Superstrange error and core dump • Hi,

  Got this really strange error. I just love the path to Peters docs, but I find it rather strange (my name is not Peter) and this is a brand new GPy. Thoughts?

  /home/peter/docs/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1442 (xQueueGenericReceive)- assert failed!
  abort() was called at PC 0x40094114 on core 1

  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  Backtrace: 0x4008ef0f:0x3ffd8700 0x4008f091:0x3ffd8720 0x40094114:0x3ffd8740 0x40110eca:0x3ffd8780 0x400e580b:0x3ffd87a0 0x4010193e:0x3ffd87d0 0x400fdce9:0x3ffd8800 0x400fdd79:0x3ffd8820 0x40109d2b:0x3ffd8840 0x401019d8:0x3ffd88e0 0x400fdce9:0x3ffd8910 0x400fdd16:0x3ffd8930 0x400fe85e:0x3ffd8950 0x401075cd:0x3ffd89e0 0x40107912:0x3ffd8a10 0x400fe6e7:0x3ffd8af0 0x40109f99:0x3ffd8b30 0x401019d8:0x3ffd8bd0 0x400fdce9:0x3ffd8c00 0x400fdd16:0x3ffd8c20 0x400e12fd:0x3ffd8c40 0x400e15a1:0x3ffd8ce0 0x400dffae:0x3ffd8d00

  ================= CORE DUMP START =================
  lC4AAAEAAAANAAAAbAEAAA==
  /EP8P0CG/T8gjv0/
  cIX9P8CN/T+NtAAAEEH8PxBB/D/8Q/w/CEH8Pw4AAABY9f0/WPX9P/xD/D8AAAAA
  CwAAACRe/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAACCO/T8AAAAAIwAGAAsAAAACAAAA
  AAAAAByS/D8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  MYEAgA/vCEAwBQYAlPAIgACH/T8EAAAALwAAAAwAAAD/////AAAAAP7///8AAAAA
  4Ib9PwAAAACRhv0/P4b9PzEAAAAAAAAAQob9PwQAAAAdAAAAAAAAAIjNDkDLzQ5A
  AAAAAD+G/T8xAAAACDIIQJy09z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAkYb9PwAAAAAXQQmAIIf9P2cAAABnAAAA
  CAAAAP////8AAAAA/////80OEYBAh/0/AAAAAAAAAAAQAAAA/////wAAAADr////
  DlgOgICH/T+460A/+Jb8P///P7MAAAAAAAAAAAAAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAA
  /////wAAAAAAgAAA//8AgEEZEICgh/0/AQAAAFxmlT9w+vs/AAAAAAIAAAAAAAAA
  7NwPgNCH/T/4Vw5AAQAAALDrlD+460A/wHqeP+YOAAAAAAAAjlUAAAIAAAAWDQAA
  fN0PgACI/T/AJ0A/AQAAAAEAAAAAAAAAwIf9PwAAAAAAAAAAXGaVP08AAAC6JAAA
  Lp0QgCCI/T8BAAAAAAAAAAAAAABcZpU/AAAAAP/////bGRCAQIj9PwgAAAAqGZc/
  VGaVP+gDAAAIBwAAHeoPQOzcD4DgiP0/sOuUP7DrlD9Qif0/AGaVP9sZEIBAiP0/
  CAAAAIRmlT+AZpU/eGaVPwAAAAAMAAAAIGCWP0gAAAAwZpU/AAAAAOzcD4DgiP0/
  sOuUP7DrlD96jxCA6xkJQAQAAAB4ZpU/AAAAAAwAAAAAAAAAQGaVP4RmlT+AZpU/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFRmlT8w////KxmXPygZlz8Z3Q+AEIn9PwBmlT8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAZpU/AAAAAEBmlT8AAAAAVAAAAOCI/T9h6A+AMIn9PwBmlT8AAAAA
  AAAAAAAAAAADAAAAAGaVP9B1EIBQif0/AAAAAI0JAAAAAAAAAAAAAAAAAAD9AAAA
  FXkQgOCJ/T+g65Q/cGaVPzCL/T8DAAAA0HUQgFCJ/T9wkvw/AQAAALDrlD+w65Q/
  HQAAAA8AAAABAAAAAAAA/8V1EICwif0/FXkQgOCJ/T+g65Q/cGaVPy7oD4CE7JY/
  sOuWP3CS/D9wkvw/cGaVP3BmlT8BAAAAiAERQAAAAP9wZpU/sOuUPx0AAAAPAAAA
  6uYPgBCK/T+g65Q/kIr9P+rmD4AQiv0/AAAAAJCK/T80JgAAUPGUPygAAAC2EwAA
  nJ8QgPCK/T+460A/uOtAP3N0YXJ0dXAucHkAXy5tcHkAB5U/AAAAAOCL/T/I85Q/
  bAeVPwAAAAAAAAAAEAAAAJidD4CAiv0/4Iv9P4wHlT84PgmAcIr9P4g9+z8AAAAA
  IPiUPwEAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAET8PziL/T8AAAAAePCUPwMAAABAjP0/
  gAAAAAoAAAAQiv0/oQAAAAAAAADQ65Q/AwAAAAcAAAAAAAAAAAAAALjrQD8AAAAA
  AgAAAKAAAADQ8JQ/vI4AAAcAAACl7ZQ/JwkAABCK/T/bGRCAMIv9PzwIlT86CJU/
  niQAALjrQD+460A/uOtAPwEAAAAwi/0/NwiVPzUIlT8BAAAAwIv9P1iL/T/Ai/0/
  7NwPgNCL/T9wkvw/cJL8P0CM/T8AAAAA2xkQgDCL/T8IAAAAfPCUP3jwlD9w8JQ/
  AAAAAA4AAAACAAAADQAAAOS3D4CQi/0/7NwPgNCL/T9wkvw/cJL8P3qPEIDWAQAA
  CAAAAHzwlD8AAAAADgAAAAAAAAAw8JQ/fPCUP3jwlD8AAAAA0Iv9P3hC/D8QjP0/
  RPCUPzD///8ACQAARPCUPxndD4AAjP0/4OyUPwAAAAAAAAAAAAAAACDtlD8AAAAA
  MPCUPwAAAACAAAAA0Iv9PwATDoAgjP0/4OyUPwAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  pBUOgECM/T/g7JQ/IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMD3lD+x/w2A4Iz9P3MXQD9mAwAA
  AAAAAAAAAACkFQ6AQIz9PxhN/D8AAAAAIAAAAOQvQT9sL0E/CAAAAJn/DYDQjP0/
  ikJCP2YDAACx/w2A4Iz9P3MXQD9mAwAAfBIOgMwHlT9wBpU/AQAAAD8AAAAABAAA
  CAAAAETHQz92fYLLAQAAACAAAABzF0A/1n6CywEAAAAgAAAA5C9BP2wvQT8IAAAA
  AAAAAACN/T8AAAAAAAAAAIg9+z8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAwI39PwAAAAAAAAAA
  AQAAAJT8DUAwAAUAAAAAAAAAAAAEAAEAAAAAAAEAAAA/AAAAAAQAALH8H9ARAAAA
  1AAAANUAAAAAAAAAAAAAAAIDCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  3FpAPwAAAAABAAAAAAAAAP////8AAAAA/////////////////////8VCE4EA8B8A
  AI39PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAHJL8PwUXQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAADMjf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  bLL7P8Cs/T8orv0/
  wKz9P8Ct/T+NtAAAmED8P5hA/D9ssvs/kED8PxQAAADMs/s/AQAAAGyy+z8AAAAA
  BQAAACye/T9TZXJ2ZXJzAI4oCUD///8AAQAAACiu/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADKoxQ==
  bDIIQAZTCUAwBQYAQAEOgICt/T+NtAAAQN37PwAAAAAA/wAAAAD/AAAAAP8GUwmA
  YK39PwEAAACNtAAAbLL7PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAAD5////bDQIQFExCUBnMQlA
  +f///2w0CEABAAAAWGcJQJzU9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgrf0/MPj7PwAAAAAAAAAAoK39PwAAAAAAAAAA
  OGFAPwD/AAAAAP8AAAAA/wAAAADArf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAHZI/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzK39PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  QLn7P6C3+z84ufs/
  oLf7P9C4+z8JSB3HvL77PzRA/D9Aufs/LED8PxkAAAAREbpDJzC/jEC5+z8AAAAA
  AAAAADy1+z9JRExFMACCVnZKX2rzx1wAAAAAADi5+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFHgGw==
  bDIIQB7/IEAwBwYARqAWgGC4+z8AAAAAAAAAAAAAAAAwr/s/EN37PyALBgAYkPw/
  /////5Q//D80QPw/V0UJgHC3+z8DAAAAIwAGAAoAAABguPs/AAAAAIjNDkDLzQ5A
  AAAAAGw0CEBwt/s/WGcJQKzf9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAC8VQmAgLj7PyAAAAABAAAA
  AAAAADCv+z8Q3fs/IAsGAAAAAACguPs/AAAAALw//D8AAAAALPf8PyBC/D8AAAAA
  AAAAANC4+z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Lj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tL77PxC9+z+svvs/
  EL37P0C++z+WPnlwNED8P0i5+z+0vvs/LED8PxkAAACM3yhr+Czts7S++z8AAAAA
  AAAAALC6+z9JRExFMQAGa7efa/qDu7wAAQAAAKy++z8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxLGg==
  bDIIQB7/IEAwAwYARqAWgNC9+z8AAAAANED8P1dFCYCwg/0/AwAAACMABgAjAAYA
  YIT9PxDd+z8gDwYA//8/s6urAAD+AAAAIwAGAAAAAAAQvvs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CECrqwAAWGcJQBzl9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABsNAhALPf8P1hnCUC8VQmA8L37PyAAAAABAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQvvs/AAAAALw//D8gAAAALPf8PyRC/D8AAAAA
  AAAAAEC++z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATL77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  GJ/7P9Ct+z/Er/s/
  0K37P2Cv+z+rtAAAIED8PyBA/D8Yn/s/GED8PwcAAABsnvs/bJ77Pxif+z9knvs/
  EgAAAMih+z90aVQApaWlpaWlpaWlpaUAAAAAAMSv+z8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  bDIIQPhBCUAwBwYAbSgYgJCu+z9Anvs/MK/7P4ye+z8AAAAAlJ77PwAAAAD4QQmA
  cK77PwAAAAAgAAAAQN37PyBC/D/+AAAAIwAGAAAAAAA81vU/AAAAAAUVGEASFRhA
  AAAAAGw0CEAgQvw/WGcJQDzW9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhuF4Cgrvs/8LBEP6Cu+z9XcBeA0K77P/////8wr/s/
  AAAAAIu0AABkAAAApG8XQCAAAACQrvs//gAAACMABgCocBeA4K77P+CyRD9wAJQ/
  ryoXgACv+z8o+Pw/MK/7P68qF4AAr/s/KPj8PzCv+z8gAAAA/////4u0AAAhAAYA
  AAAAADCv+z8QkhdAAAAAAKRvF0DgskQ/EJIXQAAAAACkAf0/pAH9P6AB/T+gAf0/
  AAAAAGCv+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbK/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IMv7P8DJ+z8Yy/s/
  wMn7P7DK+z8AAAAADED8PwxA/D8gy/s/BED8Pw8AAABQwPs/UMD7PyDL+z9IwPs/
  CgAAABzB+z9UbXIgU3ZjANrSV1+vrE4AAAAAABjL+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALEvxA==
  bDIIQO1kCUAwAAYAAAAAAIDK+z8AAAAAAAAAAAAAAAAwQvw/KEL8PwEAAADtZAmA
  YMr7PwAAAABA3fs/hD/8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CEAAAAAAWGcJQIzx9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIzx9T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  hNf7PyBc/T/cXf0/
  IFz9P3Bd/T/W84JYOHz7P4Ry+z+E1/s/qD/8PwUAAABY0fs/WNH7P4TX+z9Q0fs/
  FAAAAOBR/T9ldmVudFRhc2sA0I5L8ywAAAAAANxd/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG7BLQ==
  bDIIQPhBCUAwAAYAfKEWgOBc/T8s0fs/IF39P3jR+z8AAAAAgNH7PwAAAAD4QQmA
  wFz9PwAAAAD/////QN37PyBC/D/+AAAAKNH7PwAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CEAgQvw/WGcJQEyE9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHBd/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIF39P3z3/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAHBd/T8AAAAAAAAAAEyE9z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAB8Xf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  MHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z9AuOnLBLH7P4zX+z8wfPs/qD/8PwEAAAAEfPs/BHz7PzB8+z/8e/s/
  GAAAADya+z9pcGMxAHi4vBAzfngTnzIAAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIGgRQ==
  bDIIQPhBCUAwAwYAHDAIgHCd+z/Ye/s/AAAAACR8+z8AAAAA2Hv7PwAAAAD4QQmA
  UJ37PwEAAAD/////QN37PyBC/D/+AAAAIAMGABwAAAAAAD4AAAAAAOAZCUDrGQlA
  /////2w0CEAgQvw/WGcJQKzE9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEowCICQnfs/gIz9PwEAAAAAAAAAsJ37Pzw//D80P/w/
  AAAAACgAAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAAPD/8Pyg//D8kfPs/AAAAANh7+z8BAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAAPBIFkCAjP0/AAAAAAAAAADkEgiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  /LD7P5Cc/T8knv0/
  kJz9P8Cd/T8AAAAAPL79Pzh8+z/8sPs/qD/8PxQAAABhYwAAAAAAAPyw+z8AAAAA
  BQAAACiO/T9TbWFydENvbmZpZwAAAAAAAQAAACSe/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  bDIIQPC/AEAwAAYAIE4JgFCd/T8AAAAAIwAGACAABgAAnfs/AwAAACMDBgD//z+z
  q6sAABDd+z8jAAYA/LD7PwEAAAD+AAAAGAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CEABAAAAWGcJQJzE9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD6XwmAYJ39P0Dd+z8FAAAA
  YGwOgICd/T8BAAAAJEL8P/yw+z8BAAAA/gAAACADBgAAAAAAoJ39PwAAAAAAAAAA
  IEL8P0Dd+z+UP/w/mED8PwAAAADAnf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzJ39PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  NL79P5C8/T8svv0/
  kLz9P8C9/T+or1llqMT9PwSx+z80vv0/qD/8PxQAAAB3HaIw1lTeuDS+/T8AAAAA
  BQAAADCu/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAACy+/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAABRJYA==
  bDIIQPC/AEAwAAYAIE4JgFC9/T8AAAAAIwAGACAABgCAjP0/VQAAAJCd/T///z+z
  q6sAABDd+z8jAAYANL79PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CEABAAAAWGcJQJzk9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD6XwmAYL39P0Dd+z8GAAAA
  gl0OgIC9/T8BAAAAJEL8PzS+/T8BAAAA/gAAALCd+z8AAAAAoL39PwAAAAAAAAAA
  IEL8P0Dd+z+UP/w/mED8PwAAAADAvf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzL39PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  oMT9P/Dj/T8M5v0/
  8OP9P6Dl/T89If/XcHr7Pzy+/T+gxP0/qD/8Pw4AAAAItPs/CLT7P6DE/T8AtPs/
  CwAAABDG/T9JUlFzAOp2Apmwh5Vf4TUAAQAAAAzm/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAADzl/T8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAq8odw==
  bDIIQPhBCUAwCwYAKEAPgLDk/T/cs/s/UOX9Pyi0+z8AAAAAMLT7PwAAAAD4QQmA
  kOT9PwEAAAD/////QN37PyBC/D/+AAAAAAAAAAAAAAB8DPg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CEAgQvw/WGcJQHwM+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAApaWlpaWlpaWkBw6A8OT9P6CQ/D9Q5f0/
  AAAAACsZAAClpaWlpaWlpf/////w5P0/zJP8P1Dl/T8AAAAAAQAAAEhk+z/8////
  AAAAAIDl/T+UkPw/AAAAAKDl/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlJD8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQ5f0/
  ABwAAHCS/D9wkvw/AAAAAHwM+D8AAAAAAAAAAAAAAABwkvw/CgAAAJQ//D8QQfw/
  AAAAAKDl/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACs5f0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  aHr7P+B4+z9gevs/
  4Hj7PwB6+z/VIi0SsD/8P6jE/T9oevs/qD/8PwEAAAA4dvs/OHb7P2h6+z8wdvs/
  GAAAAGR2+z9pcGMwAK7oC/7YZbxdZGIAAAAAAGB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJjT3A==
  bDIIQPhBCUAwCQYAHDAIgKB5+z8Mdvs/AAAAAFh2+z8AAAAADHb7PwAAAAD4QQmA
  gHn7PwAAAAD/////QN37PyBC/D/+AAAAOGIAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CEAgQvw/WGcJQNyg9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4Hn7Pzg//D8AAAAA
  AAAAAHGwAAD+AAAAOGIAAP////8AAAAAOD/8Pyg//D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAB6+z8AAAAAAAAAACBoCEAAAAAAAAAAAAAAAABZEgiAIDz+P5A//D+PaEA/
  AAAAAAAAAAAMevs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  fHL7P+Bw+z90cvs/
  4HD7PxBy+z9822hvjNf7P7A//D98cvs/qD/8PwMAAABQPvw/UD78P3xy+z9IPvw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIALYEfeBIAAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  5oVAPwAAAACENwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC0FYA==
  bDIIQPhBCUAwAAYAbSMNgKBx+z8kPvw/AAAAAHA+/D8AAAAAJD78PwAAAAD4QQmA
  gHH7PwAAAAD/////QN37PyBC/D/+AAAAIAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAGw0CEAgQvw/WGcJQOyY9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4HH7P3g+/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAADsmPU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABBy+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END ================= • @jcaron Sorry for just writing directly and out of the nowhere but I mentioned that you are online and that you were involved in this case. I have quite the same problem.

  I have posted my code under: https://forum.pycom.io/topic/7262/directly-pass-ssl-certificates?_=1662985772976

  Maybe if you have time could you help me to get rid of this strange rebooting case? • @Don-iot I suppose it's a reference to paths of the sources when @peterp built the firmware. • Well sorted with updating the firmware, was just a very strange reference to peters home folder, as none in our team is named Peter… • @Don-iot said in Superstrange error and core dump:

  Peter

  I had such an error before when I was working with threads and they collided. Thereby the microcontroller crashes and gives such characters.

  Is there any code running on the controller (main.py or bood.py)? If yes, it could be a bug in your python script that crashes the controller.

  If no code is executed, I advise you to update the microcontroller with the Pycom Firmware Updater.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter