Core dump problem • Hello @andreas,

  I have updated the firmware version (1.20.2.rc3) and tried with LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz, again same problem came. But this time code dump started immediately after uploading the project shown in the below.

  Uploading project (main folder)...
  
  >>>
  >>>
  >>> Safe booting device... (see settings for more info)
  
  >>> Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
  Core 1 register dump:
  PC   : 0x4012a170 PS   : 0x00060f30 A0   : 0x800e8848 A1   : 0x3ffdb1d0
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x3ffc1388 A4   : 0x00000001 A5   : 0x00000000
  A6   : 0x3ffbd934 A7   : 0x3ffc4644 A8   : 0x3ffbf988 A9   : 0x00000000
  A10   : 0x00000014 A11   : 0x00002c4a A12   : 0x3ffbd934 A13   : 0x00000001
  A14   : 0x000000fe A15   : 0x00000000 SAR   : 0x00000020 EXCCAUSE: 0x0000001c
  EXCVADDR: 0x00000134 LBEG  : 0x40098d60 LEND  : 0x40098d7c LCOUNT : 0xffffffff
  
  Backtrace: 0x4012a170:0x3ffdb1d0 0x400e8845:0x3ffdb200 0x400e1563:0x3ffdb220 0x400e0962:0x3ffdb270
  
