mqtt in another thread • help me!!!
  connect in another thread

  in this firmware
  I use one thread for the connection, one for LoRa (socket blocking) and one for mqtt.

  I tried various mqtt libraries all at the connection going into abort ().
  I think it's a socket problem, loRa + mqtt in different threads

  MQTT loop connect
  ***ERROR*** A stack overflow in task MPThread has been detected.
  abort() was called at PC 0x4008e66c on core 1
  
  Backtrace: 0x4008e623:0x3ffe1300 0x4008e654:0x3ffe1320 0x4008e66c:0x3ffe1340 0x4008b9a3:0x3ffe1360 0x4008d1bc:0x3ffe1390 0x4008d172:0x00000000
  
  ================= CORE DUMP START =================
  SFMAABEAAABsAQAA
  JPT9P0AS/j9cKP4/
  kBP+P/An/j/KHgAAXFD8P1RV/T8k9P0/VFD8PxQAAABI+P0/SPj9PyT0/T8AAAAA
  BQAAAGAU/j9NUFRocmVhZAAiAABKTAAAAQAAAFwo/j8AAAAAIAgGAAUAAAAAAAAA
  +FP7P4wn/j+cNw1AAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAogwAA==
  MTY2ZSPmCEAzAAYAV+YIgAAT/j8vAAAALwAAAAwAAAD/////AAAAAP7///8AAAAA
  4BL+PwAAAACREv4/PxL+PzEAAAAAAAAAQhL+PwQAAAAdAAAAAAAAANysCUDnrAlA
  AAAAAD8S/j8xAAAAVDMIQMxq+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAkRL+PwAAAABv5giAIBP+P0k2/D8gAAAA
  /////6k1CEAAAAAA8NAIQKa5CIBAE/4/JPT9P1z0/T8bwwiAoBP8PyAAAAAgAAAA
  v9EIQGAT/j/kUfw/IwAFAG6rCIDQE/w/GBT8PwEAAAB10QhAkBP+PxgU/D8AAAAA
  AAAAANoFAAD+AAAAAAAAAOhR/D8wT/w/kBP+P2AU/j9c8f0/AAAAAGTx/T8BAAAA
  sDMIQIxSF0AwCgYANl8XgFAU/j8AAAAAAgAAAAAAAAB8FP4/AAAAAABb/j8BAAAA
  /////wBb/j8AAAAADAIAAAxd/j+k+1E/IAAAAAgAAACZUheAEBT+P9ysCUDnrAlA
  AAAAAKk1CEAMXf4/8NAIQMxq+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQ5CEDQUv4/pPtRP8dA1ZsuYheAcBT+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAIgU/j8BAAAAAAAAALRjF4AAFf4/9v///0Qb/j8BAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAABAAAAgwAAAABb/j8BAAAAQAAAANBR/j8BAAAAgQAAAPhY/j+lpaWl
  RBv+P+AU/j8AAAAAgQAAAJQ5CECA/v0/FU/+PwABAAABAAAAAQAAANwU/j8AAAAA
  RBv+PwEAAABwWvs/8Fb+PyDJFoAgFf4/oBv+P6Ab/j+A/v0/RBv+PwAAAADkVP4/
  INgWgKAb/j94/v0//P///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBAAAA3FP+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAIAAAgQAAQKQAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAACCAAAA
  5FT+PwEAAACBAAAA8Fb+P/3IFoCAG/4/oBv+PxVP/j8AAAAAAQAAAOD+/T+M/v0/
  AQAAAKAb/j94/v0/FU/+Pz+syPaA/v0/AAAAAEEAAADJ2RaA0Bv+P/AAAAAAAQAA
  AQAAAEEAAADUUv4/LBhxHtAb/j+A/v0/AAEAAGeAoth2uBaAECD+PwAAAAAAAAAA
  ZismdCF5dMMVsZKciEQ49QAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAACK1uJIACCV5pAyBGWfB3/c
  G0nf/0h+yeLC56n7hTpPqrI399yQlOt4y3vVJwoyRWqSl2sidSlB0u1W65VaTkca
  Fen/R+QcMUCpkaUs7kpYm7MnJondxfmnUBa7scKZhePyj4MvDu/sY3ugkVZ37alP
  TwwvbwvWXYnc5iHBPvIQgfowu3beo4oq9IhmgUD0FKb5Duu9RtUIkN/HBaKhhVqA
  4KYSML2TCysuHWpr5xYoppPw+455QYy/BCkA4DWTKGsBAAAA6FH8P9oOgVJcvz7q
  AQAAAOhR/D9V+Sgajs1pRYuwMJ9K6Jq6SzJTYFyg3M6wMwhA8L8AQDAABgAWvQiA
  sDMIQJEBF0AwAgYAzgwXgOAd/j/y4nNFAQAAAAYBbchdnbvLJabZkNieBcGIP4oz
  AQAAAOhR/D8BAAAAPINKwRfdcDAoFwAAYEf+PwgAAAAAAAAAqTUIQLz9FkB8/hZA
  sDMIQPC/AEAwCAYAFr0IgEAe/j8AAAAAIwgGACAIBgABAAAA/gAAAAAAAAD//z+z
  /gAAALgY/D8jBgYAJPT9PwEAAAD+AAAAJKn8PxkAAACAHv4/HPj9P/iqCUAmqwlA
  /////6k1CEABAAAA8NAIQMxq+z8AAAAAAAAAAAAAAADABMAlwC3ADgBIAAAB/wCg
  BgMGFAAWAA0EAwQBBQMFAQIDAgEDAwMBABYAGAAKAAEAGwAYABwAGQAVABoAFgAX
  nXT0zuYLWzqpRZUiGCfISQAAgBQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAiBIAAJrOutiF1u1MgeapkdZgAp6YkDTkWRxWfEB2ZtrAUnOm
  Z8bMQqTBu1TkWvKZ0h4ofaq/XuJ2sRLn/w8uQxbfee71RCxqZHHoI/CHmuBUUmDA
  s73pGD1BPeq9z3zzsTBpEEbrIReeg1VA83oM0OKrJO6IXCHcWnJiEDUyUCGZp6pz
  Vf85mjfHRlfsHkA0zWIqYuZkz2zxJxvf6u8d8iM+8JUU3goNe8qjcPUK41mfbYFU
  PxIpykWxzwDDYx/42cPldkWVgh43rD/vEm0U+cAu8S5Rw7QiwFeaE1td+Qaxr49C
  gB7+P2Af/j8MQUI/ZKsgEsaVJWkU3goNKCD+PwAAAAAoIP4/TSqUWygg/j8AAAAA
  KCD+PxAh/j/0Rv4/1Qu8P6/08lHv5e0NnndstV2evQUIAAAA9A0XYOhbs4f7LJA3
  owJigLpVDdM9JrmoYFxNaQAAAAAAABKIE2Zl0kWoPLkwJ/s/BizMrUEdTd9EVKUx
  AAAAAAAAAAAGAAAAIAAAALi1FoBAIP4/eP79PwYAAADgIP4/FU/+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAGAAAAIAAAAEi3FoBwIP4/lFeVPwYAAADgIP4/FU/+PwAAAAAAAAAA
  4CD+PyAAAAAVT/4/AAEAAJw+F4CQIP4/AMH//wAAAADgIP4/IAAAABVP/j8AAQAA
  JUQXgNAg/j9s+v0/2FaVPwMAAAAAAAAAmFUXQKBVF0ABAAAA0CD+P2z6/T/YVpU/
  lFeVPwYAAADgIP4/IAAAAE04F4BwIf4/bPr9PwAAAAAVT/4/AAEAAAAAAAAAAAAA
  4Kv7xuDsPouB7zPppYjzMxU+7uy/eDPky2pIun9FABoo+/0/3k7+PyRQ/j/UTf4/
  Z+8XgLAh/j8KAAAA/FWVPwAAAABQIf4//FWVPwYAAAAoYUI/AAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAYAAAABAAAAEE/+P0z6/T8AUEI/AAAAAAAAAABn7xeAsCH+P+j5/T/8VZU/
  TPr9PwAAAAAAAAAAIwAGAAAAAADYVpU/aPv9P/xVlT8AAAAAAFBCPwAAAABM+v0/
  vSwXgPAh/j8DAAAAYe8XQAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAB/AQAAkFUJAAIAAABZ6hdA
  AgAAAJx3Qj/YVpU/EFiVP+gsF4CQIv4//FWVPwQAAABsAbw/AAAAAP4AAAAjAAYA
  MMQNgDAi/j8FEAAABAAAAAAAAAAkqfw/OKn8PwAAAADFTReAYCL+PwUQAAAEAAAA
  kCL+P3Ai/j8IAAAAcCL+PwMAAAAFAAAAAAAAAMxWlT+Qdg6A4LH8PwAAAAC6Tbw/
  VNIDwOj5/T8IAAAA0CL+PwAAAAABAAAA/FWVPw4MvD/Ndg6AsCL+P/xVlT+wWJU/
  CK/9PySp/D/+AAAAAAAAAAoxDoDQIv4/8FKVP/xVlT/UThdAAAAAAChOF0AAAAAA
  HUoPgAAj/j/wUpU/tGD8P9gCIrM+ldtoMAIGAA9LD4AAAAAABCP+P3////9GBgAA
  IBQPgDAj/j+YMEA/AgAAAGjblT5AMpU/QDaVP/BSlT+zIgAAAgAAAAAAAAAAAAAA
  iBQPgFAj/j+YMEA/AgAAAAAAAABgNpU/AQAAAF4HAACQyA+AcCP+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAGA2lT8DAAAAIwAGAA9LD4CQI/4/CAAAAPNwlT9cNpU/ICT+P7gj/j8gJP4/
  IBQPgDAk/j9Q/5Q/EPyUP7Ak/j/gI/4/D0sPgJAj/j+wJP4/FQAAALA2lT8AAAAA
  rDaVPwAAAAAKAAAAcCX+P0Aj/j8AAAAAIBQPgDAk/j9Q/5Q/EPyUPx67D4AEAAAA
  FQAAAAYAAACkNpU/AAAAAAAAAABANpU/sDaVP6w2lT8UAAAAgDKVP4AolT9cNpU/
  XDaVPwAAAAAw////9HCVP4gUD4BwJP4/wBSVPwEAAABicJU/EA+VP0AylT8BAAAA
  AgAAAIAylT/YKZU/+gEAAEA2lT9gAAAAFQAAADAk/j+QyA+AkCT+PwAAAAACAAAA
  AgAAAIAylT8BAAAAeg8AAA9LD4CwJP4/FAAAAPGLlT98MpU/gDKVP9gk/j9AJf4/
  IBQPgFAl/j8Q/JQ/EPyUP9Al/j8Q/JQ/D0sPgLAk/j/QJf4/DQAAALAylT8AAAAA
  rDKVPwAAAAA8Jf4/OCX+PwMAAADwL5U/IBQPgFAl/j8Q/JQ/EPyUPx67D4AAAgAA
  DQAAAAgAAACkMpU/AAAAAAAAAABgMpU/sDKVP6wylT8MAAAA+C+VPwQAAADMt0A/
  fDKVPwAAAAAw////8ouVP4gUD4CQJf4/gB2VPwEAAACSi5U/wAuVPzAylT8BAAAA
  AAAAAPgvlT9IjEA/AQAAAGAylT80AAAADQAAAFAl/j+QyA+AsCX+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAPgvlT8BAAAAIgYAAA9LD4DQJf4/BAAAAE2JlT/0L5U/8C+VPwAAAAABAAAA
  IBQPgHAm/j8Q/JQ/EPyUP0An/j+lpaWlD0sPgNAl/j9AJ/4/DAAAABwwlT8AAAAA
  GDCVPwAAAAClpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlIBQPgHAm/j8Q/JQ/EPyUPx67D4ClpaWl
  DAAAAAUAAAAcMJU/AAAAAAAAAADQL5U/HDCVPxgwlT8LAAAA0Cb+PwAAAACwtAiA
  9C+VPwAAAAAw////TomVP0U3D4CwJv4/kByVPwEAAAACh5U/paWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAANAm/j/AWvw/SCf+P9AvlT9IAAAADAAAAHAm/j8gFA+A0Cb+P1D4lD8AAAAA
  AAAAANAm/j8BAAAAAAAAAKa4D4AgJ/4/UPiUPwAAAABA+JQ/AAAAAAEAAADSMwhA
  zGr7PwAAAAAAAAAAAAAAANAm/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyPiUPwAAAADwJv4/
  iNQNgEAn/j8AAAAAsPiUPwAAAADI+JQ/aCf+P8An/j8AAAAA0Cf+P7D4lD8AAAAA
  AAAAAAAAAACI1A2AQCf+PwAAAACw+JQ/IwAGAAAAAAAEAAAA////fwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA0Cf+P7D4lD8AAAAAlbgPgFBf/D9Q/5Q/kCP+P6An/j8AEAAA
  sPiUPwAAAAAAAAAAAAAAALD4lD8AAAAABAAAAP///38AAAAA8Cf+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPwn/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  TFX9P+BT/T9EVf0/
  4FP9P+BU/T/KHgAALPT9P1xQ/D9MVf0/VFD8PxQAAAAAAAAAAAAAAExV/T8AAAAA
  BQAAAEhN/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAERV/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  HNv7PwAAAACcNw1AAAAAAAsAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  sDMIQPjBCEAwDgYAo9ENgKBU/T/KHgAA6FH8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP/4wQiA
  gFT9PwEAAADKHgAATFX9PwEAAAD+AAAAAQAAAAAAAAAEkA6AYFT9P/iqCUAmqwlA
  /////6k1CEABAAAA8NAIQLyX+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAA/gAAAOSo/D8AAAAAwFT9PwAAAAAAAAAA
  BBn8PwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAADgVP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAJpX/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7FT9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  MFv9P7BZ/T8oW/0/
  sFn9P8Ba/T85FWJPrGD9P/hP/D8wW/0/8E/8PxkAAAB6oBgrxjgcoTBb/T8AAAAA
  AAAAACxX/T9JRExFAPPadp35FC/BnTUAAAAAAChb/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACYNqw==
  sDMIQJjrFEAwBgYAiMIIgHBa/T8gAAAAAQAAAAAAAACkpvw/5FH8P4xP/D/Apvw/
  MzMzAwAAAABQDwAAAAAAAFBR/T+4GPw/IAgGAAoAAABbgg6AMFr9P9hqDkAUaw5A
  AAAAAKk1CEBQUf0/8NAIQJyd+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQUf0/uBj8PyAIBgAAAAAAkFr9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAKSm/D/kUfw/jE/8PwAAAADAWv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMxa/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  pGD9PyBf/T+cYP0/
  IF/9PzBg/T9rv0pF+E/8Pzhb/T+kYP0/8E/8PxkAAADRnmryIhXsVqRg/T8AAAAA
  AAAAAKBc/T9JRExFAAd7/9+UUiAcMtkAAQAAAJxg/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHqQqQ==
