Guru meditation error • At random intervals I notice that my wipy/pytrack board reboots. I finally managed to get the core dump (this is another core dump than the one I posted yesterday when doing FTP)
  The error I get is below.
  How do I interpret this to find where the problem is in my code?

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Unhandled debug exception)
  Debug exception reason: BREAK instr
  Register dump:
  PC   : 0x400803c0 PS   : 0x00060036 A0   : 0x00000000 A1   : 0x3ffe94d0
  A2   : 0x3ffe972c A3   : 0x3ffdd82c A4   : 0x00000000 A5   : 0x0000ff00
  A6   : 0x00ff0000 A7   : 0xff000000 A8   : 0x00060023 A9   : 0x00000000
  A10   : 0x00000004 A11   : 0x7fffffff A12   : 0x80089c57 A13   : 0x3ffd93d0
  A14   : 0x00000003 A15   : 0x00060023 SAR   : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x00000001
  EXCVADDR: 0xffffffd0 LBEG  : 0x40099934 LEND  : 0x40099962 LCOUNT : 0x00000000
  
  Backtrace: 0x400803c0:0x3ffe94d0 0x7ffffffd:0x00000000
  

  Also, after rebooting: the main.py seems not to work anymore

  Unhandled exception in callback handler
  Traceback (most recent call last):
   File "main.py", line 370, in launchWriters
  NameError: name 'dispatcher' is not defined
  

  If I reset the board (via the button), It starts up again and runs normally until the next random crash (sometime a few minutes later, sometimes hours later).

  I can provide the entire core dump

  system: (sysname='WiPy', nodename='WiPy', release='1.17.3.b1', version='v1.8.6-849-83e2f7f on 2018-03-19', machine='WiPy with ESP32') • Hi,
  Im sorry if I accidentally ignored your coredump post. You notice that this post is from 2018 and that there is no added value in solving this issue anymore right?

  Now, let me start by mentioning it is never okay for the controller to present a coredump and they should be avoided at all costs.

  The issue with these coredumps is that they can have a variety of reasons, and that debugging them takes a lot of effort, as I need to know the exact firmware version used (incl development board version), the coredump parameters (top section) and it is very useful to see the python code and learn about its workings and when it breaks (if it breaks at the same location every time). Even then, it is still a wild goose chase. There can be many reasons for a coredump (including inadequate power supply, incorrect use of threading, firmware errors etc.)

  What we can do, is provide you with better tools to research the coredump and I will be working on that. Note that I have already started a documentation page here: https://docs.pycom.io/advance/coredump/, but I want to do better. Please let me know how we can improve the situation!

  Best,
  Gijs • Why is it that admins and official tech support @ pycom never really answer these questions? Do they not understand that many people get these same problems and then leave in disgust and eventually abandon their projects or find another chip? Or do they just not care? • I'm getting a very similar issue, at least for me it appears to be an issue with multi-threaded code. I've tried writing my code both with and without threading and I only have this issue on the threaded version.

  I'll try to put together an MCVE if I have time so that hopefully this can get fixed. • @seb
  Found anything interesting?
  Is there a good resource that explains how I can decode it myself. This is something I haven't done before. • @seb

  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Unhandled debug exception)
  Debug exception reason: BREAK instr
  Register dump:
  PC   : 0x400803c0 PS   : 0x00060036 A0   : 0x00000000 A1   : 0x3ffe94d0
  A2   : 0x3ffe972c A3   : 0x3ffdd82c A4   : 0x00000000 A5   : 0x0000ff00
  A6   : 0x00ff0000 A7   : 0xff000000 A8   : 0x00060023 A9   : 0x00000000
  A10   : 0x00000004 A11   : 0x7fffffff A12   : 0x80089c57 A13   : 0x3ffd93d0
  A14   : 0x00000003 A15   : 0x00060023 SAR   : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x00000001
  EXCVADDR: 0xffffffd0 LBEG  : 0x40099934 LEND  : 0x40099962 LCOUNT : 0x00000000
  
