FiPy Crashing on boot. • Hey all, I have a FiPy that started crashing and core dumping on boot. I tried re-flashing stable firmware 1.8r1 and the issue is not resolved. Currently there's nothing connected to the module except a USB to UART adapter. Any help is appreciated. Let me know if there's anything else I can provide in order to help resolve this.

  The core dumps are below:

  onnecting on /dev/tty.usbserial-A9048DSZ...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (IllegalInstruction)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x4009945f PS   : 0x00050033 A0   : 0x3ffd6830 A1   : 0x3ffd67c0
  A2   : 0x3ffd6830 A3   : 0x00000000 A4   : 0x4008d837 A5   : 0x3ffd72d0
  A6   : 0x3ffc4fe4 A7   : 0x00050023 A8   : 0x00000000 A9   : 0x3ffd692c
  A10   : 0x00000001 A11   : 0x00000001 A12   : 0x8008c14c A13   : 0x4008d874
  A14   : 0x00000004 A15   : 0x00060024 SAR   : 0x0000001f EXCCAUSE: 0x00000000
  EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x00000000 LEND  : 0x00000000 LCOUNT : 0x00000000
  
  Backtrace: 0x4009945f:0x3ffd67c0 0x3ffd682d:0x00000001
  
  ================= CORE DUMP START =================
  RC4AAA0AAABsAQAA
  WNj7PzDU+z9Q2Ps/
  MNT7P/DX+z/r6rd7dFL8P3RS/D9Y2Ps/bFL8PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z8AAAAA
  FwAAAFTI+z93aWZpAP5wHygr+WtCVNQAAAAAAFDY+z8AAAAAIQAGABcAAAACAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAID/nA==
  MDQIQEeFAEAwBwYAXfoIgPDU+z+ADAAAXMgrDAcAAAABAAAABwAAAAAAAABHhQCA
  4NT7Px/RKwwBAAAABwAAAD8AAACkQQBAAAAAAAcAAAAAAPk/AAAAAJAjAECfIwBA
  AAAAACk2CEA/AAAAaNcIQAAA+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcAAAA/AAAApEEAQAAAAAAR/giAENX7P0AAAAAYnfw/
  BQAAAAMAAAAAAAAACwAAAFUACYAw1fs/cAkAAAAAAAAAAAAAXNX7PwD///9c1fs/
  lA8JgFDV+z8Ynfw/VQAAAEz6CEBf1fs/GJ38PwAAAABWEgmAkNX7PwIAAAAEAAAA
  aIkwAACAAABJSwAAMIiIaIkAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgCQAAEAAAAFwAAAAQAAAA
  K0kJgBDW+z9sRABAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkQQBAsNb7PwEAAABpbwAA
  M8wYgIDW+z8ukfw/DAAAAKRBAEAsJT8zMXI1M1xcXFxcXFxcXFxcXFxcXFxcXFxc
  pEEAQBDW+z9UAAAA6DkIQAgAAAAM3fw/xOD6PwAAAACkBRWAQNb7PwgAAAAUnfw/
  AAEAAQABAAH+AAAAhACUP9Td/D/g////8P///wIAAABIBxWA8Nb7P20GQj8CAAAA
  FjgIgHDW+z/IuPw/AQAAAAEABQkGBQMGBQQGBAUAAAAABQkGBQMGBQAAAAAAAAAA
  /Pz+8PDw4ODgGBgYTkhCPDg0AAEBAgIDBAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AgAAAB6d/D8M3fw/uFP7P+r5EYAQ1/s/uFP7PwIAAAC4U/s/zLj8P8i4/D8AAAAA
  X/oRgDDX+z8AAAAAoI38PwIRAAABAAAA3PpBPwEAAAAyAxKAYNf7PwAAAADA1/w/
  MgMSgGDX+z8AAAAAwNf8PyANBgDI1/s/CgAAAIQAlD9RKBOAkNf7P4QAlD8Y+hFA
  AAAAALDX+z+Q4fw/UJ/8PwAAAADEkkE//gAAAAAAAAAAAAAAsNf7P5Dh/D9Qn/w/
  WNj7PwEAAAD+AAAAAQAAAAAAAADw1/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  CgAAAIQAlD8AAAAAAAAAABoAAADwAhJAUKP8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD81/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  9HX9P5CI/T+Iiv0/
  kIj9PyCK/T99AAAAcFH8P3BR/D/0df0/aFH8Pw8AAADAf/0/wH/9P/R1/T8AAAAA
  CgAAAIyA/T9UbXIgU3ZjAG3mxik1ImsAAAAAAIiK/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALi/Ig==
  MDQIQPC/AEAwCQYAjsMIgFCJ/T8AAAAAIwkGACAJBgAogP0/oPb9PwAAAAD//z+z
  /gAAAAEAAAAg1vs/CNb7P7DW+z8CAAAAaW8AACAAAAAwNAhA8L8AQGyxCUCasQlA
  AAAAACk2CECw1vs/aNcIQDCy+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA0CEC51QhAMAkGAAAAAAB4twiAYIn9P+B//T/Aif0/
  hdQIgICJ/T+Uf/0/AAAAAAEAAAABAAAA/gAAAAAAAABL1giAwIn9P6D2/T8AAAAA
  AAAAAAAAAABssQlAmrEJQAAAAAAAAAAAAAAAAGjXCEDgf/0/AAAAAAoAAAAAAAAA
  AAAAAPCJ/T+g9v0/AQAAAAAAAAB/AAAAoPb9PwAAAAB/AAAAAAAAAAAAAACkUvw/
  AAAAACCK/T8AAAAAAAAAAAAAAAB+AAAAoPb9PwAAAAAAAAAApFL8P5xS/D9+AAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALIr9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  LGn9PwBn/T8kaf0/
  wGf9P8Bo/T+MBAAADFH8PwxR/D8saf0/BFH8PxQAAAAAAAAAAAAAACxp/T8AAAAA
  BQAAAChh/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAACRp/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  /gAAAF+UCUAzAAUAMGj9P8Bn/T8waP0/AAAAADfYCEDQcv0/5E/8PyMABQAAAAAA
  LGn9PwEAAAABAAAATMEIgHTYCEAEAAAAJAAGAB8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEzBCIB02AhA1DMIQCMABQAAAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA0CECeFQhAMA0GAHDICIBgaP0/AQAAAHsAAAAsaf0/
  MDQIQHDICEAwAQYA79MNgIBo/T+MBAAAmFL8PwQZ/D8BAAAAAAD/AAAAAP9wyAiA
  YGj9PwEAAACMBAAALGn9PwEAAAD+AAAAUP/6PwAAAADQkPo/AAAAAM21CUDjtQlA
  +v///yk2CEABAAAAaNcIQNCQ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoGj9PwAAAAABAAAA
  BBn8PwEAAAAAAP8AAAAA/wAAAADAaP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAFJY/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzGj9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  hHT9PwBz/T98dP0/
  AHP9PxB0/T92p6SMqFD8Pxhv/T+EdP0/oFD8PxkAAADGMgqcAgxMuYR0/T8AAAAA
  AAAAAIBw/T9JRExFADDkXgfthZx1U7YAAQAAAHx0/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL1LSQ==
  MDQIQLgEFUAwAQYAAMkIgMBz/T8gAAAAAQAAACAAAACEuPw/mFL8PzxQ/D/AuPw/
  sHP9PwAAAAAjAAYAIAAGAICM/T+4GPw/IAAGAAAAAAAAAAAAKTYIQAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CECAjP0/aNcIQCCc+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPfICIDAc/0/BBn8P5RS/D8AAAAA4HP9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAQZ/D+YUvw/PFD8PwAAAAAQdP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABx0/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  EG/9P5Bt/T8Ib/0/
  kG39P6Bu/T+QrLz4jHT9P6hQ/D8Qb/0/oFD8PxkAAADipEOxxv64CxBv/T8AAAAA
  AAAAAAxr/T9JRExFAGCkmRBwInW2t6wAAAAAAAhv/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ7Szw==
  MDQIQLgEFUAwDQYAAMkIgFBu/T8gAAAAAQAAAAAAAACEuPw/lFL8PzxQ/D+guPw/
  MG79PwAAAABQDwAAAAAAALBl/T+4GPw/IAQGAAoAAACwlvo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CECwZf0/aNcIQLCW+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcG79PwAAAAAAAAAA
  AAAAAIS4/D+UUvw/PFD8PwAAAACgbv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKxu/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  dHf9P0Bf/T8gYf0/
  QF/9P8Bg/T+5BAAAlFD8P5RQ/D90d/0/jFD8PwcAAAAkwv0/JML9P3R3/T8cwv0/
  EgAAACRT/T90aVQAdACAjipjtvNEWssA////fyBh/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMKQcw==
  MDQIQCi7CEAwCQYA0cEWgABg/T/4wf0/kGD9P0TC/T8AAAAATML9PwAAAAAouwiA
  4F/9PwEAAABjAAAAmFL8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGyxCUCasQlA
  /////yk2CEABAAAAaNcIQNCI+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBg/T/wX/0/DAAAAATB/D89JRaAQGD9P5S7/D+QYP0/
  AAAAAFYEAAAAAAAAAAAAAGMAAABQYP0/BgAAAATB/D9IJRaABgAAAAAAAAD0OQhA
  e68VgHBg/T+Uu/w/kGD9P9qvFYBwYP0/BMH8P/ABvD9jAAAAVgQAAAQZ/D8AAAAA
  AAAAAJBg/T+QzBVAAAAAADDC/D8IJBZAAAAAAJRS/D8AAAAAwGD9PwAAAAAAAAAA
  hACUPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADMYP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tFH9PyBQ/T+sUf0/
  IFD9P0BR/T/+1ivz7Hj9P5xG/T+0Uf0/HFD8PwEAAAAQf/0/EH/9P7RR/T8If/0/
  GAAAALBN/T9pcGMxALHraLi3vCvBubgAAQAAAKxR/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALpcPQ==
