LoPy won't boot after successful firmware update. • After updating my LoPy to 1.10.2, it stopped booting. It seems it gets stuck in an infinite loop, while printing this:

  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff9028,len:8
  load:0x3fff9030,len:1076
  load:0x4009fa00,len:0
  ho 12 tail 0 room 4
  load:0x4009fa00,len:15380
  entry 0x400a0720
  /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20171106/components/freertos/./timers.c:670 (prvProcessReceivedCommands)- assert failed!
  abort() was called at PC 0x4008b840 on core 0

  Backtrace: 0x4008cf0f:0x3ffd8360 0x4008cf40:0x3ffd8380 0x4008b840:0x3ffd83a0

  ================= CORE DUMP START =================
  VDsAABEAAABsAQAA
  PIT9P6CC/T80hP0/
  0IH9P9CD/T8AAAAAMEL8PzBC/D88hP0/KEL8PxgAAABsef0/bHn9PzyE/T8AAAAA
  AQAAADh6/T9UbXIgU3ZjABEQujV2lsoAAAAAADSE/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEzPWw==
  MIEAgA/PCEAwAwYAQ88IgGCD/T8vAAAALwAAAAwAAAD/////AAAAAP7///8AAAAA
  QIP9PwAAAADxgv0/n4L9PzAAAAAAAAAAqYL9PwUAAAAdAAAAAAAAADyECUBqhAlA
  AAAAAJ+C/T8wAAAA7CsIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8YL9PwAAAABDuAiAgIP9P4cAAACHAAAA
  CAAAAP////8AAAAA/////wAAAACgg/0/RN/9PwEAAAAQAAAA/////wAAAADl////
  AAAAANCD/T8AAAAAAAAAAAAAAAD7AgAARN/9PwAAAAAAAAAAFET8PwxE/D/7AgAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3IP9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  0Hf9P6B2/T/Id/0/
  oHb9P2B3/T+znCb3HEL8PxxC/D/Qd/0/FEL8PxkAAADSyvgyvPyQDdB3/T8AAAAA
  AAAAAMxz/T9JRExFAFeoJE7ocmEMKU0AAAAAAMh3/T8AAAAAJUBxcwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHpd2Q==
  PCwIQIyqCEAwAAUAAAAAAGB3/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABsd/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  1Nb9P2DV/T/M1v0/
  YNX9P2DW/T9lBQAAyLr9P7x7+z/U1v0/AEL8PxQAAAAAAAAAAAAAANTW/T8AAAAA
  BQAAANDO/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAAAAAMzW/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  LH77PwAAAABcNA1AAAAAAAsAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKp9tw==
  PCwIQIiqCEAwCQYAxcwNgCDW/T9lBQAACET8P9gM/D8AAAAAAAD/AAAAAP+IqgiA
  ANb9PwAAAABlBQAACwAAALCN/D/Ejfw/xI38PwAAAAD7fA6AAAD9PzyECUBqhAlA
  /////zUuCECwjfw/RLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQNb9P/QN/D8BAAAA
  REdAPwAAAAAAAP8AAAAA/wAAAABg1v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMZJ/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbNb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  wLr9P9C4/T+4uv0/
  0Lj9P1C6/T+6BQAApDT+P9zW/T/Auv0/AEL8PwcAAAC4r/0/uK/9P8C6/T+wr/0/
  EgAAALyw/T90aVQAAAAAAAAAAAAAAAAA////f7i6/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQMifCEAwBwYA7ecVgJC5/T+Mr/0/ILr9P9iv/T8AAAAA4K/9PwAAAADInwiA
  cLn9PwAAAABkAAAACET8PwAAAADYDPw/AAAAAB8AAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
  /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKC5/T+Auf0/EAAAAAEAAADBbhWA0Ln9P7CO/D8guv0/
  AAAAAFYFAABIfvs/AAAAAGQAAAAAAAAAAAAAAKTm/T8AAAAAAAAAAMR/+z8GAAAA
  y/oUgAC6/T+wjvw/ILr9P8v6FIAAuv0/sI78PyC6/T9kAAAAVgUAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACC6/T/YAxZAAAAAADSV/D+MbRVAAAAAAAAAAAAAAAAAULr9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcuv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  nDT+P1Ay/j+UNP4/