  Backtrace: 0x400803c0:0x3ffe94d0 0x7ffffffd:0x00000000
  
  ================= CORE DUMP START =================
  KE4AABYAAABsAQAA
  KNj9PxCU/j/wl/4/
  QJT+P5CX/j9vWdkAlE/8P5RP/D8o2P0/jE/8PxQAAAAUYPw/FGD8PyjY/T8AAAAA
  BQAAAPSD/j9NUFRocmVhZAABwKgEAgMAAQAAAPCX/j8AAAAAIAgGAAUAAAACAAAA
  AAAAACyX/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi0ADw==
  AQAAAMADCEA2AAYAAAAAANCU/j8sl/4/LNj9PwAAAAAA/wAAAAD/AAAAAP8jAAYA
  AAAAAAQAAAD///9/V5wIgNCT/T8DAAAAIwAGAB4AAAABAAAA0P///zSZCUBimQlA
  AAAAAFecCIDQk/0/0DEIQATy+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATy+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4AAADAk/4/AAAAACSlCIBnRQ+A4JX+P+CW/j/EMpU/
  2VQPgDCV/j8YpUA/eK5APwAAAABgAAAAAAAAAAAAAADdRA+AUJX+PwIAAADQMpU/
  AgAAAAIAAAABAAAALhMAAHQOD4Bwlf4/xFQPQAIAAAAA95Q/AgAAAAAAAABQz0A/
  3A4PgKCV/j9cr0A/AgAAAAAAAADIMpU/5F/8PwEAAAAAAAAA0DKVPwEAAAC2CgAA
  aMIPgMCV/j8BAAAAAAAAAAAAAADQMpU/AQAAAF4UAABnRQ+A4JX+PwgAAACyypU/
  zDKVPzQzlT8AAAAAAQAAAHQOD4CAlv4/gF78P4Be/D/glv4/gAiVP2dFD4Dglf4/
  4Jb+P8QylT8QCpU/KDOVP+/KlT+xAAAApaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpXQOD4CAlv4/
  gF78P4Be/D/2tA+AG8qVPw8AAAAIAAAANDOVPwAAAAAAAAAAoDKVP/gylT/0MpU/
  DgAAAPj3lD8AAAAAAAAAAMwylT8AAAAAMP///7PKlT9+sg+AwJb+P7ANlT8AAAAA
  AsqVPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD495Q/AAAAAAAAAACgMpU/hAAAAA8AAACAlv4/
  zNANgOCW/j8AAAAA4PeUPwAAAAD495Q/CJf+P2CX/j8AAAAAcJf+P+D3lD8AAAAA
  AAAAAAAAAADM0A2A4Jb+PwAAAADg95Q/IwAGAAAAAAAEAAAA////fwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAcJf+P+D3lD8AAAAAbbIPgIBe/D+AXvw/4Jb+P0CX/j8AEAAA
  4PeUPwAAAAAAAAAAAAAAAOD3lD8AAAAABAAAAP///38AAAAAkJf+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAJyX/j8AAAAA
  gAAAAAAAyELNzMw9AAB6RADESLKAlhjAMKGzNZW/1nYAwJ93NCXsugAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  QEX9P8BD/T84Rf0/
  wEP9P9BE/T9DQ5ARvEr9PzBP/D9ARf0/KE/8PxkAAABhqy+0R/AlA0BF/T8AAAAA
  AAAAADxB/T9JRExFAEBGvI5As6mzCDQAAAAAADhF/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADJc9w==
  xDIIQMQ6FEAwBgYA/LIIgIBE/T8gAAAAAQAAAAAAAAC0kPw/HFH8P8RO/D/QkPw/
  MzMzAwAAAABQDwAAAAAAAFDW+z8DAAAAIwAGAAoAAACYXPw/AAAAAOBlDkAcZg5A
  AAAAAL00CEBQ1vs/SMAIQESf+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQ1vs/AwAAACMABgAAAAAAoET9PwAAAAAAAAAA
  AAAAALSQ/D8cUfw/xE78PwAAAADQRP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANxE/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tEr9PzBJ/T+sSv0/
  MEn9P0BK/T/LaPHHME/8P0hF/T+0Sv0/KE/8PxkAAADGuxumk4A0c7RK/T8AAAAA
  AAAAALBG/T9JRExFALycrqaYoTWirL4AAQAAAKxK/T8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAILGXw==
  xDIIQMQ6FEAwBAYA/LIIgPBJ/T8gAAAAAQAAACAAAAC0kPw/IFH8P8RO/D/wkPw/
  AQAAAAAAAAD///9/V5wIgDBq/j8DAAAAIwAGAAAAAADwSf0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAwav4/SMAIQLSk+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEr9PwAAAAABAAAA
  AQAAAAQZ/D8gUfw/xE78PwAAAABASv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAExK/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  pE39P3A1/T9QN/0/
  cDX9P/A2/T+DWdkAUNX9P2Q//T+kTf0/FE/8PwcAAAAYmf0/GJn9P6RN/T8Qmf0/
  EgAAAFQp/T90aVQAdADYAU/dtl/w/v0A////f1A3/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKav1w==
  xDIIQCSlCEAwBAYASdIVgDA2/T/smP0/wDb9PziZ/T8AAAAAQJn9PwAAAAAkpQiA
  EDb9PwAAAABkAAAAHFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABAAAABkkfo/AAAAAC29FUA2vRVA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQGSR+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEA2/T8gNv0/DAAAAEjACECNVxWAcDb9P8ST/D/ANv0/
  AAAAAB9Z2QAUTv0/AAG8P2QAAAAAGAAAAQAAAAAAAACYVxWAgDb9PwAAAACIOAhA
  Y+IUgKA2/T/Ek/w/wDb9P2PiFICgNv0/xJP8P8A2/T9kAAAAH1nZAPb///8BAAAA
  AAAAAMA2/T/86hVAAAAAAGCa/D9YVhVAAAAAABxR/D8AAAAA8Db9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8Nv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  SNX9P1Bs/j/ob/4/
  UGz+P4Bv/j8EWtkAwNb9P6xN/T9I1f0/FE/8PxQAAACQdvs/kHb7P0jV/T8AAAAA
  BQAAAOxb/j9NUFRocmVhZABsAG8AZwAAAQAAAOhv/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAABxv/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi0ADw==
  xDIIQGyyCEAwBAYAQdUNgBBt/j8EWtkAIFH8PwQZ/D8BAAAAAwAAAEAAAABssgiA
  8Gz+PwEAAAAEWtkASNX9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAC10Q2A0Gz+PxibCUAjmwlA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQPTJ+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRg/D8AAAAAAQAAAAAAAAA6OhCAMG3+P5YAAADkX/w/
  PF78P/////8DAAAAQAAAAFhED4BQbf4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAANhs/j9Abf4/
  dA4PgHBt/j+kSkE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEYMAADcDg+AkG3+P6RKQT8BAAAA
  AAAAALTslD8PAAAAUG3+P2jCD4Cwbf4/AQAAAAAAAAAAAAAAtOyUPwEAAAAWDQAA
  Z0UPgNBt/j8IAAAAfsiVP6zslD8BAAAAAAAAAAEAAAB0Dg+AcG7+P4Be/D+AXvw/
  0G7+PwAAAABnRQ+A0G3+P9Bu/j8OAAAA5OyUPwAAAADg7JQ/AAAAAAUAAAAAAAAA
  paWlpaWlpaV0Dg+AcG7+P4Be/D+AXvw/9rQPgNhu/j8OAAAAAwAAAPDslD8AAAAA
  AAAAAJDslD/k7JQ/4OyUPw0AAAAYMZU/AQAAAAAAAACs7JQ/AAAAADD///9/yJU/
  frIPgLBu/j+gDZU/AAAAAKLHlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGDGVPwAAAAAAAAAA
  kOyUP1wAAAAOAAAAcG7+P8zQDYDQbv4/AAAAAAAxlT8AAAAAGDGVP/hu/j9Qb/4/
  AAAAAGBv/j8AMZU/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgNBu/j8AAAAAADGVPyMABgAAAAAA
  BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBv/j8AMZU/AAAAAG2yD4CAXvw/
  gF78P9Bt/j8wb/4/ABAAAAAxlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAMZU/AAAAAAQAAAD///9/
  AAAAAIBv/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAABAAAAAACMb/4/AAAAAIAAAAAAABZDmpkZPgAAekQAxEiygJYYwDChszWVv9Z2
  AMCfd+JqHLsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  uNb9P1CA/j/sg/4/
  UID+P4CD/j9GWtkAHE/8P1DV/T+41v0/FE/8PxQAAACQdvs/kHb7P7jW/T8AAAAA
  BQAAAPBv/j9NUFRocmVhZAAANwA5ADQAAQAAAOyD/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAByD/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqWlpQ==
  xDIIQGyyCEAwDAYAQdUNgBCB/j9GWtkAIFH8PwQZ/D8BAAAAiIVAP1h3QD9ssgiA
  8ID+PwEAAABGWtkAuNb9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAAC10Q2A0ID+PyCoDkBMqA5A
  oG8CAL00CEABAAAASMAIQPTd+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADRg/D8AAAAAAQAAAAAAAAA6OhCAMIH+P8gAAADkX/w/
