WLAN init = core dumped? • I would like to be able to disable Wi-Fi, and then reenable it at a later point in time (e.g. on user input from the serial console when debugging). To achieve that I try the following:

  from network import WLAN
  wlan = WLAN()
  wlan.deinit()
  

  This disables the Wi-Fi and everything is fine... until I do:

  from network import WLAN
  wlan = WLAN()
  wlan.init(mode=WLAN.AP, ...)
  

  This makes my LoPy do a core dump and restart... Does anybody know how to fix that? If I can't reenable Wi-Fi on demand, I can't disable it at all, since I'd loose the ability to upload new software to ;-)

  Best regards,
  Mads • I just tried it using the most recent firmware 1.6.5.b1 and it seems to work just fine now 👍 • Mine started doing that today. Was running fine and then started doing that. Different PC though.

  Guru Meditation Error of type IllegalInstruction occurred on core 0. Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC : 0x40191680 PS : 0x00060730 A0 : 0x800816ba A1 : 0x3ffcd300
  A2 : 0x0000f424 A3 : 0x00000000 A4 : 0x000f4240 A5 : 0x0000000c
  A6 : 0x0000002a A7 : 0x3ffd49a0 A8 : 0x00064e94 A9 : 0x00000000
  A10 : 0x00000014 A11 : 0xf4240000 A12 : 0x0072c000 A13 : 0x00000000
  A14 : 0x00000002 A15 : 0x3ffd4970 SAR : 0x00000014 EXCCAUSE: 0x00000000
  EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x00000000 LEND : 0x00000000 LCOUNT : 0x00000000

  Backtrace: 0x40191680:0x3ffcd300 0x400816ba:0x3ffcd320 0x40120fe8:0x3ffcd340 0x400d821c:0x3ffcd360 0x400e0e37:0x3ffcd390 0x4011ca3a:0x3ffcd3b0 0x40085a38:0x3ffcd3d0 • @madsdk

  same for me on Wipy2.0 and 1.6.3 firmware

  >>> from network import WLAN
  >>> wlan = WLAN()
  >>> wlan.deinit()
  I (2273759) wifi: station: 7c:dd:90:4c:b5:9f leave, AID = 1
  I (2273759) wifi: n:6 0, o:6 1, ap:6 1, sta:255 255, prof:6
  I (2273760) wifi: eb_mgmt_s_free_list i = 2
  
  I (2273760) wifi: eb_tx_bar_free_list i = 0
  
  I (2273760) wifi: eb_rx_block_free_list i = 0
  
  I (2273760) wifi: Deinit lldesc rx mblock:10
  I (2273760) wifi: Deinit lldesc rx ampdu len mblock:7
  I (2273760) wifi: Deinit lldesc rx ampdu entry mblock:4
  >>> wlan = WLAN()
  >>> wlan.init(mode=WLAN.AP)
  Guru Meditation Error of type LoadProhibited occurred on core 0. Exception was unhandled.
  Register dump:
  PC   : 0x4018e631 PS   : 0x00060230 A0   : 0x8010af4a A1   : 0x3ffcfdd0 
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x3ffc864c A4   : 0x3ffd3c94 A5   : 0x00000000 
  A6   : 0x00000000 A7   : 0x3ffd0080 A8   : 0x8018e62c A9   : 0x3ffcfd90 
  A10   : 0x00000001 A11   : 0x3ffcc7c8 A12   : 0x00000c00 A13   : 0x00000000 
  A14   : 0x00000016 A15   : 0x00000000 SAR   : 0x0000001a EXCCAUSE: 0x0000001c 
  EXCVADDR: 0x0000000c LBEG  : 0x00000000 LEND  : 0x00000000 LCOUNT : 0x00000000 
  
  Backtrace: 0x4018e631:0x3ffcfdd0 0x4010af4a:0x3ffcfe00 0x401043ce:0x3ffcfe30 0x400dec7b:0x3ffcfe50 0x400dedc8:0x3ffcff00 0x400dedee:0x3ffcff40 0x400ee6ed:0x3ffcff80 0x400eabe0:0x3ffcffb0 0x400eac48:0x3ffcffd0 0x400f6730:0x3ffcfff0 0x400ee686:0x3ffd0090 0x400eabe0:0x3ffd0110 0x400eac0d:0x3ffd0130 0x400d8849:0x3ffd0150 0x400d8ae3:0x3ffd01f0 0x400d7cb3:0x3ffd0230
  
  ================= CORE DUMP START =================
  uBwAAAkAAABsAQAA
  zAP9PxD9/D/AA/0/
  UP38P2AD/T/IKyMA5Dj8P+Q4/D/MA/0/3Dj8PxQAAAB0PP0/dDz9P8wD/T8AAAAA
  BQAAAMTj/D9NaWNyb1B5AClhP8DFDL8AAAAAAMAD/T8AAAAAIAUGAAUAAAACAAAA
  AAAAAIRD/D8AAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP+UOA==
  SKwOgDHmGEAwAgYASq8QgND9/D8AAAAATIb8P5Q8/T8AAAAAAAAAAIAA/T8s5hiA
  kP38PwEAAADIx/w/AAwAAAAAAAAWAAAAAAAAABoAAAAcAAAADAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAMAAAAAAAA0A8IQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAFgAAAAAAAADOQxCAAP78P7z+/D8AAAAA
  ////fwMAAAAwWg+AAQAAAJQ8/T8AAAAAAAAAAIAA/T977A2AMP78PwEAAAD4R/w/
  sP78PwAAAAAjCwYAIAsGAAoAAAAXAAAAMP///wwAAADI7Q2AUP78PwIAAAAAAAAA
  AAAAAJAA/T8CAAAAcAD9P+7tDYAA//w/AAAAAAIAAAABAAAAIRIIQBgAAACIZghA
  CJ0JgJD+/D9AlP0/AQAAANmEDoCg/vw/8AD9PwkBAAAAAAAA8kgIgCADBgC8w/w/
  J4UOgND+/D/wAP0/QED+PwoAAADA/vw/lDz9P2w6/D+A//8CAAEAAAAAAACwyRFA
  CgAAAPD+/D/wAP0/QED+PwAAAAAAAAAAAgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAA
  7eYOgED//D8BAAAAtAD9PwEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAZ/BhA
  AAAAAByiQD8cQPw/AAAAAOCrDoCA//w/1O0NQAEAAAACAAAAAAAAAByiQD8BAAAA
  AAAAAAAAAAAZAAAAAQAAAID//D///wAAAQAAADAB/T9IrA6AsP/8P0QwQD8BAAAA
  DwAAAAEAAAC4AP0/AgAAAAEAAAC0AP0/xEP8PyYEAAAwZw+A0P/8PwAAAAABAAAA
  AQAAALQA/T/A////AQAAAIbmDoDw//w/YD/+P7AA/T+wAP0/gAD9PxgA/T+AAP0/
  4KsOgJAA/T/AQ/w/BQAAAFAB/T+IQP4/huYOgPD//D9QAf0/wAD9PwUAAAAEAAAA
  vAD9P0Y//j8AAAAAVAMAAChaDoBgAP0/4KsOgJAA/T/AQ/w/BQAAADBaD4CMQP4/
  AAAAALQA/T8A////AAAAAAAAAACQAP0/wAD9P7wA/T8EAAAAYT/+P8AA/T+8AP0/
  AAAAAAgAAAAw////DAAAAA2sDoAQAf0/gDv+PwAAAABGP/4/Xj/+PwAAAACoAP0/
  tAD9P8BD/D8FAAAAiLxAP0QwQD8cQPw/1ggAAAUAAADjig2AUAH9PwAAAAAQAAAA
  Qj/+PwAB/T8gAf0/AAAAAAAAAAAAAAAAaJpAPwAAAAB8Q/w/kAD9PwAAAADQAP0/
  SYgNgDAB/T+AO/4/AAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAADjig2AUAH9P4A7/j8QAAAA
  QDb+PwIAAAABAAAAFQEAALN8DYDwAf0/zB9APwAAAAAAAAAAgAH9P+OKDYBQAf0/
  QD/+PwAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfEP8P9giQD98Q/w/AAAAALN8DYDwAf0/
  zB9APwAAAAAOiA2AjED+PyBA/j8AAAAAlHwNgBAC/T9cRPw/2CJAPxIAAAAVAQAA
  BgAAAPEzIwBAP/4/AAAAAEA//j8GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAL9PyAT/D/QQ/w/
  IAAAABcAAABQOf4/CAAAAAAAAAAwAv0/IBP8P9BD/D8AAAAAjB9AP1A//D8AAQAA
  AAAAAGAD/T8AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAAQAAAKWlpaW4AAAAIewcACBCT09ULlBZ
  AKWlpaWlYm9vdC5weQClpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaUgEAhAYHoNQDAABQAAAAAA
  YAP9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAP0eFtqy9r9Jfpa2MFjP8/GsVmqxAAAAAAAAMgAwAv0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABQeQD8AAAAA4Dv8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAGwD/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  3NP8P3DS/D/Q0/w/
  cNL8P3DT/D+pKXdEgDj8P4A4/D/c0/w/eDj8PxkAAACfOfsIESEZV9zT/D8AAAAA
  AAAAAJTO/D9JRExFAGke3wjMncCQ1+MAAAAAANDT/D8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEU3rA==
  IBAIQEjKEUAwCQYAOFoIgDDT/D8IAAAAAQAAACMABgDc0/w/AQAAAAAAAABEdvw/
  ENP8PwAAAAAAAAAAjJT9PwAAAAAAAAAAIwAGAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACESCEAAAAAAiGYIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIyU/T8AAAAAAAAAACMABgAAAAAAUNP8PwAAAAAAAAAA
  IwAGANzT/D8BAAAAAAAAAAAAAABw0/w/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfNP8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  VA/9PwAO/T9ID/0/
  AA79P+AO/T8hLCMAbDj8P6ww/T9UD/0/ZDj8PwcAAABIBv0/SAb9P1QP/T9ABv0/
  EgAAAEwH/T90aVQAXQ9wnjh2pD+tTcQA////f0gP/T8AAAAAIAUGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQUPg==
  AAAAANtMCIAgBQYAAgAAAFg5E4BgDv0/vHj8P7AO/T8AAAAAvSsjAJR+/D9wfvw/
  ZAAAAAAAAAARAAAAcEQAAGgG/T8AAAAAAQAAAJzE/D8LhBKAkA79P7x4/D+wDv0/
  C4QSgJAO/T+8ePw/sA79P2QAAAC9KyMABgAAABQAAAAAAAAAsA79P3xOE0AAAAAA
  QDgTQAAAAAABAAAAAAAAAAAAAADgDv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOwO/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  pDD9P9Av/T+YMP0/
  0C/9PzAw/T/LKyMAXA/9P2w4/D+kMP0/ZDj8PxQAAADsMiqhNeKQJ6Qw/T8AAAAA
  BQAAAJwk/T9TZXJ2ZXJzAGW3ZcYHLi0A////f5gw/T8AAAAAIAUGAAUAAAAAAAAA
  MML8PwAAAABgTxNAAAAAAAsAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFdOhA==
  AAAAAKhZCIAgBQYAAAAAAAAAAAAQMP0/AAAAAAAAAAAAAAAA+DP9PzAv/T8vAAAA
  AAAAADAw/T8AAAAAAAAAABQT/D8BAAAAaT78PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA8MP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  UOL8P2Dh/D9E4vw/
  YOH8P+Dh/D8AAAAAWDj8P1g4/D9Q4vw/UDj8Pw8AAAB81fw/fNX8P1Di/D901fw/
  CgAAAEjW/D9UbXIgU3ZjAIc/o/875ToAAAAAAETi/D8AAAAAIAkGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFZ9Yg==
  AAAAAFplCIAgCQYAAAAAAAAAAACw4fw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAFDi/D8BAAAAAAAAAAAAAADg4fw/AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOzh/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  YAr+P2Ae/j/MH/4/
  YB7+P2Af/j8AAAAAMCP9PxC5/D9gCv4/CDj8Pw4AAABEMv0/RDL9P2AK/j88Mv0/
  CwAAANAL/j9JbnRlcnJ1cHRzAAAAAAAAAAAAAMwf/j8AAAAAIAUGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAAwf/j8AAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  AAAAANtMCIAgBQYApaWlpdR+DYDAHv4/YEL8PwAAAAAAAAAAAQAAAAEAAACAAAAA
  /////8Ae/j8YH/4/AAAAAGQy/T8AAAAAAQAAANBD/D8AAAAAQB/+PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYH/4/ABQAAAAAAAAAAAAA
  IwoGAGAK/j8BAAAAAAAAAAAAAABgH/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbB/+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  KCP9PwAi/T8cI/0/
  ACL9P7Ai/T8+SqJW0Mf8P2gK/j8oI/0/CDj8PwUAAAD0EP0/9BD9Pygj/T/sEP0/
  FAAAACAX/T9ldmVudFRhc2sAQViaqdUAAAAAABwj/T8AAAAAIAkGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPvDjA==
  AAAAANtMCIAgCQYAMFn8PwAAAABgIv0/AAAAAAAAAAAAAAAA06siACMJBQAAAAAA
  /////2Ai/T8AAAAAAAAAABQR/T8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAsCL9PwAAAAAAAAAA
  DQAAAP////8AAAAACQAAAAAAAAABAAAAOsT8PzTE/D8AAAAAvFr8PwAAAAAwWfw/
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALwi/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  yMf8P6BH/T+cSP0/
  oEf9PzBI/T9gL/0/EDj8PzAj/T/Ix/w/CDj8PwMAAACoxPw/qMT8P8jH/D+gxPw/
  FgAAAKA8/T9ydFQAQKUAAAEApaUAAAAA////f5xI/T8AAAAAIAAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  AAAAANtMCIAgAAYAAAAAAAAAAAAASP0/9Ib8P1GG/D8AAAAAyisjAAAAAAAAAAAA
  /////wAAAAAAAAAAAAAAAMjE/D8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAMEj9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQh/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA8SP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  CLn8PxC4/D/8uPw/
  ELj8P5C4/D90LT47aAr+PxA4/D8Iufw/CDj8PwEAAACUs/w/lLP8Pwi5/D+Ms/w/
  GAAAAMCz/D9pcGMwANnUwSq+8EBpuF8AAAAAAPy4/D8AAAAAIAAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQsfw/eLH8P+Cx/D8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  0EtCPwAAAABIHQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJH9vA==
  AAAAANtMCIAgAAYAAAAAAAAAAABwuPw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  /////wAAAAAAAAAAAAAAALSz/D8AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAkLj8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALoLCICAPP4/+Df8PyDN/D8AAAAAAAAAAJy4/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x33 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0x00
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:QIO, clock div:2
  load:0x3fff9010,len:8
  load:0x3fff9018,len:248
  load:0x40078000,len:4056
  load:0x4009fc00,len:920
  entry 0x4009fde4
  I (1577) wifi: frc2_timer_task_hdl:3ffd49a4, prio:22, stack:2048
  I (1593) wifi: Init lldesc rx mblock:10
  I (1593) wifi: Init lldesc rx ampdu len mblock:7
  I (1593) wifi: Init lldesc rx ampdu entry mblock:4
  I (1595) wifi: pp_task_hdl : 3ffdbae0, prio:23, stack:8192
  I (1600) wifi: sleep disable
  I (2589) wifi: mode : softAP (24:0a:c4:00:6e:c3)
  17.2189 100599.7 252.1453
  wifi_ap
  MicroPython v1.8.6-463-g468b9d27 on 2017-02-16; WiPy with ESP32
  Type "help()" for more information.
  >>> 
  

Log in to reply
 

Pycom on Twitter