  ================= CORE DUMP START =================
  HCwAAA4AAABsAQAA
  NNn7PxCx/T/wsv0/
  wLD9P5Cy/T9QLAAA7EL8P+xC/D802fs/5EL8PxQAAAAgLvs/IC77PzTZ+z8AAAAA
  BQAAAPSi/T9TZXJ2ZXJzAET0R65ZlrcAAQAAAPCy/T8AAAAAIAUGAAUAAAABAAAA
  TC77PwAAAAAAAAAAAAAAAAsAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADm45Q==
  BQoOgHChEkAwDwYASIgOgNCx/T8AAAAAiBP8PwEAAAAAAAAANNn7P0RG/D+I+fs/
  AAAAABQAAABKLAAANNn7PwEAAAD+AAAAAAAAACAAAAAcAAAANAEAAGCNCUB8jQlA
  /////zTZ+z8BAAAAIDkIQKSW+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6IDoDgsf0/SiwAAGj1+z9mFQ6AALL9P4j5+z+I+Ps/
  ZhUOgACy/T8AAAAA4E78PwEAAAAAAAAANNn7P0RG/D9lCQ6AILL9PwEAAAACAAAA
  vU78PzxG/D/+AAAAIwAGAAAAAABwsv0/AQAAAAAAAAD4k/w/AQAAAP4AAAAjAAYA
  AAAAAHCy/T9M9/s/AAAAAAAAAABwsv0/AAAAAAAAAAACAAAAAP8AAAAA/wAAAAD/
  AAAAAJCy/T8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAtkr8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACcsv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  vLj7PyC3+z+0uPs/
  ILf7P1C4+z+7TjWgOL77P4hC/D+8uPs/gEL8PxkAAAAjz/yk9+Uw/ry4+z8AAAAA
  AAAAALi0+z9JRExFMACC0GiuLQjFA1kAAAAAALS4+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAayzA==
  hDkIQN4XIUAwCgYAqhkXgOC3+z8AAAAAAAAAAAAAAACgrvs/IPX7PyAIBgBIkvw/
  AAAAABYJAAAAAAAAFPX7PwAAAAAgDwYAAAAAAAoAAAAAAAAArH37PwAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEAAAAAA/DEJQGSc+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAEIAmAALj7PyAAAAABAAAA
  vU78P6Cu+z8g9fs/IAgGAAAAAAAguPs/AAAAABBC/D8AAAAA6Nz8P3RE/D8AAAAA
  AAAAAFC4+z8AAAAAAAAAAGj1+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXLj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  ML77P5C8+z8ovvs/
  kLz7P8C9+z8tFt+UiEL8P8S4+z8wvvs/gEL8PxkAAAA3AEMSSyhKiTC++z8AAAAA
  AAAAACy6+z9JRExFMQDeKSj3PFVVqsAAAQAAACi++z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACiJA==
  hDkIQN4XIUAwAwYAqhkXgFC9+z8AAAAACJcJQL1O/D8Azvs/IPX7PyAABgDMBgmA
  QL37P3Dr/T8Y9fs/GPX7PwAAAAAgDwYAgIb9PwAAAABQvfs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEAAAAAA/DEJQNSh+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAEIAmAcL37PyAAAAABAAAA
  vU78PwDO+z8g9fs/IAAGAAAAAACQvfs/AAAAABBC/D8gAAAA6Nz8P3hE/D8BAAAA
  AAAAAMC9+z8AAAAAAAAAAGj1+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzL37PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  0GD7P/Ai/T/8JP0/
  8CL9P5Ak/T9SLAAA1NT7P5xP+z/QYPs/bEL8PxMAAADkKagT59LdBtBg+z8AAAAA
  BgAAAAAX/T9TaWdmb3gAxo7M8XMwXY0AAAAAAPwk/T8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi5nA==
  hDkIQCYeCUAwDAYA8nkfgLAj/T9SLAAAaPX7P8Re+z8AAAAAAAAAAAAAAAAmHgmA
  kCP9PwAAAABSLAAA0GD7PwEAAAD+AAAAkP1CPxEAAACkCPo/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEABAAAA/DEJQKQI+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANBg+z8BAAAA/gAAAJD9Qj8AAAAA0CP9P2zx/D9o8fw/
  xF77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQJP0/AAAAAAAAAACEOQhA2HkfQDAABQAAAAAA
  kCT9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  pAj6PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJwk/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  zNT7P0Cq+z88rPs/
  QKr7P9Cr+z9XLAAAdEL8P9hg+z/M1Ps/bEL8PwcAAAAg1Ps/INT7P8zU+z8Y1Ps/
  EgAAAECe+z90aVQA2Ez8bsQfc7mHnJYAAAAAADys+z8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMct/Q==
  hDkIQEgQCUAwBAYA9dwYgACr+z/00/s/oKv7P0DU+z8AAAAASNT7PwAAAABIEAmA
  4Kr7PwAAAAANAAAAaPX7P3RE/D/+AAAAAAAAAAAAAAB80/s/YgAAAGCNCUB8jQlA
  /////4Q7CEB0RPw//DEJQOSP+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHjvGIAwq/s/7C37PygQQj9TXxiAQKv7P/////+gq/s/
  AAAAAEosAACEL/s/AAAAAA0AAAAAAAAAAQAAAAAAAAAx9hiAUKv7PzAt+z8BAAAA
  Z+kXgHCr+z9g4Pw/oKv7P17pF4CAq/s/4LD9PwMAAAANAAAA/////0osAAABAAAA
  AAAAAKCr+z849RhAAAAAAAAAAACgq/s/OPUYQAAAAAD45vw/+Ob8P/Tm/D/05vw/
  AAAAANCr+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Kv7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  lE/7P5BN+z+MT/s/
  kE37PyBP+z9RLAAA2GD7P3RC/D+UT/s/bEL8PxMAAACnRpzy4FkQBpRP+z8AAAAA
  BgAAAJA/+z9Mb1JhAOd+6QmXzCHZxz8AAQAAAIxP+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOXwEQ==
  hDkIQCYeCUAwBQYAkCwRgFBO+z9RLAAAaPX7Pxgw+z8AAAAAAAAAAAAAAAAmHgmA
  ME77PwEAAABRLAAAlE/7PwEAAAD+AAAAIwAGAA4AAABQTvs/jCMAAPqOCUAFjwlA
  AAAAAIQ7CEABAAAA/DEJQDQz+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcE77PxCa/D+kmvw/
  GDD7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgT/s/AAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0M/g/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoRkE/AAAAAKSa/D8BAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALE/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  nMr7P0DJ+z+Uyvs/
  QMn7PzDK+z8AAAAAYEL8P2BC/D+cyvs/WEL8Pw8AAADMv/s/zL/7P5zK+z/Ev/s/
  CgAAAJjA+z9UbXIgU3ZjAPqMBsWS4/YAAAAAAJTK+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQ6NA==
  hDkIQE0wCUAwAAYAAAAAAADK+z8AAAAAAAAAAAAAAACERPw/fET8PwoAAABNMAmA
  4Mn7PwAAAABo9fs/2EH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEAAAAAA/DEJQESu+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAESu+D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  nLL7PzCR/T/okv0/
  MJH9P4CS/T8BAAAAKHz7P4Ry+z+csvs//EH8PwUAAABwrPs/cKz7P5yy+z9orPs/
  FAAAAOyG/T9ldmVudFRhc2sAAAAAAAAAAAAAAOiS/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  hDkIQEgQCUAwAAYAiBgXgPCR/T9ErPs/MJL9P5Cs+z8AAAAAmKz7PwAAAABIEAmA
  0JH9PwAAAAD/////aPX7P3RE/D/+AAAAIAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEB0RPw//DEJQJR2+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICS/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMJL9P6Dc/D8AAAAA
  AAAAAHIAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAICS/T8AAAAAAAAAAJR2+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACMkv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  IHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z+DtYlZzNf7P6Sy+z8gfPs//EH8PwEAAAD0e/s/9Hv7PyB8+z/se/s/
  GAAAADya+z9pcGMxAJ0FUOZDwVESuaYAAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy+Rg==
  hDkIQEgQCUAwAwYAECAIgHCd+z/Ie/s/AAAAABR8+z8AAAAAyHv7PwAAAABIEAmA
  UJ37PwEAAAD/////aPX7P3RE/D/+AAAAIwAGABwAAAAAAD4AAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEB0RPw//DEJQOSB+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4gCICQnfs/QIT9PwEAAAAAAAAAsJ37P1RB/D9MQfw/
  AAAAAHIAAAAAAAAAIwAGAP////8AAAAAVEH8P0BB/D8UfPs/AAAAAMh7+z8BAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAAASHFkBAhP0/AAAAAAAAAAC9FAiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  xNf7P1Ch/T/sov0/
  UKH9P4Ci/T8mDy09XMT9Pyh8+z/E1/s//EH8PxQAAABvejgXbD3l2MTX+z8AAAAA
  BQAAAPCS/T9TbWFydENvbmZpZwB9AzoAAQAAAOyi/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAH1FAg==
  hDkIQPC/AEAwAAYAMhkJgBCi/T8AAAAAIwAGACAABgAAnfs/AwAAACMDBgD//z+z
  q6sAACD1+z8jAAYAxNf7PwEAAAD+AAAAVAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEABAAAA/DEJQJSG+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6KgmAIKL9P2j1+z8FAAAA
  n3QOgECi/T8BAAAAeET8P8TX+z8BAAAA/gAAACADBgAAAAAAYKL9PwAAAAAAAAAA
  dET8P2j1+z/oQfw/7EL8PwAAAACAov0/AAAAAAAAAACYT/w/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjKL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  VMT9P7DC/T9MxP0/
  sML9P+DD/T+IZue2EF37P8zX+z9UxP0//EH8PxQAAACyCzxXFED4fFTE/T8AAAAA
  BQAAAFC0/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAAEzE/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAJFmZQ==
  hDkIQPC/AEAwAAYAMhkJgHDD/T8AAAAAIwAGACAABgBAhP0/VQAAAFCi/T///z+z
  q6sAACD1+z8jAAYAVMT9PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEABAAAA/DEJQPSn+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6KgmAgMP9P2j1+z8GAAAA
  dmUOgKDD/T8BAAAAeET8P1TE/T8BAAAA/gAAALCd+z8AAAAAwMP9PwAAAAAAAAAA
  dET8P2j1+z/oQfw/7EL8PwAAAADgw/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7MP9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  CF37P2Bb+z8AXfs/
  YFv7P6Bc+z9ASF3iYHr7P1zE/T8IXfs//EH8PxEAAAB6xUmdbs1prghd+z8AAAAA
  CAAAAARR+z9Mb1JhX1RpbWVyX2NhbGwAAQAAAABd+z8AAAAAIQAGAAgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAANfFSA==
  hDkIQPC/AEAwAAYAMhkJgCBc+z8AAAAAIwAGACAABgDAgf0/AwAAACMPBgD//z+z
  q6sAACD1+z8jAAYACF37PwEAAAD+AAAAAQAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEABAAAA/DEJQLRA+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB6KgmAMFz7P2j1+z8IAAAA
  fRcRgFBc+z8BAAAAeET8Pwhd+z8BAAAA/gAAACAPBgAAAAAAcFz7PwAAAAAAAAAA
  dET8P2j1+z/oQfw/KEP8PwAAAACgXPs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKxc+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  WHr7P9B4+z9Qevs/
  0Hj7P/B5+z9bG56TBEL8PxBd+z9Yevs//EH8PwEAAAAodvs/KHb7P1h6+z8gdvs/
  GAAAAFR2+z9pcGMwAK8nkgDUABY5q6AAAAAAAFB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOCIJQ==
  hDkIQEgQCUAwDAYAECAIgJB5+z/8dfs/AAAAAEh2+z8AAAAA/HX7PwAAAABIEAmA
  cHn7PwAAAAD/////aPX7P3RE/D/+AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEB0RPw//DEJQARe+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0Hn7P1BB/D8AAAAA
  AAAAAOQjAAD+AAAAAQAAAP////8AAAAAUEH8P0BB/D/wdfs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAPB5+z8AAAAAAAAAAFB8CEAAAAAAAAAAAAAAAAAhFAiAMDz+P+RB/D87ekA/
  AAAAAAAAAAD8efs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  fHL7P/Bw+z90cvs/
  8HD7PxBy+z+VlaRLpLL7PwRC/D98cvs//EH8PwMAAADUQPw/1ED8P3xy+z/MQPw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIA30+6hkQAAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  Q5hAPwAAAAAIlwlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJYfvg==
  hDkIQEgQCUAwAAYAICQNgLBx+z+oQPw/AAAAAPRA/D8AAAAAqED8PwAAAABIEAmA
  kHH7PwAAAAD/////aPX7P3RE/D/+AAAAIAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAAIQ7CEB0RPw//DEJQCRW+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8HH7PwBB/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABBy+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAccvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff8020,len:8
  load:0x3fff8028,len:2136
  load:0x4009fa00,len:19860
  entry 0x400a05d0
  Pycom MicroPython 1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel [v1.20.1.r2-14-g14649f08-dirty] on 2020-02-01; LoPy4 with ESP32
  Type "help()" for more information.
  

  After this core dump, project is uploading and runs for some time and then core dump is coming. • Dear @sita,

  @ps47 also experienced similar errors like you have been observing [1]. He is also using pure LoRa. Using the most recent 1.20.2.rc3 release seems to help here [2]. Thanks @husigeza and the whole Pycom team for mitigating this issue.

  I tried the new build LoPy4-1.20.2.rc3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz and not any “bad00bad bad00bad bad00bad” Core Panic happened till now.

  With kind regards,
  Andreas.

  [1] https://forum.pycom.io/topic/5514/random-core-panic-with-lora-socket-send-recv-device-doesnt-restart-try-with-config_esp32_panic_silent_reboot
  [2] https://community.hiveeyes.org/t/investigating-core-panics-on-the-lopy4/2878/29 • In the meanwhile, Pycom released firmware version 1.20.2.rc3 [1] which might mitigate some bugs regarding LoRa [2]. So, you might again want to move on to try the updated/corresponding LoPy4-1.20.2.rc3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz?

  [1] https://community.hiveeyes.org/t/pycom-firmware-release-1-20-2/2945
  [2] https://community.hiveeyes.org/t/investigating-core-panics-on-the-lopy4/2878/29 • Decoding this based on the .elf file for LoPy4-1.20.1.r3-0.8.0-vanilla-squirrel.tar.gz yields

  ==================== CURRENT THREAD STACK =====================
  #0 0x4012a170 in esp_wifi_stop ()
  #1 0x400e8848 in wlan_deinit (self_in=<optimized out>) at mods/modwlan.c:1326
  #2 0x400e1566 in mp_hal_reset_safe_and_boot (reset=true) at hal/esp32_mphal.c:230
  #3 0x400e0965 in TASK_Servers (pvParameters=<optimized out>) at serverstask.c:124
  
  ======================== THREADS INFO =========================
   Id  Target Id     Frame
   14  process 13    0x40091048 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffc40a8 <s_timer_semaphore_memory>, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   13  process 12    0x40091048 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb75fc, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   12  process 11    0x4000bff0 in ?? ()
   11  process 10    0x4000bff0 in ?? ()
   10  process 9     0x4000bff0 in ?? ()
   9  process 8     0x40091048 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffb7bc8, pvBuffer=0x0, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   8  process 7     0x40091048 in xQueueGenericReceive (xQueue=0x3ffbac44, pvBuffer=0x3ffd9230, xTicksToWait=4294967295, xJustPeeking=0) at /Users/iwahdan/esp/pycom-esp-idf/components/freertos/queue.c:1592
   7  process 6     /builds/idf/crosstool-NG/.build/src/gdb-7.10/gdb/inline-frame.c:171: internal-error: inline_frame_this_id: Assertion `!frame_id_eq (*this_id, outer_frame_id)' failed.
  

  However, I am again not 100% sure if this gives the right pointers, depending on whether you used the original 1.20.2.rc3 when this core dump happened.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter