Guru Meditation Error when connecting to Eduroam (WPA2-Enterprise) • Hi,

  I am using my LoPy for a project on my university but I am having troubles connection it to the Eduroam network.
  Every time it connects I get a Guru Mediation Error and it restarts.
  I tried to update the firmware to latest version but it made no diference.
  Any help would be welcome since I really need this to work in order to finish my projects.

  How I am connecting (my university network doesn't need certs):

  wlan.connect(ssid='eduroam', auth=(WLAN.WPA2_ENT, 'myemail', 'mypassword'), identity='myemail')
  

  The error:

  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x4018674d PS   : 0x00060a30 A0   : 0x8018160e A1   : 0x3ffdf5d0 
  A2   : 0x3ffe3fb4 A3   : 0x00000001 A4   : 0x3fff52c8 A5   : 0x00000001 
  A6   : 0x3ffdf6a4 A7   : 0x00000001 A8   : 0x80186749 A9   : 0x3ffe3fc8 
  A10   : 0x00000000 A11   : 0x000000ff A12   : 0x3ffe3fb4 A13   : 0x00000000 
  A14   : 0x00000002 A15   : 0x00000005 SAR   : 0x00000018 EXCCAUSE: 0x0000001c 
  EXCVADDR: 0x00000001 LBEG  : 0x40184821 LEND  : 0x40184827 LCOUNT : 0x00000000 
  
  Backtrace: 0x4018674d:0x3ffdf5d0 0x4018160b:0x3ffdf5f0 0x40144162:0x3ffdf620 0x4014435f:0x3ffdf6d0 0x40140f5e:0x3ffdf7a0 0x40141371:0x3ffdf7e0 0x40140591:0x3ffdf860 0x4013ffee:0x3ffdf8b0 0x40140051:0x3ffdf8f0 0x4013e5b9:0x3ffdf910 0x4013dce7:0x3ffdf950 0x4013c149:0x3ffdf9b0 0x4013c4d9:0x3ffdf9f0
  
