LoPy won't boot after successful firmware update.  • After updating my LoPy to 1.10.2, it stopped booting. It seems it gets stuck in an infinite loop, while printing this:

    rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:DIO, clock div:1
    load:0x3fff9028,len:8
    load:0x3fff9030,len:1076
    load:0x4009fa00,len:0
    ho 12 tail 0 room 4
    load:0x4009fa00,len:15380
    entry 0x400a0720
    /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20171106/components/freertos/./timers.c:670 (prvProcessReceivedCommands)- assert failed!
    abort() was called at PC 0x4008b840 on core 0

    Backtrace: 0x4008cf0f:0x3ffd8360 0x4008cf40:0x3ffd8380 0x4008b840:0x3ffd83a0

    ================= CORE DUMP START =================
    VDsAABEAAABsAQAA
    PIT9P6CC/T80hP0/
    0IH9P9CD/T8AAAAAMEL8PzBC/D88hP0/KEL8PxgAAABsef0/bHn9PzyE/T8AAAAA
    AQAAADh6/T9UbXIgU3ZjABEQujV2lsoAAAAAADSE/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEzPWw==
    MIEAgA/PCEAwAwYAQ88IgGCD/T8vAAAALwAAAAwAAAD/////AAAAAP7///8AAAAA
    QIP9PwAAAADxgv0/n4L9PzAAAAAAAAAAqYL9PwUAAAAdAAAAAAAAADyECUBqhAlA
    AAAAAJ+C/T8wAAAA7CsIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8YL9PwAAAABDuAiAgIP9P4cAAACHAAAA
    CAAAAP////8AAAAA/////wAAAACgg/0/RN/9PwEAAAAQAAAA/////wAAAADl////
    AAAAANCD/T8AAAAAAAAAAAAAAAD7AgAARN/9PwAAAAAAAAAAFET8PwxE/D/7AgAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3IP9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
    0Hf9P6B2/T/Id/0/
    oHb9P2B3/T+znCb3HEL8PxxC/D/Qd/0/FEL8PxkAAADSyvgyvPyQDdB3/T8AAAAA
    AAAAAMxz/T9JRExFAFeoJE7ocmEMKU0AAAAAAMh3/T8AAAAAJUBxcwAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHpd2Q==
    PCwIQIyqCEAwAAUAAAAAAGB3/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAABsd/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAA=
    1Nb9P2DV/T/M1v0/
    YNX9P2DW/T9lBQAAyLr9P7x7+z/U1v0/AEL8PxQAAAAAAAAAAAAAANTW/T8AAAAA
    BQAAANDO/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAAAAAMzW/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
    LH77PwAAAABcNA1AAAAAAAsAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKp9tw==
    PCwIQIiqCEAwCQYAxcwNgCDW/T9lBQAACET8P9gM/D8AAAAAAAD/AAAAAP+IqgiA
    ANb9PwAAAABlBQAACwAAALCN/D/Ejfw/xI38PwAAAAD7fA6AAAD9PzyECUBqhAlA
    /////zUuCECwjfw/RLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQNb9P/QN/D8BAAAA
    REdAPwAAAAAAAP8AAAAA/wAAAABg1v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMZJ/D8AAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbNb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    wLr9P9C4/T+4uv0/
    0Lj9P1C6/T+6BQAApDT+P9zW/T/Auv0/AEL8PwcAAAC4r/0/uK/9P8C6/T+wr/0/
    EgAAALyw/T90aVQAAAAAAAAAAAAAAAAA////f7i6/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQMifCEAwBwYA7ecVgJC5/T+Mr/0/ILr9P9iv/T8AAAAA4K/9PwAAAADInwiA
    cLn9PwAAAABkAAAACET8PwAAAADYDPw/AAAAAB8AAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
    /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKC5/T+Auf0/EAAAAAEAAADBbhWA0Ln9P7CO/D8guv0/
    AAAAAFYFAABIfvs/AAAAAGQAAAAAAAAAAAAAAKTm/T8AAAAAAAAAAMR/+z8GAAAA
    y/oUgAC6/T+wjvw/ILr9P8v6FIAAuv0/sI78PyC6/T9kAAAAVgUAAAAAAAAAAAAA
    AAAAACC6/T/YAxZAAAAAADSV/D+MbRVAAAAAAAAAAAAAAAAAULr9PwAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAABcuv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAA=
    nDT+P1Ay/j+UNP4/
    UDL+PzA0/j/DBQAACEL8P8i6/T+cNP4/AEL8PwMAAABYef0/WHn9P5w0/j9Qef0/
    FgAAAJgq/j9oY2lIb3N0VAA0/j9Qef0AAAAAAJQ0/j8AAAAAIQAGABYAAAABAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQHmcCEAwAwYAZbYIgBAz/j9Aef0/UDP+P4x5/T8AAAAACgAAAAAAAAB5nAiA
    8DL+PwAAAABkAAAACET8PwAAAADYDPw/AQAAABkAAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
    AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAADcO/w/ARAAmwEQAJthdxmAUDP+P5Qn/j8BAAAA
    AAAAAF8FAACbfv8/AQAAAGQAAAAKAAAAAQAAAJt+/z//////FgAAAAoAAADwbf8/
    tmYZgIAz/j8BAAAAQB8AAAEAAABfBQAAlCf+PwAAAABfBQAAAAAAAGQAAAAURPw/
    /GYZgKAz/j/cmfw/QB8AAJib/D+UJ/4/AQAAAAAAAADMehmAwDP+PwAAAACkfv8/
    AQAAAAAgAAAAIQAAAAAAAMBlGYDgM/4/MPj9Pzz4/T+YcRlAAAAAANgM/D8AAAAA
    AAAAAAA0/j/cmfw/AAAAAAwo/j8AAAAAZCj+PwEAAAAAAAAAMDT+PwAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAADEfv8/pH7/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAA8NP4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAA==
    tHv7P9B5+z+se/s/
    0Hn7P0B7+z9kBQAA3Nb9PwhC/D+0e/s/AEL8PxMAAAAAAAAAAAAAALR7+z8AAAAA
    BgAAALBx+z9Mb1JhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKx7+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQIiqCEAwCQYAjgIQgJB6+z9kBQAACET8P9gM/D8AAAAAAAAAAAAAAACIqgiA
    cHr7PwAAAABkBQAAngUAAPQXQD//////oKr9PwcAAAAudBCAUHr7P+GECUAVhQlA
    AAAAADUuCED0F0A/RLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwU/D8HAAAA/////6Cq/T8AAAAAsHr7PxhU/D8AAAAA
    IwAGALR7+z////9/AAAAAAAAAABAe/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    wFX8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEx7+z8AAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
    XHL9P/Bw/T9Ucv0/
    8HD9P/Bx/T+LMgZvxEH8P8RB/D9ccv0/vEH8PxgAAACLz2SUFzPA9Fxy/T8AAAAA
    AQAAAFhi/T9tYWluAIhR6+6beKqrd6sAAAAAAFRy/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqGyA==
    PCwIQAyqCEAwCAYA/iMNgLBx/T8AAAAA2Az8P1xy/T8QAAAA////fwAAAAAMqgiA
    kHH9PwAAAAABAAAA//8/AAAAAAAFAAAAlEX8Pw4AAAD5Iw2AkHH9PyCGCUArhglA
    AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJRF/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0HH9PwAAAAAAAAAA
    KEf8PxAAAAD///9/AAAAAAAAAADwcf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/HH9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
    YM39P6DL/T9Yzf0/
    oMv9P/DM/T8AAAAAiBX9PxhK/j9gzf0/pEH8PwUAAAAwvf0/ML39P2DN/T8ovf0/
    FAAAAFzD/T9ldmVudFRhc2sAAAAAAAAAAAAAAFjN/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
    PCwIQMifCEAwBQYAlEIUgGDM/T8Evf0/oMz9P1C9/T8AAAAAWL39PwAAAADInwiA
    QMz9PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/DAAAAAAAAABAzP0/TMz9PzyECUBqhAlA
    /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEASQKxAcAAAAAoMz9P3SL/D8AAAAA
    AAAAADAEAADYDPw/DAAAAP////+gzP0/dIv8PwAAAABQvf0/AAAAACjD/T8BAAAA
    AAAAAPDM/T8AAAAAAAAAAA0AAAAQ1/s/AQEAAIgEAADQYkE/JAAAAP//AAAAAAAA
    AwAAADDX+z8CAAAAsGD8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAD8zP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAA=
    gBX9P/AT/T94Ff0/
    8BP9PxAV/T949r4K+Fn7P2jN/T+AFf0/pEH8PwMAAABQC/0/UAv9P4AV/T9IC/0/
    FgAAAHwL/T9lc3BfdGltZXIAeWL3mnsAAAAAAHgV/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALHNyg==
    PCwIQMifCEAwCQYAaSQNgLAU/T8kC/0/AAAAAHAL/T8AAAAAJAv9PwAAAADInwiA
    kBT9PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AgAAAAAAAAD/////NS4IQDyECUBqhAlA
    /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM8kDYDQFP0/AAAAAAAAAAAAAAAA8BT9P9xA/D/kQPw/
    AAAAAFYFAAABAAAAAgAAAP/////wFP0/uE77P+RA/D8AAAAATNoUAAAAAABQAAAA
    AAAAABAV/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5ED8PwAAAACtEQiAEDz+P5BB/D8zZUA/
    AAAAAAAAAAAcFf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAA=
    8Fn7P1BY+z/oWfs/
    UFj7P4BZ+z8AAAAAiNj7P4gV/T/wWfs/pEH8PwQAAAAIT/s/CE/7P/BZ+z8AT/s/
    FQAAAOxP+z9wbVQAAAAAAAAAAAAAAAAA////f+hZ+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQMifCEAwCQYAJWMSgBBZ+z/cTvs/UFn7PyhP+z8AAAAAME/7PwAAAADInwiA
    8Fj7PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAAAAAAAAzMzMDpaWlpTyECUBqhAlA
    /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUFn7PxBx/D8MhkE/
    AAAAAFYFAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAIBZ+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABMcvw/EHH8PywBAAAAAAAg
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFn7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    gNj7P9DW+z942Ps/
    0Nb7PxDY+z8AAAAARP79P/hZ+z+A2Ps/pEH8PwIAAAAQwvs/EML7P4DY+z8Iwvs/
    FwAAAHzI+z93aWZpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHjY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQMifCEAwCQYArI4SgJDX+z/kwfs/4Nf7PzDC+z8AAAAAOML7PwAAAADInwiA
    cNf7PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABwAAACtPRKAcNf7PzyECUBqhAlA
    /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEUBAAAAAAAAAAAAABQFAAAAAAAA0Nf7Pwix/D9gcvw/
    AAAAAFgFAAAIsfw/YHL8P//////Q1/s/CLH8P2By/D8Msfw//////wEAAAABAAAA
    AAAAABDY+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    GgAAAG+PEkDwh0E/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzY+z8AAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PP79P6AS/j9YFP4/
    oBL+P/AT/j8AAAAAODz+P4jY+z88/v0/pEH8PwIAAAAI/v0/CP79Pzz+/T8A/v0/
    FwAAAFwE/j9idENvbnRyb2xsZXIAdEMAAAAAAFgU/j8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQMifCEAwDQYAIW8IgGAT/j/c/f0/wBP+Pyj+/T8AAAAAMP79PwAAAADInwiA
    QBP+PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABsAAAC0+vo/ARAAADyECUBqhAlA
    /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUIAABo/fo/kI35PwAAAAAnFhqAoBP+P9z9/T/AE/4/
    AAAAAF4FAADYDPw/AAAAAP////+gE/4/AQAAAMAT/j8o/v0/AAAAADD+/T8BAAAA
    AAAAAMAT/j/wNvw/FDf8P/////88/v0/////fwAAAAAAAAAA8BP+PwAAAAAAAAAA
    AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQN/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAD8E/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAA=
    MDz+PzBX/z9sWf8/
    MFf/PwBZ/z8AAAAA3G//P0T+/T8wPP4/pEH8PwQAAACQJP4/kCT+PzA8/j+IJP4/
    FQAAAHBP/z9oY2lINFQAPwAAAAAAAAAAAAAAAGxZ/z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQMifCEAwDwYAPIAZgPBX/z9kJP4/AAAAALAk/j8AAAAAAAAAAAAAAADInwiA
    0Ff/PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/FgAAAAAAAAAAAAAApaWlpTyECUBqhAlA
    AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwsCEDInwhAMA8GAOjsGYB/dxmAMFj/P5ib/D//////
    AAAAAF4FAAAAAAAAyJ8IgP////8AAAAAJCf+P6R+/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    GGkZgFBY/z8smvw/mJv8Pyx//z8sf/8//////wAAAACv7RmAcFj/Pzh//z+kfv8/
    9Jn8P9yZ/D8sf/8/IwAGAMx6GYCQWP8/3Db+Pz4AAADcmfw/DgAAAAUAAAAPAAAA
    +OwZgLBY/z/cNv4/AAAAAAhE/D8AAAAA2Az8PwAAAAAAAAAA0Fj/P7Sb/D8AAAAA
    ZDj+PwAAAACMOP4/AQAAAAAAAAAAWf8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP63+z8PAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxZ/z8AAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
    1G//PyBt/z/Mb/8/
    IG3/P2Bv/z8AAAAA/CL+Pzg8/j/Ub/8/pEH8PwUAAAAwf/8/MH//P9Rv/z8of/8/
    FAAAANBd/z9idHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMxv/z8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQMifCEAwCwYAsOgXgOBt/z8Ef/8/AAAAAFB//z8AAAAABH//PwAAAADInwiA
    wG3/PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAACAAAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
    AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAABhGEA/BAAAAAAAAABW6BeAIG7/P/h+/z//////
    AAAAAF4FAAAAAAAAAAAAAP////8gbv8/MPj9P9R+/z8AAAAAAwAAANR+/z8AAAAA
    9mEZgEBu/z/0fv8/BH//Pzz4/T8KAAAABAAAAJj/+j9kYRiAYG7/P7iZ/D+8mfw/
    9H7/PwAgAAABAAAAAAAAAKxZGYCgbv8/ZGEZQAEAAADQbv8/AAAAAP////8IRPw/
    AgAAAJR+/z8AAAAAAAAAAIhpGUDghUI/wJn8P8CZ/D9FWRmA0G7/P4R+/z8jDQYA
    DFkZgNBu/z8AAAAAAQAAAAC9CIA0vvw/EgAAACMABgCcWhmA8G7/P4R+/z8BAAAA
    IA0GAEBv/z8ghglAK4YJQB2BGIAQb/8/hH7/PwAAAACkhEI/yIRCP9gM/D8AAAAA
    AAAAADBv/z8YgRhAMHlCP6Ra/z8AAAAAzFr/PwAAAAAAAAAAYG//PwAAAAAAAAAA
    AgAAAIR+/z8ghglAK4YJQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAABsb/8/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAA
    9CL+P1Ah/j/sIv4/
    UCH+P4Ai/j8AAAAAnEX8P9xv/z/0Iv4/pEH8PwYAAADkFP4/5BT+P/Qi/j/cFP4/
    EwAAAPAW/j9CdGNfdGFzawCMCUAAAAAAAAAAAOwi/j8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    PCwIQMifCEAwAwYAxOkXgBAi/j+4FP4/UCL+PwQV/j8AAAAADBX+PwAAAADInwiA
    8CH+PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABAAAACkWv8/AAAAADyECUBqhAlA
    AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADACAAB89vw/AGUAAiMAAAAAAAAAUCL+P9yX/D8AAAAA
    AAAAAF8FAADYDPw/AAAAAP////9QIv4/3Jf8PwAAAAAEFf4/AAAAAAwV/j8BAAAA
    AAAAAIAi/j8AAAAAAAAAAABlAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjCL+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
    lEX8P3Cn/T9Urf0/
    cKf9P/Cs/T84BAAArEH8P/wi/j+URfw/pEH8PxQAAACw/f0/sP39P5RF/D+o/f0/
    BQAAAFiN/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAAAAAFSt/T8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
    AAAAAGBO/D8AAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
    PCwIQMifCEAwDQYAsOgXgDCo/T+E/f0/AAAAAND9/T8AAAAAhP39PwAAAADInwiA
    EKj9PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAABAAAAAAAAAAAAAAADyECUBqhAlA
    /////zUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG3qF4BAqP0/uBT+PwEAAABW6BeAcKj9P2yv/T//////
    AAAAAF8FAAAAAAAAAAAAAP////9wqP0/bK/9PwEAAAD/////AAAAAIT9/T8AAAAA
    vtsXgJCo/T9or/0/hP39PwQV/j8AAAAAPAAAAAAAAADoYw6AsKj9PwAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAXAAAATQIAAJllDoDgqP0/8Ev8PwEAAAAAZQAC4Kj9P/BL/D8BAAAA
    opf8P6yX/D8IAAAAHgoAAC55D4AQqf0/8Ev8PwAAAAAAEBcBABAOAAIAAABozg2A
    EKn9PwIAAACsQkA/AAAAAJT/DoBQqf0/TD9APwAAAAAHAAAAAAAAAFCq/T8AAAAA
    AAAAAAAAAAAWEhEAkTwAAAAAAABQqv0/AQAAAPIBAADqsQ+AcKn9P0w/QD8AAAAA
    AAAAAFCq/T8BAAAAcKj9P182D4CQqf0/AAAAAKRz/j8AAAAAUKr9P7ip/T9Aqf0/
    lP8OgDCq/T+kTvw/pE78P/Cq/T8DAAAAXzYPgJCp/T/wqv0/BQAAAGCq/T8AAAAA
    XKr9PwAAAACQqv0/yHL+PwEAAAADAAAAlP8OgDCq/T+kTvw/pE78PxqlD4D4df4/
    BQAAAAgAAABUqv0/AAAAAAAAAAAwqv0/YKr9P1yq/T8EAAAAAAAAAJCq/T9Mqv0/
    TKr9PwAAAAAw////pXP+P8H/DoCwqv0/gG7+PwAAAAB2c/4/o3P+PwAAAABIqv0/
    VKr9P6RO/D8FAAAATD9AP0w/QD8AAAAAAAAAAAAAAAA/2w2A8Kr9PwAAAAC9BAAA
    cnP+P6Cq/T/Aqv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL0EAAAwqv0/AAAAAAUAAABwqv0/
    itgNgNCq/T+Abv4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/2w2A8Kr9P4Bu/j+9BAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAABgAAAIbLDYCQq/0/Vx1APzBv/j8AAAAAIKv9Pz/bDYDwqv0/
    AAAAAAAAAAAAAAAAUuJAP+ThQD8IAAAAVx1AP4Bu/j8AAAAAQKv9P4bLDYCQq/0/
    Vx1APzBv/j832A2A+HX+P/B1/j9wq/0/BgAAAAhQ/D8AAAAAcKv9Pwir/T9wq/0/
    AAAAAEMvAQAwb/4/AQAAAAAAAABS4kA/5OFAPwgAAAAAAAAAsKv9PwAAAABgTvw/
    QKv9PwAAAAAAAAAA3Er8PwAAAADwrP0/AAAAAAAAAAABAAAApaWlpaWlpaWlpaWl
    bAAAAAAAAAAgQk9PVC5QWQClpaWlpWJvb3QucHkApaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
    paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
    paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpTwsCECwyA1AMAAFAAAAAADwrP0/AAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAABAmOucH7+Am8g+5gaHvQF8HLaQiAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAGQCwq/0/AAAAAAAMAQAAAAAAAAAAAAAAAADTHUA/REf8PwEAAAC4HUA/
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA/Kz9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
    EEr+P2Bh/j98Y/4/
    YGH+PxBj/j8AAAAAaM39P6xB/D8QSv4/pEH8Pw4AAABw2P0/cNj9PxBK/j9o2P0/
    CwAAAIBL/j9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHxj/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
    AAAAAKxi/j8AAAAAAAAAAAAAAACACf0/6An9P1AK/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
    uFFAPwAAAAAcjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
    PCwIQMifCEAwDwYAD3MOgCBi/j9E2P0/wGL+P5DY/T8AAAAAmNj9PwAAAADInwiA
    AGL+PwAAAAD/////CET8PwAAAADYDPw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAADUuCEAAAAAARLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAApaWlpaWlpaVUzg2AYGL+PzBN/D/AYv4/
    AAAAABkAAAClpaWlpaWlpf////9gYv4/CFD8P8Bi/j8AAAAAAQAAACRN/D/IJfw/
    AAAAAPBi/j8kTfw/AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJE38PwAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTvw/
    pE78PwAAAADAYv4/ABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTvw/EEr+P////38AAAAA
    AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAcY/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAA
    ================= CORE DUMP END =================

    Any ideia on how to fix this or what might have cause this? The updater said that the update was successful and to remove the wire and restart the device.

    Regards,
    Miguel  • @miguelfreitas Which LoPy model is it, Lopy or LoPy4?
    Did you see the instrauctions here to change the updater script: https://forum.pycom.io/topic/2208/new-firmware-release-1-10-2-b1  • @ssmith How can I access the code if the LoPy won't boot?  • I ran into the same thing. Added strategic delays loading certain modules in our code and got it to work. Still need to understand the timing to know what was causing it. My theory is a stack overflow on some initialization routine that needs to finish during boot before you can start loading too many things.


 

Pycom on Twitter