Does not attach LTE • Hi, my FiPY, tested with PyTrack 2.0X and Expansion Board v3.1, is stuck in the LTE attach loop. Have been scanning for days.

  My network is Tele2 Estonia, and I connect like this:

  lte.init(carrier="standard")
  lte.attach(apn="internet.tele2.ee") 
  

  I have three masts around me, close by, so low probability that the connection is poor.

  I have upgraded multiple times to the latest code.

  When I get the modem info, there is a core panic and dump.

  >>> import sqnsupgrade
  >>> print(sqnsupgrade.info())
  <<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.6] >>>
  >>> FiPy with firmware version 1.20.2.r6
  Your modem is in application mode. Here is the current version:
  UE5.2.0.3
  LR5.2.1.0-48829
  
  IMEI: #################
  +CEREG: 80
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
  Core 0 register dump:
  PC   : 0x40190812 PS   : 0x00060a30 A0   : 0x801902c7 A1   : 0x3ffbaef0
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000005 A5   : 0xffffffff
  A6   : 0x00001b1b A7   : 0x00060220 A8   : 0x8018fec8 A9   : 0x3ffbaeb0
  A10   : 0x0000003a A11   : 0x00000000 A12   : 0x3ffb9f28 A13   : 0x00000000
  A14   : 0x3ffb9f38 A15   : 0x00000001 SAR   : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x0000002d LBEG  : 0x4009412c LEND  : 0x4009415a LCOUNT : 0xffffffff
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x40190812:0x3ffbaef0 0x401902c4:0x3ffbaf10 0x4018012c:0x3ffbaf30
  
  ================= CORE DUMP START =================
  TDwAAAEAAAARAAAAbAEAAA==
  tJ/7PzCu+z/Er/s/
  0K37P2Cv+z9+GwAAjEP8P4xD/D+0n/s/hEP8PwcAAAAIn/s/CJ/7P7Sf+z8AAAAA
  EgAAAMih+z90aVQAZEH8P7x9+z/EffsAAAAAAMSv+z8AAAAAIAoGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  /////xIIGUAwCgYAxwIZgPCu+z8AAAAAAAAAAAUAAAD/////GxsAACACBgDI/hiA
  sK77PzoAAAAAAAAAKJ/7PwAAAAA4n/s/AQAAAAAAAAAdAAAALQAAACxBCUBaQQlA
  /////yif+z8AAAAAyDMIQGyl9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP8AGIAAr/s/aBX9PzCv+z8vARiAEK/7P/Cm/T8wr/s/
  AAAAADCv+z9gaBhAAAAAAAAAAAAwr/s/8Kb9PwAAAADkHv0/5B79P+Ae/T/gHv0/
  AAAAAGCv+z8AAAAAAAAAAMCm/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbK/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  HLP7PzDN/T+Yzv0/
  MM39PzDO/T9VGwAAiEL8P4hC/D8cs/s/gEL8PxQAAAAAAAAAAAAAAByz+z8AAAAA
  BQAAAJy+/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAJjO/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  LDQIQNJrCUAwCQYA8AIOgPDN/T9VGwAAQN37PwAAAAAA/wAAAAD/AAAAAP/SawmA
  0M39PwEAAABVGwAAHLP7PwEAAAD+AAAAIAEGAAAAAAAwzv0/AAAAAB1KCUAzSglA
  +f///yw2CEABAAAAJIAJQDzE9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMABgAQnfs/EN37PyABBgAAAAAAEM79PwAAAAAAAAAA
  /wAAAAD/AAAAAP8AAAAA/wAAAAAwzv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAG5K/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPM79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  QLn7P6C3+z84ufs/
  oLf7P9C4+z881+gqvL77PyRC/D9Aufs/HEL8PxkAAADnGCXBfb/5rUC5+z8AAAAA
  AAAAADy1+z9JRExFMACd7IitD0iOxjgAAAAAADi5+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgg9Q==
  LDQIQCoRIkAwDAYALnQXgGC4+z8AAAAAUA8AAHVO/D8wr/s/EN37PyALBgB7HwAA
  QLj7P18bAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAgAAA//8AgAoAAAAAAAAAAAAAAEzWDkCP1g5A
  AAAAACw2CEAJAAAAJIAJQNyu9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACIbgmAgLj7PyAAAAABAAAA
  dU78PzCv+z8Q3fs/IAsGAAAAAACguPs/AAAAAKxB/D8AAAAAbBT9PxBE/D8AAAAA
  AAAAANC4+z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Lj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tL77PxC9+z+svvs/
  EL37P0C++z/LPSy3JEL8P0i5+z+0vvs/HEL8PxkAAAB+yKEvQCjmYrS++z8AAAAA
  AAAAALC6+z9JRExFMQBLJhLyXwxdbzoAAQAAAKy++z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMNAxA==
  LDQIQCoRIkAwBwYALnQXgNC9+z8AAAAAIwAGACAABgCAzvs/EN37PyAABgD//z+z
  q6sAACS/+z+Uz/s/aOH7PwAAAAAgAgYAAAAAAAAAAAAAAAAAIAIGAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAAAAAAJIAJQEy09T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACIbgmA8L37PyAAAAABAAAA
  f24JgPC9+z9A3fs/QN37PwAAAAAQvvs/AAAAAKxB/D8gAAAAbBT9PxRE/D8AAAAA
  AAAAAEC++z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATL77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  OE37P0BL+z8wTfs/
  QEv7P9BM+z9XGwAAEEL8P3xe+z84Tfs/CEL8PxMAAACYwxp+lo24czhN+z8AAAAA
  BgAAADQ9+z9Mb1JhAAblmmhXtWRWj2cAAQAAADBN+z8BAAAAIAIGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANtrXg==
  LDQIQNJrCUAwCQYAeDMRgABM+z9VGwAAQN37P3wt+z8AAAAAAAAAAAAAAADSawmA
  4Ev7PwEAAABVGwAAOE37PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEABAAAAJIAJQNxC9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADhN+z8BAAAA/gAAACMABgAAAAAAIEz7P9iZ/D9smvw/
  fC37PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQTPs/AAAAAAAAAADQTPs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsNghAAAAAACSACUDcQvU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYAEQ/AAAAAGya/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Ez7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  dF77PwBd/T8gX/0/
  AF39P8Be/T9XGwAAQE37PxBC/D90Xvs/CEL8PxMAAAATMHzdXfLAPHRe+z8AAAAA
  BgAAACRR/T9TaWdmb3gARrs0s2lbaKkAAAAAACBf/T8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFzKcg==
  LDQIQLAfCEAwDAYA0msJgMBd/T8AAAAAVxsAAHRe+z8BAAAA/gAAACMABgCwHwiA
  oF39P9wA8D8BAAAAEN37P1C3+z8DAAAAIwAGABEAAADAXf0/AAAAAKwyCUC3MglA
  /////yw2CEBQt/s/JIAJQMxU9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAADqhCCA4F39P1cbAABA3fs/
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXv0/ZC/9P2Av/T9oXPs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAMBe/T8AAAAAAAAAACw0CEDQhCBAMAAFAAAAAADAXv0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMVPc/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzF79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  IMv7P8DJ+z8Yy/s/
  wMn7P7DK+z8AAAAA/EH8P/xB/D8gy/s/9EH8Pw8AAABQwPs/UMD7PyDL+z9IwPs/
  CgAAABzB+z9UbXIgU3ZjALYuTpSNmo8AAAAAABjL+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJADHQ==
  LDQIQLl9CUAwAAYAAAAAAIDK+z8AAAAAAAAAAAAAAAAgRPw/GET8PwEAAAC5fQmA
  YMr7PwAAAABA3fs/dEH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAAAAAAJIAJQLzA9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALzA9T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  hNf7P1B7/T8Eff0/
  UHv9P6B8/T/wIwAAtLH7P4Ry+z+E1/s/mEH8PwUAAABY0fs/WNH7P4TX+z9Q0fs/
  FAAAAAhx/T9ldmVudFRhc2sAA0fjS/oAAAAAAAR9/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANhBIg==
  LDQIQMRaCUAwAAYAZHUXgBB8/T8s0fs/UHz9P3jR+z8AAAAAgNH7PwAAAADEWgmA
  8Hv9PwAAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAKNH7PwAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQKxy9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKB8/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUHz9P7wU/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAKB8/T8AAAAAAAAAAKxy9z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACsfP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  rLH7PwC9/T+Uvv0/
  AL39PzC+/T9FU/DQBOD9P4zX+z+ssfs/mEH8PxQAAADEIT23BUgB/6yx+z8AAAAA
  BQAAAJiu/T9TbWFydENvbmZpZwAiAAAAAQAAAJS+/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  LDQIQPC/AEAwAAYA7GYJgMC9/T8AAAAAIwAGACAABgDw9Ps/AwAAACMABgD//z+z
  q6sAABDd+z8jAAYArLH7PwEAAAD+AAAADgAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEABAAAAJIAJQDy09z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGeAmA0L39P0Dd+z8FAAAA
  OHEOgPC9/T8BAAAAFET8P6yx+z8BAAAA/gAAACAAAAAAAAAAEL79PwAAAAAAAAAA
  EET8P0Dd+z+EQfw/iEL8PwAAAAAwvv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPL79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  /N/9P2De/T/03/0/
  YN79P5Df/T9mQwAAOHz7P7Sx+z/83/0/mEH8PxQAAABYj/4/WI/+P/zf/T8AAAAA
  BQAAAPjP/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAAPTf/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAADsSEQ==
  LDQIQPC/AEAwAAYA7GYJgCDf/T8AAAAAIwAGACAABgAU/ysAVQAAAAC+/T///z+z
  q6sAABDd+z8jAAYA/N/9PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEABAAAAJIAJQJzV9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGeAmAMN/9P0Dd+z8GAAAA
  FmEOgFDf/T8BAAAAFET8P/zf/T8BAAAA/gAAAHCr/T8AAAAAcN/9PwAAAAAAAAAA
  EET8P0Dd+z+EQfw/iEL8PwAAAACQ3/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnN/9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  MHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z+R33ICtFr7PwTg/T8wfPs/mEH8PwEAAAAEfPs/BHz7PzB8+z/8e/s/
  GAAAADya+z9pcGMxAJdgn4y7ak1+9y4AAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANVaGQ==
  LDQIQMRaCUAwAQYA3DEIgHCd+z/Ye/s/AAAAACR8+z8AAAAA2Hv7PwAAAADEWgmA
  UJ37PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAIAMGABwAAAAAAD4AAAAAAKwyCUC3MglA
  /////yw2CEAQRPw/JIAJQNyT9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoyCICQnfs/8Kv9PwEAAAAAAAAAsJ37PyxB/D8kQfw/
  AAAAACYAAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAALEH8PxhB/D8kfPs/AAAAANh7+z8BAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAADQcF0Dwq/0/AAAAAAAAAACkFAiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  rFr7PxBZ+z+kWvs/
  EFn7P0Ba+z9Eqnh0GOb9Pzh8+z+sWvs/mEH8PxEAAABUPPs/VDz7P6xa+z9MPPs/
  CAAAAKhO+z9Mb1JhX1RpbWVyX2NhbGwAAQAAAKRa+z8AAAAAIQAGAAgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPMZGQ==
  LDQIQMRaCUAwAAYASB4RgNBZ+z8oPPs/EFr7P3Q8+z8AAAAAfDz7PwAAAADEWgmA
  sFn7PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAIAEGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQExQ9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEFr7P5Sb/D8AAAAA
  AAAAADAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAABMUPU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEBa+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATFr7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  EOb9PwBP/T8cUf0/
  AE/9P7BQ/T8Q5v0/cHr7P7Ra+z8Q5v0/mEH8Pw4AAADMzv0/zM79PxDm/T/Ezv0/
  CwAAACAx/T9JUlFzAAAAAAAAAAAAAIwAAQAAABxR/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAExQ/T8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApVBQg==
  LDQIQMRaCUAwDAYAIEkPgMBP/T+gzv0/YFD9P+zO/T8AAAAA9M79PwAAAADEWgmA
  oE/9PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAAAAAAAAAAAC8Rvc/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQLxG9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtAAAApaWlpaWlpaV0Cg6AAFD9P5iS/D9gUP0/
  AAAAAKcAAAClpaWlpaWlpf////8AUP0/xJX8P2BQ/T8AAAAAAQAAAIyS/D8QAPw/
  AAAAAJBQ/T+Mkvw/AAAAALBQ/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjJL8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgUP0/
  ABwAAGiU/D9olPw/AAAAALxG9z8AAAAAAAAAAAAAAABolPw/CgAAAIRB/D8AQ/w/
  AAAAALBQ/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8UP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  aHr7P+B4+z9gevs/
  4Hj7PwB6+z//Ay6RNGf9Pxjm/T9oevs/mEH8PwEAAAA4dvs/OHb7P2h6+z8wdvs/
  GAAAAGR2+z9pcGMwAFZzYIpOqYtd1qMAAAAAAGB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADyV7g==
  LDQIQMRaCUAwAAYA3DEIgKB5+z8Mdvs/AAAAAFh2+z8AAAAADHb7PwAAAADEWgmA
  gHn7PwAAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAsggAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQAxw9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4Hn7PyhB/D8AAAAA
  AAAAAL8IAAAAAAAAAAAAAP/////gefs/KEH8PxhB/D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAB6+z8AAAAAAAAAACR8CEAAAAAAAAAAAAAAAAAZFAiAIDz+P4BB/D+jbEA/
  AAAAAAAAAAAMevs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  LGf9P5Bl/T8kZ/0/
  kGX9P8Bm/T+lpaWl9EX8P3B6+z8sZ/0/mEH8Pw0AAACI/v0/iP79Pyxn/T+A/v0/
  DAAAAChf/T9MVEVfVUFSVF9FVlQApaUAAQAAACRn/T8AAAAAIQAGAAwAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  LDQIQMRaCUAwAAYAdkQRgFBm/T9c/v0/kGb9P6j+/T8AAAAAsP79PwAAAADEWgmA
  MGb9PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAJAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQMxc9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkGb9P6Sb/D8AAAAA
  AAAAAFQbAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAADMXPc/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAMBm/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzGb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  7EX8P6Cl/T+Qrv0/
  oKX9PzCu/T9UGwAAoEH8PzRn/T/sRfw/mEH8Pw4AAACUPf4/lD3+P+xF/D+MPf4/
  CwAAAJR+/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAJCu/T8AAAAAIQAGAAsAAAABAAAA
  fGP7PxSU/D8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  LDQIQMRaCUAwAAYA6P0YgGCm/T9oPf4/AAAAALQ9/j8AAAAAaD3+PwAAAADEWgmA
  QKb9PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAA8KX9Pw4AAAD4vgCAIKb9PyxBCUBaQQlA
  /////yw2CEAQRPw/JIAJQDyk9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOUCGICQpv0/aBX9P8Cm/T/sAhiAoKb9P+QAvD8AAAAA
  AAAAAFUbAAD+AAAA8KX9P/////8AAAAAIAAAAAAAAAB8AxmAwKb9P7wCGUDwpv0/
  fAMZgMCm/T+8AhlA8Kb9P1UbAAABAAAA/gAAAAQKRj/AQRGA8Kb9PwAAAAAAAAAA
  AQAAALwCGUDwpv0/5AC8P2gV/T8BAAAACwAAAAEAAAA1SRGAMKf9PwAAAAABAAAA
  1SEQgAAAAAAASRFAAAAAAAEAAAAgp/0/6BBEP8UEAAAsZ/0/AAAAAAwAAAAACAAA
  1SEQgFCn/T8sSRFAAAAAAAAIAAAAAAAAkAEAALoEAAD45Q+AcKf9P8QSRD8AAAAA
  AAAAAAEAAAAKAAAA8Kj9P171D4CQp/0/xBJEPwAAAAAAAAAAzKj9P0in/T8WEwAA
  +OUPgLCn/T+gBJU/AAAAAAAAAADMqP0//AAAAJoQAACI5g+A0Kf9P6AElT8AAAAA
  AAAAAMyo/T9czUA/vLZAP16mEIDwp/0/AAAAAAAAAAAAAAAAzKj9PwIAAAAyCQAA
  AyMQgBCo/T8EAAAAYs1CP8So/T/IqP0/OKj9P6Co/T/45Q+AsKj9PzDtlD8w7ZQ/
  MKn9PwAAAAADIxCAEKj9PwgAAADQqP0/zKj9P8So/T8AAAAAAwAAAMQ8QD9Qh0I/
  MKn9P4Co/T/45Q+AsKj9PzDtlD8w7ZQ/qpgQgAAAAAAHAAAAxKj9PwAAAAADAAAA
  AAAAALCo/T/QqP0/zKj9PwgDlT9Qh0I/fOgPgLCo/T/EqP0/MP///2PNQj/EqP0/
  0KUQgBCp/T9w8pQ/AAAAAHDylD9hzUI/wKj9P8So/T8w7ZQ/oASVPwAAAAAWEwAA
  AAAAAIywAABEAAAAwKj9PwAAAAAAAAAAKAhBPwIAAACwqP0/CAOVPwAAAADgqP0/
  AyMQgDCp/T8AAAAA4ohCPwAAAAAIA5U/AAAAAAEAAAD45Q+A0Kn9PzDtlD9olPw/
  QKr9PwFwZ3IDIxCAMKn9PwgAAAA0A5U/MAOVPygDlT8DAAAADAAAADCr/T9ABpU/
  JAaVPyw2CED45Q+A0Kn9PzDtlD9olPw/qpgQgAAAAAAIAAAAKAOVPwAAAAAJAAAA
  AAAAAPAClT80A5U/MAOVPwSr/T+OA5U/BAAAAKqYEIAEA5U/MP///+OIQj8AAAAA
  iOYPgACq/T8wApU/AAAAAAAAAAAAAAAArDIJQLcyCUDwApU/BKv9PzAAAADQqf0/
  XqYQgCCq/T8AAAAAAAAAAAAAAAAEq/0/AAAAAAAAAAADIxCAQKr9PwQAAACbA5U/
  /Kr9P9Cq/T9oqv0/0Kr9P/jlD4Dgqv0/aJT8P2iU/D+Qq/0/sAOVPwMjEIBAqv0/
  CAAAAASr/T8Aq/0/+Kr9PwAAAAAEAAAAiAAAAAEAAAD/////AQAAAPjlD4Dgqv0/
  aJT8P2iU/D+qmBCAbAaVPwgAAAD4qv0/AAAAAAQAAAAAAAAA4Kr9PwSr/T8Aq/0/
  AAAAAOCq/T8wq/0/bAaVP/yq/T8w////nAOVPwQAAAAl5g+AUKv9PxD7lD8AAAAA
  EPuUP5oDlT/wqv0/+Kr9P2iU/D94CEE/gAhBPzAClT8AAAAAh4YSEv////8DAAAA
  kUAIgECr/T9gq/0/AAAAAAAAAAAAAAAA8AKVPwAAAADgqv0/AAAAAAAAAAAgq/0/
  kBYOgHCr/T8Q+5Q/AAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAbGQ6AkKv9PxD7lD8WAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAMAOVP9ABDoAwrP0/BRlAPwAAAAAAAAAAwKv9PxsZDoCQq/0/
  EE/8PwAAAAAWAAAAXAAAACIAAAAIAAAADQAAAPBO/D8NAAAAAAAAANABDoAwrP0/
  BRlAPwAAAAAMFg6AbAaVPxAGlT8QrP0/MKz9P8kYQD8AAAAA8E78PxkAAABA7ZQ/
  FgAAADCs/T/DCgAAAAAAABYAAABcAAAAIgAAAAgAAAAAAAAAcKz9P0T4+z+Yrf0/
  IAAAABkAAADQ7JQ/mK39P0TdQz8AAAAA7Ef8P5it/T+0YPs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAADCu/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaUAAAAAAAABpTEAAAAyAAAA
  AQAAAAAEAADs/x/QAAAAAKcDAACoAwAApaWlpaWlpaUBAAgAAAAAAKWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlAAAAAPReQD+lpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaUsNAhAMP0NQDAABQAAAAAA
  MK79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAFAsHQABAAAA////////////////
  /////3i8wLgAAAAAAAAAAAAAAAAA8B8AcKz9PwAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAABAAAAtEf8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADyu/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  fHL7P+Bw+z90cvs/
  4HD7PxBy+z/sS2tLjNf7P6BB/D98cvs/mEH8PwMAAABAQPw/QED8P3xy+z84QPw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIAHviSMvMAAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  rIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA55mg==
  LDQIQMRaCUAwAAYADSQNgKBx+z8UQPw/AAAAAGBA/D8AAAAAFED8PwAAAADEWgmA
  gHH7PwAAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAIAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQBxo9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4HH7P2hA/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAcaPU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABBy+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  

  Any help is apprechiated • So I got this working. The problem was that the SIM was never initiated. I put the SIM inside a Android phone to check if the SIM works (it did work) and after that it worked inside the FiPy. So the problem might be that the Pycom library does not know how to register the SIM on the network for the first time.


Log in to reply
 

Pycom on Twitter