  UDL+PzA0/j/DBQAACEL8P8i6/T+cNP4/AEL8PwMAAABYef0/WHn9P5w0/j9Qef0/
  FgAAAJgq/j9oY2lIb3N0VAA0/j9Qef0AAAAAAJQ0/j8AAAAAIQAGABYAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQHmcCEAwAwYAZbYIgBAz/j9Aef0/UDP+P4x5/T8AAAAACgAAAAAAAAB5nAiA
  8DL+PwAAAABkAAAACET8PwAAAADYDPw/AQAAABkAAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
  AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAADcO/w/ARAAmwEQAJthdxmAUDP+P5Qn/j8BAAAA
  AAAAAF8FAACbfv8/AQAAAGQAAAAKAAAAAQAAAJt+/z//////FgAAAAoAAADwbf8/
  tmYZgIAz/j8BAAAAQB8AAAEAAABfBQAAlCf+PwAAAABfBQAAAAAAAGQAAAAURPw/
  /GYZgKAz/j/cmfw/QB8AAJib/D+UJ/4/AQAAAAAAAADMehmAwDP+PwAAAACkfv8/
  AQAAAAAgAAAAIQAAAAAAAMBlGYDgM/4/MPj9Pzz4/T+YcRlAAAAAANgM/D8AAAAA
  AAAAAAA0/j/cmfw/AAAAAAwo/j8AAAAAZCj+PwEAAAAAAAAAMDT+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADEfv8/pH7/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA8NP4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  tHv7P9B5+z+se/s/
  0Hn7P0B7+z9kBQAA3Nb9PwhC/D+0e/s/AEL8PxMAAAAAAAAAAAAAALR7+z8AAAAA
  BgAAALBx+z9Mb1JhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKx7+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQIiqCEAwCQYAjgIQgJB6+z9kBQAACET8P9gM/D8AAAAAAAAAAAAAAACIqgiA
  cHr7PwAAAABkBQAAngUAAPQXQD//////oKr9PwcAAAAudBCAUHr7P+GECUAVhQlA
  AAAAADUuCED0F0A/RLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwU/D8HAAAA/////6Cq/T8AAAAAsHr7PxhU/D8AAAAA
  IwAGALR7+z////9/AAAAAAAAAABAe/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  wFX8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEx7+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  XHL9P/Bw/T9Ucv0/
  8HD9P/Bx/T+LMgZvxEH8P8RB/D9ccv0/vEH8PxgAAACLz2SUFzPA9Fxy/T8AAAAA
  AQAAAFhi/T9tYWluAIhR6+6beKqrd6sAAAAAAFRy/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqGyA==
  PCwIQAyqCEAwCAYA/iMNgLBx/T8AAAAA2Az8P1xy/T8QAAAA////fwAAAAAMqgiA
  kHH9PwAAAAABAAAA//8/AAAAAAAFAAAAlEX8Pw4AAAD5Iw2AkHH9PyCGCUArhglA
  AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJRF/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0HH9PwAAAAAAAAAA
  KEf8PxAAAAD///9/AAAAAAAAAADwcf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/HH9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  YM39P6DL/T9Yzf0/
  oMv9P/DM/T8AAAAAiBX9PxhK/j9gzf0/pEH8PwUAAAAwvf0/ML39P2DN/T8ovf0/
  FAAAAFzD/T9ldmVudFRhc2sAAAAAAAAAAAAAAFjN/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
  PCwIQMifCEAwBQYAlEIUgGDM/T8Evf0/oMz9P1C9/T8AAAAAWL39PwAAAADInwiA
  QMz9PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/DAAAAAAAAABAzP0/TMz9PzyECUBqhAlA
  /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEASQKxAcAAAAAoMz9P3SL/D8AAAAA
  AAAAADAEAADYDPw/DAAAAP////+gzP0/dIv8PwAAAABQvf0/AAAAACjD/T8BAAAA
  AAAAAPDM/T8AAAAAAAAAAA0AAAAQ1/s/AQEAAIgEAADQYkE/JAAAAP//AAAAAAAA
  AwAAADDX+z8CAAAAsGD8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8zP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  gBX9P/AT/T94Ff0/
  8BP9PxAV/T949r4K+Fn7P2jN/T+AFf0/pEH8PwMAAABQC/0/UAv9P4AV/T9IC/0/
