Error makes WiPy reboot... • Hello,

  We've been runnig our WiPys for some Time and have found something we cannot debug ourself. We let it run for some time. After some time passed, we get this in the Console and then it restarts itself:

  SSSI:
  [-1, -1, -1, -1, -1]
  Chrono:
  3190.663
  Guru Meditation Error of type StoreProhibited occurred on core 0. Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC : 0x401825a2 PS : 0x00060230 A0 : 0x8015fa5a A1 : 0x3fff5a60
  A2 : 0x00000064 A3 : 0x3fff5b1c A4 : 0x00000008 A5 : 0x3fff5a88
  A6 : 0x02035b01 A7 : 0x000000ff A8 : 0x00000001 A9 : 0x3fff5a40
  A10 : 0x00000000 A11 : 0x00000070 A12 : 0x40081648 A13 : 0x3ffdfc00
  A14 : 0x00050423 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000014 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x00000005 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0xffffffff

  Backtrace: 0x401825a2:0x3fff5a60 0x4015fa5a:0x3fff5a80 0x40160b56:0x3fff5ab0 0x401632c0:0x3fff5b40 0x4018ff15:0x3fff5b60 0x4017e06c:0x3fff5b90 0x40181c10:0x3fff5bb0 0x4016c847:0x3fff5bd0 0x40199146:0x3fff5bf0 0x4016c96b:0x3fff5c10

  ================= CORE DUMP START =================
  EDAAABAAAABsAQAA
  sFz/P6BZ/z+kXP8/
  kFn/P0Bc/z8s/AwAxDr8P8Q6/D+wXP8/vDr8PwQAAABcSf8/XEn/P7Bc/z8AAAAA
  FQAAAKhM/z9idHVUAGI6zwcVgw5+oBsAAAAAAKRc/z8AAAAAIAIGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACB21w==
  UFr/P6IlGEAwAgYAWvoVgGBa/z9kAAAAHFv/PwgAAACIWv8/AVsDAv8AAAABAAAA
  QFr/PwAAAABwAAAASBYIQAD8/T8jBAUAAAAAABQAAAAdAAAABQAAAODCAED2wgBA
  /////0gWCEAA/P0/CBAIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOArGIBwWv8/UCT/PwEAAABWCxaAgFr/PxRb/z+wWv8/
  ni0YgLBa/z8gSfs/uPz/P8AyFoCwWv8//wAAAAAAAAABWwMC/wAAAAAAAAAAAAAA
  ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABX/GIBAW/8//wAAADALFkAAAAAAAAAAAOSm/D8AIAAA
  LEn7PwD8/T8jBAUAAAAAAKQ0F4AAW/8/AAAAAEz9/z8sihhAAAAAAFBK/z8AAAAA
  tTIWgCBb/z8BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAV/xiAAVsDAv8AAABQAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAkPz9P2zgF4BgW/8/lPz/PwAAAAAwAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  EBwYgJBb/z+U/P8/uPz/PzALFkCQW/8/VNv9P5T8/z8YQv8/AAAAAAAAAAAAAAAA
  R8gWgLBb/z+U/P8/lPz/P7j8/z+4/P8/pQAAAAAAAABGkRmA0Fv/PzTb/T8QXP8/
  QNv9PyBc/z+U/P8/AAAAAGvJFoDwW/8/NNv9PwAAAACTYAhAAPz9PyMEBQAAAAAA
  AAAAABBc/z8AAAAAAAAAAHxJ/z8AAAAAUEr/PwAAAAAAAAAAQFz/PwAAAAAAAAAA
  /wAAAAAAAACU/P8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABMXP8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  EEb7PyD8/T/g/f0/
  IPz9P4D9/T8AAAAAsDr8P7A6/D8QRvs/qDr8PwUAAABERfs/REX7PxBG+z8AAAAA
  FAAAAOTr/T9CdGNfdGFzawAAAAAAAAAAAAAAAOD9/T8AAAAAIAQGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  AAAAANJBCIAgBAYAUAAwANEcGICA/P0//wAAAJT8/z8AAAAAcPz9P1Tb/T+U/P8/
  CgAAAFAAMAD/AAAA3O3/P3xJ/z8AAAAAAAAAADBa+z+w3ReAsPz9P5T8/z8AAAAA
  /wAAAAAAAACU/P8/AAAAAEDb/T84/f8/CgAAANzt/z+NDxaA0Pz9PzALFkBQAAAA
  HAAAALD8/z8AAAAAAQAAAIISFoAA/f0/DP3/PzALFkAAAAAA1BH8PyAABgAgCgYA
  MAAAAAEAAACU/P8/AAAAABz6FYAw/f0/UP39PwAAAAAwCxZAUP39PwAAAAAAAAAA
  k2AIQJBb/z8jDAUAAAAAAAAAAABQ/f0/AAAAAAAAAABkRfs/AAAAAOhF+z8AAAAA
  AAAAAID9/T8AAAAAAAAAAAAAAwEM/f8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjP39PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  XFv7P6BZ+z9QW/s/
  oFn7P/Ba+z/B5DMA6Dn8P+g5/D9cW/s/4Dn8Pw8AAACIUvs/iFL7P1xb+z8AAAAA
  CgAAAFRT+z9UbXIgU3ZjAM89LM8yRx0AAAAAAFBb+z8AAAAAIAoGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGlR9Q==
  AAAAANJBCIAgCgYA9sIAQNHIFoAAWvs//wAAAETG/D8AAAAA8Fn7P7xD/z9Exvw/
  CgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHxJ/z8AAAAAAAAAAJBa/D/KNhiAMFr7P0TG/D8jAgYA
  /wAAAAAAAABExvw/IwIGAOz//T8Al/4/AQAAACkAAABRXgiAUFr7P7zIFkAgAgYA
  IAIGAKUAAAClAAAAAAAAAIReCIBwWvs/weQzAMHkMwAgAgYAwFj8PwMAAAAjAAYA
  i18IgJBa+z/B5DMAAQAAAGxj/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwFr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMHkMwBcW/s/AQAAAAAAAAAAAAAA8Fr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8Wvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  gDz8P/BY/D/oXfw/
  8Fj8P4Bd/D/wMQMAhDn8P5x2+z+APPw/fDn8PxQAAAAAAAAAAAAAAIA8/D8AAAAA
  BQAAAOw9/D9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAAAAAOhd/D8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
  AAAAAFxl/D8AAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAjET7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  WBAIQAz9DUAwAAYAjKwOgLBZ/D98OUA/AQAAAAAAAADQWvw/6DZAP3YHAABw5g6A
  kFn8PyRj/D8AAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAQAAAB4AAADwWfw/wJdAP2zEAEB3xABA
  AAAAAFkSCEABAAAAyF8IQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKRl/D/mDAAAAACgQHfEAED0rA6A0Fn8P3w5QD8BAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGxoD4DwWfw/AAAAAAAAAAAAAAAA0Fr8PwAAAAAAAAAA
  P+cOgBBa/D8tYP4/zFr8P8xa/D8BAAAAAQAAAAQAAACMrA6AsFr8P6Bl/D8GAAAA
  gFv8P+CW/j8/5w6AEFr8P4Bb/D/glv4/5Fr8P8ha/D+wWvw/GQAAACBb/D8sXw5A
  AAAAAAAAAACMrA6AsFr8P6Bl/D8GAAAA5lsPgAtf/j8kWg6ACAAAANha/D8AAAAA
  AAAAALBa/D/kWvw/4Fr8PwUAAAAGAAAAwP///wUAAAAEAAAAAAAAADD///8uYP4/
  uawOgEBb/D+gKP4/AAAAAOZe/j8sYP4/MFH+P8xa/D/YWvw/oGX8PwYAAAB8OUA/
  JGP8PyAp/j/gYP4/BwAAAAAAAACcYP4/yFr8P+CW/j+/iA2AgFv8PwAAAAAQAAAA
  4l7+PzBb/D9QW/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgZfw/sFr8PwAAAAAAW/w/
  TocNgGBb/D+gKP4/AAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAC/iA2AgFv8P6Ao/j8QAAAA
  0Cj+PwIAAAABAAAAHgEAABV7DYAgXPw/AAAAAACiQD8AAAAAAAAAAL+IDYCAW/w/
  sCj+PwEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZgAAAHIAAAAAAAAAAQAAABV7DYAgXPw/
  AAAAAACiQD/8hg2AAF7+P9Bb/j8AXPw/EAAAANBR/j8UThlAAAAAALAo/j80TA5A
  AQAAAOI6AwCwKP4/AQAAALAo/j8BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUFz8P9AS/D+wZfw/
  SAUAADcFAADQUf4/sGX8P6AeQD8AAQAAWGH8PwABAAAAAAAAgF38PwAAAAAAAAAA
  BgAAAAAAAAABAAAApaWlpWwAAAAAAAAAIEJPT1QuUFkApaWlpaVib290LnB5AKWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpVgQCEDQeA1AMAAFAAAAAACAXfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAP////8AAAAAktXGRHrLa1q+Hw4Q
  qarIvE8/MnQAAAAAAAAyAFBc/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlB1APwAAAADsXfw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAjF38PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  lHb7P3DW+z801/s/
  cNb7P9DW+z/B5DMAiDz8P4Q5/D+Udvs/fDn8PxQAAADf42VMxFy3LZR2+z8AAAAA
  BQAAADjL+z9TZXJ2ZXJzAGUDF6RPSe0AAAAAADTX+z8AAAAAIAQGAAUAAAAAAAAA
  PDv7PwAAAADMoRNAAAAAAAsAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGPAgg==
  AAAAAOhSCIAgBAYAAAAAAAAAAACw1vs/AAAAAAAAAAALAAAAgDz8P9DV+z8AAAAA
  AAAAANDW+z8AAAAAAAAAAMQS/D8BAAAAcWD8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADc1vs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  6FD7P3BP+z/cUPs/
  cE/7P3BQ+z8PiPcmIDn8PyA5/D/oUPs/GDn8PxkAAAB6XgF+OXmGguhQ+z8AAAAA
  AAAAAKBL+z9JRExFAOdKGbTKFL7ai0IAAAAAANxQ+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6I6Q==
  WBAIQOgaEkAwDAYAeFMIgDBQ+z8IAAAAAQAAACMABgDoUPs/AQAAAAAAAABgmPw/
  EFD7PwAAAABQDwAAAAAAAPIm/j8c4AAAwgAAAAwAAAAcAAAAcAv8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAFkSCEDyJv4/yF8IQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADyJv4/HOAAAMIAAAAAAAAAUFD7PwAAAAAAAAAA
  IwAGAOhQ+z8BAAAAAAAAAAAAAABwUPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfFD7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  MG37P+Br+z8kbfs/
  4Gv7P8Bs+z//5DMADDn8P/hB+z8wbfs/BDn8PwcAAAAkZPs/JGT7PzBt+z8cZPs/
  EgAAAChl+z90aVQA9VDRcBEENeDW+bcA////fyRt+z8AAAAAIAoGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE96gQ==
  AAAAALtFCIAgCgYAyF8IQMSLE4BAbPs/HJv8P5Bs+z8AAAAAm+QzAAAAAAAAAAAA
  ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERk+z8AAAAAAQAAALAL/D/L1hKAcGz7Pxyb/D+QbPs/
  y9YSgHBs+z8cm/w/kGz7P2QAAACb5DMAAAAAACMNBgAAAAAAkGz7P+y6E0AAAAAA
  rIoTQAAAAAABAAAAAAAAAAAAAADAbPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMxs+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8EH7P5Dq/T/Y6/0/
  kOr9P3Dr/T/M5DMAOG37Pww5/D/wQfs/BDn8PwEAAACQQ/s/kEP7P/BB+z+IQ/s/
  GAAAANzb/T9idENvbnRyb2xsZXIAAQAAAAAAANjr/T8AAAAAIAgGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAvEP7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  AAAAALtFCIAgCAYAAAAAAJQ3GYDw6v0/ZEP7PwoAAAAAAAAAwuQzAMyL+z/IXwhA
  CgAAAAAAAAAAAAAAAAAAALBD+z8AAAAAAQAAALAL/D/WNxmAEOv9PyAu/D8ALvw/
  DOf6P8yL+z8BAAAAYIP7P2H2FYAw6/0/AwAAAAAAAABcWQVAcFj8PwMAAAAjBwYA
  AAAAAFDr/T8AAAAAAAAAACMHBgDwQfs/AQAAAAAAAAAAAAAAcOv9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHzr/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  xKn9P8Co/T+4qf0/
  wKj9P1Cp/T8q8qWgKHX7P7g4+z/Eqf0/qDj8PwQAAAD4nv0/+J79P8Sp/T/wnv0/
  FQAAALyf/T9wbVQA/MCpH0y+60Ep3LgA////f7ip/T8AAAAAIAgGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOroVw==
  AAAAALtFCIAgCAYAAAAAAAAAAAAgqf0/oHn8P8gyQT8AAAAAIgQAAAAAAAAAAAAA
  /////wAAAAAAAAAAAAAAABif/T8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAUKn9PwAAAAAAAAAA
  BgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKB6/D/wAAAAoHn8PwAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcqf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  IHX7PxDK+z8sy/s/
  EMr7P8DK+z+d34z2eAv+P8yp/T8gdfs/qDj8PwUAAAD0bvs/9G77PyB1+z/sbvs/
  FAAAADC7+z9ldmVudFRhc2sAsOciyGkAAAAAACzL+z8AAAAAIAYGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCwQw==
  AAAAALtFCIAgBgYAJArEAAAAAABwyvs/AAAAAAAAAAAAAAAAIwQAACMIBQAAAAAA
  /////3DK+z8AAAAAAAAAABRv+z8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAwMr7PwAAAAAAAAAA
  DAAAAHBU/T8MAAAAAAAAAAYAAACKvf0///8AACgKAACYEEE/JAAAAAIAAAB8avw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMzK+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  cAv+P2Af/j/cIP4/
  YB/+P3Ag/j8AAAAACED/Pyh1+z9wC/4/qDj8Pw4AAAA0ePs/NHj7P3AL/j8sePs/
  CwAAAOAM/j9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANwg/j8AAAAAIA0GAAsAAAAAAAAA
  AAAAAAwg/j8AAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  AAAAALtFCIAgDQYApaWlpUB9DYDAH/4/QGT8PwAAAAAAAAAAdQQBAAEAAACAAAAA
  /////8Af/j8gIP4/AAAAAFR4+z8AAAAAAQAAALBl/D8AAAAAUCD+PwAAAAAAAAAA
  cCD+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAg/j8AFAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMCBgBwC/4/AQAAAAAAAAAAAAAAcCD+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwg/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  AED/PwA//z/0P/8/
  AD//P5A//z/2MwUAEFb9P3gL/j8AQP8/qDj8PwMAAAAMMv8/DDL/PwBA/z8EMv8/
  FgAAAPg1/z9oY2lINFQAQ+rO0vdnoz4AAAAAAPQ//z8AAAAAIAYGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEi5Mg==
  AAAAALtFCIAgBgYABwAAAAAAAABgP/8/AAAAAAAAAAAAAAAAyPsMACMGBQAAAAAA
  /////2A//z8AAAAAAAAAACwy/z8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAkD//PwAAAAAAAAAA
  /wAAAAAAAABEqPw/BwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACcP/8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  CFb9P/BU/T/8Vf0/
  8FT9P5BV/T880TMASLr9PwhA/z8IVv0/qDj8PwIAAACUQf0/lEH9PwhW/T+MQf0/
  FwAAAABI/T9wcFQAwQT4fuZGxCIdVmAAAAAAAPxV/T8AAAAAIAIGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4wDg==
  AAAAALtFCIAgAgYAAAAAAAAAAABQVf0/dLP8P7B6/D8AAAAAtuQzACMABQAAAAAA
  /////1BV/T90s/w/sHr8P7RB/T8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAkFX9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB4s/w/GAAAAJhmCUDXsfw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAnFX9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  QLr9P0C5/T80uv0/
  QLn9P9C5/T/5pDlx9P39PxBW/T9Auv0/qDj8PwMAAAC8q/0/vKv9P0C6/T+0q/0/
  FgAAADis/T9ydFQAw78/rdOILrQXV4QA////fzS6/T8AAAAAIAIGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANiffA==
  AAAAALtFCIAgAgYAAAAAAAAAAACguf0/+Kj8P1Wo/D8AAAAAueQzACMABQAAAAAA
  /////6C5/T/4qPw/Vaj8P9yr/T8AAAAAAQAAAHQ4/T8AAAAA0Ln9PwAAAAAAAAAA
  WKj8PwAAAAAAAAAAAAAAAKAh/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADcuf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  7P39PzAw/z8kMf8/
  MDD/P8Aw/z/2MwUAsDj8P0i6/T/s/f0/qDj8PwIAAAB8JP8/fCT/P+z9/T90JP8/
  FwAAACgn/z9oY2lIb3N0VAB/CRQhLocAAAAAACQx/z8AAAAAIAoGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgQVA==
  AAAAALtFCIAgCgYAACAAAAAAAACQMP8/AAAAAAAAAAAAAAAAweQzACMABQAAAAAA
  /////5Aw/z8AAAAAAAAAAJwk/z8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAwDD/PwAAAAAAAAAA
  /wAAAAAAAADkpvw/ACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADMMP8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  sDj7P8A3+z+kOPs/
  wDf7P0A4+z8R0/KGzKn9P7A4/D+wOPs/qDj8PwEAAAA8M/s/PDP7P7A4+z80M/s/
  GAAAAGgz+z9pcGMwAFjCATOT7SIOtGUAAAAAAKQ4+z8AAAAAIAAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC4MPs/IDH7P4gx+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  kFhCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIZw6g==
  AAAAALtFCIAgAAYAAAAAAAAAAAAgOPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  /////wAAAAAAAAAAAAAAAFwz+z8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAQDj7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPILCICAPP4/mDj8PyxK+z8AAAAAAAAAAEw4+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================

  Does anyone know what this means or how we can debug this using Pymakr? • @jmarcelino

  '1.6.12.b1' • @redimo
  Which version of the firmware are you running? • Did another run, got another crash, survived a bit longer this time...still dont know the cause of it. Mabye someone can see trough the differences between both reports and find the error, or point me in the right direction?

  Chrono:
  3310.706
  Guru Meditation Error of type StoreProhibited occurred on core 0. Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC : 0x401825a2 PS : 0x00060230 A0 : 0x8015fa5a A1 : 0x3fff5a80
  A2 : 0x00000064 A3 : 0x3fff5b3c A4 : 0x00000008 A5 : 0x3fff5aa8
  A6 : 0x02030001 A7 : 0x00000000 A8 : 0x00000001 A9 : 0x3fff5a60
  A10 : 0x00000000 A11 : 0x00000070 A12 : 0x40081648 A13 : 0x3ffdfc00
  A14 : 0x0000002a A15 : 0x3ffdeb10 SAR : 0x00000014 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x00000005 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0xffffffff

  Backtrace: 0x401825a2:0x3fff5a80 0x4015fa5a:0x3fff5aa0 0x40160b56:0x3fff5ad0 0x401632c0:0x3fff5b60 0x4018ff15:0x3fff5b80 0x4017e06c:0x3fff5bb0 0x40181c10:0x3fff5bd0 0x4016c847:0x3fff5bf0 0x40199146:0x3fff5c10 0x4016c96b:0x3fff5c30Pycom on Twitter