQKAGFUAwDAYAAMkIgMBz/T8gAAAAAQAAACAAAACEuPw/mFL8PzxQ/D/AuPw/
  AAAAAAAAAAD///9/W7IIgMCz/T8DAAAAIwAGAAAAAADAc/0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEDAs/0/aNcIQED7+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4HP9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAQZ/D+YUvw/PFD8PwAAAAAQdP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABx0/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  LGn9P8Bn/T8kaf0/
  wGf9P8Bo/T/KKwAAfHf9P1hr+z8saf0/jFD8PxQAAAAAAAAAAAAAACxp/T8AAAAA
  BQAAAChh/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAACRp/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  HNv7PwAAAAAQOQ1AAAAAAAsAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  MDQIQHDICEAwBgYA59MNgIBo/T/KKwAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP9wyAiA
  YGj9PwEAAADKKwAALGn9PwEAAAD+AAAA4Lr8PwAAAAC8lQ6AQGj9P2yxCUCasQlA
  /////yk2CEABAAAAaNcIQPDv+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACxp/T8BAAAA/gAAAOC6/D8AAAAAoGj9PwAAAAAAAAAA
  BBn8PwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAADAaP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAFJY/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzGj9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  dHf9P0Bf/T8gYf0/
  QF/9P8Bg/T8YLAAAlFD8PzRp/T90d/0/jFD8PwcAAAAIw/0/CMP9P3R3/T8Aw/0/
  EgAAACRT/T90aVQAdABXOaajDsacEJUA////fyBh/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADzMjw==
  MDQIQCi7CEAwCgYAucMWgABg/T/cwv0/kGD9PyjD/T8AAAAAMMP9PwAAAAAouwiA
  4F/9PwAAAABkAAAAlFL8PwAAAAAEGfw/AAAAAB8AAAAwNAhAbt0VQMWMFkDOjBZA
  AAAAACk2CEAAAAAAaNcIQPDn+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBg/T/wX/0/DAAAAAEAAAAlJxaAQGD9P5S7/D+QYP0/
  AAAAALQrAACwAJQ/AAAAAGQAAAAAAAAAAAAAAEw6/T8wJxaAUGD9PwAAAAD0OQhA
  Y7EVgHBg/T+Uu/w/kGD9P2OxFYBwYP0/lLv8P5Bg/T9kAAAAtCsAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJBg/T9U4BZAAAAAADDC/D/wJRZAAAAAAJRS/D8AAAAAwGD9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADMYP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  UGv7P1Bp+z9Ia/s/
  UGn7P+Bq+z/KKwAANGn9P5RQ/D9Qa/s/jFD8PxMAAACJaNT2V6IzBVBr+z8AAAAA
  BgAAAExh+z9Mb1JhAP8l8yr6hLX8+CYAAQAAAEhr+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEWaZw==
  MDQIQHDICEAwBgYAMigQgBBq+z/KKwAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAAAAABwyAiA
  8Gn7PwEAAADKKwAAUGv7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAAAQ8vc/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEABAAAAaNcIQBDy9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBr+z8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAMGr7P4Rl/D8AAAAA
  BBn8PwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgavs/AAAAAAAAAADgavs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ8vc/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQZvw/CwAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7Gr7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tFH9PyBQ/T+sUf0/
  IFD9P0BR/T86oWzISEz9P0Td/T+0Uf0/HFD8PwEAAAAQf/0/EH/9P7RR/T8If/0/
  GAAAALBN/T9pcGMxAHynf/uTV8HdkSsAAQAAAKxR/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMLoRA==
  MDQIQCi7CEAwAwYAaB4IgOBQ/T/kfv0/AAAAADB//T8AAAAA5H79PwAAAAAouwiA
  wFD9PwEAAAD/////mFL8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEABAAAAaNcIQHDY+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALRR/T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAIFH9P3xP/D8AAAAA
  AAAAAHsEAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAAfE/8P2hP/D+Afv0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAEBR/T8AAAAAAAAAAHhcCEABAAAAAAAAAAAAAADNEwiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABMUf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  QEz9P7BK/T84TP0/
  sEr9P9BL/T8zSOHl7Hj9P7xR/T9ATP0/HFD8PwEAAAC4fv0/uH79P0BM/T+wfv0/
  GAAAADxI/T9pcGMwAG8RMUgee0AgrakAAAAAADhM/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGfnDQ==
  MDQIQCi7CEAwDgYAaB4IgHBL/T+Mfv0/AAAAANh+/T8AAAAAjH79PwAAAAAouwiA
  UEv9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/FwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEAAAAAAaNcIQADT+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsEv9P3hP/D8AAAAA
  AAAAALIKAAAAAAAAFwAAAP////8AAAAAeE/8P2hP/D+Afv0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAANBL/T8AAAAAAAAAAHhcCEAAAAAAAAAAAAAAAAAxEwiAYDz+PwRQ/D8MUPw/
  AAAAAAAAAADcS/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  5Hj9P4DV/T841/0/
  gNX9P9DW/T/MapbXnEb9P0hM/T/keP0/HFD8PwUAAAAQxf0/EMX9P+R4/T8Ixf0/
  FAAAADzL/T9ldmVudFRhc2sAy7xd3PQAAAAAADjX/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMAgw==
  MDQIQCi7CEAwAAYAxAUVgEDW/T/kxP0/gNb9PzDF/T8AAAAAOMX9PwAAAAAouwiA
  INb9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/IAwGAAAAAAAg1v0/LNb9P2yxCUCasQlA
  /////yk2CEAAAAAAaNcIQABe+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADCupHgAAAAAgNb9Pzy4/D8AAAAA
  AAAAAH4MAAD+AAAAIAwGAP////+A1v0/PLj8PwAAAAAwxf0/AAAAAGjF/T8AAAAA
  AAAAANDW/T8AAAAAAAAAAAIAAACkAAAAeAAAAPQAAADIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADc1v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  lEb9PwBF/T+MRv0/
  AEX9PyBG/T8r/BxEoFH7P+x4/T+URv0/HFD8PwMAAAD0fP0/9Hz9P5RG/T/sfP0/
  FgAAAJA6/T9lc3BfdGltZXIAoGsCwjkAAAAAAIxG/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFthWQ==
  MDQIQCi7CEAwDgYA1ScNgMBF/T/IfP0/AAAAABR9/T8AAAAAyHz9PwAAAAAouwiA
  oEX9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/IAAGAAAAAAD/////KTYIQGyxCUCasQlA
  /////yk2CEAAAAAAaNcIQFDN+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADsoDYDgRf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAEb9PyRP/D8sT/w/
  AAAAAIUrAAD+AAAAIAAGAP////8ARv0/oNr7PyxP/D8AAAAANlbFAAAAAABQAAAA
  AAAAACBG/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALE/8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAsRv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  mFH7P+BP+z+QUfs/
  4E/7PzBR+z+FdshwYNj7P5xG/T+YUfs/HFD8PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQAx0tmVBnldXXJ9xsA////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNrgA==
  MDQIQJ4VCEAwCgYAKLsIgKBQ+z8BAAAA/////5hS/D8BAAAABBn8PwAAAACeFQiA
  gFD7P+AA8D8BAAAAuBj8PwEAAAD+AAAAAwAAAAAAAACgUPs/AQAAAGyxCUCasQlA
  /////yk2CEABAAAAaNcIQGDY9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAADh/RKAwFD7P9xG+z8AUfs/
  AOgDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUfs/AJ78P0RKQj8AAAAAhSsAAACe/D9ESkI/
  /////wAAAAAAAAAAAAAAAChH+z8AAAAAMEf7PwAAAAAAAAAAMFH7PwAAAAAAAAAA
  BgAAAAMAAAAAAAAAAAAAADyf/D8Anvw/LAEAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA8Ufs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  WNj7P7DW+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z/Qtrf1JFD8P6BR+z9Y2Ps/HFD8PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z/gwfs/
  FwAAAFTI+z93aWZpABCXBDlnaNHUcwIAAAAAAFDY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGgwBA==
  MDQIQCi7CEAwCAYAtCkTgHDX+z+8wfs/wNf7PwjC+z8AAAAAEML7PwAAAAAouwiA
  UNf7PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/DQEAABgAAAAgCAYAgAAAAGyxCUCasQlA
  /////yk2CEAAAAAAaNcIQCBf+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw1/s/kOH8P1Cf/D8AAAAAsNf7P5Dh/D9Qn/w/
  AAAAAJsrAACQ4fw/c/OzAP////8AAAAAkOH8P1Cf/D8kYLw/iHcSQPUAAAAEAAAA
  AAAAAPDX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAIMqE0AoTEI/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPzX+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  PN39P5D0/T+o9v0/
  kPT9P0D2/T/eqpjqvFH9PyRQ/D883f0/HFD8Pw4AAABs1/0/bNf9Pzzd/T9k1/0/
  CwAAAKze/T9JUlFzAHFo6AeDFRYfQXsAAQAAAKj2/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAANz1/T8AAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Z1tAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmvjMA==
  MDQIQCi7CEAwBQYAK4sOgFD1/T9A1/0/8PX9P4zX/T8AAAAAlNf9PwAAAAAouwiA
  MPX9PwEAAAD/////mFL8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAABwffo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEABAAAAaNcIQHB9+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABnAAAApaWlpaWlpaXw2A2AkPX9P5Be/D/w9f0/
  AAAAAG8AAAClpaWlpaWlpf////+Q9f0/bGH8P/D1/T8AAAAAAQAAAIRe/D8cNPw/
  AAAAACD2/T+EXvw/AAAAAED2/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhF78PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIYPw/
  CGD8PwAAAADw9f0/ABQAAHB9+j8AAAAAAAAAAAAAAAAIYPw/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAED2/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABM9v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  

