Lopy4 Guru meditation error • Hi, i have a LoPy4 with firmware 1.17.3.b1 attached to a Expansionboard v2.1A. I have a code that worked fine on SiPy, but after transfer to LoPy4 i get this error.
  Note: this error comes with or without any pins connected to the expansionboard.
  If you want the main.py, please provide me with a mail i can sent to.
  Thank you

  Update: i have tried downgrading to: 1.17.2.b1, 1.17.0.b1 and 1.16.0.b1
  The dumb is from 1.17.3.b1:

  Update:
  Downgrading to updater tool: 1.13.1.b5 - Same chrashes
  Downgrading firmware to: 1.15.0.b1 on SiPy and LoPy4 - same chrashes
  FTP overwrite boot.py and main.py to standard settings (factory default) - same chrashes
  Switch expansionboard, USB port and cable - same chrashes

  I have two LoPy4's and two SiPy's. Any suggestions are welcome. Dont care about custom code any more, just need to work again as from factory. Thanks

  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (InstrFetchProhibited)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x00000000 PS   : 0x00060030 A0   : 0x8011855d A1   : 0x3ffbd650
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x00000037 A4   : 0xffffffa2 A5   : 0x3fbc0af4
  A6   : 0x00000008 A7   : 0x00000000 A8   : 0x8012382c A9   : 0x3ffbd640
  A10   : 0x3fbc0b10 A11   : 0x00000037 A12   : 0xffffffa2 A13   : 0x3ffbd6e4
  A14   : 0x7777395d A15   : 0x7777395d SAR   : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x00000014
  EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x4009b351 LEND  : 0x4009b385 LCOUNT : 0xffffffff
  
  Backtrace: 0x00000000:0x3ffbd650 0x4011855a:0x3ffbd670 0x40119567:0x3ffbd740 0x4012faf5:0x3ffbd760 0x40131657:0x3ffbd7b0
  