  sDMIQJjrFEAwAAYAiMIIgOBf/T8gAAAAAQAAACAAAACkpvw/6FH8P4xP/D/gpvw/
  0F/9PwAAAAAjAAYAIAAGAKB4/T+4GPw/IAAGAAAAAAAAAAAAqTUIQAAAAAAAAAAA
  AAAAAKk1CECgeP0/8NAIQAyj+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/CCIDgX/0/BBn8P+RR/D8AAAAAAGD9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAQZ/D/oUfw/jE/8PwAAAAAwYP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxg/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  FGL9P1B1/T+odv0/
  UHX9P0B2/T/LHgAATPb9P1hr+z8UYv0/3E/8Pw8AAADga/0/4Gv9PxRi/T/Ya/0/
  CgAAAKxs/T9UbXIgU3ZjAB14GDyUV1wAAAAAAKh2/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALT8yQ==
  sDMIQEHPCEAwCAYAAAAAABB2/T8BAAAAyx4AAAAAAAD0Ufw/7FH8P8oeAABBzwiA
  8HX9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAcufo/AAAAAPiqCUAmqwlA
  AAAAAKk1CEAAAAAA8NAIQBy5+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQHb9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAIUeAAAo5P0/hB4AAAAAAAD0Ufw/7FH8P8ceAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABMdv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  RPb9P4A4/j9gPP4/
  gDj+PwA8/j/THgAAnGP9Pxxi/T9E9v0/3E/8PxQAAADkYPw/5GD8P0T2/T8AAAAA
  BQAAAGQo/j9NUFRocmVhZABLAABkiDEAAQAAAGA8/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAJw7/j8AAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAncAAA==
  sDMIQPjBCEAwBgYAPdkNgEA5/j/THgAA6FH8PwQZ/D8BAAAAAwAAAEEAAAD4wQiA
  IDn+PwEAAADTHgAARPb9PwEAAAD+AAAAAAAAAB4AAABx1Q2AADn+P9ysCUDnrAlA
  /////6k1CEABAAAA8NAIQNx++z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFw5/j8AAAAAMP///wACAABHYRCAYDn+P/oAAAC0YPw/
  1iSVP+sklT/wJJU/XDn+PwBKD4CAOf4/9QEAAAAAAAABAAAAAQAAAMg4/j8wOf4/
  IBQPgKA5/j8sWUE/AQAAAAEAAAABAAAAAAAAAEoNAACIFA+AwDn+PyxZQT8BAAAA
  AAAAAMQ6/j8DAAAAgDn+P5DID4DgOf4/AQAAAAAAAAAAAAAAxDr+PwEAAAAiDgAA
  D0sPgAA6/j8IAAAAOiGVP7w6/j/IpkA/rD8PQAEAAAAgFA+AoDr+P+D9lD/g/ZQ/
  UDv+P+hR/D8PSw+AADr+P1A7/j8GAAAA1Dr+PwAAAADQOv4/AAAAAKWlpaWlpaWl
  sDMIQLC0CEAgFA+AoDr+P+D9lD/g/ZQ/HrsPgARh/D8GAAAABQAAAMg6/j8AAAAA
  AAAAAKA6/j/UOv4/0Dr+PwUAAADYLZU/BQAAAAAAAAC8Ov4/AAAAADD///87IZU/
  prgPgDA7/j8wAJU/AgAAAPYglT85IZU/UCGVP7g6/j/IOv4/4P2UPwYAAAAsWUE/
  AAAAAPUBAAAQL5U/9QEAAGoWAAClpaWlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAADSMwhA
  8iCVPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYLZU/AAAAAAAAAACgOv4/AAAAAAYAAADwOv4/
  iNQNgFA7/j8AAAAAwC2VPwAAAADYLZU/eDv+P9A7/j8AAAAA4Dv+P8AtlT8AAAAA
  AAAAAAAAAACI1A2AUDv+PwAAAADALZU/IwAGAAAAAAAEAAAA////fwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA4Dv+P8AtlT8AAAAAlbgPgFBf/D/g/ZQ/ADr+P7A7/j8AEAAA
  wC2VPwAAAAAAAAAAAAAAAMAtlT8AAAAABAAAAP///38AAAAAADz+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAw8/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  lGP9P2BL/T9ATf0/
  YEv9P+BM/T8hHwAA5E/8P0z2/T+UY/0/3E/8PwcAAACsr/0/rK/9P5Rj/T+kr/0/
  EgAAAEQ//T90aVQAdADJOgjUCGPZpiIA////f0BN/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOVYgg==
  sDMIQLC0CEAwDAYAaYUWgCBM/T+Ar/0/sEz9P8yv/T8AAAAA1K/9PwAAAACwtAiA
  AEz9PwEAAABbAAAA6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAABAAAABk/RWA4Ev9P/iqCUAmqwlA
  /////6k1CEABAAAA8NAIQLyP+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADjz/T8AAAAABBn8PwAAAACtChaAYEz9P7Sp/D+wTP0/
  AAAAAMYeAADkCrw/AgAAAFsAAADgBrw/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAANSv/T8AAAAA
  e5UVgJBM/T+0qfw/sEz9P3KVFYCQTP0/NB/+PwAAAABbAAAAxh4AAL6OvD8UAAAA
  AAAAALBM/T8gpRZAAAAAAFCw/D/2////AAAAAORR/D8AAAAA4Ez9PwAAAAAAAAAA
  4B7+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADsTP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  UGv7P1Bp+z9Ia/s/
  UGn7P+Bq+z/LHgAAHGL9P+RP/D9Qa/s/3E/8PxMAAACY8LjwZfg/MlBr+z8AAAAA
  BgAAAExh+z9Mb1JhADe713JB1CXXFM0AAQAAAEhr+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJvRSA==
  sDMIQPjBCEAwBgYA/iEQgBBq+z/LHgAA6FH8PwQZ/D8BAAAAAAAAAAAAAAD4wQiA
  8Gn7PwEAAADLHgAAUGv7PwEAAAD+AAAAEAAAAA4AAAAAAAAAAAAAANysCUDnrAlA
  AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQLyt+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBr+z8BAAAA/gAAABAAAAAAAAAAMGr7P8hk/D8EAAAA
  BBn8PwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgavs/AAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC8rfg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAgGb8P2RNCEABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7Gr7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  1D39P0A8/T/MPf0/
  QDz9P2A9/T/y2JGJdFP8P3jx/T/UPf0/bE/8PwEAAAAwa/0/MGv9P9Q9/T8oa/0/
  GAAAANA5/T9pcGMxACNr4St/aOuHbAwAAQAAAMw9/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC57sQ==
  sDMIQLC0CEAwBAYA6B0IgAA9/T8Ea/0/AAAAAFBr/T8AAAAABGv9PwAAAACwtAiA
  4Dz9PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/IwAGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQDyA+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQ9/T8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAQD39P8xO/D8AAAAA
  AAAAADkLAAAAAAAAIwAGAP////8AAAAAzE78P7hO/D+gav0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAGA9/T8AAAAAAAAAAHBaCEABAAAAAAAAAAAAAABNEwiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABsPf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  bFP8P/Ck/T9Qrv0/
  8KT9P/Ct/T9BCwAADGX9P9w9/T9sU/w/bE/8PxQAAAAYXvs/GF77P2xT/D8QXvs/
  BQAAAFR+/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAFCu/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAxf/D8AAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  sDMIQLC0CEAwAQYAKQ8QgLCl/T/sXfs/8KX9Pzhe+z8AAAAAQF77PwAAAACwtAiA
  kKX9PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/ggQAABwAAAAMX/w/oIaVP9ysCUDnrAlA
  AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQMzw+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMmbD4DQpf0/iGBBP6CGlT/bDxCA8KX9P7AzlT8AAgAA
  AAAAAEkLAAAAAAAAAAAAAP/////oUfw/iGBBP6CGlT8AAAAAAKb9PwAAAABALpU/
  Ry8OgCCn/T+gLZU/sDOVP7AzCEDwvwBAMAMGABa9CICwpv0/AAAAACMDBgAgAwYA
  AQAAAP4AAACCBAAA//8/s/4AAAC4GPw/IwMGAGxT/D8BAAAA/gAAACEAAAAcAAAA
  jYIPgLCm/T/crAlA56wJQAAAAACpNQhAAQAAAPDQCEDM8Po/AAAAAAAAAAAAAAAA
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADcdhuAwKb9PwAAAADsZUI/
  ALEIgMCm/T8EYfw/TE/8P3HVDYDgpv0/uGD8PwEAAAAEGfw/BQAAAP4AAAAAAAAA
  Ni8OgCCn/T+0YPw/AAIAAKxtEECghpU//gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  /////wAAAADAY/w/fGb8Px1KD4BAp/0/oC2VPwACAAAAAgAAUKf9PwEAAABaDQAA
  IBQPgICn/T+IMEA/AgAAAAECAAAAAgAAsDOVP3IIAAAgFA+AkKf9P+SoD0ABAAAA
  tGD8PwIAAAAAAAAAcggAAIgUD4Cgp/0/iDBAPwIAAAAAAAAAAC6VPwEAAAAiDAAA
  kMgPgMCn/T8BAAAAAAAAAAAAAAAALpU/AQAAAJ4LAAAPSw+A4Kf9PwgAAACwhJU/
  /C2VPwAulT8IqP0/cKj9PyAUD4CAqP0/EPyUPxD8lD8Aqf0/AQAAAA9LD4Dgp/0/
  AKn9PxoAAABkLpU/AAAAAGAulT8AAAAAMKn9P9IzCEBvHkA/wFr8PyAUD4CAqP0/
  EPyUPxD8lD8euw+AAAAAABoAAAAIAAAAZC6VPwAAAAAAAAAA4C2VP2QulT9gLpU/
  GQAAAMCp/T+8uQ9AAgAAAPwtlT8AAAAAMP///7GElT+IFA+AwKj9P3AclT8BAAAA
  AoSVP8Co/T+k1EA/AgAAAAAAAADAqf0/he8AANIzCEDgLZU/jAAAABoAAACAqP0/
  kMgPgOCo/T8AAAAAAAAAAAAAAADAqf0/AQAAACIGAAAPSw+AAKn9PwQAAACljZU/
  vKn9P5Cp/T8oqf0/kKn9PyAUD4Cgqf0/EPyUP1Bf/D9gqv0/kKn9Pw9LD4AAqf0/
  YKr9PwUAAADQqf0/AAAAAMyp/T8AAAAABQAAAMy3QD9A+JQ/AwAAACAUD4Cgqf0/
  EPyUP1Bf/D8euw+AAAAAAAUAAAAIAAAAxKn9PwAAAAAAAAAAoKn9P9Cp/T/Mqf0/
  BAAAACCr/T8FAAAAUKn9P7yp/T8AAAAAMP///6aNlT+IFA+AIKr9P0AelT8BAAAA
  ho2VP6SNlT+wjZU/uKn9P8Sp/T9QX/w/BQAAAHAclT9A+JQ/UPiUP5DAQD9A+JQ/
  QPiUP2MDAAAAAAAAHKv9P4KNlT8gHZU/QPiUPwYRAAAAAAAAIKv9PySr/T/dtQAA
  oKn9PwAAAAAFAAAA4Kn9P5DID4BAqv0/AAAAAAAAAAAAAAAAIKv9PwQAAABAqf0/
  D0sPgGCq/T8EAAAAOvqUPxyr/T8gq/0/AAAAAAEAAAAgFA+AAKv9P1Bf/D9QX/w/
  0Kv9PwQAAAAPSw+AYKr9P9Cr/T8GAAAANKv9PwAAAAAwq/0/AAAAAAIAAAATAAAA
  AAAAAMCq/T8gFA+AAKv9P1Bf/D9QX/w/HrsPgAsAAAAGAAAABQAAACir/T8AAAAA
  AAAAAACr/T80q/0/MKv9PwUAAAAAAAAAwP///xyr/T8cq/0/AAAAADD///87+pQ/
  TRQPgJCr/T/w9pQ/AAAAAEb5lD85+pQ/AAAAABir/T8oq/0/UF/8PwYAAABAHpU/
  QPiUPy4UAAADAAAAsgsAAMy3QD9gq/0/HFP8P6Cr/T/X4Q2A0Kv9PwAAAAAEBQAA
  QvmUP4Cr/T+gq/0/AAAAAAAAAAAAAAAA8PaUPwAAAAAAq/0/AAAAAAYAAABQq/0/
  Bt8NgLCr/T/w9pQ/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADX4Q2A0Kv9P/D2lD8EBQAA
  AAAAAAAAAAAAAAAACwAAAEbQDYBwrP0/Ne2UPzD3lD8AAAAAIKz9P9fhDYDQq/0/
  AAAAAAAAAAAAAAAAKvBAP7zvQD8IAAAAc9ANgGCs/T8UAAAAIKz9P0bQDYBwrP0/
  Ne2UPzD3lD+z3g2AhACVP6D8lD9QrP0/BgAAALRg/D8AAAAAUKz9P+ir/T9QrP0/
  AAAAAIe8BQAw95Q/AQAAAAAAAAAq8EA/vO9APwgAAAAAAAAAkKz9P6Cs/T8SFAAA
  IKz9PwAAAAAAAAAAdFv8PwAAAADwrf0/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKWlpaWlpaWl
  AgEAACEABgAgQk9PVC5QWQD//////2Jvb3QucHkA////////////////////////
  //////////////////////+lpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  sDMIQADNDUAA//////////////////////////////////////////8AAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAAAAAAA/////wAAAAD/////////////////////xUITgQAAAAAyAAAA
  AgEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQCQrP0/AAAAAAAAAAAAACgAAAAAAAEAAABgrf0/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABhV/D8AAAAAAQAAAO0dQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAD8rf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  BGX9PyDC/T/cw/0/
  IML9P3DD/T9I2wnRaDj9P3RT/D8EZf0/bE/8PwUAAAC0sf0/tLH9PwRl/T+ssf0/
  FAAAAOC3/T9ldmVudFRhc2sAFF4Qgc4AAAAAANzD/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACEmWg==
  sDMIQLC0CEAwBgYAvOoUgODC/T+Isf0/IMP9P9Sx/T8AAAAA3LH9PwAAAACwtAiA
  wML9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAD//z+zAAAAAPiqCUAmqwlA
  AAAAAKk1CEAAAAAA8NAIQEwG+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAORR/D8AAAAABBn8PyAOBgAAAAAAIMP9P1ym/D8AAAAA
  AAAAAJAdAAD+AAAAIA4GAP////8gw/0/XKb8PwAAAADUsf0/AAAAANyx/T8AAAAA
  AAAAAHDD/T8AAAAAAAAAAAcAAADAqAGM////AMCoAf4BAAAAEACAP/4AAACA////
  QyoWgCBM/T848/0/uAi8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAB8w/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  YDj9P9A2/T9YOP0/
  0Db9P/A3/T99rvLNvDL9Pwxl/T9gOP0/bE/8PwEAAADYav0/2Gr9P2A4/T/Qav0/
  GAAAAFw0/T9pcGMwAB4pqWKWVJ7dj0kAAAAAAFg4/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABugcQ==
  sDMIQLC0CEAwBgYA6B0IgJA3/T+sav0/AAAAAPhq/T8AAAAArGr9PwAAAACwtAiA
  cDf9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/FwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAKk1CEAAAAAA8NAIQMx6+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0Df9P8hO/D8AAAAA
  AAAAAEgeAAAAAAAAFwAAAP/////QN/0/yE78P7hO/D+gav0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAPA3/T8AAAAAAAAAAHBaCEAAAAAAAAAAAAAAAACxEgiAYDz+P1RP/D9cT/w/
  AAAAAAAAAAD8N/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  tDL9PyAx/T+sMv0/
  IDH9P0Ay/T8o//XHoFH7P2g4/T+0Mv0/bE/8PwMAAAAUaf0/FGn9P7Qy/T8Maf0/
  FgAAALAm/T9lc3BfdGltZXIABH/6Xm0AAAAAAKwy/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH+uJw==
  sDMIQLC0CEAwBgYAYSYNgOAx/T/oaP0/AAAAADRp/T8AAAAA6Gj9PwAAAACwtAiA
  wDH9PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/IAAGAAAAAAD/////qTUIQPiqCUAmqwlA
  /////6k1CEAAAAAA8NAIQBx1+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMcmDYAAMv0/AAAAAAAAAAAAAAAAIDL9P3RO/D98Tvw/
  AAAAAGMeAAD+AAAAIAAGAP////8gMv0/oNr7P3xO/D8AAAAAhM+TAAAAAABQAAAA
  AAAAAEAy/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfE78PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABMMv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  mFH7PwBQ+z+QUfs/
  AFD7PzBR+z+QpJsz6Mn9P7wy/T+YUfs/bE/8PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQAN6nTGYI+YPEMzb4A////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMJSoQ==
  sDMIQLC0CEAwCAYAKekSgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAACwtAiA
  oFD7PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAzMzMDAAAAAPiqCUAmqwlA
  /////6k1CEABAAAA8NAIQAyU+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFH7PyCM/D/0oEE/
  AAAAAGMeAAAgjPw/9KBBP/////8AAAAAAAAAAAAAAAAoR/s/AAAAADBH+z8AAAAA
  AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABcjfw/IIz8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  4Mn9PzDh/T9M4/0/
  MOH9P+Di/T8rswfRYNj7P6BR+z/gyf0/bE/8Pw4AAAAQxP0/EMT9P+DJ/T8IxP0/
  CwAAAFDL/T9JUlFzAL/AYZWRqLg+RGkAAQAAAEzj/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAHzi/T8AAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlWgqA==
  sDMIQLC0CEAwCAYAc4UOgPDh/T/kw/0/kOL9PzDE/T8AAAAAOMT9PwAAAACwtAiA
  0OH9PwEAAAD/////6FH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAABAAAAUMT9P9ysCUDnrAlA
  AAAAAKk1CEABAAAA8NAIQLwl+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ6FDoAQ4v0/8CmVP8y3QD+I1A2AMOL9P9hd/D8AAAAA
  AAAAAHYeAAAAAAAAAAAAAP////8w4v0/+EcOQAAAAAAAAAAAsOL9P1ji/T+w4v0/
  AAAAAMDi/T/MXfw/AAAAAAAAAAAAAAAAiNQNgDDi/T8AAAAAAAAAAFBf/D8AAAAA
  CgAAAP///38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDi/T/MXfw/AAAAAJOFDoBQX/w/
  UF/8PwAAAACQ4v0/ABQAAPhHDkDwKZU/AAAAAAAAAABQX/w/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAODi/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADs4v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  WNj7P7DW+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z+cWF2ddE/8P+jJ/T9Y2Ps/bE/8PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z/gwfs/
  FwAAAFTI+z93aWZpADzQESj2RnNyJUEAAAAAAFDY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKHtwQ==
  sDMIQLC0CEAwBgYA/BQTgHDX+z+8wfs/wNf7PwjC+z8AAAAAEML7PwAAAACwtAiA
  UNf7PwAAAAD/////5FH8PwAAAAAEGfw/vPr9Px8AAAAhwxKAUNf7P/iqCUAmqwlA
  /////6k1CEAAAAAA8NAIQMwa+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMgVE4CA1/s/CTBMAAgABAAAAAAAsNf7P7DN/D9wjfw/
  AAAAAMceAACwzfw/cI38P/////9wB7w/sM38P3CN/D8JMEwAxAAAAGz6/T+sKfw/
  AAAAAPDX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAAAAAAD/////AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPzX+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  cPH9P6AS/j9YFP4/
  oBL+P/AT/j/uEsRG3D39P3RP/D9w8f0/bE/8PwIAAAA88f0/PPH9P3Dx/T808f0/
  FwAAAFwE/j9idENvbnRyb2xsZXIAwLgAAAAAAFgU/j8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEZ/0/rGf9PxRo/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  7llAPwAAAADYsglAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAk5w==
  AAAAAD8S/j8xAAAAVDMIQMxq+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAkRL+PwAAAABv5giAIBP+P0k2/D8gAAAA
  /////6k1CEAAAAAA8NAIQKa5CIBAE/4/JPT9P1z0/T8bwwiAoBP8PyAAAAAgAAAA
  v9EIQGAT/j/kUfw/IwAFAG6rCIDQE/w/GBT8PwEAAAB10QhAkBP+PxgU/D8AAAAA
  AAAAANoFAAD+AAAAAAAAAOhR/D8wT/w/kBP+P2AU/j9c8f0/AAAAAGTx/T8BAAAA
  sDMIQIxSF0AwCgYANl8XgFAU/j8AAAAAAgAAAAAAAAB8FP4/AAAAAABb/j8BAAAA
  /////wBb/j8AAAAADAIAAAxd/j+k+1E/IAAAAAgAAACZUheAEBT+P9ysCUDnrAlA
  AAAAAKk1CEAMXf4/8NAIQMxq+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQ5CEDQUv4/pPtRP8dA1ZsuYheAcBT+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAIgU/j8=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57```


Pycom on Twitter