Guru meditation error • At random intervals I notice that my wipy/pytrack board reboots. I finally managed to get the core dump (this is another core dump than the one I posted yesterday when doing FTP)
  The error I get is below.
  How do I interpret this to find where the problem is in my code?

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Unhandled debug exception)
  Debug exception reason: BREAK instr
  Register dump:
  PC   : 0x400803c0 PS   : 0x00060036 A0   : 0x00000000 A1   : 0x3ffe94d0
  A2   : 0x3ffe972c A3   : 0x3ffdd82c A4   : 0x00000000 A5   : 0x0000ff00
  A6   : 0x00ff0000 A7   : 0xff000000 A8   : 0x00060023 A9   : 0x00000000
  A10   : 0x00000004 A11   : 0x7fffffff A12   : 0x80089c57 A13   : 0x3ffd93d0
  A14   : 0x00000003 A15   : 0x00060023 SAR   : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x00000001
  EXCVADDR: 0xffffffd0 LBEG  : 0x40099934 LEND  : 0x40099962 LCOUNT : 0x00000000
  
  Backtrace: 0x400803c0:0x3ffe94d0 0x7ffffffd:0x00000000
  

  Also, after rebooting: the main.py seems not to work anymore

  Unhandled exception in callback handler
  Traceback (most recent call last):
   File "main.py", line 370, in launchWriters
  NameError: name 'dispatcher' is not defined
  

  If I reset the board (via the button), It starts up again and runs normally until the next random crash (sometime a few minutes later, sometimes hours later).

  I can provide the entire core dump

  system: (sysname='WiPy', nodename='WiPy', release='1.17.3.b1', version='v1.8.6-849-83e2f7f on 2018-03-19', machine='WiPy with ESP32') • I'm getting a very similar issue, at least for me it appears to be an issue with multi-threaded code. I've tried writing my code both with and without threading and I only have this issue on the threaded version.

  I'll try to put together an MCVE if I have time so that hopefully this can get fixed. • @seb
  Found anything interesting?
  Is there a good resource that explains how I can decode it myself. This is something I haven't done before. • @seb

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Unhandled debug exception)
  Debug exception reason: BREAK instr
  Register dump:
  PC   : 0x400803c0 PS   : 0x00060036 A0   : 0x00000000 A1   : 0x3ffe94d0
  A2   : 0x3ffe972c A3   : 0x3ffdd82c A4   : 0x00000000 A5   : 0x0000ff00
  A6   : 0x00ff0000 A7   : 0xff000000 A8   : 0x00060023 A9   : 0x00000000
  A10   : 0x00000004 A11   : 0x7fffffff A12   : 0x80089c57 A13   : 0x3ffd93d0
  A14   : 0x00000003 A15   : 0x00060023 SAR   : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x00000001
  EXCVADDR: 0xffffffd0 LBEG  : 0x40099934 LEND  : 0x40099962 LCOUNT : 0x00000000
  
  Backtrace: 0x400803c0:0x3ffe94d0 0x7ffffffd:0x00000000
  
  ================= CORE DUMP START =================
  KE4AABYAAABsAQAA
  KNj9PxCU/j/wl/4/
  QJT+P5CX/j9vWdkAlE/8P5RP/D8o2P0/jE/8PxQAAAAUYPw/FGD8PyjY/T8AAAAA
  BQAAAPSD/j9NUFRocmVhZAABwKgEAgMAAQAAAPCX/j8AAAAAIAgGAAUAAAACAAAA
  AAAAACyX/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi0ADw==
  AQAAAMADCEA2AAYAAAAAANCU/j8sl/4/LNj9PwAAAAAA/wAAAAD/AAAAAP8jAAYA
  AAAAAAQAAAD///9/V5wIgNCT/T8DAAAAIwAGAB4AAAABAAAA0P///zSZCUBimQlA
  AAAAAFecCIDQk/0/0DEIQATy+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATy+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4AAADAk/4/AAAAACSlCIBnRQ+A4JX+P+CW/j/EMpU/
  2VQPgDCV/j8YpUA/eK5APwAAAABgAAAAAAAAAAAAAADdRA+AUJX+PwIAAADQMpU/
  AgAAAAIAAAABAAAALhMAAHQOD4Bwlf4/xFQPQAIAAAAA95Q/AgAAAAAAAABQz0A/
  3A4PgKCV/j9cr0A/AgAAAAAAAADIMpU/5F/8PwEAAAAAAAAA0DKVPwEAAAC2CgAA
  aMIPgMCV/j8BAAAAAAAAAAAAAADQMpU/AQAAAF4UAABnRQ+A4JX+PwgAAACyypU/
  zDKVPzQzlT8AAAAAAQAAAHQOD4CAlv4/gF78P4Be/D/glv4/gAiVP2dFD4Dglf4/
  4Jb+P8QylT8QCpU/KDOVP+/KlT+xAAAApaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpXQOD4CAlv4/
  gF78P4Be/D/2tA+AG8qVPw8AAAAIAAAANDOVPwAAAAAAAAAAoDKVP/gylT/0MpU/
  DgAAAPj3lD8AAAAAAAAAAMwylT8AAAAAMP///7PKlT9+sg+AwJb+P7ANlT8AAAAA
  AsqVPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD495Q/AAAAAAAAAACgMpU/hAAAAA8AAACAlv4/
  zNANgOCW/j8AAAAA4PeUPwAAAAD495Q/CJf+P2CX/j8AAAAAcJf+P+D3lD8AAAAA
  AAAAAAAAAADM0A2A4Jb+PwAAAADg95Q/IwAGAAAAAAAEAAAA////fwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAcJf+P+D3lD8AAAAAbbIPgIBe/D+AXvw/4Jb+P0CX/j8AEAAA
  4PeUPwAAAAAAAAAAAAAAAOD3lD8AAAAABAAAAP///38AAAAAkJf+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAJyX/j8AAAAA
  gAAAAAAAyELNzMw9AAB6RADESLKAlhjAMKGzNZW/1nYAwJ93NCXsugAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  QEX9P8BD/T84Rf0/
  wEP9P9BE/T9DQ5ARvEr9PzBP/D9ARf0/KE/8PxkAAABhqy+0R/AlA0BF/T8AAAAA
  AAAAADxB/T9JRExFAEBGvI5As6mzCDQAAAAAADhF/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADJc9w==
  xDIIQMQ6FEAwBgYA/LIIgIBE/T8gAAAAAQAAAAAAAAC0kPw/HFH8P8RO/D/QkPw/
  MzMzAwAAAABQDwAAAAAAAFDW+z8DAAAAIwAGAAoAAACYXPw/AAAAAOBlDkAcZg5A
  AAAAAL00CEBQ1vs/SMAIQESf+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQ1vs/AwAAACMABgAAAAAAoET9PwAAAAAAAAAA
  AAAAALSQ/D8cUfw/xE78PwAAAADQRP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANxE/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tEr9PzBJ/T+sSv0/
  MEn9P0BK/T/LaPHHME/8P0hF/T+0Sv0/KE/8PxkAAADGuxumk4A0c7RK/T8AAAAA
  AAAAALBG/T9JRExFALycrqaYoTWirL4AAQAAAKxK/T8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAILGXw==
  xDIIQMQ6FEAwBAYA/LIIgPBJ/T8gAAAAAQAAACAAAAC0kPw/IFH8P8RO/D/wkPw/
  AQAAAAAAAAD///9/V5wIgDBq/j8DAAAAIwAGAAAAAADwSf0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAwav4/SMAIQLSk+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEr9PwAAAAABAAAA
  AQAAAAQZ/D8gUfw/xE78PwAAAABASv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAExK/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  pE39P3A1/T9QN/0/
  cDX9P/A2/T+DWdkAUNX9P2Q//T+kTf0/FE/8PwcAAAAYmf0/GJn9P6RN/T8Qmf0/
  EgAAAFQp/T90aVQAdADYAU/dtl/w/v0A////f1A3/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKav1w==
  xDIIQCSlCEAwBAYASdIVgDA2/T/smP0/wDb9PziZ/T8AAAAAQJn9PwAAAAAkpQiA
  EDb9PwAAAABkAAAAHFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABAAAABkkfo/AAAAAC29FUA2vRVA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQGSR+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEA2/T8gNv0/DAAAAEjACECNVxWAcDb9P8ST/D/ANv0/
  AAAAAB9Z2QAUTv0/AAG8P2QAAAAAGAAAAQAAAAAAAACYVxWAgDb9PwAAAACIOAhA
  Y+IUgKA2/T/Ek/w/wDb9P2PiFICgNv0/xJP8P8A2/T9kAAAAH1nZAPb///8BAAAA
  AAAAAMA2/T/86hVAAAAAAGCa/D9YVhVAAAAAABxR/D8AAAAA8Db9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8Nv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  SNX9P1Bs/j/ob/4/
  UGz+P4Bv/j8EWtkAwNb9P6xN/T9I1f0/FE/8PxQAAACQdvs/kHb7P0jV/T8AAAAA
  BQAAAOxb/j9NUFRocmVhZABsAG8AZwAAAQAAAOhv/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAABxv/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi0ADw==
  xDIIQGyyCEAwBAYAQdUNgBBt/j8EWtkAIFH8PwQZ/D8BAAAAAwAAAEAAAABssgiA
  8Gz+PwEAAAAEWtkASNX9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAC10Q2A0Gz+PxibCUAjmwlA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQPTJ+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRg/D8AAAAAAQAAAAAAAAA6OhCAMG3+P5YAAADkX/w/
  PF78P/////8DAAAAQAAAAFhED4BQbf4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAANhs/j9Abf4/
  dA4PgHBt/j+kSkE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEYMAADcDg+AkG3+P6RKQT8BAAAA
  AAAAALTslD8PAAAAUG3+P2jCD4Cwbf4/AQAAAAAAAAAAAAAAtOyUPwEAAAAWDQAA
  Z0UPgNBt/j8IAAAAfsiVP6zslD8BAAAAAAAAAAEAAAB0Dg+AcG7+P4Be/D+AXvw/
  0G7+PwAAAABnRQ+A0G3+P9Bu/j8OAAAA5OyUPwAAAADg7JQ/AAAAAAUAAAAAAAAA
  paWlpaWlpaV0Dg+AcG7+P4Be/D+AXvw/9rQPgNhu/j8OAAAAAwAAAPDslD8AAAAA
  AAAAAJDslD/k7JQ/4OyUPw0AAAAYMZU/AQAAAAAAAACs7JQ/AAAAADD///9/yJU/
  frIPgLBu/j+gDZU/AAAAAKLHlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGDGVPwAAAAAAAAAA
  kOyUP1wAAAAOAAAAcG7+P8zQDYDQbv4/AAAAAAAxlT8AAAAAGDGVP/hu/j9Qb/4/
  AAAAAGBv/j8AMZU/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgNBu/j8AAAAAADGVPyMABgAAAAAA
  BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBv/j8AMZU/AAAAAG2yD4CAXvw/
  gF78P9Bt/j8wb/4/ABAAAAAxlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAMZU/AAAAAAQAAAD///9/
  AAAAAIBv/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAABAAAAAACMb/4/AAAAAIAAAAAAABZDmpkZPgAAekQAxEiygJYYwDChszWVv9Z2
  AMCfd+JqHLsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  uNb9P1CA/j/sg/4/
  UID+P4CD/j9GWtkAHE/8P1DV/T+41v0/FE/8PxQAAACQdvs/kHb7P7jW/T8AAAAA
  BQAAAPBv/j9NUFRocmVhZAAANwA5ADQAAQAAAOyD/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAByD/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqWlpQ==
  xDIIQGyyCEAwDAYAQdUNgBCB/j9GWtkAIFH8PwQZ/D8BAAAAiIVAP1h3QD9ssgiA
  8ID+PwEAAABGWtkAuNb9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAC10Q2A0ID+PyCoDkBMqA5A
  oG8CAL00CEABAAAASMAIQPTd+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRg/D8AAAAAAQAAAAAAAAA6OhCAMIH+P8gAAADkX/w/
  AAAAAAEAAACIhUA/WHdAP1hED4BQgf4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAIzPlT89AAAA
  dA4PgHCB/j+kSkE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEYMAADcDg+AkIH+P6RKQT8BAAAA
  AAAAAJT7lD8JAAAAUIH+P2jCD4Cwgf4/AQAAAAAAAAAAAAAAlPuUPwEAAAAWDQAA
  Z0UPgNCB/j8IAAAAps6VP4z7lD+o+5Q/AAAAAGCC/j90Dg+AcIL+P4Be/D+AXvw/
  0IL+PwAAAABnRQ+A0IH+P9CC/j8MAAAAvPuUPwAAAAC4+5Q/AAAAAAUAAAAAAAAA
  paWlpaWlpaV0Dg+AcIL+P4Be/D+AXvw/9rQPgNiC/j8MAAAAAwAAAMj7lD8AAAAA
  AAAAAHD7lD+8+5Q/uPuUPwsAAAA4MZU/AQAAAAAAAACM+5Q/AAAAADD///+nzpU/
  frIPgLCC/j/ADZU/AAAAACLOlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODGVPwAAAAAAAAAA
  cPuUP1QAAAAMAAAAcIL+P8zQDYDQgv4/AAAAACAxlT8AAAAAODGVP/iC/j9Qg/4/
  AAAAAGCD/j8gMZU/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgNCC/j8AAAAAIDGVPyMABgAAAAAA
  BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCD/j8gMZU/AAAAAG2yD4CAXvw/
  gF78P9CB/j8wg/4/ABAAACAxlT8AAAAAAAAAAAAAAAAgMZU/AAAAAAQAAAD///9/
  AAAAAICD/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAACMg/4/AAAAAIAAAAAAAEhDzcxMPgAAekR4/1Yy2w9JwHj/VjKD+aJW
  AMCfV91L5bkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  XD/9P/A9/T9UP/0/
  8D39P/A+/T+AWdkArE39PxxP/D9cP/0/FE/8PxQAAAD8dvs//Hb7P1w//T8AAAAA
  BQAAAFg3/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAFQ//T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  HNv7PwAAAACINA1AAAAAAAsAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  xDIIQGyyCEAwAAYAH84NgLA+/T+AWdkAIFH8PwQZ/D8BAAAAHwAAAKyv/T9ssgiA
  kD79PwEAAACAWdkAXD/9PwEAAAD+AAAAIwAGAAQAAACbig6AcD79PzSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQGSZ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFw//T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAA0D79PwAAAAABAAAA
  +ExAPwEAAAAfAAAArK/9PwAAAADwPv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAM5W/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/D79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  JEz9P2Bf/T+4YP0/
  YF/9P1Bg/T8AAAAACE/8PwhP/D8kTP0/AE/8Pw8AAADwVf0/8FX9PyRM/T/oVf0/
  CgAAALxW/T9UbXIgU3ZjAArV4F8MQVQAAAAAALhg/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHU+ew==
  xDIIQJm+CEAwAAYAAAAAACBg/T8AAAAAAAAAAAAAAAAsUfw/JFH8PwkAAACZvgiA
  AGD9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQMS6+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMS6+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUGD9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcYP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  5Cf9PzAm/T/cJ/0/
  MCb9P3An/T+Ua5HeqHn7P3gi/T/kJ/0/pE78PwEAAABAVf0/QFX9P+Qn/T84Vf0/
  GAAAAOAj/T9pcGMxAIQfm79hxtPs3IcAAQAAANwn/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEw23Q==
  xDIIQDIUCEAwBAYAJKUIgPAm/T8BAAAA/////yBR/D8BAAAABBn8PyADBgAyFAiA
  0Cb9P+AA8D8BAAAAuBj8PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAADwJv0/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQOSB+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAD8HAiAECf9PxRV/T8AAAAA
  IFH8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAABQJ/0/BE78PwAAAAAAAAAAQhUAAAAAAAAgAwYA
  /////wAAAAAETvw/8E38P2BV/T8AAAAAFFX9PwAAAAAAAAAAcCf9PwAAAAAAAAAA
  9EoIQAEAAAAAAAAAAAAAAGESCICAff4/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwn/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  oHn7P5D3/T9I+f0/
  kPf9P+D4/T8AAAAAbBr+P+wn/T+gefs/pE78PwIAAABsefs/bHn7P6B5+z9kefs/
  FwAAAEzp/T9idENvbnRyb2xsZXIAAAAAAAAAAEj5/T8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG7N2g==
  xDIIQCSlCEAwAAYAEWwIgFD4/T9Aefs/sPj9P4x5+z8AAAAAlHn7PwAAAAAkpQiA
  MPj9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABsAAAC0+vo/FAwAADSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQFRT+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABo/fo/zJP7PwAAAAC7EBqAkPj9P0B5+z+w+P0/
  AAAAAFUVAAD+AAAAAAAAAP////+Q+P0/AQAAALD4/T+Mefs/AAAAAJR5+z8BAAAA
  AAAAALD4/T+0Q/w/2EP8P/////8AAAAAFgAAAP///38AAAAA4Pj9PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUQ/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADs+P0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ZBr+P8AY/j9cGv4/
  wBj+P/AZ/j/d0bJoNCv+P6h5+z9kGv4/pE78PwMAAAB4/P0/ePz9P2Qa/j9w/P0/
  FgAAAGAQ/j9oY2lIb3N0VADU4YtKhmEAAAAAAFwa/j8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJVimg==
  xDIIQCSlCEAwAgYADFgZgIAZ/j9M/P0/wBn+P5j8/T8AAAAAoPz9PwAAAAAkpQiA
  YBn+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABkAAAAAAAAAAAAAADSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQGR0+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEyf/D8AIAAAACEAAAAAAAAAAAAAwBn+PwSf/D8AAAAA
  AAAAAFUVAAD+AAAAAAAAAP/////AGf4/DJ/8PwAAAACY/P0/AAAAAGD9/T8AAAAA
  AAAAAPAZ/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/Bn+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  LCv+P5Ap/j8kK/4/
  kCn+P8Aq/j+EX/5KNDP+P2wa/j8sK/4/pE78PwQAAAA8Hf4/PB3+Pywr/j80Hf4/
  FQAAACgh/j9oY2lINFQAnwtntuWe97YAAAAAACQr/j8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIZvkQ==
  xDIIQCSlCEAwAgYAiOEZgFAq/j8QHf4/kCr+P1wd/j8AAAAAZB3+PwAAAAAkpQiA
  MCr+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQDSF+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAMn/w/Drf7P/8AAAAAAAAAkCr+P1Si/D8AAAAA
  AAAAAFUVAAD+AAAAAAAAAP////+QKv4/VKL8PwAAAABcHf4/AAAAAPQe/j8BAAAA
  AAAAAMAq/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADrf7P/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzCr+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  LDP+P9BT/j9oVf4/
  0FP+PwBV/j/erP08AH77PzQr/j8sM/4/pE78PwUAAADgL/4/4C/+Pywz/j/YL/4/
  FAAAAGxD/j9idHVUAAt2of6AkjFVkmUAAAAAAGhV/j8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESBlw==
  xDIIQCSlCEAwDAYA5HAYgJBU/j+0L/4/0FT+PwAw/j8AAAAACDD+PwAAAAAkpQiA
  cFT+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAACAAAAAAAAAAAAAAAJxJGUCqSRlA
  BwAAAL00CEAAAAAASMAIQHSv+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAADgV/4/hAL9PwAAAAAAAAAA0FT+P0ii/D9sekI/
  AAAAAFYVAAD+AAAAAAAAAP/////QVP4/mHEYQGx6Qj8AMP4/AAAAAOgw/j8AAAAA
  AAAAAABV/j8AAAAAAAAAAAIAAADoePs/CgAAAHw4CEAAFwAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADFX+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  +H37P8AO/j9YEP4/
  wA7+P/AP/j9zW7NxHE/9PzQz/j/4ffs/pE78PwYAAADse/s/7Hv7P/h9+z/ke/s/
  EwAAAFwE/j9CdGNfdGFzawCnT4z6m00AAAAAAFgQ/j8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/XIw==
  xDIIQCSlCEAwAAYAoNcXgIAP/j/Ae/s/wA/+Pwx8+z8AAAAAFHz7PwAAAAAkpQiA
  YA/+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AQAAACAAAAACAAAA2Ff+PzSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQGRq+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANhX/j8THwAA/gAAACAEBgAAAAAAwA/+Pwyd/D8AAAAA
  AAAAAFYVAAAAAAAAAAAAAP/////AD/4/DJ38PwAAAABQeEI/AAAAACx8+z8AAAAA
  AAAAAPAP/j8AAAAAAAAAAAFJAgAYV/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/A/+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FE/9P5Cr/T9Irf0/
  kKv9P+Cs/T8DPNcnVLP9PwB++z8UT/0/pE78PwUAAAAgm/0/IJv9PxRP/T8Ym/0/
  FAAAAEyh/T9ldmVudFRhc2sAvtxfICUAAAAAAEit/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBZKw==
  xDIIQCSlCEAwCAYA6DkUgFCs/T/0mv0/kKz9P0Cb/T8AAAAASJv9PwAAAAAkpQiA
  MKz9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AQAAAAAAAAAwrP0/PKz9PzSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQFQH+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEATCupC0AAAAAkKz9P2yQ/D8AAAAA
  AAAAAGNnBgD+AAAAAAAAAP////+QrP0/bJD8PwAAAABAm/0/AAAAAPic/T8AAAAA
  AAAAAOCs/T8AAAAAAAAAABAAAABgAwiOhKYBPywJvD9AAAAAAAAAAHwQ/T///z+z
  /gAAAPgKvD9w5wMA9Aq8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADsrP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  TLP9P6DK/T+4zP0/
  oMr9P1DM/T/8acAAoFH7PxxP/T9Ms/0/pE78Pw4AAAB8rf0/fK39P0yz/T90rf0/
  CwAAALy0/T9JUlFzAKWlpaWlpaWlpaUAAQAAALjM/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAOzL/T8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqWlpQ==
  xDIIQCSlCEAwAgYAT4AOgGDL/T9Qrf0/AMz9P5yt/T8AAAAApK39PwAAAAAkpQiA
  QMv9PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAYAAACS1JU/5K39PzSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQMQm+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHqADoCAy/0/wEKVP1CxQD/M0A2AoMv9Pwhd/D8AAAAA
  AAAAABRmwAAAAAAAAAAAAP////+gy/0/CEMOQAAAAAAAAAAAIMz9P8jL/T8gzP0/
  AAAAADDM/T/8XPw/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgKDL/T8AAAAAAAAAAIBe/D8AAAAA
  CgAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDM/T/8XPw/AAAAAG+ADoCAXvw/
  gF78PwAAAAAAzP0/ABQAAAhDDkDAQpU/AAAAAAAAAACAXvw/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAFDM/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAABAAAAAABczP0/AAAAAIAAAAAAAKBAAOoDQAAAIEFkAABL+Ci8v4b/PDVOJi4/
  AMCfP/I2pToAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  mFH7PwBQ+z+QUfs/
  AFD7PzBR+z9qrsXTzBz9P1Sz/T+YUfs/pE78PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQAUU6VezP89OEXWo4A////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPR3+Q==
  xDIIQCSlCEAwBAYAyT0SgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAAAkpQiA
  oFD7PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/IwAGAAAAAAAzMzMDvTQIQDSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQKSr+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwDQUPs/PHf8PyAABgAAAAAAAFH7PzB2/D90iUE/
  AAAAAARZ2QAwdvw/dIlBP/////8AAAAAAAAAAAAAAACYUfs/AQAAAP4AAAABAAAA
  AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABsd/w/MHb8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  xBz9PzAb/T+8HP0/
  MBv9P1Ac/T8+eL7qYNj7P6BR+z/EHP0/pE78PwMAAAAkU/0/JFP9P8Qc/T8cU/0/
  FgAAAMAQ/T9lc3BfdGltZXIAFB/KKREAAAAAALwc/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGyOkg==
  xDIIQCSlCEAwCAYATSMNgPAb/T/4Uv0/AAAAAERT/T8AAAAA+FL9PwAAAAAkpQiA
  0Bv9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/XD/9PwAAAAD//z+zAAAAADSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQMR2+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxR/D8AAAAABBn8P1w//T8AAAAAMBz9P6xN/D+0Tfw/
  AAAAAElZ2QAqIAIAXD/9P/////8wHP0/yFj7P7RN/D9EU/0/AAAAAPhS/T8AAAAA
  AAAAAFAc/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtE38PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcHP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  WNj7P7DW+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z/CTRtVoNn9P8wc/T9Y2Ps/pE78PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z/gwfs/
  FwAAAFTI+z93aWZpAKTDvEt7T8Ejq5EAAAAAAFDY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAr2Q==
  xDIIQCSlCEAwBgYAnGkSgHDX+z+8wfs/wNf7PwjC+z8AAAAAEML7PwAAAAAkpQiA
  UNf7PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/CgABBBwAAAC9FxKAUNf7PzSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQGQy+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGhqEoCA1/s/BAAAAKDqEEAAAAAAsNf7P8C3/D+Ad/w/
  AAAAAEtZ2QDAt/w/gHf8P/////+w1/s/wLf8P4B3/D8QAAAAxAAAAABU+z/kKPw/
  AAAAAPDX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAGNqEkBYi0E/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPzX+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  mNn9PzCo/j/0q/4/
  MKj+P5Cr/j95WdkArFL8P2DY+z+Y2f0/pE78PxQAAADAUvw/FGD8P5jZ/T8MYPw/
  BQAAAPiX/j9NUFRocmVhZABsAG8AZwAAAQAAAPSr/j8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
  AAAAACyr/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi0ADw==
  xDIIQCSlCEAwDAYAmNENgPCo/j/oX/w/AAAAADRg/D8AAAAAAAAAAAAAAAAkpQiA
  0Kj+PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/BQAAAB4AAAD//z+zAAAAABibCUAjmwlA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQAQG/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQZ/D8FAAAA/gAAAAEAAABUsw+AMKn+P+Rf/D8BAAAA
  AAAAAH9Z2QAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAQAAAAAAAAA0YPw/AAAAAAEAAAAAAAAA
  3UQPgFCp/j/kX/w/cEWVPwAAAAABAAAAAQAAAJ4UAAB0Dg+AcKn+PySzD0ABAAAA
  AQAAAJAwlT8AAAAAIwAGANwOD4Cgqf4/mM5APwEAAADcDg+AoKn+PxibCUAjmwlA
  AAAAAHBFlT8BAAAAHgUAACW6D4DAqf4/AAAAAAAAAAAAAAAAcEWVPwEAAACqFAAA
  Z0UPgOCp/j9sRZU/hdCVP2xFlT8hAAAAAwAAAAEAAAB0Dg+AgKr+P4Be/D+AXvw/
  4Kr+P1ALlT9nRQ+A4Kn+P+Cq/j9kRZU/UAuVP8RFlT/J0JU/kgAAAAUAAAAAAAAA
  paWlpaWlpaV0Dg+AgKr+P4Be/D+AXvw/9rQPgBnQlT8OAAAABAAAAMRFlT8AAAAA
  AAAAAEBFlT+URZU/kEWVPw0AAADo+JQ/AQAAAAAAAABkRZU/AAAAADD///+QMJU/
  frIPgMCq/j/QDZU/AAAAAALQlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6PiUPwAAAAAAAAAA
  QEWVP4AAAAAOAAAAgKr+P8zQDYDgqv4/AAAAAND4lD8AAAAA6PiUPwir/j9gq/4/
  AAAAAHCr/j/Q+JQ/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgOCq/j8AAAAA0PiUPyMABgAAAAAA
  BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHCr/j/Q+JQ/AAAAAG2yD4CAXvw/
  gF78P+Cp/j9Aq/4/ABAAAND4lD8AAAAAAAAAAAAAAADQ+JQ/AAAAAAQAAAD///9/
  AAAAAJCr/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAABAAAAAACcq/4/AAAAAIAAAAAAAMhCzczMPQAAekR4/1Yy2w9JwHj/VjKD+aJW
  AMCfV91L5bkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  pFL8PzCU/T+8l/0/
  MJT9P1CX/T9/WdkArE78P6DZ/T+kUvw/pE78PxQAAAAUYPw/tNn9P6RS/D8MYPw/
  BQAAAMBn/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAALyX/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAADxe/D8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  xDIIQCSlCEAwDgYAmNENgPCU/T/oX/w/AAAAADRg/D8AAAAAAAAAAAAAAAAkpQiA
  0JT9PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/BQAAABoAAAAwlf0/f1nZAAGeCUARnglA
  /////700CEABAAAASMAIQMTx+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////+9NAhAAQAAAEjACEBI1Q2AMJX9P+Rf/D8BAAAA
  AAAAAH9Z2QAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAA0YPw/AAAAAAEAAAAAAAAA
  stUNgFCV/T8BAAAA5F/8PwAAAAABAAAAAwAAACMABgB42g2AcJX9Pzxe/D/MIUA/
  wJX9PwAAAAAAAAAAAAAAAJbcDYCglf0/wJX9P5IeQD+W3A2AoJX9P8CV/T+SHkA/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAODMDYDAlf0/AAAAAAAAAAAGAAAAAAAAACIAAAAIAAAA
  AAAAAACW/T8Qlv0/LBr8PyAAAAAAAAAA4PmUPwgAAAAAAAAAAJb9PxCW/T8AAAAA
  kJX9PwAAAAAAAAAApFr8PwAAAABQl/0/AAAAAAAAAAABAAAApaWlpaWlpaWlpaWl
  nwIAACEABgAgQk9PVC5QWQD//////2Jvb3QucHkA////////////////////////
  //////////////////////+lpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaXEMghA6MkNQDAABQAAAAAA
  UJf9PwAAAAAA//////////////////////////////////////////8AAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAAD/////////////////////xUITgQAAAAAyAAAA
  AgEAAAAAAAAAABkAAJb9PwAAKAAAAAAAAQAAAAiX/T/Qlv0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAExU/D8AAAAAYR1APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAFyX/T8AAAAA
  gAAAAACAO0UAAEBAAAB6RADESLKAlhjAMKGzNZW/1j4AwLc/AJaZugAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  cCL9P+Ag/T9oIv0/
  4CD9PwAi/T8N2Sdf7Cf9P6xO/D9wIv0/pE78PwEAAADoVP0/6FT9P3Ai/T/gVP0/
  GAAAAGwe/T9pcGMwAN7bVrWuBUWam44AAAAAAGgi/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACfgUQ==
  xDIIQCSlCEAwAgYA/BwIgKAh/T+8VP0/AAAAAAhV/T8AAAAAvFT9PwAAAAAkpQiA
  gCH9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQHR8+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxR/D8AAAAABBn8PxcAAAAAAAAA4CH9PwBO/D8AAAAA
  AAAAAEgUAAD+AAAAFwAAAP////8AAAAAAE78P/BN/D8IVf0/AAAAALxU/T8AAAAA
  AAAAAAAi/T8AAAAAAAAAAPRKCEAAAAAAAAAAAAAAAADFEQiAYDz+P4xO/D+UTvw/
  AAAAAAAAAAAMIv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  


 • @fsergeys

  Can you post the complete core dump so we can decode and discover where the error is coming from? • anyone?
  any tip to get me further is welcome.Pycom on Twitter