  ================= CORE DUMP START =================
  PDUAAA8AAABsAQAA
  WNj7P5DV+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z9y7PondFL8P3RS/D9Y2Ps/bFL8PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z8AAAAA
  FwAAAFTI+z93aWZpAP8nK+eeG3KnY8AAAAAAAFDY+z8AAAAAIAAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG/yAQ==
  AAAAAAAAAAAwAAYAXYURgFDW+z8AAAAANwAAAKL////0Crw/CAAAAAAAAAAsOBKA
  QNb7PxALvD83AAAAov///+TW+z9dOXd3XTl3dxAAAAAUAAAAAAAAAFGzCUCFswlA
  /////6L////k1vs/9DMIQBAT+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACD1AwAAAAAAAAAAAAAAAABqlRGAcNb7PwEAAABICrw/
  APUDANjW+z+ssglA2rIJQPj6EoBA1/s/SAq8PwIAAAAFAAAAAAAAAP3///8AAAAA
  AACAP5RS/D8AAAAAFAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRaBOAANf7PwEAAAAcAAAA
  CgAAAAAAAAAMAAAAiBUTgHDX+z+8wfs/ABQAAAAYAAAAGAAAAQAAAAAAAABovDCu
  pFBdOQAAAAD/////lFL8PzsAAAADAAAASAq8PwIAAAAgBgYAAAAAAKgAAAAAAAAA
  2RYTgAEAAAD0Crw/AAAAAKAAAAAQC7w//wAAAHjH/D9aFhOAYNf7PwQAAABUlRFA
  AAAAABALvD8QC7w/AEGJAAAAAACw1/s/UND8PyiO/D8AAAAADJr8P1DQ/D8ojvw/
  AAAAAAAAAABQ0Pw/VyxZAP////+w1/s/UND8PyiO/D9U0Pw/9Aq8PwAAACAEAAAA
  AAAAAPDX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAFcWE0A4pUE/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPzX+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  RGP9P8Bh/T88Y/0/
  wGH9P9Bi/T/sMinvqFD8P9hd/T9EY/0/oFD8PxkAAADC8Pr7BB9CHkRj/T8AAAAA
  AAAAAEBf/T9JRExFAPGh2Idn1Ri0T5UAAQAAADxj/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAImr/w==
  UDQIQOzsFEAwDAYAQMoIgIBi/T8gAAAAAQAAACAAAABcp/w/mFL8PzxQ/D+Yp/w/
  AAAAAAAAAAD///9/m7MIgECq/T8DAAAAIwAGAAAAAACAYv0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEk2CEBAqv0/qNgIQPCd+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoGL9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAQZ/D+YUvw/PFD8PwAAAADQYv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANxi/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  0F39P1Bc/T/IXf0/
  UFz9P2Bd/T/7N8DzTGP9P6hQ/D/QXf0/oFD8PxkAAABZOtWhuD9+EtBd/T8AAAAA
  AAAAAMxZ/T9JRExFAG/0AWWZEVAsQMAAAAAAAMhd/T8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGa3XA==
  UDQIQOzsFEAwAAYAQMoIgBBd/T8gAAAAAQAAAAAAAABcp/w/lFL8PzxQ/D94p/w/
  8Fz9PwAAAAAAAAAAAAAAAPBT/T+4GPw/IAYGAAoAAADfgw6A0Fz9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAEk2CEDwU/0/qNgIQICY+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwU/0/uBj8PyAGBgAAAAAAMF39PwAAAAAAAAAA
  AAAAAFyn/D+UUvw/PFD8PwAAAABgXf0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGxd/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  HH37PxB7+z8Uffs/
  EHv7P7B8+z/qGAAAWGv7P7xk/T8cffs/jFD8PxMAAAAgbf0/IG39Pxx9+z8AAAAA
  BgAAABhv+z9TaWdmb3gAAB6wGoAQfvsAAAAAABR9+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  UDQIQLDJCEAwAAYAHrAagNB7+z/qGAAAlFL8PwQZ/D8AAAAAAAAAAAAAAACwyQiA
  sHv7PwAAAADqGAAAHH37PwEAAAD+AAAAvK9CPwAAAAAAAAAAAAAAAECyCUBTsglA
  AAAAAEk2CEABAAAAqNgIQNC3+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABx9+z8BAAAA/gAAALyvQj8AAAAA8Hv7P6C5/D+cufw/
  BBn8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwfPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAACAAAAZGH8PwAAAAAAAAAABAAAAAAAAP8CAAAA4Kv9PwEAAAA0rf0/
  AAAAAAAAAAADAAAAAE01UQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  0Lf4PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALx8+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  UGv7P1Bp+z9Ia/s/
  UGn7P+Bq+z/qGAAA9Ff9PyR9+z9Qa/s/jFD8PxMAAAAgbPs/AQAAAFBr+z8AAAAA
  BgAAAExh+z9Mb1JhAB8QgEBs+z8EDgAAAQAAAEhr+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  UDQIQLDJCEAwDAYA/h8QgBBq+z/qGAAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAAAAACwyQiA
  8Gn7PwEAAADqGAAAUGv7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAAAApvg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEk2CEABAAAAqNgIQACm+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBr+z8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAMGr7P3xl/D8AAAAA
  BBn8PwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgavs/AAAAAAAAAADgavs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApvg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIZvw/CwAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7Gr7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  7Ff9P4BW/T/kV/0/
  gFb9P4BX/T/qGAAAPGb9P1hr+z/sV/0/jFD8PxQAAAAAAAAAAAAAAOxX/T8AAAAA
  BQAAAOhP/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAORX/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  HNv7PwAAAADgNw1AAAAAAAsAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  UDQIQLDJCEAwDAYAA9INgEBX/T/qGAAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP+wyQiA
  IFf9PwEAAADqGAAA7Ff9PwEAAAD+AAAAgKn8PwAAAABUkQ6AAFf9P6yyCUDasglA
  /////0k2CEABAAAAqNgIQKCS+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAA/gAAAFD/+j8AAAAAYFf9PwAAAAAAAAAA
  BBn8PwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAACAV/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAE5Y/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFf9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  NGb9PwBO/T/gT/0/
  AE79P4BP/T/3GAAAJFT8P/RX/T80Zv0/jFD8PwcAAADIsf0/yLH9PzRm/T/Asf0/
  EgAAAORB/T90aVQAdAC9kg98IPoH11IA////f+BP/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPJv8g==
  UDQIQGi8CEAwAAYAvYYWgMBO/T+csf0/UE/9P+ix/T8AAAAA8LH9PwAAAABovAiA
  oE79PwAAAABkAAAAlFL8PwAAAAAEGfw/AAAAAB8AAAAAAAAAAAAAAKFxFkCqcRZA
  AAAAAEk2CEAAAAAAqNgIQKCK+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANBO/T+wTv0/DAAAANyv/D8BDBaAAE/9P2yq/D9QT/0/
  AAAAAJMYAAAAAAAAAAAAAGQAAAAQT/0/BgAAANyv/D8MDBaAEE/9PwAAAAAUOghA
  z5YVgDBP/T9sqvw/UE/9P8+WFYAwT/0/bKr8P1BP/T9kAAAAkxgAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAFBP/T+0sxVAAAAAAAix/D/MChZAAAAAAJRS/D8AAAAAgE/9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACMT/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  HFT8P7Cp/T9ssP0/
  sKn9PwCw/T9nGQAAlFD8Pzxm/T8cVPw/jFD8PxQAAADkbvs/5G77PxxU/D8AAAAA
  BQAAAHCA/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAGyw/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAALxf/D8AAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  UDQIQLDJCEAwBgYAvdoNgHCq/T9nGQAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAEAAACwyQiA
  UKr9PwEAAABnGQAAHFT8PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAADnA+AMKr9P3m3CUCJtwlA
  /////0k2CEABAAAAqNgIQCDr+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEmqD4CQqv0/6GJBP0xoQj8eYBCAkKr9P+gDAABkYfw/
  AQAAAAIAAAAqAAAAUKz9PyxLD4Cwqv0/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAACoAAABQrP0/
  SBUPgNCq/T+UW0E/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAI4NAACwFQ+A8Kr9P5RbQT8BAAAA
  AAAAAPSr/T8BAAAATg8AAEzJD4AQq/0/AQAAAAAAAAAAAAAA9Kv9PwEAAABuDgAA
  O0wPgDCr/T8IAAAAti6VP+yr/T8BAAAAAAAAAAEAAABIFQ+A0Kv9PwBg/D8AYPw/
  cKz9P/4AAAA7TA+AMKv9P3Cs/T8DAAAA+Kv9PwAAAAD0q/0/AAAAAAEAAACo2AhA
  IOv6PwAAAABIFQ+A0Kv9PwBg/D8AYPw/2rsPgAAAAAADAAAAAwAAAOyr/T8AAAAA
  AAAAANCr/T/4q/0/9Kv9PwIAAAAwrf0/6AMAAGRh/D/sq/0/AAAAADD///+3LpU/
  tsgPgFCs/T+g+JQ/AAAAAHYulT+1LpU/YA6VP+ir/T/sq/0/AGD8PwMAAACUW0E/
  AAAAAAMAAAAAAAAAjg0AAAIAAAAwrP0/lFtBP6KtAAByLpU/NK39PwEAAABuDgAA
  AAAAADCt/T8BAAAAAAAAANCr/T8AAAAAAwAAABCs/T87TA+AcKz9PwAAAAA4LpU/
  AAAAADCt/T+YrP0/IKz9P0gVD4AQrf0/AGD8PwBg/D/grf0/sKz9PztMD4BwrP0/
  4K39PwYAAABErf0/AAAAAECt/T8AAAAAgK39P2gqlT8AAAAAAAAAAEgVD4AQrf0/
  AGD8PwBg/D/auw+AAAAAAAYAAAAIAAAAOK39PwAAAAAAAAAAEK39P0St/T9Arf0/
  BQAAAAAAAADA////LK39Pyyt/T8AAAAAMP///zkulT91FQ+AoK39P+D2lD8AAAAA
  1iyVPzculT9ALpU/KK39Pzit/T8AYPw/BgAAAKD4lD/sH/w/AQAAAAQg/D+gufw/
  BQAAAHCt/T/MU/w/sK39P1fjDYDgrf0/AAAAABQFAADSLJU/kK39P7Ct/T8AAAAA
  AAAAAAAAAADg9pQ/AAAAABCt/T8AAAAABgAAAGCt/T+G4A2AwK39P+D2lD8AAAAA
  AAAAAAAAAACwD5U/4PaUP1fjDYDgrf0/4PaUPxQFAAAAAAAAAAAAAAAAAAD9AAAA
  ptANgICu/T+rHUA/kPeUPwAAAAAQrv0/V+MNgOCt/T8AAAAAAAAAAAAAAADC8EA/
  VPBAPwgAAACrHUA/4PaUP2QJEEAKAAAAptANgICu/T+rHUA/kPeUPzPgDYDUKpU/
  cCiVP2Cu/T8GAAAAZGH8PwAAAABgrv0/+K39P2Cu/T8AAAAAzh8AAJD3lD8BAAAA
  AAAAAMLwQD9U8EA/CAAAAAAAAACgrv0/sK79PwAAAAAwrv0/AAAAAAAAAAAkXPw/
  AAAAAACw/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaVsAAAAIQBNACBCT09ULlBZ
  AP//////Ym9vdC5weQD/////////////////////////////////////////////
  /6WlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaVQNAhARM0NQAD/////////
  /////////////////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAP/////////////////////FQhOBAAAAADIAAAACAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAZAKCu/T8AAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAQAAAHCv/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  zFX8PwAAAAABAAAAJh5APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAyw/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  tGT9P/B3/T9Ief0/
  8Hf9P+B4/T/pGAAAJH37P5RQ/D+0ZP0/jFD8Pw8AAACAbv0/gG79P7Rk/T94bv0/
  CgAAAExv/T9UbXIgU3ZjAHZ6wNnHNnYAAAAAAEh5/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPiW6A==
  UDQIQPnWCEAwAgYAAAAAALB4/T8BAAAA6RgAAAAAAACkUvw/nFL8P+gYAAD51giA
  kHj9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAC+ygiAcHj9P6yyCUDasglA
  AAAAAEk2CEAAAAAAqNgIQAC0+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABcAAAAAAAAA4Hj9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAMYFAABE5v0/xQUAAAAAAACkUvw/nFL8P9YHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADseP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  pGf9P0DE/T/4xf0/
  QMT9P5DF/T8MtnNjCDv9PwTM/T+kZ/0/HFD8PwUAAADQs/0/0LP9P6Rn/T/Is/0/
  FAAAAPy5/T9ldmVudFRhc2sAVphBgGAAAAAAAPjF/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKThuw==
  UDQIQGi8CEAwDwYAEOwUgADF/T+ks/0/QMX9P/Cz/T8AAAAA+LP9PwAAAABovAiA
  4MT9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/IAwGAAAAAADgxP0/7MT9P6yyCUDasglA
  /////0k2CEAAAAAAqNgIQLAA+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEATCupFAAAAAAQMX9PxSn/D8AAAAA
  AAAAAJIEAAD+AAAAIAwGAP////9Axf0/FKf8PwAAAADws/0/AAAAAMi5/T8BAAAA
  AAAAAJDF/T8AAAAAAAAAAA0AAADw1vs/AQEAAHsJAADYf0E/MAAAAP//AAAAAAAA
  AwAAABDX+z8CAAAAeHz8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACcxf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ADv9P3A5/T/4Ov0/
  cDn9P5A6/T/APSCRfED9P6xn/T8AO/0/HFD8PwEAAAB4bf0/eG39PwA7/T9wbf0/
  GAAAAPw2/T9pcGMwAPjP84zL+6ABJRYAAAAAAPg6/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA0GQ==
  UDQIQGi8CEAwAgYAiB4IgDA6/T9Mbf0/AAAAAJht/T8AAAAATG39PwAAAABovAiA
  EDr9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/FgAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEk2CEAAAAAAqNgIQLB1+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7/T8BAAAA/gAAAAEAAAAAAAAAcDr9P3hP/D8AAAAA
  AAAAANgFAAAAAAAAFgAAAP////8AAAAAeE/8P2hP/D9Abf0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAJA6/T8AAAAAAAAAAOBdCEAAAAAAAAAAAAAAAABREwiAYDz+PwRQ/D8MUPw/
  AAAAAAAAAACcOv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  dED9P8A+/T9sQP0/
  wD79PwBA/T/SbBm4oFH7Pwg7/T90QP0/HFD8PwEAAADQbf0/0G39P3RA/T/Ibf0/
  GAAAAHA8/T9pcGMxAFaLR0Ua7oF5NHkAAQAAAGxA/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP3y8g==
  UDQIQL4VCEAwCgYAaLwIgIA//T8BAAAA/////5hS/D8BAAAABBn8PyMABgC+FQiA
  YD/9P+AA8D8BAAAAuBj8PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAACAP/0/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEk2CEABAAAAqNgIQCB7+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACIHgiAoD/9P6Rt/T8AAAAA
  dED9PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAADgP/0/fE/8PwAAAAAAAAAA3gUAAAAAAAAjAAYA
  /////wAAAAB8T/w/aE/8P/Bt/T8AAAAApG39PwAAAAAAAAAAAED9PwAAAAAAAAAA
  4F0IQAEAAAAAAAAAAAAAAO0TCICAff4/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxA/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  mFH7PwBQ+z+QUfs/
  AFD7PzBR+z+lpaWlXDX9P3xA/T+YUfs/HFD8PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQApaWlpaWlpaWlpaUA////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMzAw==
  UDQIQGi8CEAwDAYAtekSgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAABovAiA
  oFD7PwEAAAD/////mFL8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAzMzMDAAAAAKyyCUDasglA
  /////0k2CEABAAAAqNgIQFCM+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwABAAAABBn8PwAAAAAAAAAAAFH7P9iM/D9Uo0E/
  AAAAADgYAADYjPw/VKNBP/////8AAAAAAAAAAAAAAAAoR/s/AAAAADBH+z8AAAAA
  AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAAAUjvw/2Iz8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  VDX9P8Az/T9MNf0/
  wDP9P+A0/T/QCFc4JFD8P6BR+z9UNf0/HFD8PwMAAAC0a/0/tGv9P1Q1/T+sa/0/
  FgAAAFAp/T9lc3BfdGltZXIANv7ZTfMAAAAAAEw1/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMnKpw==
  UDQIQGi8CEAwCAYApSYNgIA0/T+Ia/0/AAAAANRr/T8AAAAAiGv9PwAAAABovAiA
  YDT9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/IAAGAAAAAAD//z+zAAAAAKyyCUDasglA
  /////0k2CEAAAAAAqNgIQABw+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFQ1/T8BAAAA/gAAACAABgAAAAAAwDT9PyRP/D8sT/w/
  AAAAAKAYAAA4AAAAIAAGAP/////ANP0/yFj7PyxP/D/Ua/0/AAAAAP////8AAAAA
  AAAAAOA0/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALE/8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADsNP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  /Mv9P1Dj/T9o5f0/
  UOP9PwDl/T+lpaWlrGf9PyRQ/D/8y/0/HFD8Pw4AAAAsxv0/LMb9P/zL/T8kxv0/
  CwAAAGzN/T9JUlFzAKWlpaWlpaWlpaUAAQAAAGjl/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAJzk/T8AAAAAAAAAAAAAAADkaf0/TGr9P7Rq/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  V1pAPwAAAACMuglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqWlpQ==
  UDQIQGi8CEAwBwYA94YOgBDk/T8Axv0/sOT9P0zG/T8AAAAAVMb9PwAAAABovAiA
  8OP9PwEAAAD/////mFL8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAgIPs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEk2CEABAAAAqNgIQCAg+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABnAAAApaWlpaWlpaX01Q2AUOT9P4he/D+w5P0/
  AAAAAHAAAAClpaWlpaWlpf////9Q5P0/ZGH8P7Dk/T8AAAAAAQAAAHxe/D8cNPw/
  AAAAAODk/T98Xvw/AAAAAADl/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfF78PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYPw/
  AGD8PwAAAACw5P0/ABQAACAg+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAYPw/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAADl/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAM5f0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  
  


 • This post is deleted!


 • @jmarcelino do you already searching for a solution or have found it ???? I have the same problem • @robert-hh I dont think so. Because i can connect to the wifiAP when it is safe boot.
  But not now, after this "fix". In both safe boot and normal.
  I put the pycom.wifi_on_boot(False) into my main.py. And so far running fine. • @jmarcelino Good to know that WiFi on boot is also disabled on safe boot. Or am I wrong? • @jmarcelino Success! My two LoPy4's with firmware 1.17.3.b1 and my own code running, no chrashes so far. Haven't tested for more than 10 minutes, but looks fine. Will test SiPy's tomorrow.
  THANK YOU

  Update: Still running 1+ hours. Great succes • @bjsi9
  Could you a test please, go into safe boot so you have control and do

  import pycom
  pycom.wifi_on_boot(False)
  

  To disable WiFi hostAP on boot until activated again.

  Then let me know if stops crashing.

  Thanks! • @bjsi9 Esptool.py is executed on your PC from the command line (cmd on Windows, terminal on Linux/Max). It is also used internally by the pycom update tool. Just call :

  python3 esptool.py --help

  to erase, run

  python3 esptool.py -p <portname> -c esp32 erase_flash

  Edit: Esptool is also here: https://github.com/espressif/esptool • @robert-hh I found the esptool.py on this link, and copied to a file on my desktop: https://github.com/pycom/pycom-micropython-sigfox/blob/master/esp32/tools/esptool.py

  I need som guidelines on how to proceed. I think this file goes to the lib folder, and i have to command it from the pymakr.
  If this is correct, what is the exact command to execute til esptool? Thank you • @bjsi9 Can you try to erase the flash completely using esptool.py, subcommand erase_flash, and specifying the flash size. That will delete EVERYTHING including configuration and registration options. That will be restored with a pycom update, you can run afterwards.
  If you have the firmware creating environment set up, you can also run the command:
  make erase
  As always, you need to tie P2 to GND to activate the ROM bootloader. • I just deleted the boot.py and main.py on one of my LoPy4's via the FTP. When i start the device same chrash every other second. • @jmarcelino I've sent my code to you. Do you think its possible that the code, compined with the firmware update, burned the circuit? :) I'm running out of ideas. • @bjsi9 Yes. They can be empty and are empty on fresh installe devices. lib is used for storing python code of library style. It is also named in uos.path. But that is convention. • @robert-hh Hi, quick question. sys, lib and cert folders are all empty when i view them in filezilla FTP (Show hidden files are on). Should these folders be empty? • No luck using updater tool 1.13.1.b5 • @robert-hh Just tried another cable, no luck. Same chrashes, after erase file system and firmware update (done with the updater tool)
  I know its a long shot, but i'm gonna try older version of the updater tool now. • @bjsi9 _boot.py should be OK, because that is executed always. _main.py is inside the frozen bytecode and comes as part of the firmware image. I have my doubts whether that is wrong.
  Did you meanwhile try another (short) cable? Cables and especially connectors can wear. • @robert-hh Okay, maybe _boot.py or _main.py is corrupted? What could i do about that, any suggestions? Thanks • @bjsi9 Looking at the code, this is hard to understand:
  With safeboot, only _boot.py is executed.
  with normal boot, _boot.py, boot.py, _main.py and main.py are run (in that order). That is mostly th whole difference. This is the section in the file mptask.c, which I'm talking about (line 282 ff):

    if (!safeboot) {
      // run boot.py
      int ret = pyexec_file("boot.py");
      if (ret & PYEXEC_FORCED_EXIT) {
        goto soft_reset_exit;
      }
      if (!ret) {
        // flash the system led
        mperror_signal_error();
      }
    }
  
    if (!safeboot) {
      // execute the frozen main first
      pyexec_frozen_module("_main.py");
  
      // run the main script from the current directory.
      if (pyexec_mode_kind == PYEXEC_MODE_FRIENDLY_REPL) {
        const char *main_py;
        if (MP_STATE_PORT(machine_config_main) == MP_OBJ_NULL) {
          main_py = "main.py";
        } else {
          main_py = mp_obj_str_get_str(MP_STATE_PORT(machine_config_main));
        }
        int ret = pyexec_file(main_py);
        if (ret & PYEXEC_FORCED_EXIT) {
          goto soft_reset_exit;
        }
        if (!ret) {
          // flash the system led
          mperror_signal_error();
        }
      }
    }
  


 • @robert-hh Hi, yes its very strange. I have also some Sipy's for testing, never had any problems. But after upgrade they chrashes all the time, even when downgrading and flash-reset.

  • The device starts up, and waits in the prompt with: >>>>
   After som seconds, it chrashes.
  • I have two expansionsboard, and tested with different USB ports also. Its the same cable i've used since i started working with pycom device the past year.

  Remember: the safe boot worksPycom on Twitter