  Then the device reboots, attempts to run the code again, reboots, ...

  I've updated the firmware on both the pysense and fipy to the latest versions following the docs. Any suggestions as to what may be going wrong / how to resolve this?

  Thanks, • @Robin Hello Robin, same problem here connecting to any available WPA2_ENT wifi access-points (incl. eduroam). Very frustrating... apparently nobody comes up with a solution which is quite surprising indeed • @david said in pysense+fipy reboot on connection to EAP-PEAP eduroam wifi:

  Encountered the exact same problem just now on a LoPy 1 with latest firmware.
  @pycom any feedback? Is WPA2_ENT stable? Is it Eduroam?
  Eduroam is used in thousands of institutions.

  from network import WLAN
  wlan = WLAN()
  wlan.connect('eduroam', auth=(WLAN.WPA2_ENT, '[email]', '[password]'), identity='[email]')
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC : 0x40186c19 PS : 0x00060a30 A0 : 0x80181ada A1 : 0x3fff7210
  A2 : 0x3fff7aa8 A3 : 0x00000001 A4 : 0x3fff97d8 A5 : 0x00000001
  A6 : 0x3fff72e4 A7 : 0x00000001 A8 : 0x80186c15 A9 : 0x3fff7abc
  A10 : 0x00000000 A11 : 0x000000ff A12 : 0x3fff7aa8 A13 : 0x00000000
  A14 : 0x00000002 A15 : 0x00000005 SAR : 0x00000018 EXCCAUSE: 0x0000001c
  EXCVADDR: 0x00000001 LBEG : 0x40184ced LEND : 0x40184cf3 LCOUNT : 0x00000000

  Backtrace: 0x40186c19:0x3fff7210 0x40181ad7:0x3fff7230 0x40144622:0x3fff7260 0x4014481f:0x3fff7310 0x4014141e:0x3fff73e0 0x40141831:0x3fff7420 0x40140a51:0x3fff74a0 0x401404ae:0x3fff74f0 0x40140511:0x3fff7530 0x4013ea79:0x3fff7550 0x4013e1a7:0x3fff7590 0x4013c609:0x3fff75f0 0x4013c999:0x3fff7630

  ================= CORE DUMP START =================
  PEQAABQAAABsAQAA
  DFf7P1Bx/z/Udv8/
  QHD/P3B2/z8AAAAAIFD8PyBQ/D8MV/s/GFD8PxcAAADYVvs/2Fb7PwxX+z8AAAAA
  AgAAANhc/z93cGEyVAAAEAUDHMRGKgAA////f9R2/z8AAAAAIAoGAAIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwJv0/WCf9P8An/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Log in to reply
 

Pycom on Twitter