  ================= CORE DUMP START =================
  KDUAAA8AAABsAQAA
  bFP8P3CW/T+0mv0/
  cJb9P1Ca/T9AFAAAXFD8P1xQ/D9sU/w/VFD8PxQAAACMU/s/jFP7P2xT/D8AAAAA
  BQAAALh6/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAALSa/T8AAAAAIAoGAAUAAAABAAAA
  AAAAAAxf/D8AAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  AAAAAFIlDoAgCgYAAG/+P1gTD4Cwlv0/3CpAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSCQAA
  AgAAANCW/T/cKkA/AAAAAAAAAAAob/4/AQAAAE4KAABYxw+A8Jb9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAChv/j8AAAAAAAAAAEdKD4AQl/0/BAAAAHB3/j8gb/4/AQAAAAAAAAABAAAA
  WBMPgLCX/T9QX/w/UF/8PzCY/T9Ql/0/R0oPgBCX/T8wmP0/DAAAAExv/j8AAAAA
  SG/+PwAAAADA////BAAAAAAAAAAAAAAAWBMPgLCX/T9QX/w/UF/8P+a5D4ABAAAA
  DAAAAAEAAABAb/4/AAAAAAAAAAAAb/4/TG/+P0hv/j8LAAAAAAAAAHBk/j8cb/4/
  IG/+PwAAAAAw////cXf+P4UTD4Dwl/0/cGT+PwAAAAACdv4/4Jf9PwCY/T8AAAAA
  AAAAAAAAAABwZP4/AAAAAABv/j8wAAAADAAAALCX/T/O3g2AEJj9P3Bk/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ/hDYAwmP0/cGT+P/0EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAA
  vs8NgNCY/T8AHkA/gG7+PwAAAABgmP0/n+ENgDCY/T8AAAAAAAAAAAAAAADN7kA/
  ZO5APwgAAAAAHkA/cGT+P3AHEEAKAAAAvs8NgNCY/T8AHkA/gG7+P3veDYAAfP4/
  YHv+P7CY/T8GAAAAtGD8PwAAAACwmP0/SJj9P7CY/T8AAAAAt7gBAIBu/j8BAAAA
  AAAAAM3uQD9k7kA/CAAAAAAAAADwmP0/AJn9Pwxf/D+AmP0/AAAAAAAAAAB0W/w/
  AAAAAFCa/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaUlBQAAIQA3ACBCT09ULlBZ
  AP//////Ym9vdC5weQD/////////////////////////////////////////////
  /6WlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaW0MwhAzMwNQAD/////////
  /////////////////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAP/////////////////////FQhOBAAAAADIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAZAPCY/T8AAAAAAAAAAAAMAQAAAAAAAQAAAMCZ/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GFX8PwAAAAABAAAA7R1APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAFya/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  oPr9PxD1/T+Y+v0/
  cPP9PzD6/T8BhhhoIFD8PyBQ/D+g+v0/GFD8PxcAAABo4P0/aOD9P6D6/T8AAAAA
  AgAAAJzg/T93cGEyVABzLmRpZ2ljZXIA////f5j6/T8AAAAAIAoGAAIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMgPMA==
  JAAAAE1nGEAwCgYADhYYgND1/T+0P/4/AQAAAMhS/z8BAAAApPb9PwEAAABJZxiA
  yD/+PwAAAAD/AAAAtD/+PwAAAAACAAAABQAAABgAAAAcAAAAAQAAACFIGEAnSBhA
  AAAAALQ//j8AAAAAWDMIQFw++z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJg5CEATAAAAAgAAAAUAAABlQRSA8PX9P7Q//j8YPv4/
  EAAAAKT2/T+k9v0/AQAAAGJDFIAg9v0/AAAAAHBP/z+k9v0/wO1BPwEAAADIUv8/
  zFL/P3T2/T+IPv4/UD7+P2EPFIDQ9v0/IAAAAHBP/z8CAAAAEAAAAEgDAAABAAAA
  ZQAAAAMAAAAEAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAACg9v0/BQAAAPBa/z8YPv4/LD7+PwAA/wDA7UE/
  YQ8UgMM+/j8EAAAABAAAACAAAAAzAAAAvz7+P3BP/z+wPv4/dPb9P427AQDQT/8/
  dBMUgKD3/T9OKv4/WPz9PwAAAAAA9/0/AgAAAD45/j9DPVBULCBMPUF2ZWlybywg
  Tz1Vbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQXZlaXJvLCBPVT1zVElDLCBDTj1nYWxhZHJpZWwu
  dWEucHQAAAAwAAEAEAAAAKIBAACRJ/4/owIBAAMAAACmAQAASin+PwMAAAADAAAA
  AQEAAB0p/j83Kf4/Sin+AHgAAAA4MQsASyr+Pzcp/j8AAAAAAQAAAKD3/T8AAAAA
  cAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQFFIDg9/0/pP39PxYAAAAAAAAA0Pf9P0AE/j8AAAAA
  pP39Pxj//T9wT/8/YPj9P5Ye/j9LKv4/AgAAAAAAAADx/xOAYPj9P6T9/T8lOP4/
  /D0IgCD4/T+8D/4/6hkAACD4/T8A+P0/EAAAAP//P7MgGAAAXAT+PwAUAAAAGAAA
  bNz9Pxzf/T+8D/4/6hkAAN4ZAABk+P0/bNz9Pxzf/T/E/v0/lR7+PzUAAABoBP4/
  lh7+P2D4/T/I+P0/wPj9P1QAFICw+P0/aAT+P4R4+z+PGQAAAAAAACMABgAgAAYA
  3hkAAEwe/j9oBP4/3hkAAMT4/T9GHv4/qP39P7AAAACWHv4/FgAAAMj4/T/A+P0/
  vOUTgPD4/T8s4P0/hHj7PwAAAADM/P0/AAAAAAwAAADq3BOAEPn9PwAAAAC8/P0/
  XAT+Pxz5/T8AAAAASE9SSercE4AQ+f0/AAAAALz8/T9cBP4/HPn9Pz7d/T/eGQAA
  TMETgFD5/T8c3/0/vPz9P7AAAACwAAAAPt39PwAAAAAAAAAAAAAAAP/////kUfw/
  GQAAAAAAAAAJAAAAXAT+P9zEE4Cw+f0/HN/9PxzcE0CwAAAAbPn9PwEAAADCAAAA
  kPn9P3D5/T8UAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  sPn9Pzjd/T8+3f0/sAAAAAAAAADw+f0/0KP8Pxzf/T8AAAAAAwAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAPD5/T/Qo/w/HN/9PxkAAAD+AAAAGQAAADjd/T8AAAAAMPr9PwAAAAAAAAAA
  BAAAAKj8/T8AAAAAAAAAALYAAAAAAAAAAAAAAAAAAABU3P0/LN39P2zc/T8c3/0/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPr9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  7F/9P3Be/T/kX/0/
  cF79P4Bf/T9PbTGgaGX9P/hP/D/sX/0/8E/8PxkAAACmQHMATSa7e+xf/T8AAAAA
  AAAAAOhb/T9JRExFAHLb/s2GExhmrH4AAAAAAORf/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALiMIA==
  tDMIQDTnFEAwBAYAsMIIgDBf/T8gAAAAAQAAAAAAAACspvw/5FH8P4xP/D/Ipvw/
  EF/9PwAAAAAAAAAAAAAAABBW/T+4GPw/IAYGAAoAAACso/o/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEAQVv0/GNEIQKyj+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQVv0/uBj8PyAGBgAAAAAAUF/9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAKym/D/kUfw/jE/8PwAAAACAX/0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIxf/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  YGX9P+Bj/T9YZf0/
