SSL Socket Server Side on WiPy 2.0 • Hi to everyone,
  I want create a Server on WiPy that accept ssl socket.
  This is the code for server.py
  0_1491580711645_server.png

  And This is the code for client.py

  0_1491580774007_client.png

  But I've this result when I try to run it:

  abort() was called at PC 0x40145f17
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (abort)

  Backtrace: 0x400845ca:0x3ffc5170 0x40085370:0x3ffc5190 0x4013f2c2:0x3ffc51c0 0x4013e8bf:0x3ffc5280 0x4013ee49:0x3ffc52b0 0x400fd198:0x3ffc5310 0x400ee5b5:0x3ffc5370 0x400eaa94:0x3ffc53a0 0x400eaafc:0x3ffc53c0 0x400f6674:0x3ffc53e0 0x400ee547:0x3ffc5480 0x400eaa94:0x3ffc54c0 0x400eb5ae:0x3ffc54e0 0x40100370:0x3ffc5570 0x401003a0:0x3ffc55a0 0x400ee5c2:0x3ffc55c0 0x400eaa94:0x3ffc55f0 0x400f65ea:0x3ffc5610 0x400ee547:0x3ffc56b0 0x400eaa94:0x3ffc5730 0x400eaac1:0x3ffc5750 0x400d8702:0x3ffc5770 0x400d89a3:0x3ffc5810 0x400d7af7:0x3ffc5850

