Crash: PCB must be deallocated outside this function • When I do FTP transfers sometimes (at irregular intervals) I get this crash.
  I have noticed other spontaneous reboots of the system (not using FTP) but could never catch the core dump and I never found errors in my logs neither although every piece of code is inside a try except finally. So I don't know whether they are related.

  This is the error I get with the FTP:
  assertion "PCB must be deallocated outside this function" failed: file "/Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/comERROR A stack overflow in task Servers has been detected.
  abort() was called at PC 0x4008d1cc on core 1

  Backtrace: 0x4008d183:0x3ffd32d0 0x4008d1b4:0x3ffd32f0 0x4008d1cc:0x3ffd3310 0x4008a79d:0x3ffd3330 0x4008be38:0x3ffd3360 0x4008bdee:0x00000000

  The system is:
  (sysname='WiPy', nodename='WiPy', release='1.15.0.b1', version='v1.8.6-849-baa8c33 on 2018-01-29', machine='WiPy with ESP32')

  I can give you the entire core dump too. • @robert-hh
  Concurrent access was my first idea too.
  To test it: I erased the flash to standard boot and main. Then I preloaded the SD with data. Re-ran the FTP test and it still had the same crashes.
  Using the FTP server on the device is for me is the easiest way.
  Otherwise I would need to create a Timer to upload data at regular intervals. To keep data transfer low I would need keep the intervals long avoiding me to have the flexibility of choosing which data I want to download and when.
  To be honest, I'm a bit disappointed by the eagerness of pycom to attack this problem.
  The same with my other crash report. • @fsergeys Could it be that there a problem with the concurrent access of writing and reading? Does the core dump also happen when you do no FTP access? You tell that it does not. Then you may consider another method for data transfer, which is initiated by the WiPy. I used a ftplib once for a ftp client, but that may be too bulky, unless you embed it as frozen bytecode. that will give you better control on the times of data exchange. As far as I recall, it was the esp8266 version of this variant: https://github.com/SpotlightKid/micropython-ftplib • @robert-hh
  Filezilla cliënt or FTP cliënt in a cron scheduled Task Connecting to the FTP server on the device. • @fsergeys How do you use FTP. Are you useing the server on the device, which is connected by a remote client, or do you use a (python coded) ftp client, which connects to a sever,? • the entire core dump:

  assertion "PCB must be deallocated outside this function" failed: file "/Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/component***ERROR*** A stack overflow in task Servers has been detected.
  abort() was called at PC 0x4008d4a8 on core 1
  
  Backtrace: 0x4008d45f:0x3ffd3770 0x4008d490:0x3ffd3790 0x4008d4a8:0x3ffd37b0 0x4008aa41:0x3ffd37d0 0x4008c114:0x3ffd3800 0x4008c0ca:0x00000000
  
  ================= CORE DUMP START =================
  yEsAABMAAABsAQAA
  XD/9P7A2/T9UP/0/
  ADj9P/A+/T+EhQAAlE/8P5RP/D9cP/0/jE/8PxQAAAC0a/s/tGv7P1w//T8AAAAA
  BQAAAFg3/T9TZXJ2ZXJzAAAAAAAAAAAAAQAAAFQ//T8AAAAAIAIGAAUAAAADAAAA
  HNv7PwAAAACINA1AAAAAAAsAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  MWE0ZF/UCEAzAAYAk9QIgHA3/T8vAAAALwAAAAwAAAD/////AAAAAP7///8AAAAA
  UDf9PwAAAAABN/0/rzb9PzEAAAAAAAAAsjb9PwQAAAAdAAAAAAAAAAGeCUARnglA
  /f///682/T8xAAAAaDIIQGSZ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAATf9PwAAAACr1AiAkDf9P4E1/D8BAAAA
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpUSqCICwN/0/XD/9P5Q//T+PswiAoBP8PyAAAAAgAAAA
  F8EIQNA3/T8cUfw/IwAFAGw3/T/QE/w/GBT8PwEAAADNwAhAADj9PxgU/D8AAAAA
  HqAIgAA4/T9UAAAAfDgIQCBR/D9cP/0/ADj9P1g3/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  xDIIQDPBDUAwCgYAwMENgMA4/T8AAPQ/cwAAAHMAAAAAAAAAAAD/AAAAAP8AwH/l
  fgAAAAAAAAD/////BAAAAAEAAAAkUv0/AAAAAAQAAADsNwiAgDj9PwGeCUARnglA
  /f///700CEABAAAASMAIQGSZ+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAJFL9P1UAAABRvg2A4Dj9PwAAAABE2f0/
  YwAAAAAAAAAAAP8AAAAA/4a9AIAQOf0/zD/9PwAAAAClpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  QAAAAIBS/D8AAAAADNn9P4KgCYAwOf0/zD/9PwAAAAAE2f0/QAAAADja/T946UE/
  WJQJgFA5/T/MP/0/JFL9PwTZ/T9AAAAAJNj9Pzna/T/UlAmAcDn9P8w//T8kUv0/
  BNn9P0AAAAAAAAAAUP/6P76LCYCQOf0/zD/9PyRS/T9AAAAABNn9PwAAAAAAAAAA
  KFEUgLA5/T/MP/0/sulBP0TZ/T+AAAAAAQAAAAEAAACadRSA4Dn9P8w//T8kUv0/
  DDz9PwAAAAABAAAAAQAAAEQ8/T8BAAAAJFL9PwAAAABcSBSAEDr9PyA6/T8AAAAA
  XEgUgBA6/T8AAAAAAAAAAEQ8/T8AAAAAAAD/AAAAAP/kRxSA0Dz9PyRS/T+F6UE/
  AAAAAAAAAAAAAAAAoDr9P7EgQj///f//xB1CP00hACDwAgAAgDr9P3jpQT+gOv0/
  iiJCPwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA6AMAAMA6/T9NIQAg/7////9///8BAAAA
  5e4ZgKA6/T8MXPw/8Dr9PzAAAADQOv0/AQAAAAMAAAABAAAAIFH8Pwxc/D8IAAAA
  DQAAAAAAtFkACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAIFH8PzAEBgCKrQiA
  gDv9PwAAAAAjBAYAIAQGAAEAAAD+AAAAoDb9P///P7PEMghAJKUIQDAABgD+ExSA
  sDv9P9B2+z8QPP0/HHf7PwAAAAAkd/s/AAAAACSlCID/////AQAAAOgDAAAgUfw/
  AQAAAAQZ/D8jAAYABAAAAP//P7MAAAAAGJsJQCObCUABAAAAIFH8PwEAAABIwAhA
  ZJn6PwAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAADEMghA8L8AQDACBgCKrQiA
  QDz9PwAAAAAjAgYAIAIGAAEAAAD+AAAAAAAAAP//P7P+AAAAuBj8PyMABgBcP/0/
  AQAAAP4AAAAAAAAABAAAAAEAAAD+AAAANJkJQGKZCUD/////vTQIQAEAAABIwAhA
  ZJn6PwAAAAAAAAAAAAAAAP83NTKy6UE/AQAAAAE8/T8DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  ZJn6PwAAAAAAAAAAAAAAAHShCIBQPP0/OJn9P4RO/D/o0RWABDz9PwEAAAABAAAA
  AAAAAAUAAAD+AAAAGJP8PwA9/T/gPP0/JAAAAAw8/T8kUv0/sulBPwUAAAAMAAAA
  zD/9PwAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ8/T+11hWABwAAAPzqFUA0Pf0/
  AQAAACA8/T/AAAAAs+lBP6XpFYAgPf0/xB1CP/ACAAAAPf0/4Dz9PwgAAAAAAAAA
  AAAAAPzqFUCxIEI/xB1CP/ACAAB46UE//gAAAAAAAACxIEI/xB1CP/ACAAB46UE/
  ZbwUgFA9/T9kGrw/AAAAAIoiQj9wPf0/AAAAAAAAAACKIkI/sSBCP/4AAAAAAAAA
  puEUgHA9/T8Yk/w/AQAAAAB0+z8AAAAAAAAAAAAAAAClzg2AkD39P/////8Yk/w/
  AAAAABiT/D8FEAAAAAAAABeRDoCwPf0/4F38PwAAAAAsk/w/sDz9PwMAAAAjAAYA
  l5oOgNA9/T//////AAAAAAACAAALAAAAEAAAABiT/D/TzQ2A8D39P5xd/D8zAAAA
  AAIAAAAAAAAYk/w/LJP8PwAAAADQPv0/IBr8PwAAAADEMghAbLIIQDAGBgAfzg2A
  rK/9P+Bd/D8AAgAABBn8PwEAAAD/AQAAAQAAAGyyCICQPv0/AQAAAISFAABcP/0/
  AQAAAP4AAAAsk/w/BAAAAJuKDoBwPv0/NJkJQGKZCUD/////vTQIQAEAAABIwAhA
  ZJn6PwAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  //8/swAAAADpsv0/AAAAAAAAAADQPv0/AAAAAAAAAAAyAAAAAQAAAP8BAAABAAAA
  AAAAAPA+/T8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAzlb8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8Pv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  QEX9P8BD/T84Rf0/
  wEP9P9BE/T9dRF53vEr9PzBP/D9ARf0/KE/8PxkAAACcGcRGN59jRkBF/T8AAAAA
  AAAAADxB/T9JRExFAPycOs7/DNl2/esAAAAAADhF/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlBgg==
  xDIIQMQ6FEAwCgYA/LIIgIBE/T8gAAAAAQAAAAAAAAC0kPw/HFH8P8RO/D/QkPw/
  YET9PwAAAAAAAAAAAAAAAIBD/T8DAAAAIwAGAAoAAACARP0/IAAAAOBlDkAcZg5A
  AAAAAL00CECAQ/0/SMAIQESf+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoET9PwAAAAAAAAAA
  AAAAALSQ/D8cUfw/xE78PwAAAADQRP0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANxE/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  tEr9PzBJ/T+sSv0/
  MEn9P0BK/T/XvBTfME/8P0hF/T+0Sv0/KE/8PxkAAAB+OF/bUzvHMrRK/T8AAAAA
  AAAAALBG/T9JRExFAPGoFMgCeoTubVQAAQAAAKxK/T8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACSmiQ==
  xDIIQMQ6FEAwCAYA/LIIgPBJ/T8gAAAAAQAAACAAAAC0kPw/IFH8P8RO/D/wkPw/
  AQAAAAAAAAD///9/V5wIgBCO/T8DAAAAIwAGAAAAAADwSf0/IAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAQjv0/SMAIQLSk+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEr9PwAAAAABAAAA
  AQAAAAQZ/D8gUfw/xE78PwAAAABASv0/AAAAAAAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAExK/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  pFL8P3CO/T+8l/0/
  cI79P1CX/T8kfQQAHE/8P6xN/T+kUvw/FE/8PxQAAACQdvs/kHb7P6RS/D+Idvs/
  BQAAAMBn/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAALyX/T8AAAAAIQAGAAUAAAACAAAA
  AAAAADxe/D8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  xDIIQCSlCEAwBgYAJfUTgDCP/T9kdvs/cI/9P7B2+z8AAAAAuHb7PwAAAAAkpQiA
  EI/9PwEAAACg9wMAIFH8PwEAAAAEGfw//8f//xoAAABwdfs/WDD1PzSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQMTx+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAJIxCAcI/9P+cDAACEhQAA
  AAAAAISFAADoePs/gI/9P6D3AwBwj/0/IAAAAHw0/D/wIhCAgI/9PwIBAAAOMZU/
  YCwQgLCP/T/oePs/IGL8PwAAAACwj/0/6Hj7P/4AAACEhQAAAAAAAOh4+z8DAAAA
  oPcDAJx1+z8AAAAA6Hj7P9FED4Dgj/0/AwAAAAAAAAAgYvw/AgAAAAIAAACQj/0/
  AAAAAAAAAAAQMJU/g3wAAHQOD4AgkP0/KCwQQAMAAAAAAQAA/wAAABAwlT/g0A2A
  EAAAAP8AAACoUvw/YAAAACCQ/T8gYvw/AQAAAOlklT/cDg+AUJD9P2hEQT8DAAAA
  BwAAAAAAAACc+pQ/5jIIQAAAAACQ+pQ/AQAAAB4LAABowg+AcJD9PwIAAAAAAAAA
  AAAAAJD6lD/A////BgAAAGdFD4CQkP0/DAAAAMJZlT+M+pQ/IJH9P7iQ/T8gkf0/
  dA4PgDCR/T9g+5Q/YPuUP7CR/T8IAAAAZ0UPgJCQ/T+wkf0/CQAAALD6lD8AAAAA
  rPqUPwAAAAAAAAAAAAAAAPyQ/T8AAAAAdA4PgDCR/T9g+5Q/YPuUP/a0D4ADAAAA
  CQAAAAgAAACw+pQ/AAAAAAAAAABw+pQ/sPqUP6z6lD8IAAAA5IOVPwoXAADw9pQ/
  jPqUPwAAAAAw////w1mVP9wOD4Bwkf0/EAKVPwEAAACiWZU/ULFAP7cAAAAKCgoK
  AAAAAOSDlT/kX/w/AQAAAHD6lD88AAAACQAAADCR/T9owg+AkJH9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAOSDlT8BAAAAUgkAAGdFD4Cwkf0/BAAAAOhklT/gg5U/AgAAAFkAAABaGg9A
  dA4PgFCS/T9g+5Q/gF78P9CS/T+AXvw/Z0UPgLCR/T/Qkv0/FAAAACyElT8AAAAA
  KISVPwAAAAA8kv0/OJL9P7odQD/0Wfw/dA4PgFCS/T9g+5Q/gF78P/a0D4Aw2pU/
  FAAAAAMAAAAshJU/AAAAAAAAAADAg5U/LISVPyiElT8TAAAAkJP9P5SzD0ACAAAA
  4IOVPwAAAAAw////6WSVP9wOD4CQkv0/0AWVPwEAAACSZJU/kJL9PxzOQD8CAAAA
  AAAAAJCT/T//////5jIIQMCDlT9oAAAAFAAAAFCS/T9owg+AsJL9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAJCT/T8BAAAANhQAAGdFD4DQkv0/BAAAAM/FlT+Mk/0/YJP9P/iS/T9gk/0/
  dA4PgHCT/T+AXvw/gF78PyCU/T8wapU/Z0UPgNCS/T8glP0/BgAAAKST/T8AAAAA
  oJP9PwAAAAAAAAAAFsGVPwAAAAAwapU/dA4PgHCT/T+AXvw/gF78P/a0D4CAXvw/
  BgAAAAcAAACYk/0/AAAAAAAAAABwk/0/pJP9P6CT/T8FAAAAAPqUPwYAAAAAAAAA
  jJP9PwAAAAAw////0MWVP9LBD4AAlP0/YA2VPwAAAACGxZU/zsWVP/DFlT+Ik/0/
  mJP9P4Be/D8GAAAA0AWVP3A3lT8AxpU/wFSVPwUAAAAAAAAAAAAAADD///8XwZU/
  AgAAAACU/T8gDZU/AAAAAILFlT8A+pQ/DAAAAHBClT8AAAAAAPqUPwAAAAADAAAA
  cJP9PwAAAAAGAAAAwJP9P2dFD4AglP0/AAAAANa5lT8AAAAAAPqUP0iU/T/Qk/0/
  dA4PgMCU/T+AXvw/gF78P0CV/T+9NAhAZ0UPgCCU/T9Alf0/CAAAABz6lD8AAAAA
  GPqUPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdA4PgMCU/T+AXvw/gF78P/a0D4ABAAAA
  CAAAAAUAAAAc+pQ/AAAAAAAAAADg+ZQ/HPqUPxj6lD8HAAAAAAAAAJCRlT/8+ZQ/
  /PmUPwAAAAAw////17mVP6EOD4AAlf0/oPeUPwAAAABCtJU/8JT9PxCV/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAADAAAAAAAAAOD5lD84AAAACAAAAMCU/T8K2w2AIJX9P6D3lD8AAAAA
  AAAAAAAAAADoqpU/4F6VP8vdDYBAlf0/oPeUP8AEAAAAAAAAAAAAAAAAAAD9AAAA
  wswNgOCV/T/nHEA/YPmUPwAAAABwlf0/y90NgECV/T8AAAAAAAAAAAAAAADm6EA/
  eOhAPwgAAADnHEA/oPeUPwAAAACQlf0/wswNgOCV/T/nHEA/YPmUP7faDYDkopU/
  oKGVP8CV/T8GAAAA5F/8PwAAAADAlf0/WJX9P8CV/T8AAAAAOUgCAGD5lD8BAAAA
  AAAAAOboQD946EA/CAAAAAAAAAAAlv0/EJb9PwAAAACQlf0/AAAAAAAAAACkWvw/
  AAAAAFCX/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaWfAgAAIQBtACBCT09ULlBZ
  AP//////Ym9vdC5weQD/////////////////////////////////////////////
  /6WlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpcQyCEDoyQ1AMAAFAAAAAABQl/0/AAAAAAD/////////
  /////////////////////////////////wAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAP/////////////////////FQhOBAAAAADIAAAACAQAAAAAAAAAAGQAAlv0/
  AAAoAAAAAAABAAAACJf9P9CW/T8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAATFT8PwAAAABhHUA/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAXJf9PwAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAxEiy
  AMRIsoCWGMAwobM1lb/WPgDAtz8Alpm6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  pE39P3A1/T9QN/0/
  cDX9P/A2/T+0hQAArFL8PxxP/D+kTf0/FE/8PwcAAAAYmf0/GJn9P6RN/T8Qmf0/
  EgAAAFQp/T90aVQAdABIFKUtRdpzX/8A////f1A3/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOqPMg==
  xDIIQCSlCEAwBgYASdIVgKRN/T9wNf0/UDf9P8hLAABsAQAAQJn9PwAAAAAkpQiA
  eAEAALA2/T9Ms/0/IFH8PwEAAAAEGfw/AAAAABAAAAB/2AiAEDb9P7A2/T8AAAAA
  AAAAAMzZCEC82QhA0NgIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  rTIIQJA2/T+wNv0/AQAAAPU1/D/+Nfw/Bzb8PxA2/D8ZNvw/Ijb8Pys2/D80Nvw/
  PTb8P0Y2/D9PNvw/WDb8P2E2/D9qNvw/czb8P3w2/D+FNvw/jjb8P5c2/D+gNvw/
  qTb8P7I2/D+7Nvw/xDb8PxRO/D8BAAAAoTrYUC4AAABf1AhAsDb9PzsAAAAgFvw/
  AAAAAGgyCEAAAAAAATf9P1/UCEBwN/0/AAAAABxR/D8xYTRkX9QIQDMABgCT1AiA
  cDf9Py8AAAAvAAAADAAAAP////8AAAAA/v///wAAAABQN/0/AAAAAAE3/T+vNv0/
  MQAAAAAAAACyNv0/BAAAAB0AAAAAAAAAAZ4JQBGeCUD9////rzb9PzEAAABoMghA
  ZJn6PwAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  JEz9P2Bf/T+4YP0/
  YF/9P1Bg/T8AAAAACE/8PwhP/D8kTP0/AE/8Pw8AAADwVf0/8FX9PyRM/T/oVf0/
  CgAAALxW/T9UbXIgU3ZjAKxqqR0Qd0cAAAAAALhg/T8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALq1ig==
  xDIIQJm+CEAwAAYAAAAAACBg/T8AAAAAAAAAAAAAAAAsUfw/JFH8PwkAAACZvgiA
  AGD9PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQMS6+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMS6+j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUGD9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcYP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  cCL9P+Ag/T9oIv0/
  4CD9PwAi/T/ovDNo7Cf9P1Sz/T9wIv0/pE78PwEAAADoVP0/6FT9P3Ai/T/gVP0/
  GAAAAGwe/T9pcGMwAHxt/lOMq1uH4/4AAAAAAGgi/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFvA9w==
  xDIIQCSlCEAwDAYA/BwIgKAh/T+8VP0/AAAAAAhV/T8AAAAAvFT9PwAAAAAkpQiA
  gCH9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/FwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQHR8+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4CH9PwBO/D8AAAAA
  AAAAADoUAAAAAAAAFwAAAP////8AAAAAAE78P/BN/D+wVP0/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAAi/T8AAAAAAAAAAPRKCEAAAAAAAAAAAAAAAADFEQiAYDz+P4xO/D+UTvw/
  AAAAAAAAAAAMIv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  5Cf9PzAm/T/cJ/0/
  MCb9P3An/T+C5WCEqHn7P3gi/T/kJ/0/pE78PwEAAABAVf0/QFX9P+Qn/T84Vf0/
  GAAAAOAj/T9pcGMxAFARhkIVh7ddBdcAAQAAANwn/T8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHp28g==
  xDIIQDIUCEAwCgYAJKUIgPAm/T8BAAAA/////yBR/D8BAAAABBn8PyADBgAyFAiA
  0Cb9P+AA8D8BAAAAuBj8PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAADwJv0/AQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQOSB+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAD8HAiAECf9PxRV/T8AAAAA
  5Cf9PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAABQJ/0/BE78PwAAAAAAAAAAMxUAAAAAAAAgAwYA
  /////wAAAAAETvw/8E38P2BV/T8AAAAAFFX9PwAAAAAAAAAAcCf9PwAAAAAAAAAA
  9EoIQAEAAAAAAAAAAAAAAGESCICAff4/AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHwn/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  oHn7P5D3/T9I+f0/
  kPf9P+D4/T8AAAAAbBr+P+wn/T+gefs/pE78PwIAAABsefs/bHn7P6B5+z9kefs/
  FwAAAEzp/T9idENvbnRyb2xsZXIAAAAAAAAAAEj5/T8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHv7Pw==
  xDIIQCSlCEAwDgYAEWwIgFD4/T9Aefs/sPj9P4x5+z8AAAAAlHn7PwAAAAAkpQiA
  MPj9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABsAAAC0+vo/FAwAADSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQFRT+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABo/fo/zJP7PwAAAAC7EBqAkPj9P0B5+z+w+P0/
  AAAAAEYVAAD+AAAAAAAAAP////+Q+P0/AQAAALD4/T+Mefs/AAAAAJR5+z8BAAAA
  AAAAALD4/T+0Q/w/2EP8P/////8AAAAAFgAAAP///38AAAAA4Pj9PwAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUQ/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADs+P0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ZBr+P8AY/j9cGv4/
  wBj+P/AZ/j97mq3yNCv+P6h5+z9kGv4/pE78PwMAAAB4/P0/ePz9P2Qa/j9w/P0/
  FgAAAGAQ/j9oY2lIb3N0VAABTewI9GgAAAAAAFwa/j8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGxkFQ==
  xDIIQCSlCEAwAAYADFgZgIAZ/j9M/P0/wBn+P5j8/T8AAAAAoPz9PwAAAAAkpQiA
  YBn+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAABkAAAAAAAAAAAAAADSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQGR0+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEyf/D8AIAAAACEAAAAAAAAAAAAAwBn+PwSf/D8AAAAA
  AAAAAEYVAAD+AAAAAAAAAP/////AGf4/DJ/8PwAAAACY/P0/AAAAAGD9/T8AAAAA
  AAAAAPAZ/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/Bn+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  LCv+P5Ap/j8kK/4/
  kCn+P8Aq/j8gHf4/NDP+P2wa/j8sK/4/pE78PwQAAAA8Hf4/PB3+Pywr/j80Hf4/
  FQAAACgh/j9oY2lINFQAAAAAAAAAAAAAAAAAACQr/j8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGkZQA==
  xDIIQCSlCEAwAAYAiOEZgFAq/j8QHf4/kCr+P1wd/j8AAAAAZB3+PwAAAAAkpQiA
  MCr+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQDSF+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAMn/w/Drf7P/8AAAAAAAAAkCr+P1Si/D8AAAAA
  AAAAAEYVAAD+AAAAAAAAAP////+QKv4/VKL8PwAAAABcHf4/AAAAAPQe/j8BAAAA
  AAAAAMAq/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADrf7P/8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzCr+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  LDP+P9BT/j9oVf4/
  0FP+PwBV/j/EL/4/AH77PzQr/j8sM/4/pE78PwUAAADgL/4/4C/+Pywz/j/YL/4/
  FAAAAGxD/j9idHVUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGhV/j8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  xDIIQCSlCEAwCgYA5HAYgJBU/j+0L/4/0FT+PwAw/j8AAAAACDD+PwAAAAAkpQiA
  cFT+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AAAAACAAAAAAAAAAAAAAAJxJGUCqSRlA
  BwAAAL00CEAAAAAASMAIQHSv+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAADgV/4/hAL9PwAAAAAAAAAA0FT+P0ii/D9sekI/
  AAAAAEcVAAD+AAAAAAAAAP/////QVP4/mHEYQGx6Qj8AMP4/AAAAAOgw/j8AAAAA
  AAAAAABV/j8AAAAAAAAAAAIAAADoePs/CgAAAHw4CEAAFwAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADFX+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  +H37P8AO/j9YEP4/
  wA7+P/AP/j9M9/0/HE/9PzQz/j/4ffs/pE78PwYAAADse/s/7Hv7P/h9+z/ke/s/
  EwAAAFwE/j9CdGNfdGFzawAAAAAAAAAAAAAAAFgQ/j8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/7Pw==
  xDIIQCSlCEAwDgYAoNcXgIAP/j/Ae/s/wA/+Pwx8+z8AAAAAFHz7PwAAAAAkpQiA
  YA/+PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AQAAACAAAAACAAAA2Ff+PzSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQGRq+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANhX/j8THwAA/gAAACACBgAAAAAAwA/+Pwyd/D8AAAAA
  AAAAAEcVAAAAAAAAAAAAAP/////AD/4/DJ38PwAAAABQeEI/AAAAACx8+z8AAAAA
  AAAAAPAP/j8AAAAAAAAAAAFJAgAYV/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/A/+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FE/9P5Cr/T9Irf0/
  kKv9P+Cs/T+d64YXoFH7PwB++z8UT/0/pE78PwUAAAAgm/0/IJv9PxRP/T8Ym/0/
  FAAAAEyh/T9ldmVudFRhc2sAzX2635cAAAAAAEit/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANjSNg==
  xDIIQCSlCEAwDgYA6DkUgFCs/T/0mv0/kKz9P0Cb/T8AAAAASJv9PwAAAAAkpQiA
  MKz9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/AQAAAAAAAAAwrP0/PKz9PzSZCUBimQlA
  AAAAAL00CEAAAAAASMAIQFQH+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCoBAH///8AwKgEATCupC0AAAAAkKz9P2yQ/D8AAAAA
  AAAAAF91AAD+AAAAAAAAAP////+QrP0/bJD8PwAAAABAm/0/AAAAAPic/T8AAAAA
  AAAAAOCs/T8AAAAAAAAAAA8AAABgAwiOhKYBAAYAAAABAAAA/wAAAP8AAAAGAAAA
  BgAAAAAAAACEAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADsrP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  mFH7PwBQ+z+QUfs/
  AFD7PzBR+z+lpaWlcNb9PxxP/T+YUfs/pE78PwQAAAAIR/s/CEf7P5hR+z8AR/s/
  FQAAAJRH+z9wbVQApaWlpaWlpaWlpaUA////f5BR+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMzAw==
  xDIIQCSlCEAwDAYAyT0SgMBQ+z/cRvs/AFH7PyhH+z8AAAAAMEf7PwAAAAAkpQiA
  oFD7PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/IwAGAAAAAAAzMzMDMHb8PzSZCUBimQlA
  /////700CEABAAAASMAIQKSr+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwC9NAhAAQAAAEjACEAAAAAAAFH7PzB2/D90iUE/
  AAAAADWFAAAwdvw/dIlBP/////8AAAAAAAAAAAAAAAAoR/s/AAAAADBH+z8AAAAA
  AAAAADBR+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABsd/w/MHb8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFH7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  aNb9P3Bo/j9QbP4/
  cGj+P/Br/j9DhQAAzBz9P6BR+z9o1v0/pE78PxQAAAAUYPw/FGD8P2jW/T8MYPw/
  BQAAAFRY/j9NUFRocmVhZAAkSAMBBgcAAQAAAFBs/j8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAIxr/j8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtf9Pw==
  xDIIQCSlCEAwBgYAmNENgDBp/j/oX/w/AAAAADRg/D8AAAAAAAAAAAAAAAAkpQiA
  EGn+PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/BQAAAB4AAABwaf4/Q4UAAOBlDkAcZg5A
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQGTG+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC9NAhAAQAAAEjACEBI1Q2AcGn+P+Rf/D8BAAAA
  AAAAAEOFAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAA0YPw/AAAAAAAAAAABAAAA
  7UEOgJBp/j8CAAAA5F/8PwAAAAABAAAAAIAAAP//AIDdRA+AsGn+PwEAAAC07JQ/
  AQAAAAEAAADA////AQAAAHQOD4DQaf4/zEEOQAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAACCCAAA
  3A4PgABq/j9ENkA/AQAAANwOD4AAav4/nEpBPwEAAAAAAAAAtOyUPwAAAADQAAAA
  aMIPgCBq/j8BAAAAAAAAAAAAAAC07JQ/AQAAAO4KAABnRQ+AQGr+PwgAAABhv5U/
  rOyUP7jslD/r////AQAAAHQOD4Dgav4/gF78P4Be/D9Aa/4/AAAAAGdFD4BAav4/
  QGv+PwoAAADU7JQ/AAAAANDslD8AAAAABQAAAAAAAAClpaWlpaWlpXQOD4Dgav4/
  gF78P4Be/D/2tA+ASGv+PwoAAAAFAAAA1OyUPwAAAAAAAAAAkOyUP9TslD/Q7JQ/
  CQAAAOhUlT8BAAAAAAAAAKzslD8AAAAAMP///2K/lT9+sg+AIGv+P9AilT8CAAAA
  Ar+VPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoVJU/AAAAAAAAAACQ7JQ/NAAAAAoAAADgav4/
  zNANgEBr/j8AAAAA0FSVPwAAAADoVJU/aGv+P8Br/j8AAAAA0Gv+P9BUlT8AAAAA
  AAAAAAAAAADM0A2AQGv+PwAAAADQVJU/IwAGAAAAAAAEAAAA////fwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA0Gv+P9BUlT8AAAAAbbIPgIBe/D+AXvw/QGr+P6Br/j8AEAAA
  0FSVPwAAAAAAAAAAAAAAANBUlT8AAAAABAAAAP///38AAAAA8Gv+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAPxr/j8AAAAA
  gAAAAAAAAAAAAAC/AAAAAPoAAEsAAADAAACANwAAAF8AwJ9fAAD6OwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  xBz9PzAb/T+8HP0/
  MBv9P1Ac/T+B72BXYNj7P3DW/T/EHP0/pE78PwMAAAAkU/0/JFP9P8Qc/T8cU/0/
  FgAAAMAQ/T9lc3BfdGltZXIAMD2R988AAAAAALwc/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPo+rQ==
  xDIIQCSlCEAwDAYATSMNgPAb/T/4Uv0/AAAAAERT/T8AAAAA+FL9PwAAAAAkpQiA
  0Bv9PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/IAAGAAAAAAD//z+zAAAAADSZCUBimQlA
  /////700CEAAAAAASMAIQMR2+j8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxR/D8AAAAABBn8PyAABgAAAAAAMBz9P6xN/D+0Tfw/
  AAAAAE+FAABVAQAAIAAGAP////8wHP0/yFj7P7RN/D9EU/0/AAAAAPhS/T8AAAAA
  AAAAAFAc/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtE38PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABcHP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  WNj7P7DW+z9Q2Ps/
  sNb7P/DX+z9eBa2RrE78P8wc/T9Y2Ps/pE78PwIAAADowfs/6MH7P1jY+z/gwfs/
  FwAAAFTI+z93aWZpAMvclt/NXcFlaoQAAAAAAFDY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANnEeQ==
  xDIIQCSlCEAwCgYAnGkSgHDX+z+8wfs/wNf7PwjC+z8AAAAAEML7PwAAAAAkpQiA
  UNf7PwAAAAD/////HFH8PwAAAAAEGfw/ZQAAABcAAACONrw/AAAAANmZCUANmglA
  /////700CEAAAAAASMAIQGQy+T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAADwrPw/gAG8PwAAAAAAAAAAsNf7P8C3/D+Ad/w/
  AAAAAIaFAAABAAAAHAcAAP////98Frw/wLf8P4B3/D/Et/w/aDa8PwAAACAEAAAA
  AAAAAPDX+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAANhVEUB8e/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPzX+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  TLP9P6DK/T+4zP0/
  oMr9P1DM/T+lpaWleCL9P6xO/D9Ms/0/pE78Pw4AAAB8rf0/fK39P0yz/T90rf0/
  CwAAALy0/T9JUlFzAKWlpaWlpaWlpaUAAQAAALjM/T8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAOzL/T8AAAAAAAAAAAAAAABUUf0/vFH9PyRS/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  r1dAPwAAAAAUoQlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqWlpQ==
  xDIIQCSlCEAwAwYAT4AOgGDL/T9Qrf0/AMz9P5yt/T8AAAAApK39PwAAAAAkpQiA
  QMv9PwEAAAD/////IFH8PwEAAAAEGfw/AAAAAAAAAADEJvs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAL00CEABAAAASMAIQMQm+z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABjAAAApaWlpaWlpaXM0A2AoMv9Pwhd/D8AzP0/
  AAAAAGoAAAClpaWlpaWlpf////+gy/0/5F/8PwDM/T8AAAAAAQAAAPxc/D+oMvw/
  AAAAADDM/T/8XPw/AAAAAFDM/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/Fz8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAXvw/
  gF78PwAAAAAAzP0/ABQAAMQm+z8AAAAAAAAAAAAAAACAXvw/AAAAAAoAAAD///9/
  AAAAAFDM/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABczP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  


 • anyone?
  This crash more or less renders my pycom boards useless as any data I capture, I can't FTP to the server for analysis ... • Crash persists after upgrade firmware
  (sysname='WiPy', nodename='WiPy', release='1.17.3.b1', version='v1.8.6-849-83e2f7f on 2018-03-19', machine='WiPy with ESP32')

  assertion "PCB must be deallocated outside this function" failed: file "/Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20180112/componentERROR A stack overflow in task Servers has been detected.
  abort() was called at PC 0x4008d4a8 on core 1

  Backtrace: 0x4008d45f:0x3ffd3770 0x4008d490:0x3ffd3790 0x4008d4a8:0x3ffd37b0 0x4008aa41:0x3ffd37d0 0x4008c114:0x3ffd3800 0x4008c0ca:0x00000000 • @livius Euh, no. I haven't upgraded the firmware since januari when I first installed the devices. And I thought I used the latest version at that time. Need to check whether I missed something. • @fsergeys said in Crash: PCB must be deallocated outside this function:

  '1.15.0.b1'

  is there any particular reason that you use old firmware?
  current one is 1.17.3.b1
  update firmware and look if your problem persist.Pycom on Twitter