  4GP9P/Bk/T8cRD93+E/8P/Rf/T9gZf0/8E/8PxkAAACJtGudy8GGSWBl/T8AAAAA
  AAAAAFxh/T9JRExFAIjBCYHEd5LHScUAAQAAAFhl/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAr2lQ==
  tDMIQDTnFEAwBAYAsMIIgKBk/T8gAAAAAQAAACAAAACspvw/6FH8P4xP/D/opvw/
  AAAAAAAAAAD///9/C6wIgECU/T8DAAAAIwAGAAAAAACgZP0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEBAlP0/GNEIQByp+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwGT9PwAAAAABAAAA
  AQAAAAQZ/D/oUfw/jE/8PwAAAADwZP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxk/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  zHH9P3Bw/T/Ecf0/
  cHD9P2Bx/T+qJAAAYFn9P2B0+z/Mcf0/3E/8Pw8AAAD8Zv0//Gb9P8xx/T/0Zv0/
  CgAAAMhn/T9UbXIgU3ZjAK8fbLHTlv8AAAAAAMRx/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPGpEg==
  tDMIQGnPCEAwBAYAAAAAADBx/T8BAAAAqiQAAAAAAAD0Ufw/7FH8P6kkAABpzwiA
  EHH9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAACMtfo/AAAAACCrCUBOqwlA
  AAAAAK01CEAAAAAAGNEIQIy1+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxn/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYHH9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAHAjAADsR/0/AAAAAAAAAAD0Ufw/7FH8P4MkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABscf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  WFn9P7Cz/T8Utf0/
  sLP9P7C0/T+rJAAAgFb9P9Rx/T9YWf0/3E/8PxQAAAABAAAAGNEIQFhZ/T8AAAAA
  BQAAABit/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAABS1/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  vGn7PwAAAABoNw1AAAAAAAsAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQCDCCEAwAgYAa9ENgHC0/T+rJAAA6FH8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP8gwgiA
  ULT9PwEAAACrJAAAWFn9PwEAAAD+AAAACKn8PwAAAABkjw6AMLT9PyCrCUBOqwlA
  /////601CEABAAAAGNEIQNz4+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAA/gAAAAEAAAAAAAAAkLT9PwAAAAAAAAAA
  BBn8PwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAACwtP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAJpX/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvLT9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  eFb9P5BU/T9wVv0/
  kFT9PxBW/T/xJAAA5E/8P2BZ/T94Vv0/3E/8PwcAAADMRf0/zEX9P3hW/T/ERf0/
  EgAAAHRI/T90aVQAuDf9PwAAAADYtAgA////f3BW/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoRgA==
  tDMIQNi0CEAwDgYABYEWgFBV/T+gRf0/4FX9P+xF/T8AAAAA9EX9PwAAAADYtAiA
  MFX9PwEAAABkAAAA6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAB8AAABQVf0/eEb9P+lrFkDyaxZA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQDya+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBV/T9AVf0/EAAAAAAAAABJBhaAkFX9P7yp/D/gVf0/
  AAAAAI0kAAAAAAAAAAAAAGQAAACQVf0/vKn8P+BV/T9UBhaAoFX9PwAAAAB4OQhA
  F5EVgMBV/T+8qfw/4FX9PxeRFYDAVf0/vKn8P+BV/T9kAAAAjSQAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOBV/T/8rRVAAAAAAFiw/D8UBRZAAAAAAORR/D8AAAAAEFb9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcVv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  WHT7P0By+z9QdPs/
  QHL7P/Bz+z+qJAAA1HH9P+RP/D9YdPs/3E/8PxMAAAB8dPs/AAAAAFh0+z8AAAAA
  BgAAAFRq+z9Mb1JhAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAFB0+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQCIVCEAwAAYAIMIIgABz+z8BAAAAqiQAAFh0+z8BAAAA/gAAAAABAAAiFQiA
  4HL7P+AA8D8BAAAAuBj8PxCW/T8DAAAAIwgGAAAAAAAAc/s/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEAQlv0/GNEIQBy4+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACiHRCAIHP7P6okAADoUfw/
  WHT7PwEAAAD+AAAAAAEAAAAAAABAc/s/yGT8PwAAAAAEGfw/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAPBz+z8AAAAAAAAAAPBz+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABy4+D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAACAZvw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8c/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  OEL9P7BA/T8wQv0/
  sED9P9BB/T9Q/NP2dDz9PxhK/j84Qv0/bE/8PwEAAAAIPv0/CD79PzhC/T8APv0/
  GAAAADQ+/T9pcGMxANCBAE7NZt7vSDwAAQAAADBC/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHv8Kw==
  tDMIQNi0CEAwDwYA7B0IgHBB/T/cPf0/AAAAACg+/T8AAAAA3D39PwAAAADYtAiA
  UEH9PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQPyF+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADhC/T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAsEH9P8xO/D8AAAAA
  AAAAAFgEAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAAzE78P7hO/D8EOP0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAANBB/T8AAAAAAAAAAJhaCEABAAAAAAAAAAAAAABREwiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADcQf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  bDz9P8A6/T9kPP0/
  wDr9PwA8/T+6ZZKQ8Ff9P0BC/T9sPP0/bE/8PwEAAAA8OP0/PDj9P2w8/T80OP0/
  GAAAAGg4/T9pcGMwAKP69cc3EsV5NpsAAAAAAGQ8/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP9jVg==
  tDMIQCIVCEAwDwYA2LQIgIA7/T8AAAAA/////+RR/D8AAAAABBn8PwEAAAAiFQiA
  YDv9P9wA8D8BAAAAuBj8PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAACAO/0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQCyA+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAADsHQiAoDv9PxA4/T8AAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgO/0/yE78PwAAAAAAAAAAzgQAAP4AAAABAAAA
  /////wAAAADITvw/uE78P1w4/T8AAAAAEDj9PwAAAAAAAAAAADz9PwAAAAAAAAAA
  mFoIQAAAAAAAAAAAAAAAALUSCIBgPP4/VE/8P1xP/D8AAAAAAAAAAAw8/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  6Ff9P2Cr/T8Qrf0/
  YKv9P7Cs/T+Qx/b/+FH7P3Q8/T/oV/0/bE/8PwUAAADomv0/6Jr9P+hX/T/gmv0/
  FAAAABSh/T9ldmVudFRhc2sAAAAAAAAAAAAAABCt/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQNi0CEAwAQYAWOYUgCCs/T+8mv0/YKz9Pwib/T8AAAAAEJv9PwAAAADYtAiA
  AKz9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/IwwGAAAAAAAArP0/DKz9PyCrCUBOqwlA
  AAAAAK01CEAAAAAAGNEIQNzw+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEASQKxAAAAAAAYKz9P2Sm/D8AAAAA
  AAAAAPsTAAD+AAAAIwwGAP////9grP0/ZKb8PwAAAAAIm/0/AAAAAHCb/T8AAAAA
  AAAAALCs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAoD7PzTC+z8AAAAAPML7PwAAAADYtAiA
  cNf7PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8rP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8FH7P1BQ+z/oUfs/
  UFD7P4BR+z/8Ufs/ADX9P/BX/T/wUfs/bE/8PwQAAAAIR/s/CEf7P/BR+z8AR/s/
  FQAAAOxH+z9wbVQAAAAAAAAAAAAAAAAA////f+hR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQNi0CEAwDgYA0eQSgBBR+z/cRvs/UFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAADYtAiA
  8FD7PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAzMzMDAAAAACCrCUBOqwlA
  /////601CEABAAAAGNEIQKyV+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwABAAAABBn8PwAAAAAAAAAAUFH7PyiM/D+kn0E/
  AAAAAGQkAAAojPw/pJ9BP/////8AAAAAAAAAAAAAAAAoR/s/AAAAADBH+z8AAAAA
  AAAAAIBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABkjfw/KIz8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  +DT9P3Az/T/wNP0/
  cDP9P5A0/T9XMnL5jNj7P/hR+z/4NP0/bE/8PwMAAADIKP0/yCj9P/g0/T/AKP0/
  FgAAAPQo/T9lc3BfdGltZXIAyhhIsxgAAAAAAPA0/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANBifg==
  tDMIQNi0CEAwAgYALSYNgDA0/T+cKP0/AAAAAOgo/T8AAAAAnCj9PwAAAADYtAiA
  EDT9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/WHT7PwAAAAD//z+zAAAAACCrCUBOqwlA
  /////601CEAAAAAAGNEIQLx4+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAABoPv4/AAAAAAAAAAAAAAAAcDT9P3RO/D98Tvw/
  AAAAAJkkAAB1AAAAWHT7P/////9wNP0/cGn7P3xO/D8AAAAAcWaPAAAAAABQAAAA
  AAAAAJA0/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfE78PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACcNP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  hNj7P9DW+z982Ps/
  0Nb7PxDY+z8AAAAAdE/8PwA1/T+E2Ps/bE/8PwIAAAAUwvs/FML7P4TY+z8Mwvs/
  FwAAAIDI+z93aWZpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHzY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tDMIQNi0CEAwAAYApBATgJDX+z/owfs/4Nf7PzTC+z8AAAAAPML7PwAAAADYtAiA
  cNf7PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/GAEAABgAAAAgDgYAgAAAACCrCUBOqwlA
  /////601CEAAAAAAGNEIQDwc+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQ1/s/uM38P3iN/D8AAAAA0Nf7P7jN/D94jfw/
  AAAAAKYkAAC4zfw/2WB+AP/////Q1/s/uM38P3iN/D/MZP8/fF4SQPUAAAAEAAAA
  AAAAABDY+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAHMRE0CIoUE/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzY+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  EEr+P2Bh/j98Y/4/
  YGH+PxBj/j8AAAAAQEL9P3RP/D8QSv4/bE/8Pw4AAABItf0/SLX9PxBK/j9Atf0/
  CwAAAIBL/j9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAHxj/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAKxi/j8AAAAAAAAAAAAAAAD4Jv0/YCf9P8gn/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  lllAPwAAAAAAswlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  tDMIQNi0CEAwAwYAB4UOgCBi/j8ctf0/wGL+P2i1/T8AAAAAcLX9PwAAAADYtAiA
  AGL+PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAA8p/s/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAK01CEABAAAAGNEIQDyn+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGAAAApaWlpaWlpaVQ1A2AYGL+P9hd/D/AYv4/
  AAAAAE0AAAClpaWlpaWlpf////9gYv4/tGD8P8Bi/j8AAAAAAQAAAMxd/D9wM/w/
  AAAAAPBi/j/MXfw/AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzF38PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQX/w/
  UF/8PwAAAADAYv4/ABQAADyn+z8AAAAAAAAAAAAAAABQX/w/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcY/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1728
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:14584
  entry 0x400a059c


