PyMesh Guru Meditation Error • Hi Team

  I am just trying PyMesh and the following happend with ping every 5s
  I use your example code and ping with :

  mesh.cli('ping patatipata')

  (sysname='LoPy4', nodename='LoPy4', release='1.20.0.rc10', version='v1.9.4-350eac8 on 2019-04-16', machine='LoPy4 with ESP32', lorawan='1.0.2', sigfox='1.0.1')

  Thanks for your job

  '16 bytes from fdde:ad00:beef:0:0:ff:fe00:9000: icmp_seq=47 hlim=64 time=248ms\r\n'
  '16 bytes from fdde:ad00:beef:0:0:ff:fe00:9000: icmp_seq=48 hlim=64 time=247ms\r\n'
  '16 bytes from fdde:ad00:beef:0:0:ff:fe00:9000: icmp_seq=49 hlim=64 time=247ms\r\n'
  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
  Core 1 register dump:
  PC : 0x401eeaba PS : 0x00060030 A0 : 0x801eebec A1 : 0x3ffb4230
  A2 : 0x0000060c A3 : 0x4011b8b8 A4 : 0x001a183d A5 : 0x0000012f
  A6 : 0x00000003 A7 : 0x00060023 A8 : 0x801eeab0 A9 : 0x3ffb4210
  A10 : 0x3d181a00 A11 : 0x00000000 A12 : 0x00000001 A13 : 0x0000abab
  A14 : 0x3ffc1908 A15 : 0x00000001 SAR : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x0000001c
  EXCVADDR: 0x00000700 LBEG : 0x4009d938 LEND : 0x4009d966 LCOUNT : 0xffffffff

  Backtrace: 0x401eeaba:0x3ffb4230 0x401eebe9:0x3ffb4260 0x401d0a59:0x3ffb4280 0x401d0a7e:0x3ffb42a0 0x4011b877:0x3ffb42c0 0x40108831:0x3ffb42e0

  ================= CORE DUMP START =================
  GDoAABEAAABsAQAA
  nNL7P3BB+z90Q/s/
  0EH7PxBD+z9BmuYk6Fb8P+hW/D+c0vs/4Fb8PxEAAACXgJJSaAOgUpzS+z8AAAAA
  CAAAAHg3+z9Mb1JhX1RpbWVyX2NhbGwAAQAAAHRD+z8AAAAAIAoGAAgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIptfg==
  AABDLrrqHkAwAAYA7OsegDBC+z8MBgAAuLgRQD0YGgAvAQAAAwAAACMABgCw6h6A
  EEL7PwAaGD0AAAAAAQAAAKurAAAIGfw/AQAAABAAAAAcAAAAAAcAADjZCUBm2QlA
  /////wEAAACrqwAANDgIQGwt+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAD+AAAAIwAGABAAAABcCh2AYEL7PzxF/T88Rf0/
  ABoYPZg6CEABAAAA8HQJQGwt+D8AAAAAAAAAAAAAAACBCh2AgEL7P9zrHkAE30I/
  BN9CPwEAAAD+AAAAIwAGAHq4EYCgQvs/4BH9P+BC+z88Rf0/5EL7P1S4EUAAAAAA
  NIgQgMBC+z8BAAAAAAAAAJzS+z8BAAAA/gAAAAcAAAAAAAAA4EL7Pxyz/D8AAAAA
  bND7PwAAAACI0Ps/AAAAAAAAAAAQQ/s/AAAAAAAAAABUuBFAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxD+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  HLP9P6Cx/T8Us/0/
  oLH9P7Cy/T/tFcMhSFb8P7Ct/T8cs/0/QFb8PxkAAABXRjEQpmDdXByz/T8AAAAA
  AAAAABiv/T9JRExFAL0Td36SzWijBdoAAQAAABSz/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIg6FA==
  mDgIQIL2H0AwDgYA1GQJgGCy/T8gAAAAIAAAAAT+/D8IGfw/OFj8P9xV/D9A/vw/
  AAAAAAAAAAD///9/80sJgGCd/T8DAAAAIwAGAAAAAABgsv0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJg6CEBgnf0/8HQJQAyd+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgLL9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAgZ/D84WPw/3FX8PwAAAACwsv0/AAAAAAAAAAAIGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALyy/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  qK39PzCs/T+grf0/
  MKz9P0Ct/T9emcW4JLP9P0hW/D+orf0/QFb8PxkAAAA29H/MQDFYHKit/T8AAAAA
  AAAAAKSp/T9JRExFAL+CwK8SeacT6i4AAAAAAKCt/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJh6nw==
  mDgIQIL2H0AwBwYA1GQJgPCs/T8gAAAAAAAAAAT+/D8IGfw/NFj8P9xV/D8g/vw/
  0Kz9PwAAAAAAAAAAAAAAAECD/T8DAAAAIwAGAAoAAADwrP0/IAAAAPCZDkAvmg5A
  AAAAAJg6CEBAg/0/8HQJQJyX+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEK39PwAAAAAAAAAA
  BP78PwgZ/D80WPw/3FX8PwAAAABArf0/AAAAAAAAAAAIGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEyt/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  xDv+PwC0/j9otf4/
  ALT+PwC1/j/XFRoANNH7P2zW+z/EO/4/LFb8PxMAAAA0vf0/NL39P8Q7/j8AAAAA
  BgAAAGyV/j9NZXNoADAAAAcAAFEFKlQAAQAAAGi1/j8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  mDgIQLBiCUAwDgYAcq0QgMC0/j/XFRoAOFj8PwgZ/D8BAAAAoNT8PwEAAACwYgmA
  oLT+PwEAAADXFRoAxDv+PwEAAAD+AAAAAAAAABcAAACgtP4/YLT+P8zaCUDU2glA
  /////5g6CEABAAAA8HQJQFyf+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAABAAAA/gAAAAAAAAAAAAAA4LT+Pyy8/D/UwPw/
  CBn8P/DV/D+g1Pw/AQAAAAAAAAAAtf4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADLX+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  LNH7P4A1+z9wN/s/
  gDX7PxA3+z/YFRoAyJ/9P8w7/j8s0fs/LFb8PxMAAAA3z85k6vm86izR+z8AAAAA
  BgAAAHQn+z9Mb1JhAGbduf4ve5LKktwAAQAAAHA3+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwj+g==
  mDgIQLBiCUAwDgYA1p4QgEA2+z/YFRoAOFj8PwgZ/D8BAAAAAAAAAAAAAACwYgmA
  IDb7PwEAAADYFRoALNH7PwEAAAD+AAAAEAAAAA4AAACLAAAAAAAAABzbCUAn2wlA
  AAAAAJg6CEABAAAA8HQJQGwh+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACzR+z8BAAAA/gAAABAAAAAAAAAAYDb7P2ix/D/0sfw/
  B////8jS/D8BAAAAAAAAAAAAAAAQN/s/AAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABsIfg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHoUk2UAAAAAAAAAAAAAAADkfEE/rDP8P/Sx/D+W////
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHDf7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  wJ/9P7D2/T8c+P0/
  sPb9P7D3/T/YFRoAFLb9PzTR+z/An/0/LFb8PxQAAAClpaWlpaWlpcCf/T8AAAAA
  BQAAACDo/T9TZXJ2ZXJzAKWlpaWlpaUAAQAAABz4/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  8H/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAsAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
  mDgIQLBiCUAwDgYAv+INgHD3/T/YFRoAOFj8PwgZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP+wYgmA
  UPf9PwEAAADYFRoAwJ/9PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAACc5Q6AMPf9PzjZCUBm2QlA
  /////5g6CEABAAAA8HQJQAzi+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQ9/0/5Br8PwAAAAAAAAAAkPf9PwAAAAAAAAAA
  CBn8PwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAACw9/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAHJe/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvPf9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  DLb9P8Cd/T+4n/0/
  wJ39P1Cf/T/zFRoABFr8P8if/T8Mtv0/LFb8PwcAAACQ0/0/kNP9Pwy2/T+I0/0/
  EgAAALyR/T90aVQAdAC197GumVcKgqUA////f7if/T8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPlCiw==
  mDgIQAxVCUAwBQYAqbgXgICe/T9k0/0/IJ/9P7DT/T8AAAAAuNP9PwAAAAAMVQmA
  YJ79PwAAAABhAAAANFj8PwAAAAAIGfw/LBC8PxkAAACCsRSAQJ79P6GjF0CqoxdA
  AAAAAJg6CEAAAAAA8HQJQKyJ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJCe/T9wnv0/DAAAAAcAAAAXPReAwJ79P/////8gn/0/
  AAAAAJIVGgABAAAABA28P2EAAAABAAAA/gAAACwQvD9ePReA0J79P0gwQj+YPghA
  q8UWgPCe/T9AAf0/IJ/9P6vFFoDwnv0/QAH9PyCf/T9hAAAA/////5IVGgAUAAAA
  AAAAACCf/T/ctRdAAAAAAGg8F0BIMEI/3LUXQAAAAAD8B/0//Af9P/gH/T/4B/0/
  AAAAAFCf/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXJ/9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  /Fn8P5At/j9YNP4/
  kC3+P/Az/j+eFhoANFb8PxS2/T/8Wfw/LFb8PxQAAAA0vf0/NL39P/xZ/D8AAAAA
  BQAAAFwE/j9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAFg0/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAKSr/D8AAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  mDgIQLBiCUAwCAYAlewNgFAu/j+eFhoAOFj8PwgZ/D8BAAAACgAAAAAw/j+wYgmA
  MC7+PwEAAACeFhoA/Fn8PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAAAAAAAAAAAAJndCUCv3QlA
  2v///5g6CEABAAAA8HQJQKyJ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK0oDoCALv4/AAAAAKAu/j+HsBCAcC7+PywBAABUrfw/
  AAAAAAAAAAAAWvw/GC/+P22oD4CQLv4/LMD8Pw4AAAD/AAAAAP8AAAAA/wAAAAD/
  hHAPgLAu/j/shUE/AgAAACy8/D8AAAAAYCeVPx0klT/scA+A0C7+P+yFQT8CAAAA
  AAAAAMgv/j8AAAAAFgoAAI0mEIDwLv4/AQAAAAAAAAAAAAAAyC/+PwAAAAD+AAAA
  X6kPgBAv/j8IAAAACjGVP8Qv/j+gL/4/OC/+P6Av/j+EcA+AsC/+PyD4lD/4q/w/
  YDD+PwEAAABfqQ+AEC/+PwgAAADYL/4/AAAAALAv/j/UL/4/BQAAAHneCUCJ3glA
  /////5g6CECEcA+AsC/+PyD4lD/4q/w/BRkQgAAAAAAIAAAAzC/+PwAAAAADAAAA
  AAAAALAv/j/QL/4/2C/+P9Qv/j/QL/4/iPdAP0A8lT/EL/4/AAAAADD///8LMZU/
  7HAPgCAw/j+w+5Q/AgAAALD7lD8JMZU/wC/+P8wv/j/4q/w/7IVBPyy8/D+AIZU/
  gCGVP4D/lD8AAAAAGDH+PwAAAAABAAAAAAAAAEoRAAAAAAAAHDH+PwAAAAABAAAA
  sC/+PwAAAAAFAAAA8C/+P40mEIBAMP4/AQAAAAAAAAAAAAAAHDH+PwAAAAAAAAAA
  X6kPgGAw/j8IAAAAHCSVPxgx/j8BAAAAiDD+P/Aw/j+EcA+AADH+P/ir/D/4q/w/
  sDH+P5Aw/j9fqQ+AYDD+PwgAAAAkMf4/AAAAAAAx/j8gMf4/BAAAAFAx/j/IJ5U/
  /////zIAAACEcA+AADH+P/ir/D/4q/w/BRkQgAEAAAAIAAAAGDH+PwAAAAAEAAAA
  AAAAAAAx/j8cMf4/JDH+PyAx/j8CAAAAAQAAAP//AAAYMf4/AAAAADD///8dJJU/
  sXAPgHAx/j9QIZU/AAAAAFAhlT8bJJU/EDH+Pxgx/j/4q/w/aPBAP7D7lD+A/5Q/
  gCGVP/ry9/////////8AABRECIBgMf4/gDH+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  ADH+PwAAAAAEAAAAQDH+P4HyDYCQMf4/UCGVPwAAAAAAAAAAAAAAABUAAAAAAAAA
  2/QNgLAx/j9QIZU/FgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAABQ4Q2AUDL+P40jQD8AAAAA
  AAAAAOAx/j/b9A2AsDH+PxRj/D8AAAAAFgAAACcAAAAiAAAA/v///w0AAAD0Yvw/
  DQAAAAoAAABQ4Q2AUDL+P40jQD8AAAAAEPINgMgnlT+QJ5U/MDL+P1Ay/j+NI0A/
  AAAAAPRi/D9dAAAAAQAAABYAAABQMv4/ASoWAAAAAAAWAAAAJwAAACIAAAD+////
  AAAAAJAy/j/wGvw/ODP+P2gAAABdAAAAMCOVPwgAAAAAAAAAkDL+PwAAAAA4M/4/
  oDL+PzAy/j/wW/w/5Hj9PwAAAADwM/4/AAAAAAAAAAABAAAApaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  mDgIQNjcDUAwAAUAAAAAAPAz/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAAD/////////////////////xUITgQEAAAAyAAAA
  AgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgGwCQMv4/AAAAAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAABgM/4/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAC0W/w/AAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAEAAAD8M/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ZNb7P3BP+z94Ufs/
  cE/7PxBR+z/XFRoAzDv+PzRW/D9k1vs/LFb8PxMAAAA5rfBpUIW7B2TW+z8AAAAA
  BgAAAHxD+z9TaWdmb3gAWpPv4soyu8kAAAAAAHhR+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKEIVg==
  mDgIQLBiCUAwBwYATswcgDBQ+z/XFRoANFj8PwgZ/D8AAAAAAAAAAAAAAACwYgmA
  EFD7PwAAAADXFRoAZNb7PwEAAAD+AAAAIwAGABEAAABsO/g/AAAAABzbCUAn2wlA
  /////5g6CEABAAAA8HQJQGw7+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTW+z8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAUFD7P6wQ/T+oEP0/
  CBn8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQUfs/AAAAAAAAAACYOAhANMwcQDAABQAAAAAA
  EFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  bDv4PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxR+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  jLT9PwDI/T9cyf0/
  AMj9P/DI/T8AAAAAIFb8PyBW/D+MtP0/GFb8Pw8AAACUvv0/lL79P4y0/T+Mvv0/
  CgAAAGC//T9UbXIgU3ZjAMOLj46DK10AAAAAAFzJ/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMrHsg==
  mDgIQEFzCUAwAAYAAAAAAMDI/T8AAAAAAAAAAAAAAABEWPw/PFj8PwkAAABBcwmA
  oMj9PwAAAAAIGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJg6CEAAAAAA8HQJQEyz+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEyz+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Mj9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8yP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  VKf9P1Bt/j9sb/4/
  UG3+PwBv/j8AAAAAVJD9P9yl/T9Up/0/vFX8Pw4AAABQ+P0/UPj9P1Sn/T9I+P0/
  CwAAAHBP/j9JUlFzAAAAAMCn/T8AAAAAAQAAAGxv/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAJxu/j8AAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  mDgIQAxVCUAwBQYAmNsOgBBu/j8k+P0/sG7+P3D4/T8AAAAAePj9PwAAAAAMVQmA
  8G3+PwEAAAD/////OFj8PwEAAAAIGfw/AAAAAAAAAABcWfs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJg6CEABAAAA8HQJQFxZ+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAApaWlpaWlpaU85w2AUG7+P2iq/D+wbv4/
  AAAAAN0BAAClpaWlpaWlpf////9Qbv4/VK38P7Bu/j8AAAAAAQAAAFyq/D/4Mfw/
  AAAAAOBu/j9cqvw/AAAAAABv/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXKr8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4q/w/
  +Kv8PwAAAACwbv4/ABwAAFxZ+z8AAAAAAAAAAAAAAAD4q/w/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAABv/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAMb/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  TJD9P8CO/T9EkP0/
  wI79P+CP/T9Ld6PUhLf9P1yn/T9MkP0/vFX8PwEAAADkvf0/5L39P0yQ/T/cvf0/
  GAAAAEiM/T9pcGMxAG2ydw4dxgoi4LUAAQAAAESQ/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANjwmA==
  mDgIQAxVCUAwCwYAgCAIgICP/T+4vf0/AAAAAAS+/T8AAAAAuL39PwAAAAAMVQmA
  YI/9PwEAAAD/////OFj8PwEAAAAIGfw/IAMGAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJg6CEABAAAA8HQJQDx6+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwI/9PwxV/D8AAAAA
  AAAAAOMBAAAAAAAAIAMGAP/////Aj/0/DFX8P/hU/D9Uvf0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAOCP/T8AAAAAAAAAAHS4CEABAAAAAAAAAAAAAAAtFQiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADsj/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  fLf9P7Dl/T9o5/0/
  sOX9PwDn/T/OPKcr4Ir9P1SQ/T98t/0/vFX8PwUAAABA1f0/QNX9P3y3/T841f0/
  FAAAAGzb/T9ldmVudFRhc2sAoIix6h0AAAAAAGjn/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbzQQ==
  mDgIQAxVCUAwCQYAFA8WgHDm/T8U1f0/sOb9P2DV/T8AAAAAaNX9PwAAAAAMVQmA
  UOb9PwAAAAD/////NFj8PwAAAAAIGfw/AAAAABAAAABQKvw/AAAAADjZCUBm2QlA
  AAAAAJg6CEAAAAAA8HQJQFzR+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxxv4AAAAAAsOb9P7z9/D8AAAAA
  AAAAAO0JAAC8/fw/AAAAAP////+w5v0/vP38PwAAAABg1f0/AAAAAGjV/T8BAAAA
  AAAAAADn/T8AAAAAAAAAAAcAAADAqAEo////AMCoAQEBAAAAEACAP/4AAAAjAAYA
  O10XgICe/T/k/P0/uA68PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAM5/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  2Ir9P1CJ/T/Qiv0/
  UIn9P3CK/T/gOt3nAHz7P4S3/T/Yiv0/vFX8PwEAAACMvf0/jL39P9iK/T+Evf0/
  GAAAANSG/T9pcGMwAPt0NJUtBxvtgzYAAAAAANCK/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEjBVg==
  mDgIQAxVCUAwCwYAgCAIgBCK/T9gvf0/AAAAAKy9/T8AAAAAYL39PwAAAAAMVQmA
  8In9PwAAAAD/////NFj8PwAAAAAIGfw/AQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJg6CEAAAAAA8HQJQMx0+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUIr9PwhV/D8AAAAA
  AAAAAJYiAAAAAAAAAQAAAP////8AAAAACFX8P/hU/D9Uvf0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAHCK/T8AAAAAAAAAAHS4CEAAAAAAAAAAAAAAAACVFAiAYDz+P6RV/D+sVfw/
  AAAAAAAAAAB8iv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  +Hv7PzB6+z/we/s/
  MHr7P5B7+z+IJI10NIX9P+CK/T/4e/s/vFX8PwIAAAAwZ/s/MGf7P/h7+z8oZ/s/
  FwAAAPRt+z93aWZpAJBcHtTG8+h1o7sAAAAAAPB7+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFE/8Q==
  mDgIQAxVCUAwDwYAodsIgPB6+z8EZ/s/YHv7P1Bn+z8AAAAAWGf7PwAAAAAMVQmA
  0Hr7PwAAAAD/////NFj8PwAAAAAIGfw/wAe8PxgAAABMAQAA3ha8PzjZCUBm2QlA
  /////5g6CEAAAAAA8HQJQOxl+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPWhCIAAe/s/rlAAAChb/T8woQiAMHv7PwRn+z9ge/s/
  AAAAAJUVGgD+AAAAwAe8P/////8we/s/uL4AQAAAAAD4e/s/0Cb8P9Am/D8BAAAA
  AAAAAFB7+z8UNPw/IDX8P/////8YNPw/9QAAAOAlAAAAAAAAkHv7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAAEDbw/AAAAAAAAAAAoX/0/GQAAAA0AAAAOAQAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnHv7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  LIX9P6CD/T8khf0/
  oIP9P8CE/T94XsqfxFX8PwB8+z8shf0/vFX8PwMAAACIVPw/iFT8PyyF/T+AVPw/
  FgAAACh5/T9lc3BfdGltZXIALsfZex0AAAAAACSF/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPuDYQ==
  mDgIQAxVCUAwBwYApCcNgGCE/T9cVPw/AAAAAKhU/D8AAAAAXFT8PwAAAAAMVQmA
  QIT9PwAAAAD/////NFj8PwAAAAAIGfw/AAAAAAAAAAAKAAAAAAAAADjZCUBm2QlA
  /////5g6CEAAAAAA8HQJQBxv+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRY/D8AAAAACBn8PwAAAAAAAAAAoIT9P7RU/D+8VPw/
  AAAAAJUVGgAEZ/s/AAAAAP////+ghP0/UH/7P7xU/D8AAAAAAAAAACRw9D8AAAAA
  AAAAAMCE/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsFT8P7xU/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADMhP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  1KX9P0BO/j9oT/4/
  QE7+PwBP/j8gAAAAXKf9P8RV/D/Upf0/vFX8PxQAAAA4pv0//////9Sl/T8AAAAA
  BQAAAGxD/j9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAAGhP/j8AAAAASMv9PwUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYuf0/QLr9P6i6/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  q3pAPwAAAACw4QlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  mDgIQAg7DkAwAAUAAAAAAABP/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFw5+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAMT/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57

  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:2156
  ho 0 tail 12 room 4
  load:0x4009fa00,len:19208
  entry 0x400a05f4
  Initializing filesystem as FatFS!
  wait for Wifi
  ('192.168.1.40', '255.255.255.0', '192.168.1.1', '8.8.8.8')
  LoRa MAC: 70b3d5499319f965
  Wait for mesh connection
  Set Border Router with prefix 2001:dead:beef:cafe::64
  opened: 0x3f950250
  Please wait until BR gets propagated to the Leader ...
  Created socked for (2001:dead:beef:cafe:d66b:351a:d86:c361, 1234)
  opened: 0x3f951500
  Created socked for (::, 1235)
  Pycom MicroPython 1.20.0.rc10 [v1.9.4-350eac8] on 2019-04-16; LoPy4 with ESP32
  Type "help()" for more information. • Dear @sylvainm,

  @lars_r also experienced core panics on his LoPy4 and we have been able to help him out of being stuck with it [1]. However, the fixes improve general stability which is not specific to any mesh networking features. Saying this, it might still improve things for you.

  Please read [1] carefully regarding the erase_all step and how to eventually restore your LoRa MAC. Thanks again to @robert-hh for his knowledge on how to do that.

  With kind regards,
  Andreas.

  [1] https://github.com/pycom/pycom-micropython-sigfox/issues/361


Log in to reply
 

Pycom on Twitter