  ================= CORE DUMP START =================
  NCQAAAsAAABsAQAA
  gDj8P7BQ/D/oWfw/
  MFH8P4BZ/D8hNwEAhDX8P4Q1/D+AOPw/fDX8PxQAAACU5P0/lOT9P4A4/D8AAAAA
  BQAAAOw5/D9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAAAAAOhZ/D8AAAAAIAcGAAUAAAACAAAA
  1ED7P1hh/D/8nRNAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  l1D8P8pFCEA2BQYAcFMIgHBR/D8AAAAAAAAAALTk/T8AAAAAAQAAAAAAAADsM/w/
  AQAAACQAAAAkAAAACAAAAP////8AAAAA/////wUAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAgAAAD/////ZA8IQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRLwEAAAAAAAgAAADC8hOAkFH8P8BR/D+A1P0/
  tOT9PwAAAAABAAAAAAAAAL/oE4DAUfw/VNT9PxDW/T+AIvA/gAAAAAEAAAAAAAAA
  jNT9P6Sd/D9AAAAAECjwP0nuE4CAUvw/AAAAALjh/T8BAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAADwVv4/
  gNT9P4zU/T8AAAAAAAAA/5jRD4CwUvw/5FD+PwAAAACkBAAAuOH9P+RQ/j/wVv4/
  uOH9P1TU/T9c1P0/EFf+P7XlDoAQU/w/MEn+P/BL/j/AUvw/EFP8PzBJ/j/wS/4/
  jwYAABDd/T+oBAAAAAAAAAEAAACPBgAAHwAAAEEAAAAEAAAAjFv8P48AAADwS/4/
  kAYAAAAAAAAAAAAAAAAA/5SqDoBwU/w/ENAPQAEAAADQPf4/3gwAANoMAAABAAAA
  AAAAAAAAAADwokA/8KJAPwAAAACgTf4/aEz+PwAAAAABAAAA8Fb+PzQsQD8BAAAA
  2E7+P6xP/j/kUP4/AAAAAPyqDoCgU/w/SPBAPwEAAAAfAAAAAwAAAGg9/j8CAAAA
  AwAAAGQ9/j+gYfw/0gwAAHRmD4DAU/w/AQAAAAMAAAADAAAAZD3+PwAAAAAAAAAA
  R+UOgOBT/D9MQP4/XD3+P1w9/j/QPf4/CFT8P6BT/D+Uqg6AgFT8P5xh/D8JAAAA
  4FT8P/tI/j9H5Q6A4FP8P+BU/D90Pf4/gD3+P3w9/j8IAAAAZj/+PwIAAAAPAAAA
  boYOgFBU/D+Uqg6AgFT8P5xh/D8JAAAA7lkPgPA9/j/wPf4/BAAAAHQ9/j8AAAAA
  AAAAAEA9/j+APf4/fD3+PwgAAAAJAAAALFX8Py0DAAAgAAAAAAAAADD///9NQP4/
  rrUOgMBU/D+APP4/AAAAAGI//j8ABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  nGH8P0A9/j8wAAAAgFT8P3ADEIDgVPw/AAAAAEA9/j8AAAAAAAAAAAEAAAAaAQAA
  oAMQgHBV/D+wPP4/1Fb8PxBW/D8BAAAAcAMQgOBU/D8QVvw/AQAAAJxh/D+cYfw/
  CgAAAKDG+z9APf4/wKMPQEQDEIBQVfw/oAMQgHBV/D+wPP4/1Fb8P4G1DoCoSP4/
  oEf+P5xh/D+cYfw/gMb7P0A9/j8BAAAAsDz+P9RW/D8tAwAAnGH8PwoAAACgxvs/
  wuUOgKBV/D8BAAAA1Fb8PwsAAAAw////OD3+P69lD0ABAAAAnGH8P5xh/D9QV/w/
  lKoOgMBV/D+UAxBAAQAAAAEAAAADAAAAAAAAAPYGAADqZQ+A8FX8PxT8QD8BAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUVvw/pQAAAAEAAABH5Q6AEFb8Pzc9/j/QVvw/
  AAAAANRW/D84Vvw/oFb8P5SqDoCwVvw/nGH8PwMAAABwV/w/8D3+P0flDoAQVvw/
  cFf8P8xW/D/YVvw/1Fb8PwIAAAAmPf4/NA0AABMDAAAsWA6AgFb8P5SqDoCwVvw/
  nGH8PwMAAADuWQ+A8IYNgAAAAAAIAAAAzFb8PwAAAAAAAAAAsFb8P9hW/D/UVvw/
  AgAAAAMAAAAAAAAA9D3+PwQAAAAAAAAAMP///zg9/j/Bqg6AMFf8P3A7/j8AAAAA
  Jj3+PzY9/j/wO/4/yFb8P8xW/D+cYfw/AwAAAFy9QD8U/EA/EDz+P/A4/D9AV/w/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACI9/j8gV/w/QFf8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  nGH8P7BW/D8AAAAA8Fb8PwKHDYBQV/w/cDv+PwAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA
  o4kNgHBX/D9wO/4/EAAAANA6/j8CAAAAAQAAABoBAAD3eg2AEFj8P1AfQD8AAAAA
  AAAAAKBX/D+jiQ2AcFf8P+A8/j8AAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhh/D94IkA/
  WGH8PwAAAAD3eg2AEFj8P1AfQD8AAAAAsIYNgPQ9/j/APf4/8Ff8P1hh/D94IkA/
  OGL8P3giQD8WAAAAAAAA/wYAAAAm2AAA4Dz+PwAAAADgPP4/BgAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAFBY/D/QDvw/rGH8PyAAAAAXAAAAoCX+P6xh/D84AAAAAQAAAAAAAACsYfw/
  AAAAABAfQD9YXfw/AAEAAAAAAACAWfw/AAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAEAAAClpaWl
  HQAAACHsAQAgQk9PVC5QWQClpaWlpWJvb3QucHkApaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  VBAIQKx4DUAwAAUAAAAAAIBZ/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAAB3OeHKIwck+J60QnTnWB2bnb8AQwAAAAAAADIA
  UFj8PwAAAAAAAAAAAAAAAFhh/D+UHUA/AAAAAOxZ/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACMWfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  6Ej7P3BH+z/cSPs/
  cEf7P3BI+z8WvOfWIDX8PyA1/D/oSPs/GDX8PxkAAABE7Dd4pV6UWOhI+z8AAAAA
  AAAAAKBD+z9JRExFAMs8Cgg9hleX2wMAAAAAANxI+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABfWMA==
  VBAIQDgXEkAwCQYAcFMIgDBI+z8IAAAAAQAAACMABgDoSPs/AQAAAAAAAABYlPw/
  EEj7PwAAAABQDwAAAAAAAOBA+z8DAAAAIwYGAAwAAACIW/s/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAFUSCEDgQPs/wF8IQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgQPs/AwAAACMGBgAAAAAAUEj7PwAAAAAAAAAA
  IwAGAOhI+z8BAAAAAAAAAAAAAABwSPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfEj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  MGX7P+Bj+z8kZfs/
  4GP7P8Bk+z8xNwEADDX8P6R6+z8wZfs/BDX8PwcAAAAkXPs/JFz7PzBl+z8cXPs/
  EgAAAChd+z90aVQApi7y1YLhV/pXkrEA////fyRl+z8AAAAAIAMGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIivVg==
  AAAAALNFCIAgAwYA+D0RQPSHE4BAZPs/pJb8P5Bk+z8AAAAA8TYBAABC+z+vQvs/
  QAAAAAAAAABwXPs/AAEAAkRc+z8AAAAAAQAAAAABAAL70hKAcGT7P6SW/D+QZPs/
  +9ISgHBk+z+klvw/kGT7P0AAAADxNgEAQuX9P0zl/T8AAAAAkGT7PxidE0AAAAAA
  TIYTQAAAAAABAAAAAAAAAAAAAADAZPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMxk+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  nHr7P2DG+z8sx/s/
  YMb7P8DG+z8jNwEAOGX7Pww1/D+cevs/BDX8PxQAAAA3/kNogXIfz5x6+z8AAAAA
  BQAAADC7+z9TZXJ2ZXJzAPtXXQu00x0AAAAAACzH+z8AAAAAIAUGAAUAAAAAAAAA
  PDv7PwAAAAD8nRNAAAAAAAsAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGT57g==
  AAAAAOBSCIAgBQYAAAAAAAAAAACgxvs/AAAAAAAAAAALAAAAgDj8P8DF+z8AAAAA
  AAAAAMDG+z8AAAAAAAAAAMQO/D8BAAAAcVz8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADMxvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  XFP7P3BS+z9QU/s/
  cFL7P/BS+z8AAAAA+DT8P/g0/D9cU/s/8DT8Pw8AAACISvs/iEr7P1xT+z+ASvs/
  CgAAAFRL+z9UbXIgU3ZjANRTdg2N3ggAAAAAAFBT+z8AAAAAIAYGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGkIfA==
  AAAAAJJeCIAgBgYAAAAAAAAAAADAUvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAFxT+z8BAAAAAAAAAAAAAADwUvs/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPxS+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IAv+PxAf/j+MIP4/
  EB/+PyAg/j8AAAAAMHn7P7g4+z8gC/4/qDT8Pw4AAAA8fPs/PHz7PyAL/j80fPs/
  CwAAAJAM/j9JbnRlcnJ1cHRzAAAAAAAAAAAAAIwg/j8AAAAAIA0GAAsAAAAAAAAA
  AAAAALwf/j8AAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  AAAAALNFCIAgDQYApaWlpRh9DYBwH/4/PGD8PwAAAAAAAAAAHXMAAAEAAACAAAAA
  /////3Af/j/QH/4/AAAAAFx8+z8AAAAAAQAAAKxh/D8AAAAAACD+PwAAAAAAAAAA
  ICD+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAf/j8AFAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMCBgAgC/4/AQAAAAAAAAAAAAAAICD+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwg/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  KHn7PwB4+z8cefs/
  AHj7P7B4+z+cuVV3JKr9PygL/j8oefs/qDT8PwUAAAD0Zvs/9Gb7Pyh5+z/sZvs/
  FAAAACBt+z9ldmVudFRhc2sA/7YTlnEAAAAAABx5+z8AAAAAIAkGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAlFv7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACXS4g==
  AAAAALNFCIAgCQYAAAAAAAAAAABgePs/AAAAAAAAAAAAAAAArtkAACMLBQAAAAAA
  /////2B4+z8AAAAAAAAAABRn+z8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAsHj7PwAAAAAAAAAA
  BwAAAMCoAXL///8AwKgBAQRC+z94l/w/AM79P0UAAADO7BKA0GP7PwBC+z/orP0/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALx4+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  HKr9PyCp/T8Qqv0/
  IKn9P7Cp/T/+8tahGNf7PzB5+z8cqv0/qDT8PwMAAACYm/0/mJv9Pxyq/T+Qm/0/
  FgAAABSc/T9ydFQAhcvOn+xYqq9KR+sA////fxCq/T8AAAAAIAUGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB0GUw==
  AAAAALNFCIAgBQYAAAAAAAAAAACAqf0/gKT8P92j/D8AAAAAmDQBACMABQAAAAAA
  /////4Cp/T+ApPw/3aP8P7ib/T8AAAAAAQAAAMAz/T8AAAAAsKn9PwAAAAAAAAAA
  aKT8PwAAAAAAAAAAAAAAAKAd/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8qf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  ENf7P9BI/T/USf0/
  0Ej9P3BJ/T/e0dRNkJn9PySq/T8Q1/s/qDT8PwIAAACk0Ps/pND7PxDX+z+c0Ps/
  FwAAANg7/T9wcFQAqSoN2lJrYoXKHkgAAAAAANRJ/T8AAAAAIAUGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4WWw==
  AAAAALNFCIAgBQYAqHb8PwAAAAAwSf0/8K78P6h2/D8AAAAA2zYBAPAwrQSodvw/
  /////zBJ/T/wrvw/qHb8P8TQ+z8AAAAAAQAAABAAAAAAAAAAcEn9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD0rvw/GAAAAJtmCUBUrfw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAfEn9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  iJn9P4CY/T98mf0/
  gJj9PxCZ/T/bqNa8sDT8PxjX+z+Imf0/qDT8PwQAAAC8jv0/vI79P4iZ/T+0jv0/
  FQAAAICP/T9wbVQAs39ieFatzRjbcooA////f3yZ/T8AAAAAIAUGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFO7jw==
  AAAAALNFCIAgBQYAAAAAAAAAAADgmP0/mHX8PxAyQT8AAAAA2zYBAJh1/D8QMkE/
  /////wAAAAAAAAAAAAAAANyO/T8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAEJn9PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJh2/D/wAAAAmHX8PwAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcmf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  sDj7P8A3+z+kOPs/
  wDf7P0A4+z+tc/uBKAv+P7A0/D+wOPs/qDT8PwEAAAA8M/s/PDP7P7A4+z80M/s/
  GAAAAGgz+z9pcGMwAOMbsuy7yr+1x7AAAAAAAKQ4+z8AAAAAIAAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  2FdCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEH6jQ==
  AAAAALNFCIAgAAYAAAAAAAAAAAAgOPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  /////wAAAAAAAAAAAAAAAFwz+z8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAQDj7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO4LCICAPP4/mDT8PyxC+z8AAAAAAAAAAEw4+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting... • @Innocenzo did you solve the problem? • Nobody know why I have this problem?Pycom on Twitter