 • Dear @asergio, @Stefano-Tondini and @gman,

  back in the time you have been recognizing this issue, it looks like connecting to WPA2-Enterprise was not supported by the ESP-IDF at all.

  Since October 2018, appropriate support has been merged [1,2] and we can confirm we are seeing these bits within the current Pycom fork [3].

  So, we would encourage you to try again with one of the more recent releases of the Pycom firmware.

  With kind regards,
  Andreas.

  [1] https://github.com/espressif/esp-idf/issues/2181
  [2] https://github.com/espressif/esp-idf/pull/2354
  [3] https://github.com/pycom/pycom-esp-idf • @seb latest release (18.1.2.r1) is a set of BIN files, no ELF. how can i use these with espcoredump.py ? • First lines of my dump.. after I removed the
  ========= CORE DUMP lines

  looks like
  EDkAABAAAABsAQAA
  WNj7P5DW+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z/48WtoPFH8PzxR/D9Y2Ps/NFH8PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z8AAAAA

  Python DIES with MemoryError as task_num is unpacked as a very huge number in espcoredump.py:579 as

  tot_len,task_num,tcbsz = struct.unpack_from(self.ESP32_COREDUMP_HDR_FMT, data)

  Which yields

  (1097548869, 1094795841, 1933721921)

  Probably a simple mistake with core dump file format • Hi,
  I got the same issue both with LoPy4 and with FiPy... Any news? Thanks

  Stefano • @asergio

  Looks like it, the firmware team have been made aware of this issue and will look into it • @seb

  I just tested with a LoPy with an older firmware

  >>> os.uname()
  (sysname='LoPy', nodename='LoPy', release='1.7.7.b1', version='v1.8.6-715-g5fa16c2c on 2017-07-20', machine='LoPy with ESP32', lorawan='1.0.0')
  

  and it worked...

