ssl wrapping of inherited socket crashes • I'm trying to ssl wrap a socket connection with a inherited socket so I can reroute write and read data to external uart based Ethernet module on LoPy. I've successfully been able to route mqtt client data to external Ethernet module. I now want to use ssl for the mqtt client. In sample code which just implements pass, non-ssl works fine using "Mysocket" but crashes with core dump when attempting to used wrapped socket

  
  from network import WLAN
  import time
  import usocket as _socket
  import ussl as ssl
  
  
  
  class MySocket(_socket.socket):
    pass
  
  def main(use_stream=False, use_ssl=False):
  
  
    wlan = WLAN(mode=WLAN.STA)
    wlan.connect(ssid='MYSSID', auth=(WLAN.WPA2, '12344321'))
    while not wlan.isconnected():
      time.sleep(1)
      print("Wifi .. Connecting")
  
    print ("Wifi Connected")
  
    s = MySocket()
    #s = _socket.socket()
  
    ai = _socket.getaddrinfo("google.com", 443) # 80
    print("Address infos:", ai)
    addr = ai[0][-1]
  
    print("Connect address:", addr)
    s.connect(addr)
  
    try:
      s = ssl.wrap_socket(s,server_hostname="google.com")
    except:
      print('ssl failed')
  
    print(s)
  
    time.sleep(5)
    print('start')
  
  
    if use_stream:
      # Both CPython and MicroPython SSLSocket objects support read() and
      # write() methods.
      s.write(b"GET / HTTP/1.0\r\n\r\n")
      print(s.read(4096))
    else:
      # MicroPython SSLSocket objects implement only stream interface, not
      # socket interface
      s.send(b"GET / HTTP/1.0\r\n\r\n")
      print(s.recv(4096))
  
    s.close()
  
  
  main(use_stream=True, use_ssl=True)
  
  

  LoPy4 Output:

  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1688
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:14592
  entry 0x400a059c
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi .. Connecting
  Wifi Connected
  Address infos: [(2, 1, 0, '', ('172.217.10.14', 443))]
  Connect address: ('172.217.10.14', 443)
  <ussl>
  start
  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x400e32d1 PS   : 0x00060930 A0   : 0x801bc4a0 A1   : 0x3ffdad30
  A2   : 0xffffffff A3   : 0x3f950590 A4   : 0x00000012 A5   : 0x3ffdad80
  A6   : 0x3ffc62dc A7   : 0x00000000 A8   : 0x00000000 A9   : 0x3ffdad10
  A10   : 0x3f9505e0 A11   : 0x3f950590 A12   : 0x00000012 A13   : 0x3ffdad80
  A14   : 0xffffff30 A15   : 0x3f950539 SAR   : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x0000001c
  EXCVADDR: 0x00000058 LBEG  : 0x4009b71d LEND  : 0x4009b751 LCOUNT : 0xffffffff
  
  Backtrace: 0x400e32d1:0x3ffdad30 0x401bc49d:0x3ffdad50 0x400fa464:0x3ffdad80 0x400fa4d1:0x3ffdadb0 0x400f53a2:0x3ffdade0 0x400f1d19:0x3ffdae10 0x400f1d81:0x3ffdae30 0x400fd1c9:0x3ffdae50 0x400f542c:0x3ffdaef0 0x400f1d19:0x3ffdaf30 0x400fd133:0x3ffdaf50 0x400f542c:0x3ffdaff0 0x400f1d19:0x3ffdb070 0x400f1d46:0x3ffdb090 0x400de29d:0x3ffdb0b0 0x400de578:0x3ffdb150 0x400dd1d1:0x3ffdb170
  
  ================= CORE DUMP START =================
  9DYAABAAAABsAQAA
  LFX8P3Cs/T8ss/0/
  kK39P8Cy/T+tRwAAHFL8PxxS/D8sVfw/FFL8PxQAAAAAI/4/ACP+PyxV/D8AAAAA
  BQAAADCD/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAACyz/T8AAAAAIAMGAAUAAAAAAAAA
  9Fr7PzRh/D9oOA1AAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  BQAAANEyDkAwCQYAoMQbgDCt/T//////kAWVPxIAAACArf0/3GL8PwAAAAAAAAAA
  EK39P+AFlT+QBZU/EgAAAICt/T8w////OQWVPx4AAAAcAAAAWAAAAB23CUBRtwlA
  /////xIAAACArf0/WDQIQITY+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALx9Qj8BAAAA2KQPQAUAAABnpA+AUK39P+AFlT+QBZU/
  AQAAAICt/T8AAAAAAAAAANSkD4CArf0/4AWVP5AFlT+4Mg5ACodAPwAAAAABAAAA
  EgAAAICt/T8AAAAAAAAAAKVTD4Cwrf0/AgAAABD5lD8AAAAAsK39P4gTAADcYvw/
  EgAAAAIAAAD+AAAAMPiUPxwdD4Dgrf0/hKQPQAIAAACQBZU/EgAAAEIAAABCCgAA
  AgAAAAQAAAAAAAAAQgoAAIQdD4AQrv0/uNZAPwIAAACse0E/vH1CPzCeQD8BAAAA
  AAAAABD5lD8BAAAAUhEAAMzRD4Awrv0/AQAAAAAAAAAAAAAAEPmUPwAAAAAAAAAA
  L1QPgFCu/T8IAAAAOAWVPwz5lD8BAAAAeK79P+Cu/T8cHQ+A8K79P3hh/D94Yfw/
  UK/9P602CEAvVA+AUK79P1Cv/T8NAAAAQPmUPwAAAAA8+ZQ/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcHQ+A8K79P3hh/D94Yfw/WsQPgGIPAAANAAAACAAAADT5lD8AAAAA
  AAAAAPD4lD9A+ZQ/PPmUPwwAAAAQsP0/7LUPQAMAAAAM+ZQ/AAAAADD///85BZU/
  NtEPgDCv/T/g95Q/AAAAAEIElT8wr/0/yN1APwMAAAACAAAAELD9P7z5lD+6+ZQ/
  8PiUP0AAAAANAAAA8K79Py9UD4BQr/0/EAAAAPf5lD8CAAAAELD9P3iv/T8Ar/0/
  HB0PgPCv/T94Yfw/eGH8P7Cw/T+gr/0/L1QPgFCv/T+wsP0/BQAAACCw/T8AAAAA
  HLD9PwAAAABQsP0/SAOVP30AAAAAAAAAHB0PgPCv/T94Yfw/eGH8P1rED4BYA5U/
  BQAAAAgAAAAUsP0/AAAAAAAAAADwr/0/ILD9Pxyw/T8EAAAAAAAAAFCw/T8MsP0/
  DLD9PwAAAAAw////+PmUP0kdD4BwsP0/oPeUPwAAAACW+ZQ/9fmUPyD3lD8IsP0/
  FLD9P3hh/D8FAAAA4PeUPxoWAABstkA/HhYAAGy2QD+O4g2AULD9PwYAAACg95Q/
  kvmUP2Cw/T+AsP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAADwr/0/AAAAAAUAAAAwsP0/
  oOINgJCw/T+g95Q/AAAAAAAAAAAAAAAAiPiUP6D3lD975Q2AsLD9P6D3lD+DBQAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA/QAAANTRDYBQsf0/Ju2UP+D3lD8AAAAAALH9P3vlDYCwsP0/
  AAAAAAAAAAAAAAAA3QdBP7gHQT8IAAAAAtINgECx/T8UAAAAALH9P9TRDYBQsf0/
  Ju2UP+D3lD9L4g2AGASVP9AClT8wsf0/BgAAANxi/D8AAAAAMLH9P8iw/T8wsf0/
  AAAAAL1DQgDg95Q/AQAAAAAAAADdB0E/uAdBPwgAAAAAAAAAcLH9Pw4WAADgVvw/
  ALH9PwAAAAAAAAAAQF38PwAAAADAsv0/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKWlpaWlpaWl
  ogAAACEAAAAgQk9PVC5QWQD//////2Jvb3QucHkA////////////////////////
  //////////////////////+lpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaW0NAhAgM4NQDAABQAAAAAA
  wLL9PwAAAAAA//////////////////////////////////////////8AAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAAD/////////////////////xUITgQAAAAAyAAAA
  AgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQBwsf0/AAAAAAAAAAAAACgAAAAAAECy/T8AAAAA
  AAAAAAEAAAABAAAAPh5APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAMyy/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  aF/9P/Bd/T9gX/0/
  8F39PwBf/T/9LjKo5GT9P7hR/D9oX/0/sFH8PxkAAAC/XhfQERQMLWhf/T8AAAAA
  AAAAAGRb/T9JRExFACraXXTwzX7ZlCsAAAAAAGBf/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADpHtA==
  tDQIQIQDFUAwBgYAIMwIgLBe/T8gAAAAAQAAAAAAAADcqPw/pFP8P0xR/D/4qPw/
  MzMzAwAAAABQDwAAAAAAAPAP/j8DAAAAIwAGAAoAAACQX/w/cF79P1hyDkCUcg5A
  AAAAAK02CEDwD/4/dNwIQMSE+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwD/4/AwAAACMABgAAAAAA0F79PwAAAAAAAAAA
  AAAAANyo/D+kU/w/TFH8PwAAAAAAX/0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxf/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  3GT9P2Bj/T/UZP0/
  YGP9P3Bk/T8aXeXzuFH8P3Bf/T/cZP0/sFH8PxkAAADzoRL7aJaAqdxk/T8AAAAA
  AAAAANhg/T9JRExFAMJ3Np0lqGGsJxIAAQAAANRk/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHcESw==
  tDQIQIQDFUAwCwYAIMwIgCBk/T8gAAAAAQAAACAAAADcqPw/qFP8P0xR/D8Yqfw/
  EGT9PwAAAAAjBAYAIAQGAOB8/T+4GPw/IAAGAAAAAAAAAAAArTYIQAAAAAAAAAAA
  AAAAAK02CEDgfP0/dNwIQDSK+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABfMCIAgZP0/BBn8P6RT/D8AAAAAQGT9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAQZ/D+oU/w/TFH8PwAAAABwZP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHxk/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  hFn9PxBY/T98Wf0/
  EFj9PxBZ/T+uRwAADH37P9Br+z+EWf0/nFH8PxQAAAAAAAAAAAAAAIRZ/T8AAAAA
  BQAAAIBR/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAHxZ/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  HNv7PwAAAABoOA1AAAAAAAsAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDQIQJDLCEAwCwYAM9MNgNBY/T+uRwAAqFP8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP+QywiA
  sFj9PwEAAACuRwAAhFn9PwEAAAD+AAAAOKv8PwAAAAAAmQ6AkFj9P3i2CUCmtglA
  /////602CEABAAAAdNwIQNR++j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAA/gAAAACr/D8AAAAA8Fj9PwAAAAABAAAA
  qFFAPwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAAAQWf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAGJZ/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHFn9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  BH37P1AQ/j9YEv4/
  UBD+P/AR/j+vRwAA1Gf9P4xZ/T8Effs/nFH8PxMAAABYvglAAAAAAAR9+z8AAAAA
  BgAAAFwE/j9TaWdmb3gAAAAAAABMffsAAAAAAFgS/j8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDQIQJDLCEAwBgYAXscagBAR/j+vRwAApFP8PwQZ/D8AAAAAAAAAAAAAAACQywiA
  8BD+PwAAAACvRwAABH37PwEAAAD+AAAAGMVCPxEAAAC0N/s/AAAAAFy4CUBnuAlA
  /////602CEABAAAAdNwIQLQ3+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR9+z8BAAAA/gAAABjFQj8AAAAAMBH+Pzi7/D80u/w/
  BBn8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwEf4/AAAAAAAAAAC0NAhARMcaQDAABQAAAAAA
  8BH+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tDf7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwR/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  zGf9P5BP/T94Uf0/
  kE/9PxBR/T/8RwAApFH8Pwx9+z/MZ/0/nFH8PwcAAACItP0/iLT9P8xn/T+AtP0/
  EgAAAHxD/T90aVQAdADpkIupCU+g5QoA////f3hR/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHG8Jg==
  tDQIQEi+CEAwBAYA8Z0WgFBQ/T9ctP0/4FD9P6i0/T8AAAAAsLT9PwAAAABIvgiA
  MFD9PwAAAABkAAAApFP8PwAAAAAEGfw/AAAAABkAAADg2vw//wAAANWIFkDeiBZA
  AAAAAK02CEAAAAAAdNwIQNR2+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBQ/T9AUP0/DAAAAMT9/T81IxaAkFD9P+yr/D/gUP0/
  AAAAAJhHAAAAAAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAABAIxaAoFD9PwAAAAB4OghA
  Z60VgMBQ/T/sq/w/4FD9P2etFYDAUP0/7Kv8P+BQ/T9kAAAAmEcAANoEvD8UAAAA
  AAAAAOBQ/T/smhZAAAAAAKSy/D8AIhZAAAAAAKRT/D8AAAAAEFH9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcUf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  yGv7P9Bp+z/Aa/s/
  0Gn7P2Br+z+uRwAAjFn9P6RR/D/Ia/s/nFH8PxMAAAAAAAAAAAAAAMhr+z8AAAAA
  BgAAAMRh+z9Mb1JhAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMBr+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDQIQJDLCEAwCwYA+isQgJBq+z+uRwAAqFP8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAAAAACQywiA
  cGr7PwEAAACuRwAAyGv7PwEAAAD+AAAAAAEAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK02CEABAAAAdNwIQCSR+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMhr+z8BAAAA/gAAAAABAAAAAAAAsGr7P/Rm/D8AAAAA
  BBn8PwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABga/s/AAAAAAAAAABga/s/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkkfg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAZ/w/CwAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbGv7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  TGb9P5B5/T/gev0/
  kHn9P4B6/T8AAAAAkFH8P5BR/D9MZv0/iFH8Pw8AAAAYcP0/GHD9P0xm/T8QcP0/
  CgAAAORw/T9UbXIgU3ZjAPCn99+DfNwAAAAAAOB6/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFqtuQ==
  tDQIQMXaCEAwAAYAAAAAAFB6/T8AAAAAAAAAAAAAAAC0U/w/rFP8PwkAAADF2giA
  MHr9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK02CEAAAAAAdNwIQESg+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESg+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgHr9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACMev0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  DEL9P4BA/T8EQv0/
  gED9P6BB/T+cb5bbRHn7P8TO/T8MQv0/LFH8PwEAAABob/0/aG/9PwxC/T9gb/0/
  GAAAAAg+/T9pcGMxANMDjOUEUy4WwhoAAQAAAARC/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA9eg==
  tDQIQEi+CEAwBQYA7B4IgEBB/T88b/0/AAAAAIhv/T8AAAAAPG/9PwAAAABIvgiA
  IEH9PwEAAAD/////qFP8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK02CEABAAAAdNwIQGRn+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgEH9P4xQ/D8AAAAA
  AAAAAEQEAAAAAAAAIAMGAP////+AQf0/jFD8P3hQ/D/Ybv0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAKBB/T8AAAAAAAAAAJhfCEABAAAAAAAAAAAAAABRFAiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACsQf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  PHn7P5B3+z80efs/
  kHf7P9B4+z8AAAAAoDz9PxRC/T88efs/LFH8PxEAAAAAAAAAAAAAADx5+z8AAAAA
  CAAAADht+z9Mb1JhX1RpbWVyX2NhbGwAAQAAADR5+z8AAAAAIQAGAAgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  tDQIQPC/AEAwAAYArsYIgFB4+z8AAAAAIwAGACAABgAwsf0/AQAAAAAAAAD//z+z
  /gAAALgY/D8jAAYAPHn7PwEAAAD+AAAA5GFBPwAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAK02CEABAAAAdNwIQJSe+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe1giAYHj7PwQZ/D8IAAAA
  8RcQgIB4+z8BAAAA/////zx5+z8BAAAA/gAAACAGBgAAAAAAoHj7PwAAAAAAAAAA
  BBn8P6RT/D+oU/w/AQAAAAAAAADQePs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANx4+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  mDz9PxA7/T+QPP0/
  EDv9PzA8/T+Gv5PSRGn9P0R5+z+YPP0/LFH8PwEAAAAQb/0/EG/9P5g8/T8Ib/0/
  GAAAAJQ4/T9pcGMwAEz/srX30STDH9MAAAAAAJA8/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCS2g==
  tDQIQEi+CEAwAAYA7B4IgNA7/T/kbv0/AAAAADBv/T8AAAAA5G79PwAAAABIvgiA
  sDv9PwAAAAD/////pFP8PwAAAAAEGfw/FwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK02CEAAAAAAdNwIQPRh+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEDz9P4hQ/D8AAAAA
  AAAAAOIEAAAAAAAAFwAAAP////8AAAAAiFD8P3hQ/D/Ybv0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAADA8/T8AAAAAAAAAAJhfCEAAAAAAAAAAAAAAAAC1EwiAYDz+PxRR/D8cUfw/
  AAAAAAAAAAA8PP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  PGn9PwDH/T+4yP0/
  AMf9P1DI/T9w7MPRYNj7P6A8/T88af0/LFH8PwUAAACQtv0/kLb9Pzxp/T+Itv0/
  FAAAALy8/T9ldmVudFRhc2sApsp6hdYAAAAAALjI/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMZ2WQ==
  tDQIQEi+CEAwBgYAqAIVgMDH/T9ktv0/AMj9P7C2/T8AAAAAuLb9PwAAAABIvgiA
  oMf9PwAAAAD/////pFP8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAXAAAAAMj9P3i2CUCmtglA
  AAAAAK02CEAAAAAAdNwIQBTu+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMj9P5So/D8AAAAA
  AAAAAO4wAAD+AAAAIAwGAP////8AyP0/lKj8PwAAAACwtv0/AAAAAHi3/T8BAAAA
  AAAAAFDI/T8AAAAAAAAAAAcAAADAqAER////AMCoAQEBAAAAEACAP/4AAAAGAAAA
  y0IWgFBQ/T/E/f0/yAK8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcyP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  WNj7P7DW+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z8AAAAA9Db9P0Rp/T9Y2Ps/LFH8PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z/gwfs/
  FwAAAFTI+z93aWZpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFDY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDQIQEi+CEAwBgYA+CITgHDX+z+8wfs/wNf7PwjC+z8AAAAAEML7PwAAAABIvgiA
  UNf7PwAAAAD/////pFP8PwAAAAAEGfw/1QAAABgAAABQjvw/gAAAAHi2CUCmtglA
  /////602CEAAAAAAdNwIQLT9+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw1/s/6NH8P6CP/D8AAAAAsNf7P+jR/D+gj/w/
  AAAAAE9HAADo0fw/kEkNAf////+AAbw/AAAAAAAAAADcjrw/zHASQPUAAAAEAAAA
  AAAAAPDX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAMcjE0AcvUE/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPzX+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  7Db9P2A1/T/kNv0/
  YDX9P4A2/T+IotJyoFH7P2DY+z/sNv0/LFH8PwMAAABMbf0/TG39P+w2/T9Ebf0/
  FgAAAOgq/T9lc3BfdGltZXIAUUuy+40AAAAAAOQ2/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBEzg==
  tDQIQEi+CEAwBgYALScNgCA2/T8gbf0/AAAAAGxt/T8AAAAAIG39PwAAAABIvgiA
  ADb9PwAAAAD/////pFP8PwAAAAAEGfw/IAAGAAAAAABEXPo/AAAAAHi2CUCmtglA
  /////602CEAAAAAAdNwIQERc+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJMnDYBANv0/AAAAAAAAAAAAAAAAYDb9PzRQ/D88UPw/
  AAAAAGNHAAD+AAAAIAAGAP////9gNv0/oNr7PzxQ/D8AAAAAkVUeAQAAAABQAAAA
  AAAAAIA2/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFD8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACMNv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  mFH7PwBQ+z+QUfs/
  AFD7PzBR+z8AAAAANFH8P/Q2/T+YUfs/LFH8PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQAAAAAAAAAAAAAAAAA////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDQIQEi+CEAwCwYAJfcSgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAABIvgiA
  oFD7PwEAAAD/////qFP8PwEAAAAEGfw/KKL8Pw8AAAAzMzMDAAAAAHi2CUCmtglA
  /////602CEABAAAAdNwIQPR2+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwABAAAA/gAAACii/D8AAAAAAFH7P1CO/D84u0E/
  AAAAAGNHAABQjvw/OLtBP/////8AUfs/UI78Pzi7QT8oR/s/AAAAAP////8AAAAA
  AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAACMj/w/UI78PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  vM79PxDm/T8o6P0/
  EOb9P8Dn/T+lpaWlFEL9PzRR/D+8zv0/LFH8Pw4AAADsyP0/7Mj9P7zO/T/kyP0/
  CwAAACzQ/T9JUlFzAKWlpaWlpaWlpaUAAQAAACjo/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAFzn/T8AAAAAAAAAAAAAAAB8a/0/5Gv9P0xs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YmhAPwAAAABYvglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  tDQIQEi+CEAwAQYAb44OgNDm/T/AyP0/cOf9PwzJ/T8AAAAAFMn9PwAAAABIvgiA
  sOb9PwEAAAD/////qFP8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAACEDfs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK02CEABAAAAdNwIQIQN+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAAAApaWlpaWlpaV81w2AEOf9PwBg/D9w5/0/
  AAAAADgAAAClpaWlpaWlpf////8Q5/0/3GL8P3Dn/T8AAAAAAQAAAPRf/D/INPw/
  AAAAAKDn/T/0X/w/AAAAAMDn/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9F/8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4Yfw/
  eGH8PwAAAABw5/0/ABQAAIQN+z8AAAAAAAAAAAAAAAB4Yfw/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAMDn/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADM5/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  


 • I'm having a similar problem with similar code. Have you made any progress?


Log in to reply
 

Pycom on Twitter