Guru Meditation Error • Hello all,

  I am doing a project with two Lopy4's, Initially it went well but from last three weeks i am getting an error in receiver side which is shown in the below.
  i have tried updating firmware but no change, Even for simple basic data transmission also getting the error.
  Can any one please suggest me how to solve this issue.

  Thanks in advance.

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (InstrFetchProhibited)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC : 0x00000000 PS : 0x00060031 A0 : 0x400836f8 A1 : 0x3ffc13f0
  A2 : 0x3ffc560c A3 : 0x00800000 A4 : 0x00000000 A5 : 0x00000000
  A6 : 0x3ffd5b3c A7 : 0x00000060 A8 : 0x80084126 A9 : 0x00000070
  A10 : 0x3ffd2b24 A11 : 0x3ffd5ba9 A12 : 0x8008ecd0 A13 : 0x3ffdafb0
  A14 : 0x3ffd2b14 A15 : 0x00000004 SAR : 0x00000020 EXCCAUSE: 0x00000014
  EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4009b7bc LEND : 0x4009b7c7 LCOUNT : 0xffffffff

  Backtrace: 0x00000000:0x3ffc13f0 0x400836f5:0x3ffc1410 0x4000bfed:0x00000000

  ================= CORE DUMP START =================
  MBsAAAkAAABsAQAA
  sF/9PzBe/T+oX/0/
  MF79P0Bf/T+QJHaULGX9PxhR/D+wX/0/EFH8PxkAAADMX/0/zF/9P7Bf/T8AAAAA
  AAAAAKxb/T9JRExFAM0WDNIA68ZKaiEAAAAAAKhf/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGHf6w==
  pDQIQJT5FEAwBAYAgMsIgPBe/T8gAAAAAQAAAAAAAAAkqfw/BFP8P6xQ/D9Aqfw/
  0F79PwAAAAAAAAAAAAAAANBV/T+4GPw/IAYGAAAAAADKvgCAsF79PwAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEDQVf0/1NsIQLy7+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAABgDQVf0/uBj8PyAGBgAAAAAAEF/9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAQZ/D8EU/w/rFD8PwAAAABAX/0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAExf/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  JGX9P6Bj/T8cZf0/
  oGP9P7Bk/T8ZTcqqGFH8P7hf/T8kZf0/EFH8PxkAAAApj52S1AlfACRl/T8AAAAA
  AAAAACBh/T9JRExFAIoPhDLfEKL4G7cAAQAAABxl/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANsUWA==
  pDQIQJT5FEAwAAYAgMsIgGBk/T8gAAAAAQAAACAAAAAkqfw/CFP8P6xQ/D9gqfw/
  UGT9PwAAAAAjAAYAIAAGACB9/T+4GPw/IAAGAAAAAAAAAAAAnTYIQAAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEAgff0/1NsIQCzB+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHfLCIBgZP0/BBn8PwRT/D8AAAAAgGT9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAQZ/D8IU/w/rFD8PwAAAACwZP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALxk/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  FGj9P+BP/T/AUf0/
  4E/9P2BR/T+KAAAABFH8P9RZ/T8UaP0//FD8PwcAAAAstP0/LLT9PxRo/T8ktP0/
  EgAAAMRD/T90aVQAdADaj/7nIapbWj0A////f8BR/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB9O0g==
  pDQIQKi9CEAwDAYAAZQWgKBQ/T8AtP0/MFH9P0y0/T8AAAAAVLT9PwAAAACovQiA
  gFD9PwAAAABkAAAABFP8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEAAAAAA1NsIQNyt+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaVFGRaA4FD9PzSs/D8wUf0/
  AAAAACYAAAAwAAUAAAAAAGQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  d6MVgBBR/T80rPw/MFH9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkAAAAJgAAALgY/D8gDQYA
  AAAAADBR/T8AAAAAAAAAAOyy/D8AAAAAEQAAAART/D8AAAAAYFH9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABsUf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  zFn9P2BY/T/EWf0/
  YFj9P2BZ/T8pAAAAHGj9PwRR/D/MWf0//FD8PxQAAAAAAAAAAAAAAMxZ/T8AAAAA
  BQAAAMhR/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAMRZ/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  pDQIQPDKCEAwAAYA89INgCBZ/T8pAAAACFP8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP/wygiA
  AFn9PwEAAAApAAAAzFn9PwEAAAD+AAAAUP/6PwAAAABgWf0/AAAAADm6CUBPuglA
  +////502CEABAAAA1NsIQNy1+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQFn9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgWf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMJY/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbFn9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  lGb9P9B5/T8oe/0/
  0Hn9P8B6/T8AAAAA8FD8P/BQ/D+UZv0/6FD8Pw8AAABgcP0/YHD9P5Rm/T9YcP0/
  CgAAACxx/T9UbXIgU3ZjANm3dthIMeUAAAAAACh7/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKcFAA==
  pDQIQCXaCEAwAAYAAAAAAJB6/T8AAAAAAAAAAAAAAAAUU/w/DFP8PwkAAAAl2giA
  cHr9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEAAAAAA1NsIQDzX+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADzX+T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwHr9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADMev0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  VEL9P8BA/T9MQv0/
  wED9P+BB/T9Sl31k6Dz9Pzw3/T9UQv0/jFD8PwEAAACwb/0/sG/9P1RC/T+ob/0/
  GAAAAFA+/T9pcGMxAKB1/8FpO2AE0esAAQAAAExC/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFtsg==
  pDQIQKi9CEAwAAYA3B4IgIBB/T+Eb/0/AAAAANBv/T8AAAAAhG/9PwAAAACovQiA
  YEH9PwEAAAD/////CFP8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEABAAAA1NsIQFye+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFRC/T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAwEH9P+xP/D8AAAAA
  AAAAACYAAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAA7E/8P9hP/D8gb/0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAOBB/T8AAAAAAAAAAIhfCEABAAAAAAAAAAAAAABBFAiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADsQf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  4Dz9P1A7/T/YPP0/
  UDv9P3A8/T9R2KeRjGn9P1xC/T/gPP0/jFD8PwEAAABYb/0/WG/9P+A8/T9Qb/0/
  GAAAANw4/T9pcGMwAOMZlKA2NicS6UkAAAAAANg8/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH230Q==
  pDQIQKi9CEAwDQYA3B4IgBA8/T8sb/0/AAAAAHhv/T8AAAAALG/9PwAAAACovQiA
  8Dv9PwAAAAD/////BFP8PwAAAAAEGfw/AQAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEAAAAAA1NsIQOyY+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUDz9P+hP/D8AAAAA
  AAAAACYAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAHA8/T8AAAAAAAAAAIhfCEAAAAAAAAAAAAAAAAClEwiAYDz+P3RQ/D98UPw/
  AAAAAAAAAAB8PP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  hGn9P6DG/T9cyP0/
  oMb9P/DH/T/W5nGolFD8P+g8/T+Eaf0/jFD8PwUAAAA0tv0/NLb9P4Rp/T8stv0/
  FAAAAGC8/T9ldmVudFRhc2sAMNCDKLoAAAAAAFzI/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOWJZg==
  pDQIQKi9CEAwAAYAuPgUgGDH/T8Itv0/oMf9P1S2/T8AAAAAXLb9PwAAAACovQiA
  QMf9PwAAAAD/////BFP8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEAAAAAA1NsIQGwk+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDH/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoMf9P9yo/D8AAAAA
  AAAAACcAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAPDH/T8AAAAAAAAAAGwk+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8x/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  NDf9P6A1/T8sN/0/
  oDX9P8A2/T/vyAjrXEL9P5RQ/D80N/0/jFD8PwMAAACUbf0/lG39PzQ3/T+Mbf0/
  FgAAADAr/T9lc3BfdGltZXIAI9agme4AAAAAACw3/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEa/0/LGz9P5Rs/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  vmdAPwAAAAC4vQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgJWg==
  pDQIQKi9CEAwAAYA7SYNgGA2/T9obf0/AAAAALRt/T8AAAAAaG39PwAAAACovQiA
  QDb9PwAAAAD/////BFP8PwAAAAAEGfw/IAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAJ02CEAAAAAA1NsIQDyT+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoDb9P5RP/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAMA2/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADMNv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  E (1148) esp_core_dump: Skipped 1 tasks with bad TCB!
  E (1152) esp_core_dump: Crashed task has been skipped!
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57

  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1688
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:14592
  entry 0x400a059c • I just want to share my experience. I think this can happen if your power supply voltage is not sufficient. For example the device we are working on will handle most commands but when it tries to write to memory and voltage is below 3 V it will stall and output this kind of message. I have had this issue on two GPys and could replicate that the problem was solved by merely upping the voltage and rebooting the device. • @peterp My implementation is quite different to that shown above and uses a home-baked Navigator class, which provides a work() method that is called in a loop from main().

  It directly invokes L76GNSS._read() to consume data. Every 10 secs, when a repeating timer callback sets a flag to process the GPS data, Navigator.work() repeatedly reads a block of 256 bytes and feeds it to a temporary instance of MicropyGPS (which is always in a pristine state due to it being a single use temporary instance). Blocks of 256 bytes are fed into that MicropyGPS instance until a specific set of NMEA messages have been ingested and MicropyGPS.satellite_data_updated() returns true. It then extracts nav solution info from the MicropyGPS instance and transmits/publishes it, before clearing the flag.

  Subsequent calls to Navigator.work() cause it to invoke L76GNSS._read() and discard the data, until the flag is set again by the timer callback.

  I found this approach to be necessary as a backlog of data from the GPS would sometimes build up if I attempted to ingest every byte from the GPS into MicropyGPS, with MQTT publishables indicating a latency of up to 10 seconds. With this approach, I can get the current nav solution, prepare an AES-128 encrypted payload, add HMAC-MD5, send it over LoRa, receive it on another LoPy4 acting as a LoRa/MQTT bridge and publish it on MQTT within 2 seconds of the nav solution timestamp, which is pretty good IMHO.

  The LoPy4 with Pytrack running this stuff is now at an uptime of 485234 secs (5 days,15 hrs) and seems to be still going strong.. The software load was new at the start of this boot cycle, so I have no prior experience with this specific configuration to indicate how long I might expect it to actually run for, but as of this time it's beaten my previous best uptime for any software load by about 2 days. I'm now preparing for the jinx effect to make it break.

  UPDATE: Uptime experiment terminated due to lack of patience (and no apparent jinx effect) after 645684 (about 7.5 days) as I needed to transplant the LoPy4/Pytack into its new IP67 case. • @sita so, lets focus on the simplest reproduction, ie

  • without L76
  • without SD card

  Can you try without writing the logfile? (fyi, with some of the previous panics, there were indications that it has to do with writing to flash) • Hello @peterp,

  For a clarification, i had tried all the type of experiment like

  1. With L76 library
   • Transmitted only numbers (length of 1 -4 max)
   • Transmitted data (length of 3)
   • Transmitted data (length of 35)
   • Transmitted GPS (length of 25)
   • Transmitted only time (length od 10)
   • Transmitted both time & GPS (length of 35)
  2. Without L76 Library
   • Transmitted only numbers (length of 1 -4 max)
   • Transmitted data (length of 3)
   • Transmitted data (length of 35)

  With above all the experiments I got error. I have tried with & without SD card also. One thing is previously the frequency of error is very often. But after updating the firmware it is reduced. • @g0hww anything that comes to your mind what could be different with your setup? • @sita so let me recap and see whether I understand your reproduction.

  That about right?
  How quickly, reliable can you reproduce it WITH L76GNSS?

  Could you try without sdcard, and/or without writing to logfile? • My Lopy4 has been sending position info from the PyTrack GPS over LoRa every 10 seconds since startup, and has 420254.5 seconds of uptime right now. That's pretty much a record up-time for me, and I have done a lot of refactoring and simplification of my code-base recently to get this kind of stability. It also publishes info on the GPS status and node health over MQTT at the same rate. This is with FW 1.20.2.rc3. I did have quite a few issues with LoRa on previous FW versions. • Hello @andreas,

  After transmitting the data 2 hours (without L76 lib and message length 35), just now i have observed Guru meditation error. • Hello @andreas,

  So as per my opinion, these things (reading the L76 and submitting data using LoRa) effecting the device. • @sita said in Guru Meditation Error:

  without L76 i tested the device, there is no error present

  So, do you believe we can deduce from that that doing both things (reading the L76 and submitting data using LoRa) influence each other unfavourably?

  That might finally be a trace we could follow up here. • Hello @andreas,

  a) The length of message is 35
  b) With same length (35) message without L76 i tested the device, there is no error present. • @sita said in Guru Meditation Error:

  If i send basic message then i didn't find any error, but if send GPS the error is still coming.

  Thanks for clarifying this. While I believe there has to be some protection for that case, might it be possible that the message is just getting too long?

  coord = l76.coordinates()
  gps_datetime = l76.get_datetime()
  lat,lon = coord
  
  timestamp =('20' + gps_datetime[4][4] + gps_datetime[4][5]+gps_datetime[4][2] + gps_datetime[4][3]+gps_datetime[4][0] + gps_datetime[4][1]+gps_datetime[2][0] + gps_datetime[2][1]+gps_datetime[2][2] + gps_datetime[2][3]+gps_datetime[2][4] + gps_datetime[2][5] )
  
  message = ''+str(lat)+','+str(lon)+','+str(timestamp)+','+str(value)
  
  s.send(message)
  

  a) Can you tell us about the final result of len(message) here?
  b) Can you make up another arbitrary message of the same length (e.g. by using message = 'X' * length) without reading the L76 in order to check if both things produce the error independently from each other? • Hello @peterp,

  I am using latest firmware ( v1.20.2.rc3 ). I have tested the device different codes.
  If i send basic message then i didn't find any error, but if send GPS the error is still coming. • Which firmware are you using now? Or let me ask it differently, can you reproduce the error with v1.20.2.rc3? • Hello @andreas,

  I am tried all the ways (like removing SD card, changing the time ..etc) still same error is continuing :( :(
  Now i will test the device by sending data via TTN to check whether this error is coming in ad-hoc lora mode or not and let you know.

  Thanks for your support.

  Have a nice day • Dear @sita,

  any news on your side about this issue?

  With kind regards,
  Andreas. • Dear @sita,

  @ps47 also experienced similar errors like you have been observing [1]. He is also using pure LoRa. Using the most recent 1.20.2.rc3 release seems to help here [2]. Thanks @husigeza and the whole Pycom team for mitigating this issue.

  I tried the new build LoPy4-1.20.2.rc3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz and not any “bad00bad bad00bad bad00bad” Core Panic happened till now.

  With kind regards,
  Andreas.

  [1] https://forum.pycom.io/topic/5514/random-core-panic-with-lora-socket-send-recv-device-doesnt-restart-try-with-config_esp32_panic_silent_reboot
  [2] https://community.hiveeyes.org/t/investigating-core-panics-on-the-lopy4/2878/29 • Thanks @sita. This yields...

  ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
  #0 0x4009774e in vTaskDelay (xTicksToDelay=<optimized out>) at /home/gezahusi/Work/Repositories/pycom-esp-idf/components/freertos/tasks.c:1484
  #1 0x4011338c in TASK_LoRa (pvParameters=<optimized out>) at mods/modlora.c:804
  


 • Hello @andreas,

  I have attached the core dump which is observed after a short run.

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
  Core 1 register dump:
  PC   : 0x40098fbb PS   : 0x00060033 A0   : 0x80097e99 A1   : 0x3ffbf0c0
  A2   : 0x3ffbb95c A3   : 0x00060023 A4   : 0x3ffc45f4 A5   : 0x00000001
  A6   : 0x000000fe A7   : 0x3f95038a A8   : 0x00000000 A9   : 0x3ffbb95c
  A10   : 0x3ffbb95c A11   : 0x00000000 A12   : 0x8010a802 A13   : 0x3ffd8260
  A14   : 0x00000001 A15   : 0x00000000 SAR   : 0x00000003 EXCCAUSE: 0x0000001c
  EXCVADDR: 0x00000004 LBEG  : 0x400ed8d0 LEND  : 0x400ed913 LCOUNT : 0x00000000
  Core 1 was running in ISR context:
  EPC1  : 0x40098fbb EPC2  : 0x00000000 EPC3  : 0x00000000 EPC4  : 0x00000000
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x40098fbb:0x3ffbf0c0 0x40097e96:0x3ffbf0e0 0x4009656d:0x3ffbf100 0x400890bb:0x3ffbf120 0x40083949:0x3ffbf160 0x400e7009:0x3ffd81f0 0x401023ba:0x3ffd8220 0x400fe7c1:0x3ffd8240 0x400fe851:0x3ffd8260 0x4010a7ff:0x3ffd8280 0x401024b0:0x3ffd8320 0x400fe7c1:0x3ffd8350 0x400fe7ee:0x3ffd8370 0x400e208d:0x3ffd8390 0x400e231d:0x3ffd8430 0x400e0d81:0x3ffd8450
  
  ================= CORE DUMP START =================
  pDQAAAEAAAAQAAAAbAEAAA==
  ZP39P6Ak/T+UJv0/
  oCT9PzAm/T/I5AEAqEL8P6hC/D9k/f0/oEL8PxMAAAB8/f0/AAAAAGT9/T8AAAAA
  BgAAAJgW/T9Mb1JhAAAAAAQAAAAAUFkAAQAAAJQm/T8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADD+Pw==
  5DYIQE53CUAwDQYAjDMRgGAl/T/I5AEAQN37Pxgh/j8AAAAAAAAAAAAAAABOdwmA
  QCX9PwEAAADI5AEAZP39PwEAAAD+AAAAEAAAAA4AAADUCfo/AAAAAE4+CUBZPglA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQNQJ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBB/D8BAAAA/gAAAAEAAAAAAAAAgCX9P8SZ/D9Ymvw/
  GCH+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwJv0/AAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkOAhAAAAAAMyKCUDUCfo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKUNQgcAAAAAAAAAAAAAAADMNkE/eAT8P1ia/D+W////
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPCb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  HLP7PyCx/T+Isv0/
  ILH9PyCy/T/I5AEAlEL8P5RC/D8cs/s/jEL8PxQAAAAwOv4/MDr+Pxyz+z8AAAAA
  BQAAAIyi/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAIiy/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  9H/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAsAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  5DYIQE53CUAwDQYAyA4OgOCx/T/I5AEAQN37PwsAAAAA/wAAAAD/AAAAAP9OdwmA
  wLH9PwEAAADI5AEAHLP7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAADEVg+AoLH9P+BNCUD8TQlA
  /////+Q4CEABAAAAzIoJQMSV+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsv0/MPj7PwAAAAAAAAAAALL9PwAAAAAAAAAA
  AgAAAAD/AAAAAP8AAAAA/wAAAAAgsv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAGpK/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  QLn7PxC3+z84ufs/
  ELf7P9C4+z9RFb1vvL77PzBC/D9Aufs/KEL8PxkAAABcufs/XLn7P0C5+z8AAAAA
  AAAAADy1+z9JRExFMABWwAmj07v92E4AAAAAADi5+z8AAAAAIAcGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEX5Fw==
  5DYIQLBmCUAwDwYApBQXgNC3+z/ktPs/AAAAADC1+z8AAAAA5LT7PwEAAACwZgmA
  sLf7PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAqQ28PwoAAADkNghAsl4hQNDYDkAT2Q5A
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQHSc+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGC4+z8AAAAAAAAAAAAAAAAl2Q6AELj7PwEAAABAAAAA
  AAAAAAPlAQAAAAAAAAAAAP////8AgAAA//8AgAoAAACguPs/AAAAANDYDkAT2Q5A
  WEgPgEC4+z8AAAAAAQAAAHSc+D8Qkvw/AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAHTr/T8BAAAA
  ZGgXgGC4+z/4kfw/AQAAAAAAAAAJAAAAAIAAAP//AIAseQmAgLj7PwAAAAABAAAA
  AAAAALA//T8DAAAAIwAGAAAAAACguPs/AAAAALhB/D8AAAAAPPr8PxxE/D8AAAAA
  AAAAANC4+z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Lj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tL77PxC9+z+svvs/
  EL37P0C++z/MkOIQMEL8P0i5+z+0vvs/KEL8PxkAAACNMdnalEdm5bS++z8AAAAA
  AAAAALC6+z9JRExFMQDrX/9+n4oQORUAAQAAAKy++z8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI8mOg==
  5DYIQLZoIUAwCwYAdmgXgNC9+z8AAAAAMEL8PwtqCYDQsP0/AwAAACMABgAjAAYA
  gLH9P+zc+z8gDwYA//8/s6urAAD+AAAAAAAAAAAAAAAQvvs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CECrqwAAzIoJQOSh+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkOAhAPPr8P8yKCUAseQmA8L37PyAAAAABAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQvvs/AAAAALhB/D8gAAAAPPr8PyBE/D8AAAAA
  AAAAAEC++z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATL77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tJ/7P9Ct+z/Er/s/
  0K37P2Cv+z805QEAHEL8PxxC/T+0n/s/FEL8PwcAAAAIn/s/CJ/7P7Sf+z8An/s/
  EgAAAMih+z90aVQAcEH8P7x9+z/EffsAAAAAAMSv+z8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  5DYIQLBmCUAwDwYAaf8YgJCu+z/cnvs/MK/7Pyif+z8AAAAAMJ/7PwAAAACwZgmA
  cK77PwAAAABgAAAAQN37PxxE/D/+AAAAAAAAABAAAADkNghANDYYQPHrGED66xhA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQAST+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQ2GICgrvs/cAtCP6Cu+z//NxiA0K77P/////8wr/s/
  AAAAANTkAQBkAAAAUDcYQGAAAACQrvs//gAAAAAAAABIOBiA4K77P7wMQj+YAJQ/
  rwEYgACv+z88+/w/MK/7P68BGIAAr/s/PPv8PzCv+z9gAAAA/////9TkAQAAAAAA
  AAAAADCv+z88ZxhAAAAAAFA3GEC8DEI/PGcYQAAAAACo//w/qP/8P6T//D+k//w/
  AAAAAGCv+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbK/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  FEL9PwBA/T8MQv0/
  AED9P6BB/T8E5QEAvJ/7PxxC/D8UQv0/FEL8PxMAAAAFAAAAkEH8PxRC/T8AAAAA
  BgAAABA0/T9TaWdmb3gAQLDKH0AwAAUAAAAAAAxC/T8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
  5DYIQE53CUAwAQYAysofgMBA/T8E5QEAQN37PyD//T8AAAAAAAAAAAAAAABOdwmA
  oED9PwAAAAAE5QEAFEL9PwEAAAD+AAAAIwAGABEAAABEJfo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQEQl+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4ED9P9gU/T/UFP0/
  IP/9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgQf0/AAAAAAAAAADkNghAsMofQDAABQAAAAAA
  oEH9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  RCX6PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKxB/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IMv7P8DJ+z8Yy/s/
  wMn7P7DK+z8AAAAACEL8PwhC/D8gy/s/AEL8Pw8AAABQwPs/UMD7PyDL+z9IwPs/
  CgAAABzB+z9UbXIgU3ZjAA4cTdTiG3QAAAAAABjL+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCU8g==
  5DYIQGGICUAwAAYAAAAAAIDK+z8AAAAAAAAAAAAAAAAsRPw/JET8PwEAAABhiAmA
  YMr7PwAAAABA3fs/gEH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAAAAAAzIoJQFSu+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFSu+D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  7MP9P1DC/T/kw/0/
  UML9P4DD/T/LQKlVCMr9P7Sx+z/sw/0/pEH8PxQAAABRiUhuVnTv3ezD/T8AAAAA
  BQAAAOiz/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAAOTD/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAACBBw==
  5DYIQPC/AEAwAAYAWnIJgBDD/T8AAAAAIwAGACAABgCYzfs/VQAAAPCh/T///z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYA7MP9PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQCSn+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACigwmAIMP9P0Dd+z8GAAAA
  3moOgEDD/T8BAAAAIET8P+zD/T8BAAAA/gAAAICD/T8AAAAAYMP9PwAAAAAAAAAA
  HET8P0Dd+z+QQfw/lEL8PwAAAACAw/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjMP9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  AMr9P1Dp/T9s6/0/
  UOn9PwDr/T8Ayv0/OHz7P/TD/T8Ayv0/pEH8Pw4AAAC8sv0/vLL9PwDK/T+0sv0/
  CwAAAHDL/T9JUlFzAAAAAAAAAAAASa4AAQAAAGzr/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAJzq/T8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArv6CA==
  5DYIQLBmCUAwBQYASEsPgBDq/T+Qsv0/sOr9P9yy/T8AAAAA5LL9PwAAAACwZgmA
  8On9PwEAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAAAAAAAAAAACkzvo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQKTO+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyAAAApaWlpaWlpaV8FA6AUOr9P4CS/D+w6v0/
  AAAAAFQAAAClpaWlpaWlpf////9Q6v0/sJX8P7Dq/T8AAAAAAQAAAHSS/D8wAPw/
  AAAAAODq/T90kvw/AAAAAADr/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdJL8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw6v0/
  ABwAAFCU/D9QlPw/AAAAAKTO+j8AAAAAAAAAAAAAAABQlPw/CgAAAJBB/D8MQ/w/
  AAAAAADr/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAM6/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  MHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z8sSBnimNn7PwjK/T8wfPs/pEH8PwEAAAAEfPs/BHz7PzB8+z/8e/s/
  GAAAADya+z9pcGMxAH1w+UnobXH5p5QAAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKE5jA==
  5DYIQLBmCUAwBQYAlDQIgHCd+z/Ye/s/AAAAACR8+z8AAAAA2Hv7PwAAAACwZgmA
  UJ37PwEAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAIwAGABwAAACwnfs/OEH8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQHSB+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADkOAhAAAAAAMyKCUAAAAAAsJ37PzhB/D8AAAAA
  AAAAAGQEAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAOEH8PyRB/D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAALh+CEABAAAAAAAAAAAAAAB9FAiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  kNn7P9CQ/T+Akv0/
  0JD9PyCS/T9w2fs/qDL9Pzh8+z+Q2fs/pEH8PwUAAABk0/s/ZNP7P5DZ+z9c0/s/
  FAAAAISG/T9ldmVudFRhc2sA+z8AAAAAAAAAAICS/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  KDX7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHjBWQ==
  5DYIQLBmCUAwAgYALGkXgJCR/T840/s/0JH9P4TT+z8AAAAAjNP7PwAAAACwZgmA
  cJH9PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAIAAGAAAAAABwkf0/fJH9P+BNCUD8TQlA
  /////+Q4CEAcRPw/zIoJQMR1+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEATxxv4cAAAAA0JH9P4z6/D8AAAAA
  AAAAALwEAAD+AAAAIAAGAP/////Qkf0/jPr8PwAAAACE0/s/AAAAAFzZ+z8BAAAA
  AAAAACCS/T8AAAAAAAAAAA4AAADAQfs/AQEAAHzB/D8GAAAAogm8P///AABQBgAA
  KHNBPzwAAAACAAAAGMf8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAskv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  oDL9P9Aw/T+YMv0/
  0DD9PzAy/T8AEAAAcHr7P5jZ+z+gMv0/pEH8PxEAAAB4Yvs/eGL7P6Ay/T9wYvs/
  CAAAAJwm/T9Mb1JhX1RpbWVyX2NhbGwAAQAAAJgy/T8AAAAAIQAGAAgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
  5DYIQPC/AEAwAAYAWnIJgJAx/T8AAAAAIwAGACAABgABAAAA/gAAACMABgD//z+z
  q6sAAEDd+z////////8/s6urAAD+AAAAAABAAAAAAAAAAAAAkEH8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CECrqwAAzIoJQNQV+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQV+j8AAAAAAAAAAAAAAACnZgmAoDH9P5hi+z//////
  mB4RgMAx/T9MYvs/ADL9P0Dd+z8cRPw//gAAACMABgAAAAAAADL9P4Cb/D8AAAAA
  AAAAAL8GAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAACYYvs/AAAAAKBi+z8AAAAA
  AAAAADAy/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  aHr7P+B4+z9gevs/
  4Hj7PwB6+z+XrzCfTEP7P6gy/T9oevs/pEH8PwEAAAA4dvs/OHb7P2h6+z8wdvs/
  GAAAAGR2+z9pcGMwAPHWUYaKWUfbt7EAAAAAAGB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANj60g==
  5DYIQLBmCUAwAQYAlDQIgKB5+z8Mdvs/AAAAAFh2+z8AAAAADHb7PwAAAACwZgmA
  gHn7PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAHEL9PwAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEAcRPw/zIoJQKRd+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4Hn7PzRB/D8AAAAA
  AAAAADAKAAD+AAAAHEL9P//////gefs/NEH8PyRB/D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAB6+z8AAAAAAAAAALh+CEAAAAAAAAAAAAAAAADpEwiAIDz+P4xB/D+PaUA/
  AAAAAAAAAAAMevs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  REP7P3BB+z88Q/s/
  cEH7P9BC+z8BIhymhHL7P3B6+z9EQ/s/pEH8PwIAAAB8Lvs/fC77P0RD+z90Lvs/
  FwAAAEA1+z93aWZpADqbfer+shKU8Z4AAAAAADxD+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANPmnQ==
  5DYIQLBmCUAwCQYArVwXgDBC+z9QLvs/oEL7P5wu+z8AAAAApC77PwAAAACwZgmA
  EEL7PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAAAAAABwAAAD1NBSAUEL7P+BNCUD8TQlA
  /////+Q4CEAcRPw/zIoJQHQm+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN9SFYBAQvs/AAAAAOiVCEAZeRWAcEL7P1Au+z+gQvs/
  AAAAAPPkAQDwIgzAACAMAP////9wQvs/uL4AQAAAAABEQ/s/4Av8P+AL/D8BAAAA
  AAAAAJBC+z/YBfw/dAv8P/////8AAAAAxAAAAHAL/D8AAAAA0EL7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAACUDbw/AAAAAAAAAAAAAAAAaOb8PxoAAABoCPw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3EL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  fHL7P+Bw+z90cvs/
  4HD7PxBy+z8HlaRrrEH8P0xD+z98cvs/pEH8PwMAAABwQPw/cED8P3xy+z9oQPw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIA30u4hkQAAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJZbvA==
  5DYIQLBmCUAwAQYA/SwNgKBx+z9EQPw/AAAAAJBA/D8AAAAARED8PwAAAACwZgmA
  gHH7PwAAAAD/////QN37PxxE/D/+AAAAJLP7PwAAAAAKAAAAAAAAAOBNCUD8TQlA
  /////+Q4CEAcRPw/zIoJQLRV+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEDd+z8cRPw//gAAACSz+z8AAAAA4HH7P5hA/D+gQPw/
  AAAAAPPkAQBQLvs/JLP7P//////gcfs/AAAAAKBA/D8AAAAAAAAAACRw9D8AAAAA
  AAAAABBy+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKBA/D/6gGYH
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  rLH7P/Cg/T+Eov0/
  8KD9PyCi/T/Gxsjt9MP9P6xB/D+ssfs/pEH8PxQAAAD7mJIwA0gB/6yx+z8AAAAA
  BQAAAIiS/T9TbWFydENvbmZpZwBUAAAAAQAAAISi/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l4dAPwAAAAD4WwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  5DYIQPC/AEAwAAYAWnIJgLCh/T8AAAAAIwAGACAABgDg8Ps/AwAAACMABgD//z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYArLH7PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAOQ4CEABAAAAzIoJQMSF+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACigwmAwKH9P0Dd+z8FAAAA
  B3oOgOCh/T8BAAAAIET8P6yx+z8BAAAA/gAAACAAAAAAAAAAAKL9PwAAAAAAAAAA
  HET8P0Dd+z+QQfw/lEL8PwAAAAAgov0/AAAAAAAAAABET/w/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALKL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8020,len:8
  load:0x3fff8028,len:2176
  load:0x4009fa00,len:19740
  entry 0x400a05bc
  

Log in to reply
 

Pycom on Twitter