  >>> wlan.isconnected()
  True
  
  

  I guess this is really a firmware problem. • Thanks for posting those decoded dumps, I have passed this onto the firmware team, they will try look into but they will need to setup a WPA2-ENT network to test it. • @asergio

  I did one without the machine idle

  espcoredump.py v0.1-dev
  ===============================================================
  ==================== ESP32 CORE DUMP START ====================
  
  ================== CURRENT THREAD REGISTERS ===================
  pc       0x4018674d	0x4018674d <bignum_set_unsigned_bin+49>
  lbeg      0x40184821	1075333153
  lend      0x40184827	1075333159
  lcount     0x0	0
  sar      0x18	24
  ps       0x60720	395040
  threadptr   <unavailable>
  br       <unavailable>
  scompare1   <unavailable>
  acclo     <unavailable>
  acchi     <unavailable>
  m0       <unavailable>
  m1       <unavailable>
  m2       <unavailable>
  m3       <unavailable>
  expstate    <unavailable>
  f64r_lo    <unavailable>
  f64r_hi    <unavailable>
  f64s      <unavailable>
  fcr      <unavailable>
  fsr      <unavailable>
  a0       0x4018160e	1075320334
  a1       0x3ffe1990	1073617296
  a2       0x3ffdffd0	1073610704
  a3       0x1	1
  a4       0x3ffdf448	1073607752
  a5       0x1	1
  a6       0x3ffe1a64	1073617508
  a7       0x1	1
  a8       0x80186749	-2145884343
  a9       0x3ffe3850	1073625168
  a10      0x0	0
  a11      0xff	255
  a12      0x3ffdffd0	1073610704
  a13      0x0	0
  a14      0x2	2
  a15      0x5	5
  
  ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
  #0 0x4018674d in mp_read_unsigned_bin (c=1073607751, b=0x2 <error: Cannot access memory at address 0x2>, a=0x3ffdffd0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/wpa_supplicant/src/crypto/libtommath.h:990
  #1 bignum_set_unsigned_bin (n=0x3ffdffd0, buf=0x1 <error: Cannot access memory at address 0x1>, len=1073607752) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/wpa_supplicant/src/crypto/bignum.c:114
  #2 0x4018160e in crypto_mod_exp (base=<optimized out>, base_len=<optimized out>, power=0x4018160e <crypto_mod_exp+74> \"\\226j\\376\\315\\005\\275\\004\\255\\003e\\020\\005\\226\\252\\375\\310\\021\\255\\a\\270\\001\\245\\017\\005\\226\\352\\374\\335\\006\\315\\a\\275\\003\\255\\002e\\036\\005\\226\
  \\374\\310\321\255\\006\\270\\301\\345\\002\\005M\
  \\255\\002\\345\\376\\004\\255\\003\\245\\376\\004\\255\\ae\\376\\004\\255\\006%\\376\\004-\\004\", <incomplete sequence \\360>, power_len=1073617296, modulus=0x3ffe1a64 \"3\", modulus_len=1061285312, result=0x2 <error: Cannot access memory at address 0x2>, result_len=0x10) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/wpa_supplicant/src/crypto/crypto_internal-modexp.c:40
  #3 0x40144165 in x509_certificate_check_signature ()
  #4 0x40144362 in x509_certificate_chain_validate ()
  #5 0x40140f61 in ?? ()
  #6 0x40141374 in tlsv1_client_process_handshake ()
  #7 0x40140594 in tlsv1_client_handshake ()
  #8 0x4013fff1 in tls_connection_handshake2 ()
  #9 0x40140054 in tls_connection_handshake ()
  #10 0x4013e5bc in eap_peer_tls_process_helper ()
  #11 0x4013dcea in ?? ()
  #12 0x4013c14c in eap_sm_process_request ()
  #13 0x4013c4dc in wpa2Task ()
  
  ======================== THREADS INFO =========================
   Id  Target Id     Frame 
   15  process 14    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffdb51c, pvBuffer=0x3ffe62c0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   14  process 13    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffbc1e8, pvBuffer=0x3ffbd7e0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   13  process 12    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd289c, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   12  process 11    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb46dc, pvBuffer=0x3ffb5150, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   11  process 10    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd3810, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   10  process 9     0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd9abc, pvBuffer=0x3ffdac60, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   9  process 8     0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd3ddc, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   8  process 7     0x40081522 in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=1) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/esp32/./crosscore_int.c:112
   7  process 6     0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd45a0, pvBuffer=0x3ffd55e0, xTicksToWait=100, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   6  process 5     0x4008c220 in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./tasks.c:1491
   5  process 4     0x4008c220 in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./tasks.c:1491
   4  process 3     /builds/idf/crosstool-NG/.build/src/gdb-7.10/gdb/inline-frame.c:171: internal-error: inline_frame_this_id: Assertion `!frame_id_eq (*this_id, outer_frame_id)' failed.
  A problem internal to GDB has been detected,
  further debugging may prove unreliable.
  Quit this debugging session? (y or n) [answered Y; input not from terminal]
  /builds/idf/crosstool-NG/.build/src/gdb-7.10/gdb/inline-frame.c:171: internal-error: inline_frame_this_id: Assertion `!frame_id_eq (*this_id, outer_frame_id)' failed.
  A problem internal to GDB has been detected,
  further debugging may prove unreliable.
  Create a core file of GDB? (y or n) [answered Y; input not from terminal]
  GDB exited (None / )!
  Problem occured! GDB exited, restart it.
  Reading symbols from LoPy-1.17.3.b1-application.elf...done.
  [New <main task>]
  [New process 1]
  [New process 2]
  [New process 3]
  [New process 4]
  [New process 5]
  [New process 6]
  [New process 7]
  [New process 8]
  [New process 9]
  [New process 10]
  [New process 11]
  [New process 12]
  [New process 13]
  [New process 14]
  [Current thread is 1 (<main task>)]
  
  ======================= ALL MEMORY REGIONS ========================
  Name  Address  Size  Attrs
  .rtc.text 0x400c0000 0x6c R XA
  .rtc.data 0x50000000 0x10 RW A
  .iram0.vectors 0x40080000 0x400 R XA
  .iram0.text 0x40080400 0x1b27c R XA
  .dram0.data 0x3ffc0000 0x4418 RW A
  .flash.rodata 0x3f400020 0x2bbc4 RW A
  .flash.text 0x400d0018 0xeb5f8 R XA
  .coredump.tasks 0x3ffde1d8 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffe18d0 0x588 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd6560 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd63e0 0x178 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5fec 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5e70 0x174 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd71cc 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd7070 0x154 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffc536c 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd9760 0x354 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5958 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffdb3b0 0x164 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5678 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5490 0x1e0 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb7458 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb7240 0x210 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd4238 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd40b0 0x180 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd57e8 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffdab60 0x1b0 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd3c6c 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd3ae0 0x184 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb51f0 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb5050 0x198 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd34f8 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd3370 0x180 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffbd884 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffbd6d0 0x1ac RW 
  .coredump.tasks 0x3ffe4a10 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffe6160 0x21c RW 
  
  ===================== ESP32 CORE DUMP END =====================
  ===============================================================
  Done!


 • @seb said in Guru Meditation Error when connecting to Eduroam (WPA2-Enterprise):

  espcoredump.py

  Thanks, this is what I got, any idea of what could be the problem?

  ===============================================================
  ==================== ESP32 CORE DUMP START ====================
  
  ================== CURRENT THREAD REGISTERS ===================
  pc       0x400e2552	0x400e2552 <machine_idle+6>
  lbeg      0x0	0
  lend      0x0	0
  lcount     0x0	0
  sar      0x0	0
  ps       0x60a20	395808
  threadptr   <unavailable>
  br       <unavailable>
  scompare1   <unavailable>
  acclo     <unavailable>
  acchi     <unavailable>
  m0       <unavailable>
  m1       <unavailable>
  m2       <unavailable>
  m3       <unavailable>
  expstate    <unavailable>
  f64r_lo    <unavailable>
  f64r_hi    <unavailable>
  f64s      <unavailable>
  fcr      <unavailable>
  fsr      <unavailable>
  a0       0x400f1358	1074729816
  a1       0x3ffd96b0	1073583792
  a2       0x3f402adc	1061169884
  a3       0x0	0
  a4       0x0	0
  a5       0x0	0
  a6       0x0	0
  a7       0x0	0
  a8       0x0	0
  a9       0x0	0
  a10      0x0	0
  a11      0x0	0
  a12      0x0	0
  a13      0x0	0
  a14      0x0	0
  a15      0x0	0
  
  ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
  #0 machine_idle () at mods/modmachine.c:180
  #1 0x400f1358 in mp_call_function_n_kw (fun_in=0x3f402adc <machine_idle_obj>, n_args=0, n_kw=1074729816, args=0x3ffd96b0) at ../py/runtime.c:574
  Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x40000002
  
  ======================== THREADS INFO =========================
   Id  Target Id     Frame 
   15  process 14    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffdb51c, pvBuffer=0x3ffe62c0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   14  process 13    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffbc1e8, pvBuffer=0x3ffbd7e0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   13  process 12    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd289c, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   12  process 11    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb46dc, pvBuffer=0x3ffb5150, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   11  process 10    0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd9abc, pvBuffer=0x3ffdac60, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   10  process 9     0x40081522 in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/esp32/./crosscore_int.c:112
   9  process 8     0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd3ddc, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   8  process 7     0x40081522 in esp_crosscore_int_send_yield (core_id=1) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/esp32/./crosscore_int.c:112
   7  process 6     0x4008b4d8 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffd45a0, pvBuffer=0x3ffd55e0, xTicksToWait=100, xJustPeeking=0) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./queue.c:1591
   6  process 5     0x4008c220 in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/components/freertos/./tasks.c:1491
   5  process 4     /builds/idf/crosstool-NG/.build/src/gdb-7.10/gdb/inline-frame.c:171: internal-error: inline_frame_this_id: Assertion `!frame_id_eq (*this_id, outer_frame_id)' failed.
  A problem internal to GDB has been detected,
  further debugging may prove unreliable.
  Quit this debugging session? (y or n) [answered Y; input not from terminal]
  /builds/idf/crosstool-NG/.build/src/gdb-7.10/gdb/inline-frame.c:171: internal-error: inline_frame_this_id: Assertion `!frame_id_eq (*this_id, outer_frame_id)' failed.
  A problem internal to GDB has been detected,
  further debugging may prove unreliable.
  Create a core file of GDB? (y or n) [answered Y; input not from terminal]
  GDB exited (None / )!
  Problem occured! GDB exited, restart it.
  Reading symbols from LoPy-1.17.3.b1-application.elf...done.
  [New <main task>]
  [New process 1]
  [New process 2]
  [New process 3]
  [New process 4]
  [New process 5]
  [New process 6]
  [New process 7]
  [New process 8]
  [New process 9]
  [New process 10]
  [New process 11]
  [New process 12]
  [New process 13]
  [New process 14]
  [Current thread is 1 (<main task>)]
  
  ======================= ALL MEMORY REGIONS ========================
  Name  Address  Size  Attrs
  .rtc.text 0x400c0000 0x6c R XA
  .rtc.data 0x50000000 0x10 RW A
  .iram0.vectors 0x40080000 0x400 R XA
  .iram0.text 0x40080400 0x1b27c R XA
  .dram0.data 0x3ffc0000 0x4418 RW A
  .flash.rodata 0x3f400020 0x2bbc4 RW A
  .flash.text 0x400d0018 0xeb5f8 R XA
  .coredump.tasks 0x3ffc536c 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd9670 0x444 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffdfaa0 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffdf510 0x588 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5fec 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5e70 0x174 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd6560 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd63e0 0x178 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd71cc 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd7070 0x154 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5958 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffdb3b0 0x164 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5678 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd5490 0x1e0 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb7458 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb7240 0x210 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd4238 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd40b0 0x180 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd3c6c 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd3ac0 0x1a4 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd57e8 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffdab60 0x1b0 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb51f0 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffb5050 0x198 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd34f8 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffd3370 0x180 RW 
  .coredump.tasks 0x3ffbd884 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffbd6d0 0x1ac RW 
  .coredump.tasks 0x3ffe4a10 0x16c RW 
  .coredump.tasks 0x3ffe6160 0x21c RW 
  
  ===================== ESP32 CORE DUMP END =====================
  ===============================================================
  Done!


 • @asergio

  The process for decoding the dumps is quite cumbersome but here goes:

  Requirements:

  1. The core dump as a text file. You want the text between (but NOT including)
   ================= CORE DUMP START ================= and ================= CORE DUMP END =================
  2. Setup the pycom version of the ESP-IDF from here: https://github.com/pycom/pycom-esp-idf
  3. A copy of the exact firmware elf file used on your device. If you are using pycom released firmware these can be found here: https://github.com/pycom/pycom-micropython-sigfox/releases

  Steps:

  1. Open a terminal and navigate to {ESP-IDF}/components/espcoredump/
  2. Run the following command:
  $ ./espcoredump.py info_corefile -t b64 -c core_dump.txt firmware.elf
  

  This will output the decoded core dump which should give clues as to where the error occurs. • Any idea of how I can at least debug this? The crash dumps doesn't help much. • @seb yep

  (sysname='LoPy', nodename='LoPy', release='1.17.3.b1', version='v1.8.6-849-83e2f7f on 2018-03-19', machine='LoPy with ESP32', lorawan='1.0.2')


 • Do you have the latest firmware?Pycom on Twitter