Sporadic Guru Meditation Errors on L01 • Hi al!!
  In my current project, I use a custom base board with a L01. There are a cuple of sensors and communication via WLAN (MQTT). The sensor data are read in seperate threads. My main loop just checks if new data are there, and sends it to the MQTT Broker.
  So far, everything works fine. But, sporadically, sometimes after a few hours, sometimes after a few days, I get a Guru Meditation Error. Here's the log from my Otii:

  141039800 - >>>>>>Meteo_Sensor1 Sensor Data send to MQTT Broker at 2018-11-28 21:35:12
  141039804 - gGas1: 139933.24 Ohms, Air Quality1: 72.58
  141039810 - Temperature1: 26.7 C, Pressure1: 1012 hPa, Humidity1: 22.48 %RH
  141039869 - ~~~~~~~Free memory: 2498880
  141039898 - Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (StoreProhibited)
  141039901 - . Exception was unhandled.
  141039903 - Register dump:
  141039911 - PC   : 0x400f6b6c PS   : 0x00060130 A0   : 0x800f709d A1   : 0x3ffdaa90 
  141039919 - A2   : 0x0000002a A3   : 0x3ffdaab0 A4   : 0x3f9525f0 A5   : 0x00000003 
  141039927 - A6   : 0x00000000 A7   : 0x00000000 A8   : 0x00000000 A9   : 0x3ffdaa70 
  141039934 - A10   : 0x3f9532d0 A11   : 0x0000002b A12   : 0x00000000 A13   : 0x3f408c30 
  141039942 - A14   : 0x3f408c30 A15   : 0x3f407ccc SAR   : 0x0000001a EXCCAUSE: 0x0000001d 
  141039950 - EXCVADDR: 0x0000002a LBEG  : 0x400eae2c LEND  : 0x400eae58 LCOUNT : 0x00026cdb 
  141039972 - Backtrace: 0x400f6b6c:0x3ffdaa90 0x400f709a:0x3ffdaab0 0x400f8efb:0x3ffdaaf0 0x400f147d:0x3ffdab10 0x400fc857:0x3ffdab30 0x400f4b6c:0x3ffdabd0 0x400f147d:0x3ffdac10 0x400f14aa:0x3ffdac30 0x400ddf3f:0x3ffdac50 0x400de210:0x3ffdacf0 0x400dd043:0x3ffdad10
  141039977 - ================= CORE DUMP START =================
  141039979 - 7D4AABEAAABsAQAA
  141039980 - WNj7PxDW+z9Q2Ps/
  141039986 - ENb7P/DX+z/B6aSaxFH8P8RR/D9Y2Ps/vFH8PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z8AAAAA
  141039992 - FwAAAFTI+z93aWZpAMt3po9OHynl5BsAAAAAAFDY+z8BAAAAIAUGABcAAAABAAAA
  141039997 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040003 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040009 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040014 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040020 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040024 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB/q3g==
  141040030 - sDMIQBTrEkAwAwYAYhcTgNDW+z+I/f0/AAAAAKCGAQBE1/s/YsQBSWLEAUlwAAAA
  141040035 - CSAEAOz9/T/E/f0/AAAEAIgAAAC0/f0/ihkAABAAAABQ+hKAQNf7P/iqCUAmqwlA
  141040041 - /////6k1CECIAAAA8NAIQJQa+T8AAAAAAAAAAAAAAAAQjvw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141040047 - iP39PwAAAAAAAAAAAAAAAIDW+z+I/f0/JAAAAJCR/D/s/f0/EQAAAAAAAAAJAAAA
  141040053 - 6P39PxDC+z8AAAAAsLQIgBAWE4Ag1/s/AAAAAAA8A2AAAAAABBn8P3IQB7MQAAAA
  141040058 - AAAAAAEgBAAGAwAA6P39PwAAAACw1/s/sM38P3CN/D+UGvk/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141040064 - uCfrC4tuJArEC2LECAAkCsQLYsQAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA4ML8P+wFvD8AAAAA
  141040070 - AAAAAAEAAAD/////ggAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAgCAAAAAAAA9Ae8PwAAAAAAAAAA
  141040075 - w4wAAIj9/T+guPw/xP39PwAAAADw1/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040081 - BwAAAAAAAAAAAAAAAAAAABoAAADEARJAbJH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040086 - AAAAAAAAAAD81/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040092 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040094 - FGL9P1B1/T+odv0/
  141040100 - UHX9P0B2/T/0p3cBwFD8P8BQ/D8UYv0/uFD8Pw8AAADga/0/4Gv9PxRi/T8AAAAA
  141040106 - CgAAAKxs/T9UbXIgU3ZjAJlO5P9yM+AAAAAAAKh2/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  141040111 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040117 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040123 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040129 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040134 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040138 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADdwUQ==
  141040144 - sDMIQEHPCEAwBQYAAAAAABB2/T8BAAAA9Kd3AQAAAAD0Ufw/7FH8P/OndwFBzwiA
  141040149 - 8HX9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAADkuPo/AAAAAPiqCUAmqwlA
  141040155 - AAAAAKk1CEAAAAAA8NAIQOS4+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040161 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQHb9PwAAAAAAAAAA
  141040167 - AAAAAGkudwGs5P0/AAAAAAAAAAD0Ufw/7FH8P+indwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040172 - AAAAAAAAAABMdv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040178 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040179 - AAAAAAAAAAA=
  141040181 - bFP8P9Cp/T/Urv0/
  141040187 - 0Kn9P3Cu/T9fp3cBXFD8P1xQ/D9sU/w/VFD8PxQAAADQ8/0/0PP9P2xT/D8AAAAA
  141040192 - BQAAANh+/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAANSu/T8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
  141040198 - JFv7Pwxf/D+cNw1AAAAAAGgAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040204 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040209 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040215 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040221 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040225 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  141040230 - sDMIQGxrD0AwAQYAnXAPgJCq/T8qAAAAsKr9P/AllT8DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040236 - cKr9P9AylT8rAAAAAAAAADCMQD8wjEA/zHxAPxoAAAAdAAAAKgAAACyuDkBYrg5A
  141040242 - 22wCAAAAAAAwjEA/VDMIQISX+j8AAAAAAAAAAAEAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040247 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwjEA/MIxAP8x8QD/+jg+AsKr9P8C/QD8BAAAA
  141040253 - 8CWVPwMAAAAAAAAAAAAAAIAUD4Dwqv0/wL9APwEAAABAAAAAKgAAANAylT/ODQAA
  141040259 - sKr9P9C0DkB8jEA/AgAAAAAAAADU+JQ/AQAAANoWAABayA+AEKv9P8C/QD8BAAAA
  141040265 - AAAAANT4lD8BAAAAzhUAAG9LD4Awq/0/BAAAAJSklT8AAAAA1PiUP+f///8BAAAA
  141040270 - gBQPgNCr/T9QX/w/UF/8P1Cs/T+pNQhAb0sPgDCr/T9QrP0/CQAAAPD4lD8AAAAA
  141040276 - 7PiUPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgBQPgNCr/T9QX/w/UF/8P367D4ASAAAA
  141040282 - CQAAAAYAAAD8+JQ/AAAAAAAAAACw+JQ/8PiUP+z4lD8IAAAAAAAAAFAflT/M+JQ/
  141040287 - 0PiUPwAAAAAw////laSVP60UD4AQrP0/APeUPwAAAACymZU/AKz9PyCs/T8AAAAA
  141040292 - AAAAAAAAAAABAAAAAAAAALD4lD88AAAACQAAANCr/T9C3w2AMKz9PwD3lD8AAAAA
  141040299 - AAAAAAAAAADkMZU/APeUPxPiDYBQrP0/APeUPwMFAAAAAAAAAAAAAAAAAAD9AAAA
  141040305 - RtANgPCs/T8l7ZQ/sPiUPwAAAACgrP0/E+INgFCs/T8AAAAAAAAAAAAAAAD970A/
  141040310 - 2O9APwgAAAAl7ZQ/APeUPywMEEAKAAAARtANgPCs/T8l7ZQ/sPiUP+/eDYBYkpU/
  141040316 - QJGVP9Cs/T8GAAAAtGD8PwAAAADQrP0/aKz9P9Cs/T8AAAAAdQ0AALD4lD8BAAAA
  141040322 - AAAAAP3vQD/Y70A/CAAAAAAAAAAQrf0/IK39Pw4UAACgrP0/AAAAAAAAAAB0W/w/
  141040328 - AAAAAHCu/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAApaWlpaWlpaWcAQAAIQCDEiBCT09ULlBZ
  141040333 - AP//////Ym9vdC5weQD/////////////////////////////////////////////
  141040339 - /6WlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  141040345 - paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWwMwhAAM0NQAD/////////
  141040351 - /////////////////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  141040356 - AAAAAP/////////////////////FQhOBAAAAADIAAAACAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040362 - AAAZABCt/T8AAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAQAAAOCt/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040368 - GFX8PwAAAAABAAAA7R1APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAHyu/T8AAAAA
  141040374 - gAAAAACAO0UAAEBAAAB6RAAAALIAAJi/AADyNjaUV38AwJ9/MMakOwAAAAAAAAAA
  141040378 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040379 - MFv9P7BZ/T8oW/0/
  141040385 - sFn9P8Ba/T+FLOKtrGD9P/hP/D8wW/0/8E/8PxkAAACOUcsVAG7E3zBb/T8AAAAA
  141040391 - AAAAACxX/T9JRExFAIYYH5MB11eI6toAAAAAAChb/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  141040397 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040402 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040408 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040414 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040420 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040423 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPnjjA==
  141040429 - sDMIQADsFEAwAwYAiMIIgHBa/T8gAAAAAQAAAAAAAACkpvw/5FH8P4xP/D/Apvw/
  141040435 - UFr9PwAAAAAAAAAAAAAAAPB0/T8DAAAAIwAGAAoAAABknfo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141040440 - AAAAAKk1CEDwdP0/8NAIQGSd+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040446 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkFr9PwAAAAAAAAAA
  141040452 - AAAAAKSm/D/kUfw/jE/8PwAAAADAWv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141040458 - AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMxa/T8AAAAA
  141040463 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040468 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  141040470 - pGD9PyBf/T+cYP0/
  141040476 - IF/9PzBg/T8nGF5d+E/8Pzhb/T+kYP0/8E/8PxkAAABwPjy2x8gdD6Rg/T8AAAAA
  141040481 - AAAAAKBc/T9JRExFAISj/ZhqCsbg3acAAQAAAJxg/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  141040486 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040492 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040499 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040504 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040510 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040514 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOTL9g==
  141040519 - sDMIQADsFEAwCwYAiMIIgOBf/T8gAAAAAQAAACAAAACkpvw/6FH8P4xP/D/gpvw/
  141040525 - AAAAAAAAAAD///9/46sIgGCj/T8DAAAAIwAGAAAAAADgX/0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  141040531 - AAAAAKk1CEBgo/0/8NAIQNSi+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040537 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGD9PwAAAAABAAAA
  141040542 - AAAAAAQZ/D/oUfw/jE/8PwAAAAAwYP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141040548 - AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxg/T8AAAAA
  141040554 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040559 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  141040561 - TFX9P+BT/T9EVf0/
  141040566 - 4FP9P+BU/T/2p3cBnGP9P1hr+z9MVf0/3E/8PxQAAABIffs/SH37P0xV/T8AAAAA
  141040572 - BQAAAEhN/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAERV/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  141040578 - HNv7PwAAAACcNw1AAAAAAAsAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040584 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040589 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040595 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040601 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040604 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  141040610 - sDMIQPjBCEAwAwYAo9ENgKBU/T/2p3cB6FH8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP/4wQiA
  141040616 - gFT9PwEAAAD2p3cBTFX9PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAABkkA6AYFT9P/iqCUAmqwlA
  141040622 - /////6k1CEABAAAA8NAIQISX+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040627 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAExV/T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAwFT9PwAAAAABAAAA
  141040633 - oE5APwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAADgVP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAJpX/D8AAAAA
  141040639 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7FT9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040645 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040647 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  141040649 - lGP9P2BL/T9ATf0/
  141040654 - YEv9P+BM/T8sqHcBUPr9P1RV/T+UY/0/3E/8PwcAAAAwsP0/MLD9P5Rj/T8osP0/
  141040660 - EgAAAEQ//T90aVQAdAB+EgD7N1Pp6zAA////f0BN/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  141040666 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040672 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040677 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040683 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040688 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040691 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG9GKg==
  141040698 - sDMIQLC0CEAwCwYA0YUWgCBM/T8EsP0/sEz9P1Cw/T8AAAAAWLD9PwAAAACwtAiA
  141040704 - AEz9PwEAAAA5AAAA6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAABkAAAAQDrw//wAAAPiqCUAmqwlA
  141040710 - /////6k1CEABAAAA8NAIQISP+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040715 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCDFoBgTP0/sAO8P2Dy/T8VCxaAYEz9P7Sp/D+wTP0/
  141040721 - AAAAAPOndwEAAAAAAAAAADkAAAAAGAAAAQAAAAAAAAAAAAAANLD8PxCw/D/01vw/
  141040727 - 45UVgJBM/T+0qfw/sEz9P8CoZGmQTP0/tKn8P7BM/T85AAAA86d3AS4evD8UAAAA
  141040733 - AAAAALBM/T/MghZAAAAAAFCw/D/gCRZAAAAAAORR/D8AAAAA4Ez9PwAAAAAAAAAA
  141040738 - QA28PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040744 - AAAAAAAAAADsTP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040750 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040751 - SPr9P3BT/j9oV/4/
  141040757 - cFP+PwBX/j/07ncB4Pj9P5xj/T9I+v0/3E/8PxQAAADkYPw/5GD8P0j6/T8AAAAA
  141040763 - BQAAAGxD/j9NUFRocmVhZAC2MD3qjS4AAQAAAGhX/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  141040768 - AAAAAJxW/j8AAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040774 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040780 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040786 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040791 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040795 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAv8nFw==
  141040801 - sDMIQPjBCEAwDQYAedkNgDBU/j/07ncB6FH8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAEAAAD4wQiA
  141040806 - EFT+PwEAAAD07ncBSPr9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAACkmfs/AAAAAFClDkC6pQ5A
  141040812 - AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQKSZ+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040818 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUoHcBSgcAAE2fQD+WYRCAUFT+PyBOAAC0YPw/
  141040824 - XPf9PwAAAAABAAAAAAAAAGBKD4BwVP4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAACAAAD//wCA
  141040829 - gBQPgJBU/j9oWUE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEoNAADoFA+AsFT+P2hZQT8BAAAA
  141040835 - AAAAALRV/j8BAAAANgwAAPDID4DQVP4/AQAAAAAAAAAAAAAAtFX+PwEAAAAmDgAA
  141040841 - b0sPgPBU/j8IAAAAV7qVP6xV/j/4SQ9A+P///wEAAACAFA+AkFX+P1Bf/D9QX/w/
  141040847 - UFb+P6WlpaVvSw+A8FT+P1BW/j8LAAAA2FX+PwAAAADUVf4/AAAAAKWlpaWlpaWl
  141040852 - paWlpaWlpaWAFA+AkFX+P1Bf/D9QX/w/frsPgJDVDYALAAAAAQAAAMxV/j8AAAAA
  141040858 - AAAAAJBV/j/YVf4/1FX+PwoAAABoPZc//////+hR/D+sVf4/AAAAADD///9YupU/
  141040864 - BrkPgDBW/j/wVpU/AwAAALa4lT9WupU/YLqVP6xV/j/MVf4/UF/8PwsAAABoWUE/
  141040870 - AAAAACkAAAALAAAAAQAAAAsAAADwWJU/wOyUPwcAAAApAAAACwAAAAAAAAAAAAAA
  141040875 - AAAAAAAAAAABAAAA0jMIQLK4lT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaD2XPwAAAAAAAAAA
  141040881 - kFX+PwAAAAALAAAA8FX+P8TUDYBQVv4/AAAAAFA9lz8AAAAAaD2XP3hW/j/QVv4/
  141040886 - AAAAAOBW/j9QPZc/AAAAAAAAAAAAAAAAxNQNgFBW/j8AAAAAUD2XPyMABgAAAAAA
  141040892 - BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOBW/j9QPZc/AAAAAPW4D4BQX/w/
  141040898 - UF/8P/BU/j+wVv4/ABAAAFA9lz8AAAAAAAAAAAAAAABQPZc/AAAAAAQAAAD///9/
  141040904 - AAAAAABX/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040910 - AAABAAAAAAAMV/4/AAAAAIAAAAAAQJxGAACgQQAAekQAAICyAACgvwAAgDfNzExn
  141040915 - AMCbZwDJcTwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040917 - AAAAAAAAAAA=
  141040918 - 2Pj9P8Ao/j9cLP4/
  141040924 - wCj+P/Ar/j/S8ncBcPf9P1D6/T/Y+P0/3E/8PxQAAADkYPw/5GD8P9j4/T8AAAAA
  141040930 - BQAAAGAY/j9NUFRocmVhZAA8SdbP6JcAAQAAAFws/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  141040935 - 4Fj7P4wr/j+cNw1AAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141040941 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040947 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040952 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040958 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040962 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlY9Lw==
  141040968 - sDMIQPjBCEAwCQYAedkNgIAp/j/S8ncB6FH8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAEAAAD4wQiA
  141040973 - YCn+PwEAAADS8ncB2Pj9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAACUbvs/AAAAAFClDkC6pQ5A
  141040979 - AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQJRu+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141040985 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACvpHcBSgcAAE2fQD+WYRCAoCn+PyBOAAC0YPw/
  141040991 - XPf9PwAAAAABAAAAAAAAAGBKD4DAKf4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAACAAAD//wCA
  141040996 - gBQPgOAp/j9oWUE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEoNAADoFA+AACr+P2hZQT8BAAAA
  141041002 - AAAAAHRAlz8BAAAANgwAAPDID4AgKv4/AQAAAAAAAAAAAAAAdECXPwEAAAAmDgAA
  141041008 - b0sPgEAq/j8IAAAAdbiVP2xAlz8FAAAABQAAAFghD0CAFA+A4Cr+P1Bf/D9QX/w/
  141041013 - QCv+PwAAAABvSw+AQCr+P0Ar/j8RAAAAsECXPwAAAACsQJc/AAAAAAUAAAAAAAAA
  141041019 - paWlpaWlpaWAFA+A4Cr+P1Bf/D9QX/w/frsPgEgr/j8RAAAAAQAAAKRAlz8AAAAA
  141041025 - AAAAAFBAlz+wQJc/rECXPxAAAACYO5c/AQAAAAAAAABsQJc/AAAAADD///92uJU/
  141041031 - BrkPgCAr/j/gVpU/AgAAABK3lT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmDuXPwAAAAAAAAAA
  141041036 - UECXP0QAAAARAAAA4Cr+P8TUDYBAK/4/AAAAAIA7lz8AAAAAmDuXP2gr/j/AK/4/
  141041042 - AAAAANAr/j+AO5c/AAAAAAAAAAAAAAAAxNQNgEAr/j8AAAAAgDuXPyMABgAAAAAA
  141041048 - BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAr/j+AO5c/AAAAAPW4D4BQX/w/
  141041054 - UF/8P0Aq/j+gK/4/ABAAAIA7lz8AAAAAAAAAAAAAAACAO5c/AAAAAAQAAAD///9/
  141041059 - AAAAAPAr/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041065 - AAABAAAAAAD8K/4/AAAAAIAAAAAAQJxGAACgQQAAekQAAICyAACgvwAAgDfNzExP
  141041071 - AMCfT4B72zsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041072 - AAAAAAAAAAAAAAAA
  141041074 - aPf9P8AU/j9YGP4/
  141041080 - wBT+P/AX/j+k9HcB5E/8P+D4/T9o9/0/3E/8PxQAAAAw8v0/MPL9P2j3/T8AAAAA
  141041085 - BQAAAFwE/j9NUFRocmVhZABsaW5l774AAQAAAFgY/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  141041091 - 2Fj7P4wX/j+cNw1AAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041097 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041103 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041108 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041114 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041118 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvj9Pw==
  141041123 - sDMIQPjBCEAwAQYAedkNgIAV/j+k9HcB6FH8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAAAAAD4wQiA
  141041129 - YBX+PwEAAACk9HcBaPf9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAACUWvs/AAAAAFClDkC6pQ5A
  141041135 - AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQJRa+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041141 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP6tD4CgFf4/SgcAAE2fQD+WYRCAoBX+PyBOAAC0YPw/
  141041146 - AAAAAAxf/D8kYfw/KGH8P2BKD4DAFf4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAACAAAD//wCA
  141041152 - gBQPgOAV/j9oWUE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEoNAADoFA+AABb+P2hZQT8BAAAA
  141041158 - AAAAAAQ/lz8BAAAANgwAAPDID4AgFv4/AQAAAAAAAAAAAAAABD+XPwEAAAAmDgAA
  141041163 - b0sPgEAW/j8IAAAAkbyVP/w+lz/4SQ9A5////wEAAACAFA+A4Bb+P1Bf/D9QX/w/
  141041169 - QBf+PwAAAABvSw+AQBb+P0AX/j8OAAAAND+XPwAAAAAwP5c/AAAAAAUAAAAAAAAA
  141041175 - paWlpaWlpaWAFA+A4Bb+P1Bf/D9QX/w/frsPgEgX/j8OAAAABwAAACg/lz8AAAAA
  141041181 - AAAAAOA+lz80P5c/MD+XPw0AAABoO5c/AQAAAAAAAAD8Ppc/AAAAADD///+SvJU/
  141041186 - BrkPgCAX/j8AV5U/AgAAAHK6lT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaDuXPwAAAAAAAAAA
  141041192 - 4D6XPzgAAAAOAAAA4Bb+P8TUDYBAF/4/AAAAAFA7lz8AAAAAaDuXP2gX/j/AF/4/
  141041198 - AAAAANAX/j9QO5c/AAAAAAAAAAAAAAAAxNQNgEAX/j8AAAAAUDuXPyMABgAAAAAA
  141041204 - BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAX/j9QO5c/AAAAAPW4D4BQX/w/
  141041209 - UF/8P0AW/j+gF/4/ABAAAFA7lz8AAAAAAAAAAAAAAABQO5c/AAAAAAQAAAD///9/
  141041215 - AAAAAPAX/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041221 - AAABAAAAAAD8F/4/AAAAAIAAAAAAQJxGAACgQQAAekTcXEczYdTJvw7XhDfSWiI/
  141041226 - AMCfP8OanrsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041228 - AAAAAAAAAAA=
  141041229 - UGv7P1Bp+z9Ia/s/
  141041235 - UGn7P+Bq+z/2p3cBVFX9P+RP/D9Qa/s/3E/8PxMAAAB+QVutbbPKC1Br+z8AAAAA
  141041241 - BgAAAExh+z9Mb1JhAI3tVnns7rlJD2UAAQAAAEhr+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  141041246 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041252 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041258 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041264 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041269 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041273 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADljqA==
  141041279 - sDMIQPjBCEAwAwYAXiIQgBBq+z/2p3cB6FH8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAAAAAD4wQiA
  141041284 - 8Gn7PwEAAAD2p3cBUGv7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAACErfg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141041290 - AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQISt+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041296 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMGr7P8hk/D8AAAAA
  141041302 - BBn8PwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgavs/AAAAAAAAAADgavs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141041307 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041313 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACErfg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141041319 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAgGb8PwAAAAAAAAAA
  141041325 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7Gr7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041330 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041333 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041335 - 1D39P0A8/T/MPf0/
  141041341 - QDz9P2A9/T+5qb9MDGX9P2zK/T/UPf0/bE/8PwEAAAAwa/0/MGv9P9Q9/T8oa/0/
  141041346 - GAAAANA5/T9pcGMxABQ2W/g6+ueodMcAAQAAAMw9/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  141041352 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041358 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041363 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041369 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041375 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041379 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEHYtA==
  141041384 - sDMIQLC0CEAwBQYA6B0IgAA9/T8Ea/0/AAAAAFBr/T8AAAAABGv9PwAAAACwtAiA
  141041390 - 4Dz9PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041396 - AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQASA+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041401 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQZ/D8BAAAA/gAAACADBgAAAAAAQD39P8xO/D8AAAAA
  141041407 - AAAAAD8EAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAAzE78P7hO/D+gav0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  141041413 - AAAAAGA9/T8AAAAAAAAAAHBaCEABAAAAAAAAAAAAAABNEwiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  141041419 - AAAAAAAAAABsPf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041424 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041426 - AAAAAAAAAAAAAAAA
  141041427 - BGX9P7DC/T9gxP0/
  141041433 - sML9PwDE/T+tPUFQaDj9P9w9/T8EZf0/bE/8PwUAAAA4sv0/OLL9PwRl/T8wsv0/
  141041439 - FAAAAGS4/T9ldmVudFRhc2sAZhS9qaoAAAAAAGDE/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  141041445 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041450 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041456 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041462 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041468 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041471 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHKO+w==
  141041477 - sDMIQLC0CEAwCQYAJOsUgHDD/T8Msv0/sMP9P1iy/T8AAAAAYLL9PwAAAACwtAiA
  141041483 - UMP9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAEZf0/AAAAAPiqCUAmqwlA
  141041488 - AAAAAKk1CEAAAAAA8NAIQKQG+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041494 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////+pNQhAAAAAAPDQCEAAAAAAsMP9P1ym/D8AAAAA
  141041500 - AAAAANc0AAD+AAAAAAAAAP////+ww/0/XKb8PwAAAABYsv0/AAAAAPCy/T8BAAAA
  141041506 - AAAAAADE/T8AAAAAAAAAAAcAAADAqGSK////AMCoZP4BAAAAEACAP/4AAAAGAAAA
  141041511 - qyoWgCBM/T9g8v0/JAK8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041517 - AAAAAAAAAAAMxP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041523 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041524 - YDj9P9A2/T9YOP0/
  141041530 - 0Db9P/A3/T8+03cevDL9Pwxl/T9gOP0/bE/8PwEAAADYav0/2Gr9P2A4/T/Qav0/
  141041536 - GAAAAFw0/T9pcGMwAF17dWwDYgD7S5UAAAAAAFg4/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  141041542 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041547 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041553 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041559 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041565 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041568 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMNnVg==
  141041574 - sDMIQLC0CEAwCQYA6B0IgJA3/T+sav0/AAAAAPhq/T8AAAAArGr9PwAAAACwtAiA
  141041580 - cDf9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/FwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  141041585 - AAAAAKk1CEAAAAAA8NAIQJR6+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041591 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0Df9P8hO/D8AAAAA
  141041597 - AAAAABHcAQAAAAAAFwAAAP/////QN/0/yE78P7hO/D+gav0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  141041603 - AAAAAPA3/T8AAAAAAAAAAHBaCEAAAAAAAAAAAAAAAACxEgiAYDz+P1RP/D9cT/w/
  141041608 - AAAAAAAAAAD8N/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041614 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041615 - AAAAAAAAAAA=
  141041617 - tDL9PyAx/T+sMv0/
  141041622 - IDH9P0Ay/T8ZSLUdoFH7P2g4/T+0Mv0/bE/8PwMAAAAUaf0/FGn9P7Qy/T8Maf0/
  141041628 - FgAAALAm/T9lc3BfdGltZXIA5f4YZAwAAAAAAKwy/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  141041634 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041640 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041645 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041651 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041657 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041660 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPVavA==
  141041666 - sDMIQLC0CEAwAQYAYSYNgOAx/T/oaP0/AAAAADRp/T8AAAAA6Gj9PwAAAACwtAiA
  141041672 - wDH9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/TFX9PwAAAADkdPo/AAAAAPiqCUAmqwlA
  141041678 - /////6k1CEAAAAAA8NAIQOR0+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041683 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMcmDYAAMv0/AAAAAAAAAAAAAAAAIDL9P3RO/D98Tvw/
  141041689 - AAAAAB2ndwH+AAAATFX9P/////8gMv0/oNr7P3xO/D8FAAAAgu3qAQAAAABQAAAA
  141041695 - AAAAAEAy/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfE78PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041701 - AAAAAAAAAABMMv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041706 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041708 - AAAAAAAAAAAAAAAA
  141041709 - mFH7PwBQ+z+QUfs/
  141041715 - AFD7PzBR+z81NQ2zdE/8P7wy/T+YUfs/bE/8PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  141041721 - FQAAAJRH+z9wbVQAangJ6OCVT5uVxxQA////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  141041727 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041732 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041738 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041744 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041750 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041753 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPp+jQ==
  141041759 - sDMIQLC0CEAwAwYAkekSgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAACwtAiA
  141041765 - oFD7PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/IwAGAA8AAAAzMzMDxSoAAPiqCUAmqwlA
  141041770 - /////6k1CEABAAAA8NAIQNST+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041776 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFH7PyCM/D8soUE/
  141041782 - AAAAAPOndwEgjPw/LKFBP/////8AUfs/IIz8PyyhQT+YUfs/AQAAAP4AAAABAAAA
  141041788 - AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAABcjfw/IIz8PywBAAAAAAAg
  141041793 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041799 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041801 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  141041803 - ZMr9P8Dh/T/Q4/0/
  141041809 - wOH9P3Dj/T+DgKdd3D39P3RP/D9kyv0/bE/8Pw4AAACUxP0/lMT9P2TK/T+MxP0/
  141041814 - CwAAANTL/T9JUlFzAOesU/Dj/s/3zT8AAQAAANDj/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  141041820 - AAAAAAzj/T8AAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  141041826 - BlpAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041831 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041837 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041843 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041847 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjt2JA==
  141041852 - sDMIQLC0CEAwBwYA04UOgIDi/T9oxP0/IOP9P7TE/T8AAAAAvMT9PwAAAACwtAiA
  141041858 - YOL9PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAUJvs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  141041864 - AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQBQm+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041870 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtAAAApaWlpaWlpaXE1A2AwOL9P9hd/D8g4/0/
  141041875 - AAAAADMAAAAAAAAAAAAAAP/////A4v0/tGD8PyDj/T8AAAAAAQAAAMxd/D9wM/w/
  141041881 - AAAAAFDj/T/MXfw/AAAAAHDj/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzF38PwAAAAAAAAAA
  141041886 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQX/w/
  141041892 - UF/8PwAAAAAg4/0/ABQAABQm+z8AAAAAAAAAAAAAAABQX/w/AAAAAAoAAAD///9/
  141041898 - AAAAAHDj/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041904 - AAAAAAAAAAB84/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041910 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  141041914 - ================= CORE DUMP END =================
  141041915 - Rebooting...
  

  Ok, I could say, as long the device is automatically rebooting, "So What!!". But there's this little stinging pain in my head...

  Any suggestions?

  Cheers,
  Thomas • @danielm
  Not yet, but I will do it during this week. • @thosch42
  v1.20.0.rc0 should implement:

  • Fixed Issue with memory leak in thread lock creation

  Did you already have chance to test with this new release? • @elizar said in Sporadic Guru Meditation Errors on L01:

  Can you hook up a scope and seek for short voltage drops?

  I logged voltage and main current with an Otii. Everything looks fine. • @thosch42 Do you possibly have a power problem? Can you hook up a scope and seek for short voltage drops? • @danielm
  Hmm, but if I power cycle or hard reset the device, everything works fine. So the file system doesn't seems to be corrupted. • @thosch42
  Hi, I have seen this before but I have no idea what is this issue related to. I think I tried to erase entire file system at that point. • Hi all!
  My problem reached the next level ;-)
  I simplified my code. Just sending packed binary data to three topics instead of sending JSON objects to 28 topics. Initially it seems to help, but after over 4 days of error free operation, I get this (last lines of my Otii log):

  385275549 - Traceback (most recent call last):
  385275552 -  File "main.py", line 642, in <module>
  385275556 -  File "main.py", line 589, in <module>
  385275561 -  File "/flash/lib/mqtt_robust.py", line 34, in publish
  385275566 -  File "/flash/lib/mqtt_robust.py", line 32, in publish
  385275570 -  File "/flash/lib/mqtt.py", line 111, in publish
  385275576 - AttributeError: 'MQTTClient' object has no attribute '_send_str'
  385276819 - Pycom MicroPython 1.18.1.r1 [v1.8.6-849-b0520f1] on 2018-08-29; LoPy with ESP32
  385276822 - Type "help()" for more information.
  

  The L01 seems to "forget" parts of the scripts. While the main loop crashed, the three sensor threads are still perfectly running.
  Now I think about putting the MQTT stuff also in threads. Is there a safe way, to check, if a thread is still running?

  Cheers,
  Thomas • @danielm said in Sporadic Guru Meditation Errors on L01:

  Are you able to prepare simplified code which causes the crash and which could be shared?

  I will do it at the weekend.

  Cheers,
  Thomas • I have similar experience with using threads. As a workaround try to redesign your application to work without using threads.

  Anyway this issue needs to be solved eventually. Are you able to prepare simplified code which causes the crash and which could be shared?


Log in to reply
 

Pycom on Twitter