  MDQIQCi7CEAwAAYAaB4IgOBQ/T/kfv0/AAAAADB//T8AAAAA5H79PwAAAAAouwiA
  wFD9PwEAAAD/////mFL8PwEAAAAEGfw/IAMGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEABAAAAaNcIQFB5+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJhS/D8BAAAABBn8PyADBgAAAAAAIFH9P3xP/D8AAAAA
  AAAAAG0AAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAAfE/8P2hP/D+Afv0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAEBR/T8AAAAAAAAAAHhcCEABAAAAAAAAAAAAAADNEwiAgH3+PwEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABMUf0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  5Hj9P6DU/T9U1v0/
  oNT9P/DV/T+Z9hUFSEz9P7xR/T/keP0/HFD8PwUAAAAsxP0/LMT9P+R4/T8kxP0/
  FAAAAFjK/T9ldmVudFRhc2sAz/iqdOcAAAAAAFTW/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADBBYQ==
  MDQIQCi7CEAwAAYA3AMVgGDV/T8AxP0/oNX9P0zE/T8AAAAAVMT9PwAAAAAouwiA
  QNX9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/IAwGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEAAAAAAaNcIQAD++j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDV/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoNX9Pzy4/D8AAAAA
  AAAAAG4AAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAPDV/T8AAAAAAAAAAAD++j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD81f0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  QEz9P7BK/T84TP0/
  sEr9P9BL/T9nI7amoFH7P+x4/T9ATP0/HFD8PwEAAAC4fv0/uH79P0BM/T+wfv0/
  GAAAADxI/T9pcGMwAIXkCl/GUQG/BxEAAAAAADhM/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMX3YQ==
  MDQIQCi7CEAwBwYAaB4IgHBL/T+Mfv0/AAAAANh+/T8AAAAAjH79PwAAAAAouwiA
  UEv9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/AQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEAAAAAAaNcIQOBz+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsEv9P3hP/D8AAAAA
  AAAAAHsAAAAAAAAAAAAAAP////+wS/0/eE/8P2hP/D/Yfv0/AAAAAIx+/T8AAAAA
  AAAAANBL/T8AAAAAAAAAAHhcCEAAAAAAAAAAAAAAAAAxEwiAYDz+PwRQ/D8MUPw/
  AAAAAAAAAADcS/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  mFH7PwBQ+z+QUfs/
  AFD7PzBR+z/WboejYNz9P0hM/T+YUfs/HFD8PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQApRhdUG+TZe7ZUWQA////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIkcqA==
  MDQIQCi7CEAwAAYA+fsSgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAAAouwiA
  oFD7PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEAAAAAAaNcIQEB5+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFH7PwCe/D9cqUE/
  AAAAAHsAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAABAefg/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8n/w/AJ78PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  WNz9P7Dz/T/E9f0/
  sPP9P2D1/T/jyKU0JFT8P6BR+z9Y3P0/HFD8Pw4AAACI1v0/iNb9P1jc/T+A1v0/
  CwAAAMjd/T9JUlFzAPWtyQ46E4m72T8AAQAAAMT1/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAPz0/T8AAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhT/Iw==
  MDQIQCi7CEAwBQYAa4kOgHD0/T9c1v0/EPX9P6jW/T8AAAAAsNb9PwAAAAAouwiA
  UPT9PwEAAAD/////mFL8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAABwHfs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEABAAAAaNcIQHAd+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB1AAAApaWlpaWlpaXg1w2AsPT9P5Be/D8Q9f0/
  AAAAAHsAAAClpaWlpaWlpf////+w9P0/bGH8PxD1/T8AAAAAAQAAAIRe/D8cNPw/
  AAAAAED1/T+EXvw/AAAAAGD1/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhF78PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIYPw/
  CGD8PwAAAAAQ9f0/ABQAAHAd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAIYPw/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAGD1/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABs9f0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  HFT8P7C8/T/IwP0/
  sLz9P2DA/T8AAAAAJFD8P2Dc/T8cVPw/HFD8PxQAAAA0U/s/NFP7PxxU/D8sU/s/
  BQAAAMyQ/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAMjA/T8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
  AAAAAMRf/D8AAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  MDQIQCi7CEAwAQYAHAQSgHC9/T8IU/s/AAAAAFRT+z8AAAAACFP7PwAAAAAouwiA
  UL39PwEAAAD/////mFL8PwEAAAAEGfw/AAAAABAAAAD/////AAAAAGyxCUCasQlA
  /////yk2CEABAAAAaNcIQHDo+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHd/EYCwvf0/hACUPwEAAAB3fxGAsL39P4QAlD+cjfw/
  AAAAAH8EAAAAFAAAABgAAP////8AAAAAAAG8PwAAAAAKAAAAlOH8PwMAAAAAAAAA
  gkUOgNC9/T+wjPw/hACUPwAAAACEAbw/MAAAAAAAAADQ0A2AAL79PwAAAAChXPw/
  0NANgAC+/T8CAAAAkx1AP7SM/D8cVPw/AAD/AAAAAP8AAAAAAL/9PxC//T+ov/0/
  ZmlweS13bGFuLTU2OTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB3d3cucHljb20uaW8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  DgYAEAMAAAAABGQAb3RhXzAAAAAAAAAA/AMVQJTPGEC0zhhAKNUYQCzWGEAFAAAA
  CgAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAAAAAAGAAAABgAAAE8/Lx8BAAAA
  AwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACdHUA/bGH8PwYAAAAsXPw/
  AAAAAGDA/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAApaWlpaWlpaUA////////////////////
  ////////////////////////////////////////////////////////////////
  /6WlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaUwNAhAMM8NQAD/////////
  ////MzU0MzQ2MDkxNzA1NzYz/////////wAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAP/////////////////////FQhOBAAAAADIAAAACAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAZAAC//T8AAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAQAAANC//T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAANBV/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGzA/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  lEb9PwBF/T+MRv0/
  AEX9PyBG/T8U9CqRvFH9PyRQ/D+URv0/HFD8PwMAAAD0fP0/9Hz9P5RG/T/sfP0/
  FgAAAJA6/T9lc3BfdGltZXIAliBIKgEAAAAAAIxG/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAke/0/jHv9P/R7/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  l1pAPwAAAABMuQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG0/Zw==
  MDQIQCi7CEAwAAYA3ScNgMBF/T/IfP0/AAAAABR9/T8AAAAAyHz9PwAAAAAouwiA
  oEX9PwAAAAD/////lFL8PwAAAAAEGfw/IAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACk2CEAAAAAAaNcIQDBu+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEb9PyRP/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACBG/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAsRv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1728
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:14584
  entry 0x400a059c
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (IllegalInstruction)
  . Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x400d2ea0 PS   : 0x00060d30 A0   : 0x800d2f20 A1   : 0x3ffe3bb0
  A2   : 0x00000039 A3   : 0x00000c0e A4   : 0x00000002 A5   : 0x3ffc4f5c
  A6   : 0x00000000 A7   : 0x3ffd4810 A8   : 0x800d2e24 A9   : 0x00000000
  A10   : 0xfffffffb A11   : 0x3ffc4f5c A12   : 0x00000008 A13   : 0x3ffd4810
  A14   : 0x00000001 A15   : 0x3ffe3bb0 SAR   : 0x0000001e EXCCAUSE: 0x00000000
  EXCVADDR: 0x00000000 LBEG  : 0x4009b350 LEND  : 0x4009b35b LCOUNT : 0xffffffff
  
  Backtrace: 0x400d2ea0:0x3ffe3bb0 0x400d2f1d:0x3ffe3c10 0x400d293c:0x3ffe3c40 0x400d290b:0x3ffe3c60 0x400812c7:0x3ffe3c90 0x40081505:0x3ffe3cc0 0x400a0548:0x3ffe3ce0 0x400a066d:0x3ffe3e70 0x40007c31:0x3ffe3eb0 0x4000073d:0x3ffe3f20
  
  ================= CORE DUMP START =================
  DAAAAAAAAABsAQAA
  ================= CORE DUMP END =================
  


 • It seems that the FTDI chip I was using started to brown out. I switched to external power with a DC supply and everything is back to normal. I should've tried that first. I didn't even think of it since for the first couple of weeks the FTDI chip had no issues supplying sufficient power. Regardless, thank you very much for your help @robert-hh • @robert-hh The top dump happens first, then the bottom dump. The only difference between them is the last line.

  user code done
  

  vs

  E (404) esp_image: Checksum failed. Calculated 0x54 read 0x7c
  

  Clarification: Every dump I've posted is from a different attempt to boot into micropython, usually after pressing the reset button or powering up. • @smaug That's strange. What's the difference between the two dumps? • @robert-hh Thank you for that. I've erased flash with esptool.py and then uploaded v1.18r1 using Pycom's software. The device still cannot boot into micropython :(. UART messages below:

  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1728
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:14584
  entry 0x400a059c
  user code done
  
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1728
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:14584
  entry 0x400a059c
  E (404) esp_image: Checksum failed. Calculated 0x54 read 0x7c
  


 • @robert-hh as usual, you have to specify port and baudrate with -p and -b, the chip with -c, and the operation is erase_flash. The device has to be in bootloader mode, GPIO0 at GND. Like
  esptool.py -p /dev/.... -b921600 --chip esp32 erase_flash
  If in doubt, try esptool.py --help • @robert-hh I'll try that. Do you know the correct command arguments for that? I have this command for flashing .bin files to an ESP32 devkitC:

  esptool.py  \
      --chip esp32                \
      --port /dev/tty.SLAB_USBtoUART       \
      --baud 921600                \
      --after hard_reset write_flash       \
      -z                     \
      --flash_mode dio              \
      --flash_freq 40m              \
      --flash_size detect             \
      0x1000 bootloader.bin            \
      0x8000 partitions_espruino.bin       \
      0x10000 espruino_esp32.bin
  


 • @smaug Try esptool.py for flash erase. Then you're sure to have a clean starting state. • @robert-hh Thank you for the reply! Unfortunately that didn't help. I've tried the "full erase" option every time I've reflashed trying to get this resolved. Yes, I am using Pycom's utility to flash. • This post is deleted!


 • @smaug I had that when the firmware image was too large for the partition. Even if that's not to be expected when you run 1.18.0.r1, try the option "full erase" at the firmware upload. The re-builds the flash landscape.
  Edit: Are you just using the Pycom firmware or an self made image with many frozen modules? • [More info]
  After playing around with the safe boot options I got the error message below. I've gotten the "esp_image: Checksum failed" message a couple of times now with different values for "Calculated" and "read".

  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8028,len:8
  load:0x3fff8030,len:1984
  load:0x4009fa00,len:0
  load:0x4009fa00,len:19112
  entry 0x400a05e4
  E (534) esp_image: Checksum failed. Calculated 0x58 read 0x4d
  


Pycom on Twitter