  FgAAAHwL/T9lc3BfdGltZXIAeWL3mnsAAAAAAHgV/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALHNyg==
  PCwIQMifCEAwCQYAaSQNgLAU/T8kC/0/AAAAAHAL/T8AAAAAJAv9PwAAAADInwiA
  kBT9PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AgAAAAAAAAD/////NS4IQDyECUBqhAlA
  /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM8kDYDQFP0/AAAAAAAAAAAAAAAA8BT9P9xA/D/kQPw/
  AAAAAFYFAAABAAAAAgAAAP/////wFP0/uE77P+RA/D8AAAAATNoUAAAAAABQAAAA
  AAAAABAV/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5ED8PwAAAACtEQiAEDz+P5BB/D8zZUA/
  AAAAAAAAAAAcFf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  8Fn7P1BY+z/oWfs/
  UFj7P4BZ+z8AAAAAiNj7P4gV/T/wWfs/pEH8PwQAAAAIT/s/CE/7P/BZ+z8AT/s/
  FQAAAOxP+z9wbVQAAAAAAAAAAAAAAAAA////f+hZ+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQMifCEAwCQYAJWMSgBBZ+z/cTvs/UFn7PyhP+z8AAAAAME/7PwAAAADInwiA
  8Fj7PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAAAAAAAAzMzMDpaWlpTyECUBqhAlA
  /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUFn7PxBx/D8MhkE/
  AAAAAFYFAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAIBZ+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABMcvw/EHH8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFn7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  gNj7P9DW+z942Ps/
  0Nb7PxDY+z8AAAAARP79P/hZ+z+A2Ps/pEH8PwIAAAAQwvs/EML7P4DY+z8Iwvs/
  FwAAAHzI+z93aWZpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHjY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQMifCEAwCQYArI4SgJDX+z/kwfs/4Nf7PzDC+z8AAAAAOML7PwAAAADInwiA
  cNf7PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABwAAACtPRKAcNf7PzyECUBqhAlA
  /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEUBAAAAAAAAAAAAABQFAAAAAAAA0Nf7Pwix/D9gcvw/
  AAAAAFgFAAAIsfw/YHL8P//////Q1/s/CLH8P2By/D8Msfw//////wEAAAABAAAA
  AAAAABDY+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAG+PEkDwh0E/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzY+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PP79P6AS/j9YFP4/
  oBL+P/AT/j8AAAAAODz+P4jY+z88/v0/pEH8PwIAAAAI/v0/CP79Pzz+/T8A/v0/
  FwAAAFwE/j9idENvbnRyb2xsZXIAdEMAAAAAAFgU/j8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQMifCEAwDQYAIW8IgGAT/j/c/f0/wBP+Pyj+/T8AAAAAMP79PwAAAADInwiA
  QBP+PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABsAAAC0+vo/ARAAADyECUBqhAlA
  /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUIAABo/fo/kI35PwAAAAAnFhqAoBP+P9z9/T/AE/4/
  AAAAAF4FAADYDPw/AAAAAP////+gE/4/AQAAAMAT/j8o/v0/AAAAADD+/T8BAAAA
  AAAAAMAT/j/wNvw/FDf8P/////88/v0/////fwAAAAAAAAAA8BP+PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQN/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8E/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  MDz+PzBX/z9sWf8/
  MFf/PwBZ/z8AAAAA3G//P0T+/T8wPP4/pEH8PwQAAACQJP4/kCT+PzA8/j+IJP4/
  FQAAAHBP/z9oY2lINFQAPwAAAAAAAAAAAAAAAGxZ/z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQMifCEAwDwYAPIAZgPBX/z9kJP4/AAAAALAk/j8AAAAAAAAAAAAAAADInwiA
  0Ff/PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/FgAAAAAAAAAAAAAApaWlpTyECUBqhAlA
  AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwsCEDInwhAMA8GAOjsGYB/dxmAMFj/P5ib/D//////
  AAAAAF4FAAAAAAAAyJ8IgP////8AAAAAJCf+P6R+/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GGkZgFBY/z8smvw/mJv8Pyx//z8sf/8//////wAAAACv7RmAcFj/Pzh//z+kfv8/
  9Jn8P9yZ/D8sf/8/IwAGAMx6GYCQWP8/3Db+Pz4AAADcmfw/DgAAAAUAAAAPAAAA
  +OwZgLBY/z/cNv4/AAAAAAhE/D8AAAAA2Az8PwAAAAAAAAAA0Fj/P7Sb/D8AAAAA
  ZDj+PwAAAACMOP4/AQAAAAAAAAAAWf8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP63+z8PAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxZ/z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  1G//PyBt/z/Mb/8/
  IG3/P2Bv/z8AAAAA/CL+Pzg8/j/Ub/8/pEH8PwUAAAAwf/8/MH//P9Rv/z8of/8/
  FAAAANBd/z9idHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMxv/z8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQMifCEAwCwYAsOgXgOBt/z8Ef/8/AAAAAFB//z8AAAAABH//PwAAAADInwiA
  wG3/PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAACAAAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
  AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAABhGEA/BAAAAAAAAABW6BeAIG7/P/h+/z//////
  AAAAAF4FAAAAAAAAAAAAAP////8gbv8/MPj9P9R+/z8AAAAAAwAAANR+/z8AAAAA
  9mEZgEBu/z/0fv8/BH//Pzz4/T8KAAAABAAAAJj/+j9kYRiAYG7/P7iZ/D+8mfw/
  9H7/PwAgAAABAAAAAAAAAKxZGYCgbv8/ZGEZQAEAAADQbv8/AAAAAP////8IRPw/
  AgAAAJR+/z8AAAAAAAAAAIhpGUDghUI/wJn8P8CZ/D9FWRmA0G7/P4R+/z8jDQYA
  DFkZgNBu/z8AAAAAAQAAAAC9CIA0vvw/EgAAACMABgCcWhmA8G7/P4R+/z8BAAAA
  IA0GAEBv/z8ghglAK4YJQB2BGIAQb/8/hH7/PwAAAACkhEI/yIRCP9gM/D8AAAAA
  AAAAADBv/z8YgRhAMHlCP6Ra/z8AAAAAzFr/PwAAAAAAAAAAYG//PwAAAAAAAAAA
  AgAAAIR+/z8ghglAK4YJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABsb/8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  9CL+P1Ah/j/sIv4/
  UCH+P4Ai/j8AAAAAnEX8P9xv/z/0Iv4/pEH8PwYAAADkFP4/5BT+P/Qi/j/cFP4/
  EwAAAPAW/j9CdGNfdGFzawCMCUAAAAAAAAAAAOwi/j8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PCwIQMifCEAwAwYAxOkXgBAi/j+4FP4/UCL+PwQV/j8AAAAADBX+PwAAAADInwiA
  8CH+PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABAAAACkWv8/AAAAADyECUBqhAlA
  AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADACAAB89vw/AGUAAiMAAAAAAAAAUCL+P9yX/D8AAAAA
  AAAAAF8FAADYDPw/AAAAAP////9QIv4/3Jf8PwAAAAAEFf4/AAAAAAwV/j8BAAAA
  AAAAAIAi/j8AAAAAAAAAAABlAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjCL+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  lEX8P3Cn/T9Urf0/
  cKf9P/Cs/T84BAAArEH8P/wi/j+URfw/pEH8PxQAAACw/f0/sP39P5RF/D+o/f0/
  BQAAAFiN/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAAAAAFSt/T8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
  AAAAAGBO/D8AAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  PCwIQMifCEAwDQYAsOgXgDCo/T+E/f0/AAAAAND9/T8AAAAAhP39PwAAAADInwiA
  EKj9PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABAAAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
  /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG3qF4BAqP0/uBT+PwEAAABW6BeAcKj9P2yv/T//////
  AAAAAF8FAAAAAAAAAAAAAP////9wqP0/bK/9PwEAAAD/////AAAAAIT9/T8AAAAA
  vtsXgJCo/T9or/0/hP39PwQV/j8AAAAAPAAAAAAAAADoYw6AsKj9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAXAAAATQIAAJllDoDgqP0/8Ev8PwEAAAAAZQAC4Kj9P/BL/D8BAAAA
  opf8P6yX/D8IAAAAHgoAAC55D4AQqf0/8Ev8PwAAAAAAEBcBABAOAAIAAABozg2A
