Repeatable Guru meditation error at end of thread • I have a program that uses threading. It functions properly as long as the thread is living. As soon as I kill the thread, I always get this guru mediation error. Why would this be the case?

  Here is the core dump, please help me interpret/ figure out how to prevent this.

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
  Core 1 register dump:
  PC   : 0x40096c2b PS   : 0x00060633 A0   : 0x800950fb A1   : 0x3ffdcda0 
  A2   : 0x3fff27e0 A3   : 0x00060620 A4   : 0x3ffdad8c A5   : 0x00000001 
  A6   : 0x000000fe A7   : 0x00000000 A8   : 0x00000000 A9   : 0x3ffc3fa0 
  A10   : 0x3ffc3fa0 A11   : 0x0000abab A12   : 0x3ffdad8c A13   : 0x00000001 
  A14   : 0x000000fe A15   : 0x3fff27d8 SAR   : 0x00000002 EXCCAUSE: 0x0000001c 
  EXCVADDR: 0x00000004 LBEG  : 0x40091ac8 LEND  : 0x40091af6 LCOUNT : 0xffffffff 
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x40096c2b:0x3ffdcda0 0x400950f8:0x3ffdcdc0 0x400f3bc4:0x3ffdcde0 0x400e0749:0x3ffdce70
  
  ================= CORE DUMP START =================
  6FkAAAEAAAAWAAAAbAEAAA==
  jK39P+DM/T/4zv0/
  kMz9P5DO/T/an2cA6ED8P+hA/D+Mrf0/4ED8Pw4AAADwRPs/8ET7P4yt/T8AAAAA
  CwAAAPyu/T9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAPjO/T8BAAAAIAYGAAsAAAABAAAA
  AAAAACzO/T8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqWlpQ==
  /////ytsCUAzBgYA+1AJgKDN/T/gJ/8/IAYGAIyt/T8BAAAA/gAAAAAAAAAAAAAA
  oD/8P6A//D+rqwAAjK39PwEAAAD+AAAA2Cf/PwIAAAAcAAAABAAAAMgaCUD2GglA
  /////4yt/T8BAAAA/DEIQFR0+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFR0+T8AAAAAAAAAAAAAAADHOw+AwM39P9gn/z9EkPw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEwHDoDgzf0/2FAJQEDO/T8BAAAAYM79PwjO/T/gJ/8/
  AAAAAHDO/T9EkPw/AAAAAAAAAAAAAAAATAcOgODN/T/YUAlAQM79PyCS/D8KAAAA
  bD/8P+hA/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHDO/T9EkPw/AAAAALw7D4BAzv0/
  ABwAACCS/D8gkvw/4M39P9hQCUDYJ/8/AAAAAAAAAAAgkvw/CgAAAGw//D/oQPw/
  AAAAAJDO/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAACczv0/AAAAAIAAAAAKl6ZB16OFQAAAgD8wWck3AM2SPGc3kDwUzsw+
  QETOMyaeeD4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  lNX7P4CY/T/gmf0/
  gJj9P4CZ/T+bgGcAcED8P3BA/D+U1fs/aED8PxQAAAD0Yvs/9GL7P5TV+z8AAAAA
  BQAAAOSJ/T9TZXJ2ZXJzAP////////8AAQAAAOCZ/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  0E77PwAAAAAAAAAAAAAAAAsAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  YDIIQFJSCUAwCgYA6AAOgECZ/T+bgGcARN37PwIAAAAA/wAAAAD/AAAAAP9SUgmA
  IJn9PwEAAACbgGcAlNX7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAACnAA6AMJn9P8gaCUD2GglA
  /////2A0CEABAAAAMGUJQEQ/+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgmf0/LPj7PwAAAAAAAAAAYJn9PwAAAAABAAAA
  wGBAPwD/AAAAAP8AAAAA/wAAAACAmf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAADpI/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjJn9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  QLn7P6C3+z84ufs/
  oLf7P9C4+z+b9vN5vL77PwxA/D9Aufs/BED8PxkAAACLxYokofBNrEC5+z8AAAAA
  AAAAADy1+z9JRExFMADQAf0IvTndDa8AAAAAADi5+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPQh1w==
  YDIIQAYfIEAwAAYAYmUWgGC4+z8AAAAAUA8AAAAAAACQt/s/AwAAACMABgCcDgAA
  AAAAAKiAZwAAAAAAAAAAAAkAAAAAgAAA//8AgAoAAABguPs/AAAAAAzJDkBPyQ5A
  AAAAAGA0CEAJAAAAMGUJQJRe9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAA0VAmAgLj7PyAAAAABAAAA
  AAAAAJC3+z8DAAAAIwAGAAAAAACguPs/AAAAAJQ//D8AAAAACN38P/hB/D8AAAAA
  AAAAANC4+z8AAAAAAAAAAETd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Lj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tL77PxC9+z+svvs/
  EL37P0C++z+BkWz4DED8P0i5+z+0vvs/BED8PxkAAAC1U288m3ypAbS++z8AAAAA
  AAAAALC6+z9JRExFMQDgqX8HaMeS1B4AAQAAAKy++z8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADa1Rw==
  YDIIQAYfIEAwCgYAYmUWgNC9+z8AAAAADED8P+86CYCQyP0/AwAAACMABgAjAAYA
  /////2w//D8MQPw/7zoJgOC8+z8DAAAAIwAGAAAAAADQvfs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGA0CEDgvPs/MGUJQARk9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAA0VAmA8L37PyAAAAABAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQvvs/AAAAAJQ//D8gAAAACN38P/xB/D8BAAAA
  AAAAAEC++z8AAAAAAAAAAETd+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATL77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  GDr+P1B//j9sg/4/
  UH/+PwCD/j+hgGcAvJ/7P9RD/D8YOv4/8D/8PxQAAADwRPs/8ET7Pxg6/j8AAAAA
  BQAAAHBj/j9NUFRocmVhZAAudLksJ68AAQAAAGyD/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAJyC/j8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgoAAA==
  YDIIQFJSCUAwAAYAQQwOgBCA/j+hgGcARN37PyUAAADPUAAAVRAAADAHAABSUgmA
  8H/+PwEAAAChgGcAGDr+PwEAAAD+AAAAAAAAAAEAAACnFBCAwH/+P2wiCUB3IglA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQMQo+j8AAAAAAAAAAAEAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP0GAEsw////o+CWPwCAAABrOhGAMID+PwoAAAB8k/w/
  TZXfRKXglj8kgP4/PID+P5QTEIBQgP4/FQAAAAAAAAABAAAAAQAAAAoAAAD2KwAA
  vNcPgHCA/j/cnUI/AQAAAAAAAABQnUI/9isAAG4SAABM2A+AkID+P9ydQj8BAAAA
  AAAAAAz8lj/+AAAADhEAAPqXEICwgP4/AQAAAAAAAAAAAAAADPyWPwoAAADmEwAA
  pxQQgNCA/j8IAAAAHtmWPwT8lj8BAAAA/QYAAOXlD0C81w+AcIH+P/CmlT/wppU/
  UIL+P6WlpaWnFBCA0ID+PwgAAAA0/JY/MPyWPyj8lj8AAAAADAAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+AcIH+P/CmlT/wppU/RooQgKWlpaUDAAAAKPyWPwAAAAALAAAA
  AAAAAPD7lj80/JY/MPyWP8CB/j+lpaWlpaWlpaWlpaUE/JY/MP///x/Zlj8E/JY/
  H/0PgKCB/j+w9JU/AQAAAAAAAAAAAAAApaWlpaWlpaXw+5Y/wIH+P0gAAABwgf4/
  PP0PgMCB/j+w9JU/AAAAAAAAAADAgf4//gAAAAAAAAC81w+AEIL+P8CXlj8AAAAA
  8BuWPwAAAAAAAAAAAAAAAKWlpaWlpaWlAAAAAAAAAADAgf4/AAAAAAEAAACCMghA
  AAAAAAAAAABYmJY/4IH+P9uHEIAwgv4/wJeWPwAAAAAAAAAAWJiWPwAAAAAAAAAA
  TAcOgFCC/j/wppU/QJiWPwAAAABYmJY/eIL+P9CC/j8AAAAA4IL+P0CYlj8AAAAA
  AAAAAAAAAABMBw6AUIL+P/CmlT9AmJY/IwAGAAQAAABsP/w/cED8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA4IL+P0CYlj8AAAAAyYcQgLCC/j8AHAAAIJL8P/CmlT/QgP4/
  QJiWPwAAAAAAAAAAAAAAAECYlj8EAAAAbD/8P3BA/D8AAAAAAIP+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAyD/j8AAAAA
  gAAAAACg30QAAABLAJjfRFFKkrkAAIA/wg3DvByGAcDacx9BAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  tJ/7P9Ct+z/Er/s/
  0K37P2Cv+z+igGcAAD3+PyA6/j+0n/s/8D/8PwcAAAAIn/s/CJ/7P7Sf+z8An/s/
  EgAAAMih+z90aVQATD/8P7x9+z/EffsAAAAAAMSv+z8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  YDIIQFhECUAwAAYATRgYgJCu+z/cnvs/MK/7Pyif+z8AAAAAMJ/7PwAAAABYRAmA
  cK77PwAAAAAoAAAARN37P/hB/D/+AAAAAAAAAAAAAAAkVfc/AAAAAHkNGECGDRhA
  AAAAAGA0CED4Qfw/MGUJQCRV9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCbF4Cgrvs/vFBDP6Cu+z8fnReA0K77P/////8wr/s/
  AAAAAHqAZwBkAAAAbJwXQCgAAACQrvs//gAAAAAAAABwnReA4K77P5BlQz9wAJQ/
  gycXgACv+z9A4vw/MK/7P4MnF4AAr/s/QOL8PzCv+z8oAAAA/////3qAZwAAAAAA
  AAAAADCv+z/MNBhAAAAAAGycF0CQZUM/kDIYQAAAAAA86fw/POn8Pzjp/D846fw/
  AAAAAGCv+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbK/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  +Dz+P2C//j90w/4/
  YL/+PxDD/j/vgGcAkDv+P7yf+z/4PP4/8D/8PxQAAACsk/w/rJP8P/g8/j8AAAAA
  BQAAAHij/j9NUFRocmVhZAAAAAAAAAAAAQAAAHTD/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAKzC/j8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgcAQA==
  YDIIQFJSCUAwAAYAQQwOgCDA/j/vgGcARN37PwMAAABkDQAAAwAAACMABgBSUgmA
  AMD+PwEAAADvgGcA+Dz+PwEAAAD+AAAAAAAAAAEAAAAAAAAABQAAAGwiCUB3IglA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQNRo+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgGlz8AAAAAAQAAAAAAAABrOhGAQMD+P2QAAAB8k/w/
  TNgPgKDA/j9QUJU/AgAAAJQTEIBgwP4/yQAAAAAAAAABAAAAAQAAAP4AAAAgwP4/
  vNcPgIDA/j/cnUI/AQAAAAAAAABQnUI//gAAAG4SAABM2A+AoMD+P9ydQj8BAAAA
  AAAAAIwGlz/+AAAAigIAAPqXEIDAwP4/AQAAAAAAAAAAAAAAjAaXPwoAAADmEwAA
  pxQQgODA/j8IAAAA0iaXP4QGlz8BAAAAAAAAAAEAAAC81w+AgMH+P5AilT+QIpU/
  YML+P6WlpaWnFBCA4MD+PwgAAADABpc/vAaXP7QGlz8AAAAADwAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+AgMH+P5AilT+QIpU/RooQgKWlpaUGAAAAwAaXPwAAAAAOAAAA
  AAAAAHAGlz/ABpc/vAaXP9DB/j+Ak/w/AAAAAMyT/D+EBpc/MP///9Mmlz8BAAAA
  H/0PgLDB/j+AjJU/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwBpc/0MH+P0gAAACAwf4/
  PP0PgNDB/j+AjJU/AAAAAAAAAADQwf4//gAAAAAAAAC81w+AIML+PxD2lj8AAAAA
  cDaWPwAAAAABAAAAAAAAAKWlpaWlpaWlAAAAAAAAAADQwf4/AAAAAAEAAACCMghA
  AAAAAAAAAABI9pY/8MH+P9uHEIBAwv4/EPaWPwAAAAAAAAAASPaWPwAAAAABAAAA
  TAcOgGDC/j+QIpU/MPaWPwAAAABI9pY/iML+P+DC/j8AAAAA8ML+PzD2lj8AAAAA
  AAAAAAAAAABMBw6AYML+P5AilT8w9pY/IwAGAAQAAABsP/w/cED8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA8ML+PzD2lj8AAAAAyYcQgMDC/j8AHAAAIJL8P5AilT/gwP4/
  MPaWPwAAAAAAAAAAAAAAADD2lj8EAAAAbD/8P3BA/D8AAAAAEMP+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzD/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  iDv+PxCf/j9wo/4/
  EJ/+PxCj/j/5gGcAPBf+PwA9/j+IO/4/8D/8PxQAAAA0Ov4/rJP8P4g7/j8AAAAA
  BQAAAHSD/j9NUFRocmVhZAAAAAAwPP4AAQAAAHCj/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAKyi/j8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgQAAA==
  YDIIQFJSCUAwAAYAQQwOgNCf/j/5gGcARN37PxMAAAAekAAA/////wMAAABSUgmA
  sJ/+PwEAAAD5gGcAiDv+PwEAAAD+AAAAAAAAAAEAAABlCA6AkJ/+P2wiCUB3IglA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQNRI+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMyT/D8AAAAAAQAAAAAAAABrOhGA8J/+P2QAAAB8k/w/
  EwAAAB6QAAD/////AwAAAJQTEIAQoP4/yQAAAAAAAAABAAAAAQAAABcAAADKKwAA
  vNcPgDCg/j/cnUI/AQAAAAAAAABQnUI/yisAAG4SAABM2A+AUKD+P9ydQj8BAAAA
  AAAAAEyh/j/+AAAAIKD+P/qXEIBwoP4/AQAAAAAAAAAAAAAATKH+PwoAAADmEwAA
  pxQQgJCg/j8IAAAAcNGWP0Sh/j8BAAAA/P///wEAAAC81w+AMKH+P/CmlT/wppU/
  YKL+P6WlpaWnFBCAkKD+PwgAAABcof4/WKH+P1Ch/j8AAAAABgAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+AMKH+P/CmlT/wppU/RooQgKWlpaUGAAAAUKH+PwAAAAAFAAAA
  AAAAADCh/j9cof4/WKH+P9Ch/j+lpaWlpaWlpaWlpaVEof4/MP///3HRlj8BAAAA
  H/0PgLCh/j+g9ZU/AQAAAKD1lT9v0ZY/QKH+P1Ch/j/wppU/3J1CPwAAAADJAAAA
  AAAAAAAAAADwG5Y/QdGWP0Ch/j8AAAAAAAAAAFhECYDgof4/AQAAAP////9E3fs/
  AAAAAAAAAACrqwAAAAAAADCh/j/Qof4/AAAAAICh/j88/Q+A0KH+P6D1lT8AAAAA
  AAAAANCh/j/+AAAAAAAAALzXD4Agov4/4PWWPwAAAADwG5Y/AAAAAAEAAAAAAAAA
  paWlpaWlpaUAAAAAAAAAANCh/j8AAAAAAQAAAIIyCEAAAAAAAAAAAAj2lj/wof4/
  24cQgECi/j/g9ZY/AAAAAAAAAAAI9pY/AAAAAAEAAABMBw6AYKL+P/CmlT/w9ZY/
  AAAAAAj2lj+Iov4/4KL+PwAAAADwov4/8PWWPwAAAAAAAAAA8PWWP0wHDoBgov4/
  8KaVP/D1lj8jAAYABAAAAGw//D9wQPw/AAAAAAAAAAAAAAAAYDQIQAAAAADwov4/
  8PWWPwAAAADJhxCAwKL+PwAcAAAgkvw/8KaVP5Cg/j/w9ZY/AAAAAAAAAAAAAAAA
  8PWWPwQAAABsP/w/cED8PwAAAAAQo/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAHKP+PwAAAACAAAAAAAAAQAA9Lj8AACBB
  5xn3Oih/vj0PSa49vs/MPvr6Wzgmnng+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  NBf+P1A0/j+gOP4/
  UDT+P0A4/j92gWcA+OT+P5A7/j80F/4/8D/8PxQAAADwRPs/8ET7PzQX/j8AAAAA
  BQAAAKQY/j9NUFRocmVhZAAiMABJSwAAAQAAAKA4/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAANw3/j8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAogAAA==
  YDIIQFJSCUAwBgYAQQwOgBA1/j92gWcARN37PwAAAAAoNf4/AwAAAAEAAABSUgmA
  8DT+PwEAAAB2gWcANBf+PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAABlCA6A0DT+P8gaCUD2GglA
  /////2A0CEABAAAAMGUJQATe+T8AAAAAAAAAAAEAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMyT/D8AAAAAAQAAAAAAAABaOhGAMDX+P6APAAB8k/w/
  AAAAACg1/j8DAAAAAQAAAJQTEIBQNf4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAAcAAADj5A9A
  vNcPgHA1/j/knUI/AQAAAAAAAABInUI/AgAAAGoSAABM2A+AkDX+P+SdQj8BAAAA
  AAAAAIw2/j8AAAAAYDX+P/qXEICwNf4/AQAAAAAAAAAAAAAAjDb+PwcAAADmEwAA
  pxQQgNA1/j8IAAAAd5yVP4Q2/j8BAAAAAAAAAInkD0C81w+AcDb+P2BElT9gRJU/
  kDf+P6WlpaWnFBCA0DX+PwgAAACcNv4/mDb+P5A2/j8AAAAABgAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+AcDb+P2BElT9gRJU/RooQgKWlpaUBAAAAkDb+PwAAAAAFAAAA
  AAAAAHA2/j+cNv4/mDb+PwA3/j+lpaWlpaWlpaWlpaWENv4/MP///3iclT8DAAAA
  H/0PgOA2/j9AUJU/AQAAAEBQlT92nJU/gDb+P5A2/j9gRJU/5J1CPwAAAAAJAAAA
  AwAAAAMAAABQPpY/paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaUAAAAAAAAAAKWlpaWlpaWl
  cDb+PwA3/j8AAAAAsDb+Pzz9D4AAN/4/QFCVPwAAAAAAAAAAADf+P/4AAAAAAAAA
  vNcPgFA3/j+wQpY/AAAAAFA+lj8AAAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  ADf+PwAAAAABAAAAgjIIQAAAAAAAAAAA2EKWPyA3/j/bhxCAcDf+P7BClj8AAAAA
  AAAAANhClj8AAAAAAAAAAEwHDoCQN/4/YESVP8BClj8AAAAA2EKWP7g3/j8QOP4/
  AAAAACA4/j/AQpY/AAAAAAAAAAAAAAAATAcOgJA3/j9gRJU/wEKWPyMABgAEAAAA
  bD/8P3BA/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACA4/j/AQpY/AAAAAMmHEIDwN/4/
  ABwAACCS/D9gRJU/0DX+P8BClj8AAAAAAAAAAAAAAADAQpY/BAAAAGw//D9wQPw/
  AAAAAEA4/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAABAAAAAABMOP4/AAAAAIAAAAAAAHpFAACAQAAAekRRSpK5AACAP8INw7wchgHA
  2nMfQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8OT+P0AC/z9cBv8/
  QAL/P/AF/z+WgWcAhMP+PzwX/j/w5P4/8D/8PxQAAADwRPs/8ET7P/Dk/j8AAAAA
  BQAAAGDm/j9NUFRocmVhZAAaElqChswAAQAAAFwG/z8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAIwF/z8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAQQQ==
  YDIIQFJSCUAwDgYAQQwOgAAD/z+WgWcARN37PwMAAABkDQAA/////wMAAABSUgmA
  4AL/PwEAAACWgWcA8OT+PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAAAAAAABQAAAGwiCUB3IglA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQLSr+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKhkmD8AAAAAvNcPgFAD/z9aOhGAIAP/P7gLAAB8k/w/
  TNgPgIAD/z9QUJU/AgAAAJQTEIBAA/8/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAJgC/z8AA/8/
  vNcPgGAD/z/knUI/AQAAAAAAAABInUI/AgAAAGoSAABM2A+AgAP/P+SdQj8BAAAA
  AAAAAKxkmD8AAAAAUAP/P/qXEICgA/8/AQAAAAAAAAAAAAAArGSYPwoAAADmEwAA
  pxQQgMAD/z8IAAAADyOXP6RkmD80ExBA/P///wEAAAC81w+AYAT/P5AilT+QIpU/
  QAX/P6WlpaWnFBCAwAP/PwgAAADkZJg/4GSYP9hkmD8AAAAAEAAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+AYAT/P5AilT+QIpU/RooQgKWlpaUCAAAA2GSYPwAAAAAPAAAA
  AAAAAJBkmD/kZJg/4GSYP7AE/z+lpaWlpaWlpaWlpaWkZJg/MP///xAjlz8CI5c/
  H/0PgJAE/z9wjJU/AQAAAAAAAAAAAAAApaWlpaWlpaWQZJg/sAT/P1gAAABgBP8/
  PP0PgLAE/z9wjJU/AAAAAAAAAACwBP8//gAAAAAAAAC81w+AAAX/PwBemD8AAAAA
  cDaWPwAAAAAAAAAAAAAAAKWlpaWlpaWlAAAAAAAAAACwBP8/AAAAAAEAAACCMghA
  AAAAAAAAAAB4Y5g/0AT/P9uHEIAgBf8/AF6YPwAAAAAAAAAAeGOYPwAAAAAAAAAA
  TAcOgEAF/z+QIpU/YGOYPwAAAAB4Y5g/aAX/P8AF/z8AAAAA0AX/P2BjmD8AAAAA
  AAAAAAAAAABMBw6AQAX/P5AilT9gY5g/IwAGAAQAAABsP/w/cED8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA0AX/P2BjmD8AAAAAyYcQgKAF/z8AHAAAIJL8P5AilT/AA/8/
  YGOYPwAAAAAAAAAAAAAAAGBjmD8EAAAAbD/8P3BA/D8AAAAA8AX/PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAPwF/z8AAAAA
  gAAAAACAO0UAAEBAAAB6RFFKkrkAAIA/wg3DvByGAcDacx9BAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  fMP+P9Dg/j/o5P4/
  0OD+P4Dk/j9VgmcAbAb/P/jk/j98w/4/8D/8PxQAAACsk/w/rJP8P3zD/j8AAAAA
  BQAAAOzE/j9NUFRocmVhZACOOb5zZZ8AAQAAAOjk/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAABzk/j8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAolzWw==
  YDIIQFJSCUAwAAYAQQwOgJDh/j9VgmcARN37PwQAAACUXQAA/A38PwEAAABSUgmA
  cOH+PwEAAABVgmcAfMP+PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAAIAAAA0OH+P2wiCUB3IglA
  /////2A0CEABAAAAMGUJQESK+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACw4f4/0OH+P8zh/j9aOhGAsOH+P9AHAAB8k/w/
  xOH+PzD///8ACQAAxOH+P5QTEIDQ4f4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAAgAAACCMAAA
  vNcPgPDh/j/knUI/AQAAAAAAAABInUI/gjAAAGoSAABM2A+AEOL+P+SdQj8BAAAA
  AAAAAAwHlz/+AAAAJgoAAPqXEIAw4v4/AQAAAAAAAAAAAAAADAeXPwQAAADmEwAA
  pxQQgFDi/j8IAAAAoseWPwQHlz8BAAAAAAAAAAEAAAC81w+A8OL+P1Arlj+QIpU/
  0OP+P6WlpaWnFBCAUOL+PwgAAABAB5c/PAeXPzQHlz8AAAAADwAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+A8OL+P1Arlj+QIpU/RooQgKWlpaUGAAAAQAeXPwAAAAAOAAAA
  AAAAAPAGlz9AB5c/PAeXP0Dj/j+Ak/w/AAAAAMyT/D8EB5c/MP///6PHlj8AgAAA
  H/0PgCDj/j8QNJY/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwBpc/QOP+P0gAAADw4v4/
  PP0PgEDj/j8QNJY/AAAAAAAAAABA4/4//gAAAAAAAAC81w+AkOP+P1D2lj8AAAAA
  0BuWPwAAAAABAAAAAAAAAKWlpaWlpaWlAAAAAAAAAABA4/4/AAAAAAEAAACCMghA
  AAAAAAAAAAB49pY/YOP+P9uHEICw4/4/UPaWPwAAAAAAAAAAePaWPwAAAAABAAAA
  TAcOgNDj/j+QIpU/YPaWPwAAAAB49pY/+OP+P1Dk/j8AAAAAYOT+P2D2lj8AAAAA
  AAAAAAAAAABMBw6A0OP+P5AilT9g9pY/IwAGAAQAAABsP/w/cED8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAYOT+P2D2lj8AAAAAyYcQgDDk/j8AHAAAIJL8P1Arlj9Q4v4/
  YPaWPwAAAAAAAAAAAAAAAGD2lj8EAAAAbD/8P3BA/D8AAAAAgOT+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAIzk/j8AAAAA
  gAAAAAAA+kQAAABAAAB6RFFKkrkAAIA/wg3DvByGAcDacx9BAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  ZAb/P8Aj/z/QJ/8/
  wCP/P3An/z/MlGcAsDj+P4TD/j9kBv8/8D/8Pw4AAACsk/w/rJP8P2QG/z8AAAAA
  CwAAANQH/z9NUFRocmVhZAAatkVdbhAAAQAAANAn/z8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAAwn/z8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuTeaA==
  YDIIQFJSCUAwAAYAQQwOgIAk/z/MlGcARN37PwMAAABkDQAA/gAAAAAEEABSUgmA
  YCT/PwEAAADMlGcAZAb/PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAAAAAAABQAAAGwiCUB3IglA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQDTN+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEz+lD8AAAAAAAAAAAEAAABaOhGAoCT/PxAnAAB8k/w/
  TNgPgAAl/z9QUJU/AgAAAJQTEIDAJP8/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAABgk/z+AJP8/
  vNcPgOAk/z/knUI/AQAAAAAAAABInUI/AgAAAGoSAABM2A+AACX/P+SdQj8BAAAA
  AAAAAFD+lD8AAAAA0CT/P/qXEIAgJf8/AQAAAAAAAAAAAAAAUP6UPwEAAADmEwAA
  pxQQgEAl/z8IAAAAyqSVP0j+lD8DAAAAAgAAANzlD0C81w+A4CX/PyBClT8gQpU/
  wCb/P6WlpaWnFBCAQCX/PwgAAAC8/pQ/uP6UP7D+lD8AAAAAHgAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+A4CX/PyBClT8gQpU/RooQgKWlpaUGAAAAvP6UPwAAAAAdAAAA
  AAAAADD+lD+8/pQ/uP6UPzAm/z+Ak/w/AAAAAMyT/D9I/pQ/MP///8uklT8CAAAA
  H/0PgBAm/z8QYZU/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAw/pQ/MCb/P4QAAADgJf8/
  PP0PgDAm/z8QYZU/AAAAAAAAAAAwJv8//gAAAAAAAAC81w+AgCb/P+DslD8AAAAA
  kOyUPwAAAAABAAAAAAAAAKWlpaWlpaWlAAAAAAAAAAAwJv8/AAAAAAEAAACCMghA
  AAAAAAAAAAA47ZQ/UCb/P9uHEICgJv8/4OyUPwAAAAAAAAAAOO2UPwAAAAABAAAA
  TAcOgMAm/z8gQpU/IO2UPwAAAAA47ZQ/6Cb/P0An/z8AAAAAUCf/PyDtlD8AAAAA
  AAAAAAAAAABMBw6AwCb/PyBClT8g7ZQ/IwAGAAQAAABsP/w/cED8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAUCf/PyDtlD8AAAAAyYcQgCAn/z8AHAAAIJL8PyBClT9AJf8/
  IO2UPwAAAAAAAAAAAAAAACDtlD8EAAAAbD/8P3BA/D8AAAAAcCf/PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAHwn/z8AAAAA
  gAAAAABAHEYAACBBAAB6RAomCTtAicU9wii0PfvPzD5CK3s4Jp54PgAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  qDj+P1Bf/j9oY/4/
  UF/+PwBj/j9No2cA+D/8P2wG/z+oOP4/8D/8PxQAAACsk/w/rJP8P6g4/j8AAAAA
  BQAAAGxD/j9NUFRocmVhZAAAAAAAAAAAAQAAAGhj/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAJxi/j8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnIJQA==
  YDIIQFJSCUAwAAYAQQwOgBBg/j9No2cARN37P6g4/j8BAAAA/gAAAAMAAABSUgmA
  8F/+PwEAAABNo2cAqDj+PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAACnFBCAwF/+P2wiCUB3IglA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQMQI+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAACAAAAvNcPgGBg/j9aOhGAMGD+PxAnAAB8k/w/
  BwAAAJRhlj8AAAAACAAAAJQTEIBQYP4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAPwN/D8BAAAA
  vNcPgHBg/j/knUI/AQAAAAAAAABInUI/tigAAGoSAABM2A+AkGD+P+SdQj8BAAAA
  AAAAAEBKlj/+AAAAXhEAAPqXEICwYP4/AQAAAAAAAAAAAAAAQEqWPwcAAADmEwAA
  pxQQgNBg/j8IAAAAfZ+VPzhKlj8DAAAAAAAAANzlD0C81w+AcGH+P2BElT9gRJU/
  UGL+P1BJlj+nFBCA0GD+PzBKlj80SpY/UEmWP3xKlj9In5U/CgAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaW81w+AcGH+P2BElT9gRJU/RooQgKWlpaUEAAAAfEqWPwAAAAARAAAA
  AAAAACBKlj98SpY/eEqWP8Bh/j+lpaWlpaWlpaWlpaU4SpY/MP///36flT84SpY/
  H/0PgKBh/j8wUJU/AQAAAAAAAAAAAAAApaWlpaWlpaUgSpY/wGH+P2AAAABwYf4/
  PP0PgMBh/j8wUJU/AAAAAAAAAADAYf4//gAAAAAAAAC81w+AEGL+PxBJlj8AAAAA
  UD6WPwAAAAAAAAAAAAAAAKWlpaWlpaWlAAAAAAAAAADAYf4/AAAAAAEAAACCMghA
  AAAAAAAAAAA4SZY/4GH+P9uHEIAwYv4/EEmWPwAAAAAAAAAAOEmWPwAAAAAAAAAA
  TAcOgFBi/j9gRJU/IEmWPwAAAAA4SZY/eGL+P9Bi/j8AAAAA4GL+PyBJlj8AAAAA
  AAAAAAAAAABMBw6AUGL+P2BElT8gSZY/IwAGAAQAAABsP/w/cED8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA4GL+PyBJlj8AAAAAyYcQgLBi/j8AHAAAIJL8P2BElT/QYP4/
  IEmWPwAAAAAAAAAAAAAAACBJlj8EAAAAbD/8P3BA/D8AAAAAAGP+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAxj/j8AAAAA
  gAAAAABAHEYAACBBAAB6RFFKkrkAAIA/wg3DvByGAcDacx9BAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  zEP8P7Bk/T98Z/0/
  sGT9PxBn/T+ggGcAIDr+P/g//D/MQ/w/8D/8Pw4AAACsk/w/rJP8P8xD/D8AAAAA
  CwAAAIA3/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAHxn/T8AAAAAIQAGAAsAAAAKAAAA
  oE77P8yR/D8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  YDIIQFJSCUAwBgYAQQwOgHBl/T+ggGcARN37PwAAAAABAAAAQPj7PwAAAABSUgmA
  UGX9PwEAAACggGcAzEP8PwEAAAD+AAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAMgaCUD2GglA
  /////2A0CEABAAAAMGUJQNQM+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgMDoCAZf0/QPj7P3yT/D+5DA6AkGX9PwEAAAB8k/w/
  AAAAAAEAAABA+Ps/AAAAANgRDoCwZf0/zJH8P7AeQD/Mkfw/AAAAAAUAAAAAAAAA
  ShQOgOBl/T8AZv0/pxhAP0oUDoDgZf0/AGb9P6cYQD//////AGb9PwAAAADw+ZU/
  1P8NgABm/T8AAAAAAAAAABYAAABcAAAAIgAAABAAAAAAAAAAQGb9Pzj4+z8BAAAA
  IAAAAAEAAAAw8ZQ/EAAAAAAAAABAZv0/AAAAAMyR/D8BAAAAAgAAAAAAAAAAEAAA
  AAAAABBn/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaVgMghAIPwNQDAABQAAAAAA
  EGf9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAwaBkAAAAAAP//////////
  //////////9SqJpcAPAfAEBm/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzGb9PwAAAAAAAAAA
  AAAoAAAAAAAAAAAAMJL8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAABxn/T8AAAAA
  gAAAADE7Uj4AAPBBABQXQTdLrrwAAIA/H25FPjxS5794mlRBAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IMv7P8DJ+z8Yy/s/
  wMn7P7DK+z8AAAAA5D/8P+Q//D8gy/s/3D/8Pw8AAABQwPs/UMD7PyDL+z9IwPs/
  CgAAABzB+z9UbXIgU3ZjAMNmgVStqVcAAAAAABjL+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALrMjw==
  YDIIQGVjCUAwAAYAAAAAAIDK+z8AAAAAAAAAAAAAAAAIQvw/AEL8PwEAAABlYwmA
  YMr7PwAAAABE3fs/XD/8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGA0CEAAAAAAMGUJQHRw9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHRw9z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  XNj7P1Co/T/kqf0/
  UKj9P4Cp/T8BAAAAOHz7PySz+z9c2Ps/gD/8PxQAAAAAAAAAAAAAAFzY+z8AAAAA
  BQAAAOiZ/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAAOSp/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAABxT9Q==
  YDIIQPC/AEAwAAYAbE0JgBCp/T8AAAAAIwAGACAABgDg8Ps/AwAAACMABgD//z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYAXNj7PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQERP+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByXgmAIKn9P0Td+z8GAAAA
  rlwOgECp/T8BAAAA/EH8P1zY+z8BAAAA/gAAACAAAAAAAAAAYKn9PwAAAAAAAAAA
  +EH8P0Td+z9sP/w/cED8PwAAAACAqf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjKn9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  MHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z8a37S8rLD7P2TY+z8wfPs/gD/8PwEAAAAEfPs/BHz7PzB8+z/8e/s/
  GAAAADya+z9pcGMxAHsMfkYqOeLn8JAAAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANhjqA==
  YDIIQFhECUAwDQYATBwIgHCd+z/Ye/s/AAAAACR8+z8AAAAA2Hv7PwAAAABYRAmA
  UJ37PwEAAAD/////RN37P/hB/D/+AAAAIAMGABwAAACUQ/c/AAAAAGwiCUB3IglA
  /////2A0CED4Qfw/MGUJQJRD9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADB8+z8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAsJ37P8w+/D8AAAAA
  AAAAAKsnAAD+AAAAIAMGAP////8AAAAAzD78P7g+/D8kfPs/AAAAANh7+z8AAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAAKhiCEABAAAAAAAAAAAAAACwEgiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  pLD7PyB4/T/Yef0/
  IHj9P3B5/T/wsfs/cHr7Pzh8+z+ksPs/gD/8PwUAAACwZ/0/sGf9P6Sw+z+oZ/0/
  FAAAANxt/T9ldmVudFRhc2sAAACg2wAAAAAAANh5/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  YDIIQFhECUAwAgYANGQWgOB4/T+EZ/0/IHn9P9Bn/T8AAAAA2Gf9PwAAAABYRAmA
  wHj9PwAAAAD/////RN37P/hB/D/+AAAAIQAGAAAAAADAeP0/zHj9P8gaCUD2GglA
  /////2A0CED4Qfw/MGUJQDQf+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADCupFAAAAAAIHn9P8Dc/D8AAAAA
  AAAAAAkoAAD+AAAAIQAGAP////8gef0/wNz8PwAAAADQZ/0/AAAAAKht/T8BAAAA
  AAAAAHB5/T8AAAAAAAAAAAIAAACkAAAAUAAAAC0AAACMAAAA8Fv7PwEAAAB0pfw/
  iWISgPBb+z8AAAAAdKX8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAB8ef0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  aHr7P+B4+z9gevs/
  4Hj7PwB6+z9Pn7I89Fz7P6yw+z9oevs/gD/8PwEAAAA4dvs/OHb7P2h6+z8wdvs/
  GAAAAGR2+z9pcGMwAAT9ebdESnBRmUQAAAAAAGB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQ6WQ==
  YDIIQFhECUAwDgYATBwIgKB5+z8Mdvs/AAAAAFh2+z8AAAAADHb7PwAAAABYRAmA
  gHn7PwAAAAD/////RN37P/hB/D/+AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGA0CED4Qfw/MGUJQMQf9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAETd+z/4Qfw//gAAAAEAAAAAAAAA4Hn7P8g+/D8AAAAA
  AAAAAFn8IQD+AAAAAQAAAP////8AAAAAyD78P7g+/D9Ydvs/AAAAAAx2+z8AAAAA
  AAAAAAB6+z8AAAAAAAAAAKhiCEAAAAAAAAAAAAAAAAAlEgiAIDz+P2g//D8fZ0A/
  AAAAAAAAAAAMevs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  7Fz7PyBb+z/kXPs/
  IFv7P4Bc+z/iySJehHL7P3B6+z/sXPs/gD/8PwIAAAAkSPs/JEj7P+xc+z8cSPs/
  FwAAAOhO+z93aWZpAFNvFlNiPRMGMrIAAAAAAORc+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPYyvA==
  YDIIQFhECUAwBgYAZWIWgOBb+z/4R/s/UFz7P0RI+z8AAAAATEj7PwAAAABYRAmA
  wFv7PwAAAAD/////RN37P/hB/D/+AAAA+On9PxgAAAD//z+zAAAAAMgaCUD2GglA
  /////2A0CED4Qfw/MGUJQEQC9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOxc+z8BAAAA/gAAAOwQ/j/JqhSAIFz7P/hH+z9QXPs/
  AAAAAOV/ZwD+AAAA+On9P/////8gXPs/uL4AQAAAAADsXPs/aAr8P2gK/D8BAAAA
  AAAAAEBc+z9gBPw//An8P/////9gxfw/AQAAAMxe+z8AAAAAgFz7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAABsDbw/AAAAAAAAAAAAAAAAYMn8PxoAAADwBvw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFz7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  fHL7P6Bw+z90cvs/
  oHD7PxBy+z/QukxUiD/8P/Rc+z98cvs/gD/8PwMAAABMPvw/TD78P3xy+z9EPvw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIALGpKj10AAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACLZNA==
  YDIIQBAUCEAwAgYAZBQIgGBx+z/cAPA/AQAAAOzc+z8BAAAA/gAAACMABgD9EwiA
  QHH7P+zc+z8gDgYAfHL7PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAADUF/c/AAAAAMgaCUD2GglA
  /////2A0CEABAAAAMGUJQNQX9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERI+z8AAAAAyAAAAAAAAABYRAmAgHH7PwAAAAD/////
  7Nz7PwEAAAD+AAAAIwAGAN0jDYCgcfs/ID78PwAAAABE3fs/+EH8P/4AAADUQ/w/
  AAAAAOBx+z90Pvw/fD78PwAAAADlf2cA+Ef7P9RD/D//////4HH7PwAAAAB8Pvw/
  bD78PwAAAAAgPvw/AAAAAAAAAAAQcvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAB8Pvw/e8JLlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxy+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  HLP7P0CI/T/cif0/
  QIj9P3CJ/T9gs/s/ZNj7P4g//D8cs/s/gD/8PxQAAAAAAAAAAAAAAByz+z8AAAAA
  BQAAAOB5/T9TbWFydENvbmZpZwAAAAAAAQAAANyJ/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  NIRAPwAAAAA8GAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  YDIIQPC/AEAwAAYAbE0JgACJ/T8AAAAAIwAGACAABgDg8Ps/AwAAACMABgD//z+z
  q6sAAOzc+z8jAAYAHLP7PwEAAAD+AAAAAQAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGA0CEABAAAAMGUJQDQv+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByXgmAEIn9P0Td+z8FAAAA
  k2oOgDCJ/T8BAAAA/EH8Pxyz+z8BAAAA/gAAACAAAAAAAAAAUIn9PwAAAAAAAAAA
  +EH8P0Td+z9sP/w/cED8PwAAAABwif0/AAAAAAAAAAAUTfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfIn9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  ================= CORE DUMP END =================
  


 • Hi,
  We have this page: https://docs.pycom.io/advance/coredump/ explaining how to decode a coredump.

  Though concerning the _thread, I believe its important to exit only from inside the thread's function.

  Let me know


Log in to reply
 

Pycom on Twitter