  AAAAAAEAAACIhUA/WHdAP1hED4BQgf4/AAB6RAAAAAABAAAAAQAAAIzPlT89AAAA
  dA4PgHCB/j+kSkE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEYMAADcDg+AkIH+P6RKQT8BAAAA
  AAAAAJT7lD8JAAAAUIH+P2jCD4Cwgf4/AQAAAAAAAAAAAAAAlPuUPwEAAAAWDQAA
  Z0UPgNCB/j8IAAAAps6VP4z7lD+o+5Q/AAAAAGCC/j90Dg+AcIL+P4Be/D+AXvw/
  0IL+PwAAAABnRQ+A0IH+P9CC/j8MAAAAvPuUPwAAAAC4+5Q/AAAAAAUAAAAAAAAA
  paWlpaWlpaV0Dg+AcIL+P4Be/D+AXvw/9rQPgNiC/j8MAAAAAwAAAMj7lD8AAAAA
  AAAAAHD7lD+8+5Q/uPuUPwsAAAA4MZU/AQAAAAAAAACM+5Q/AAAAADD///+nzpU/
  frIPgLCC/j/ADZU/AAAAACLOlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAODGVPwAAAAAAAAAA
  cPuUP1QAAAAMAAAAcIL+P8zQDYDQgv4/AAAAACAxlT8AAAAAODGVP/iC/j9Qg/4/
  AAAAAGCD/j8gMZU/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgNCC/j8AAAAAIDGVPyMABgAAAAAA
  BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCD/j8gMZU/AAAAAG2yD4CAXvw/
  gF78P9CB/j8wg/4/ABAAACAxlT8AAAAAAAAAAAAAAAAgMZU/AAAAAAQAAAD///9/
  AAAAAICD/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAACMg/4/AAAAAIAAAAAAAEhDzcxMPgAAekR4/1Yy2w9JwHj/VjKD+aJW
  AMCfV91L5bkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  XD/9P/A9/T9UP/0/
  8D39P/A+/T+AWdkArE39PxxP/D9cP/0/FE/8PxQAAAD8dvs//Hb7P1w//T8AAAAA
  BQAAAFg3/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAFQ//T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  HNv7PwAAAACINA1AAAAAAAsAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  xDIIQGyyCEAwAAYAH84NgLA+/T+AWdkAIFH8PwQZ/D8BAAAAHwAAAKyv/T9ssgiA
  kD79PwEAAACAWdkAXD/9PwEAAAD+AAAAIwAGAAQAAACbig6AcD79PzSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQGSZ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFw//T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAA0D79PwAAAAABAAAA
  +ExAPwEAAAAfAAAArK/9PwAAAADwPv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAM5W/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/D79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  JEz9P2Bf/T+4YP0/
  YF/9P1Bg/T8AAAAACE/8PwhP/D8kTP0/AE/8Pw8AAADwVf0/8FX9PyRM/T/oVf0/
  CgAAALxW/T9UbXIgU3ZjAArV4F8MQVQAAAAAALhg/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHU+ew==
  xDIIQJm+CEAwAAYAAAAAACBg/T8AAAAAAAAAAAAAAAAsUfw/JFH8PwkAAACZvgiA
  AGD9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQMS6+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMS6+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUGD9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcYP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  5Cf9PzAm/T/cJ/0/
  MCb9P3An/T+Ua5HeqHn7P3gi/T/kJ/0/pE78PwEAAABAVf0/QFX9P+Qn/T84Vf0/
  GAAAAOAj/T9pcGMxAIQfm79hxtPs3IcAAQAAANwn/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEw23Q==
  xDIIQDIUCEAwBAYAJKUIgPAm/T8BAAAA/////yBR/D8BAAAABBn8PyADBgAyFAiA
  0Cb9P+AA8D8BAAAAuBj8PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAADwJv0/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQOSB+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAD8HAiAECf9PxRV/T8AAAAA
  IFH8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAABQJ/0/BE78PwAAAAAAAAAAQhUAAAAAAAAgAwYA
  /////wAAAAAETvw/8E38P2BV/T8AAAAAFFX9PwAAAAAAAAAAcCf9PwAAAAAAAAAA
  9EoIQAEAAAAAAAAAAAAAAGESCICAff4/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwn/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  oHn7P5D3/T9I+f0/
  kPf9P+D4/T8AAAAAbBr+P+wn/T+gefs/pE78PwIAAABsefs/bHn7P6B5+z9kefs/
  FwAAAEzp/T9idENvbnRyb2xsZXIAAAAAAAAAAEj5/T8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG7N2g==
  xDIIQCSlCEAwAAYAEWwIgFD4/T9Aefs/sPj9P4x5+z8AAAAAlHn7PwAAAAAkpQiA
  MPj9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABsAAAC0+vo/FAwAADSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQFRT+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABo/fo/zJP7PwAAAAC7EBqAkPj9P0B5+z+w+P0/
  AAAAAFUVAAD+AAAAAAAAAP////+Q+P0/AQAAALD4/T+Mefs/AAAAAJR5+z8BAAAA
  AAAAALD4/T+0Q/w/2EP8P/////8AAAAAFgAAAP///38AAAAA4Pj9PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUQ/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADs+P0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ZBr+P8AY/j9cGv4/
  wBj+P/AZ/j/d0bJoNCv+P6h5+z9kGv4/pE78PwMAAAB4/P0/ePz9P2Qa/j9w/P0/
  FgAAAGAQ/j9oY2lIb3N0VADU4YtKhmEAAAAAAFwa/j8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJVimg==
  xDIIQCSlCEAwAgYADFgZgIAZ/j9M/P0/wBn+P5j8/T8AAAAAoPz9PwAAAAAkpQiA
  YBn+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABkAAAAAAAAAAAAAADSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQGR0+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEyf/D8AIAAAACEAAAAAAAAAAAAAwBn+PwSf/D8AAAAA
  AAAAAFUVAAD+AAAAAAAAAP/////AGf4/DJ/8PwAAAACY/P0/AAAAAGD9/T8AAAAA
  AAAAAPAZ/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/Bn+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  LCv+P5Ap/j8kK/4/
  kCn+P8Aq/j+EX/5KNDP+P2wa/j8sK/4/pE78PwQAAAA8Hf4/PB3+Pywr/j80Hf4/
  FQAAACgh/j9oY2lINFQAnwtntuWe97YAAAAAACQr/j8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIZvkQ==
  xDIIQCSlCEAwAgYAiOEZgFAq/j8QHf4/kCr+P1wd/j8AAAAAZB3+PwAAAAAkpQiA
  MCr+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQDSF+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAMn/w/Drf7P/8AAAAAAAAAkCr+P1Si/D8AAAAA
  AAAAAFUVAAD+AAAAAAAAAP////+QKv4/VKL8PwAAAABcHf4/AAAAAPQe/j8BAAAA
  AAAAAMAq/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADrf7P/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzCr+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  LDP+P9BT/j9oVf4/
  0FP+PwBV/j/erP08AH77PzQr/j8sM/4/pE78PwUAAADgL/4/4C/+Pywz/j/YL/4/
  FAAAAGxD/j9idHVUAAt2of6AkjFVkmUAAAAAAGhV/j8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESBlw==
  xDIIQCSlCEAwDAYA5HAYgJBU/j+0L/4/0FT+PwAw/j8AAAAACDD+PwAAAAAkpQiA
  cFT+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAACAAAAAAAAAAAAAAAJxJGUCqSRlA
  BwAAAL00CEAAAAAASMAIQHSv+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAADgV/4/hAL9PwAAAAAAAAAA0FT+P0ii/D9sekI/
  AAAAAFYVAAD+AAAAAAAAAP/////QVP4/mHEYQGx6Qj8AMP4/AAAAAOgw/j8AAAAA
  AAAAAABV/j8AAAAAAAAAAAIAAADoePs/CgAAAHw4CEAAFwAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADFX+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  +H37P8AO/j9YEP4/
  wA7+P/AP/j9zW7NxHE/9PzQz/j/4ffs/pE78PwYAAADse/s/7Hv7P/h9+z/ke/s/
  EwAAAFwE/j9CdGNfdGFzawCnT4z6m00AAAAAAFgQ/j8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/XIw==
  xDIIQCSlCEAwAAYAoNcXgIAP/j/Ae/s/wA/+Pwx8+z8AAAAAFHz7PwAAAAAkpQiA
  YA/+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AQAAACAAAAACAAAA2Ff+PzSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQGRq+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANhX/j8THwAA/gAAACAEBgAAAAAAwA/+Pwyd/D8AAAAA
  AAAAAFYVAAAAAAAAAAAAAP/////AD/4/DJ38PwAAAABQeEI/AAAAACx8+z8AAAAA
  AAAAAPAP/j8AAAAAAAAAAAFJAgAYV/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/A/+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FE/9P5Cr/T9Irf0/
  kKv9P+Cs/T8DPNcnVLP9PwB++z8UT/0/pE78PwUAAAAgm/0/IJv9PxRP/T8Ym/0/
  FAAAAEyh/T9ldmVudFRhc2sAvtxfICUAAAAAAEit/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBZKw==
  xDIIQCSlCEAwCAYA6DkUgFCs/T/0mv0/kKz9P0Cb/T8AAAAASJv9PwAAAAAkpQiA
  MKz9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AQAAAAAAAAAwrP0/PKz9PzSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQFQH+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEATCupC0AAAAAkKz9P2yQ/D8AAAAA
  AAAAAGNnBgD+AAAAAAAAAP////+QrP0/bJD8PwAAAABAm/0/AAAAAPic/T8AAAAA
  AAAAAOCs/T8AAAAAAAAAABAAAABgAwiOhKYBPywJvD9AAAAAAAAAAHwQ/T///z+z
  /gAAAPgKvD9w5wMA9Aq8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADsrP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  TLP9P6DK/T+4zP0/
  oMr9P1DM/T/8acAAoFH7PxxP/T9Ms/0/pE78Pw4AAAB8rf0/fK39P0yz/T90rf0/
  CwAAALy0/T9JUlFzAKWlpaWlpaWlpaUAAQAAALjM/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAOzL/T8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqWlpQ==
  xDIIQCSlCEAwAgYAT4AOgGDL/T9Qrf0/AMz9P5yt/T8AAAAApK39PwAAAAAkpQiA
  QMv9PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAYAAACS1JU/5K39PzSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQMQm+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHqADoCAy/0/wEKVP1CxQD/M0A2AoMv9Pwhd/D8AAAAA
  AAAAABRmwAAAAAAAAAAAAP////+gy/0/CEMOQAAAAAAAAAAAIMz9P8jL/T8gzP0/
  AAAAADDM/T/8XPw/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgKDL/T8AAAAAAAAAAIBe/D8AAAAA
  CgAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDM/T/8XPw/AAAAAG+ADoCAXvw/
  gF78PwAAAAAAzP0/ABQAAAhDDkDAQpU/AAAAAAAAAACAXvw/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAFDM/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAABAAAAAABczP0/AAAAAIAAAAAAAKBAAOoDQAAAIEFkAABL+Ci8v4b/PDVOJi4/
  AMCfP/I2pToAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  mFH7PwBQ+z+QUfs/
  AFD7PzBR+z9qrsXTzBz9P1Sz/T+YUfs/pE78PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQAUU6VezP89OEXWo4A////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPR3+Q==
  xDIIQCSlCEAwBAYAyT0SgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAAAkpQiA
  oFD7PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/IwAGAAAAAAAzMzMDvTQIQDSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQKSr+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwDQUPs/PHf8PyAABgAAAAAAAFH7PzB2/D90iUE/
  AAAAAARZ2QAwdvw/dIlBP/////8AAAAAAAAAAAAAAACYUfs/AQAAAP4AAAABAAAA
  AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABsd/w/MHb8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  xBz9PzAb/T+8HP0/
  MBv9P1Ac/T8+eL7qYNj7P6BR+z/EHP0/pE78PwMAAAAkU/0/JFP9P8Qc/T8cU/0/
  FgAAAMAQ/T9lc3BfdGltZXIAFB/KKREAAAAAALwc/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGyOkg==
  xDIIQCSlCEAwCAYATSMNgPAb/T/4Uv0/AAAAAERT/T8AAAAA+FL9PwAAAAAkpQiA
  0Bv9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/XD/9PwAAAAD//z+zAAAAADSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQMR2+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxR/D8AAAAABBn8P1w//T8AAAAAMBz9P6xN/D+0Tfw/
  AAAAAElZ2QAqIAIAXD/9P/////8wHP0/yFj7P7RN/D9EU/0/AAAAAPhS/T8AAAAA
  AAAAAFAc/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtE38PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcHP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  WNj7P7DW+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z/CTRtVoNn9P8wc/T9Y2Ps/pE78PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z/gwfs/
  FwAAAFTI+z93aWZpAKTDvEt7T8Ejq5EAAAAAAFDY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAr2Q==
  xDIIQCSlCEAwBgYAnGkSgHDX+z+8wfs/wNf7PwjC+z8AAAAAEML7PwAAAAAkpQiA
  UNf7PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/CgABBBwAAAC9FxKAUNf7PzSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQGQy+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGhqEoCA1/s/BAAAAKDqEEAAAAAAsNf7P8C3/D+Ad/w/
  AAAAAEtZ2QDAt/w/gHf8P/////+w1/s/wLf8P4B3/D8QAAAAxAAAAABU+z/kKPw/
  AAAAAPDX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAGNqEkBYi0E/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPzX+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  mNn9PzCo/j/0q/4/
  MKj+P5Cr/j95WdkArFL8P2DY+z+Y2f0/pE78PxQAAADAUvw/FGD8P5jZ/T8MYPw/
  BQAAAPiX/j9NUFRocmVhZABsAG8AZwAAAQAAAPSr/j8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
  AAAAACyr/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi0ADw==
  xDIIQCSlCEAwDAYAmNENgPCo/j/oX/w/AAAAADRg/D8AAAAAAAAAAAAAAAAkpQiA
  0Kj+PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/BQAAAB4AAAD//z+zAAAAABibCUAjmwlA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQAQG/D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQZ/D8FAAAA/gAAAAEAAABUsw+AMKn+P+Rf/D8BAAAA
  AAAAAH9Z2QAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAQAAAAAAAAA0YPw/AAAAAAEAAAAAAAAA
  3UQPgFCp/j/kX/w/cEWVPwAAAAABAAAAAQAAAJ4UAAB0Dg+AcKn+PySzD0ABAAAA
  AQAAAJAwlT8AAAAAIwAGANwOD4Cgqf4/mM5APwEAAADcDg+AoKn+PxibCUAjmwlA
  AAAAAHBFlT8BAAAAHgUAACW6D4DAqf4/AAAAAAAAAAAAAAAAcEWVPwEAAACqFAAA
  Z0UPgOCp/j9sRZU/hdCVP2xFlT8hAAAAAwAAAAEAAAB0Dg+AgKr+P4Be/D+AXvw/
  4Kr+P1ALlT9nRQ+A4Kn+P+Cq/j9kRZU/UAuVP8RFlT/J0JU/kgAAAAUAAAAAAAAA
  paWlpaWlpaV0Dg+AgKr+P4Be/D+AXvw/9rQPgBnQlT8OAAAABAAAAMRFlT8AAAAA
  AAAAAEBFlT+URZU/kEWVPw0AAADo+JQ/AQAAAAAAAABkRZU/AAAAADD///+QMJU/
  frIPgMCq/j/QDZU/AAAAAALQlT8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6PiUPwAAAAAAAAAA
  QEWVP4AAAAAOAAAAgKr+P8zQDYDgqv4/AAAAAND4lD8AAAAA6PiUPwir/j9gq/4/
  AAAAAHCr/j/Q+JQ/AAAAAAAAAAAAAAAAzNANgOCq/j8AAAAA0PiUPyMABgAAAAAA
  BAAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHCr/j/Q+JQ/AAAAAG2yD4CAXvw/
  gF78P+Cp/j9Aq/4/ABAAAND4lD8AAAAAAAAAAAAAAADQ+JQ/AAAAAAQAAAD///9/
  AAAAAJCr/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAABAAAAAACcq/4/AAAAAIAAAAAAAMhCzczMPQAAekR4/1Yy2w9JwHj/VjKD+aJW
  AMCfV91L5bkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  pFL8PzCU/T+8l/0/
  MJT9P1CX/T9/WdkArE78P6DZ/T+kUvw/pE78PxQAAAAUYPw/tNn9P6RS/D8MYPw/
  BQAAAMBn/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAALyX/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAADxe/D8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  xDIIQCSlCEAwDgYAmNENgPCU/T/oX/w/AAAAADRg/D8AAAAAAAAAAAAAAAAkpQiA
  0JT9PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/BQAAABoAAAAwlf0/f1nZAAGeCUARnglA
  /////700CEABAAAASMAIQMTx+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////+9NAhAAQAAAEjACEBI1Q2AMJX9P+Rf/D8BAAAA
  AAAAAH9Z2QAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAA0YPw/AAAAAAEAAAAAAAAA
  stUNgFCV/T8BAAAA5F/8PwAAAAABAAAAAwAAACMABgB42g2AcJX9Pzxe/D/MIUA/
  wJX9PwAAAAAAAAAAAAAAAJbcDYCglf0/wJX9P5IeQD+W3A2AoJX9P8CV/T+SHkA/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAODMDYDAlf0/AAAAAAAAAAAGAAAAAAAAACIAAAAIAAAA
  AAAAAACW/T8Qlv0/LBr8PyAAAAAAAAAA4PmUPwgAAAAAAAAAAJb9PxCW/T8AAAAA
  kJX9PwAAAAAAAAAApFr8PwAAAABQl/0/AAAAAAAAAAABAAAApaWlpaWlpaWlpaWl
  nwIAACEABgAgQk9PVC5QWQD//////2Jvb3QucHkA////////////////////////
  //////////////////////+lpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaXEMghA6MkNQDAABQAAAAAA
  UJf9PwAAAAAA//////////////////////////////////////////8AAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAAD/////////////////////xUITgQAAAAAyAAAA
  AgEAAAAAAAAAABkAAJb9PwAAKAAAAAAAAQAAAAiX/T/Qlv0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAExU/D8AAAAAYR1APwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAFyX/T8AAAAA
  gAAAAACAO0UAAEBAAAB6RADESLKAlhjAMKGzNZW/1j4AwLc/AJaZugAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  cCL9P+Ag/T9oIv0/
  4CD9PwAi/T8N2Sdf7Cf9P6xO/D9wIv0/pE78PwEAAADoVP0/6FT9P3Ai/T/gVP0/
  GAAAAGwe/T9pcGMwAN7bVrWuBUWam44AAAAAAGgi/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACfgUQ==
  xDIIQCSlCEAwAgYA/BwIgKAh/T+8VP0/AAAAAAhV/T8AAAAAvFT9PwAAAAAkpQiA
  gCH9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQHR8+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxR/D8AAAAABBn8PxcAAAAAAAAA4CH9PwBO/D8AAAAA
  AAAAAEgUAAD+AAAAFwAAAP////8AAAAAAE78P/BN/D8IVf0/AAAAALxU/T8AAAAA
  AAAAAAAi/T8AAAAAAAAAAPRKCEAAAAAAAAAAAAAAAADFEQiAYDz+P4xO/D+UTvw/
  AAAAAAAAAAAMIv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  


 • @fsergeys

  Can you post the complete core dump so we can decode and discover where the error is coming from? • anyone?
  any tip to get me further is welcome.Pycom on Twitter