  EKn9PwIAAACsQkA/AAAAAJT/DoBQqf0/TD9APwAAAAAHAAAAAAAAAFCq/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAWEhEAkTwAAAAAAABQqv0/AQAAAPIBAADqsQ+AcKn9P0w/QD8AAAAA
  AAAAAFCq/T8BAAAAcKj9P182D4CQqf0/AAAAAKRz/j8AAAAAUKr9P7ip/T9Aqf0/
  lP8OgDCq/T+kTvw/pE78P/Cq/T8DAAAAXzYPgJCp/T/wqv0/BQAAAGCq/T8AAAAA
  XKr9PwAAAACQqv0/yHL+PwEAAAADAAAAlP8OgDCq/T+kTvw/pE78PxqlD4D4df4/
  BQAAAAgAAABUqv0/AAAAAAAAAAAwqv0/YKr9P1yq/T8EAAAAAAAAAJCq/T9Mqv0/
  TKr9PwAAAAAw////pXP+P8H/DoCwqv0/gG7+PwAAAAB2c/4/o3P+PwAAAABIqv0/
  VKr9P6RO/D8FAAAATD9AP0w/QD8AAAAAAAAAAAAAAAA/2w2A8Kr9PwAAAAC9BAAA
  cnP+P6Cq/T/Aqv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL0EAAAwqv0/AAAAAAUAAABwqv0/
  itgNgNCq/T+Abv4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/2w2A8Kr9P4Bu/j+9BAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAABgAAAIbLDYCQq/0/Vx1APzBv/j8AAAAAIKv9Pz/bDYDwqv0/
  AAAAAAAAAAAAAAAAUuJAP+ThQD8IAAAAVx1AP4Bu/j8AAAAAQKv9P4bLDYCQq/0/
  Vx1APzBv/j832A2A+HX+P/B1/j9wq/0/BgAAAAhQ/D8AAAAAcKv9Pwir/T9wq/0/
  AAAAAEMvAQAwb/4/AQAAAAAAAABS4kA/5OFAPwgAAAAAAAAAsKv9PwAAAABgTvw/
  QKv9PwAAAAAAAAAA3Er8PwAAAADwrP0/AAAAAAAAAAABAAAApaWlpaWlpaWlpaWl
  bAAAAAAAAAAgQk9PVC5QWQClpaWlpWJvb3QucHkApaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpTwsCECwyA1AMAAFAAAAAADwrP0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAABAmOucH7+Am8g+5gaHvQF8HLaQiAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAGQCwq/0/AAAAAAAMAQAAAAAAAAAAAAAAAADTHUA/REf8PwEAAAC4HUA/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA/Kz9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  EEr+P2Bh/j98Y/4/
  YGH+PxBj/j8AAAAAaM39P6xB/D8QSv4/pEH8Pw4AAABw2P0/cNj9PxBK/j9o2P0/
  CwAAAIBL/j9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHxj/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAKxi/j8AAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  PCwIQMifCEAwDwYAD3MOgCBi/j9E2P0/wGL+P5DY/T8AAAAAmNj9PwAAAADInwiA
  AGL+PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAApaWlpaWlpaVUzg2AYGL+PzBN/D/AYv4/
  AAAAABkAAAClpaWlpaWlpf////9gYv4/CFD8P8Bi/j8AAAAAAQAAACRN/D/IJfw/
  AAAAAPBi/j8kTfw/AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJE38PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTvw/
  pE78PwAAAADAYv4/ABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTvw/EEr+P////38AAAAA
  AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcY/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================

  Any ideia on how to fix this or what might have cause this? The updater said that the update was successful and to remove the wire and restart the device.

  Regards,
  Miguel • @miguelfreitas Which LoPy model is it, Lopy or LoPy4?
  Did you see the instrauctions here to change the updater script: https://forum.pycom.io/topic/2208/new-firmware-release-1-10-2-b1 • @ssmith How can I access the code if the LoPy won't boot? • I ran into the same thing. Added strategic delays loading certain modules in our code and got it to work. Still need to understand the timing to know what was causing it. My theory is a stack overflow on some initialization routine that needs to finish during boot before you can start loading too many things.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter