LTE firmware update stuck at resetting • Hi,

  During an upgrade of the LTE firmware via USB to CAT-M1 5.2-48829, the upgrade process stopped at resetting with an sqnsupgrage Timeout Error :

  >>> sqnsupgrade.run('COM5','./CATM1-48829/CATM1-5.2-48829-1.dup',load_fff=False)                  
  <<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.7] >>>
  Attempting AT wakeup...
  Session opened: version 1, max transfer 8192 bytes
  Sending 416448 bytes: [########################################] 100%
  Waiting for modem to finish the update...
  <<<=== DO NOT DISCONNECT POWER ===>>>
  Resetting.......................................................................................................................................................................................................................................................................Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
   File ".\tools\lte_fw_updater\sqnsupgrade.py", line 1076, in run
    sqnup.upgrade_ext(port=port, ffile=ffile, mfile=mfile, resume=resume, debug=debug, pkgdebug=False, verbose=verbose, load_fff=load_fff, force_fff=force_fff)
   File ".\tools\lte_fw_updater\sqnsupgrade.py", line 948, in upgrade_ext
    if self.__run(file_path=ffile, resume=True if mfile is not None else resume, direct=False, port=port, debug=debug, pkgdebug=pkgdebug, verbose=verbose, load_fff=load_fff, fc=fc, force_fff=force_fff):
   File "H:\Workspace\Tech4Gaia\noehmi-embedded-node\esp32-arduino-tasks-events\tools\lte_fw_updater\sqnsupgrade.py", line 719, in __run
    self.wait_for_modem(send=False, echo_char='.', expected=b'+SYSSTART')
   File "H:\Workspace\Tech4Gaia\noehmi-embedded-node\esp32-arduino-tasks-events\tools\lte_fw_updater\sqnsupgrade.py", line 150, in wait_for_modem
    raise OSError('Timeout waiting for modem to respond!')
  OSError: Timeout waiting for modem to respond!
  

  After that i tried to power cycle and restart the upgrade process to no avail as the modem appears to be stuck (bricked ?) :

  >>> sqnsupgrade.reconnect_uart()
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
  Core 0 register dump:
  PC   : 0x4019077e PS   : 0x00060830 A0   : 0x80190233 A1   : 0x3ffbaef0
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000005 A5   : 0x3ffc4410
  A6   : 0x3ffc421c A7   : 0x3ffbb19c A8   : 0x8009702d A9   : 0x3ffbeb00
  A10   : 0x3ffbdd40 A11   : 0x00000001 A12   : 0x00000012 A13   : 0x00000001
  A14   : 0x000000fe A15   : 0x00000001 SAR   : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x0000002d LBEG  : 0x4009412c LEND  : 0x4009415a LCOUNT : 0xffffffff
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x4019077e:0x3ffbaef0 0x40190230:0x3ffbaf10 0x40180098:0x3ffbaf30
  
  ================= CORE DUMP START =================
  WDsAAAEAAAARAAAAbAEAAA==
  QJ77PzCu+z/Er/s/
  cK77P2Cv+z+c6wAAjEP8P4xD/D9Anvs/hEP8PwcAAABA0Ps/QND7P0Ce+z8AAAAA
  EgAAAMih+z90aVQApaWlpaWlpaWlpaUAAAAAAMSv+z8AAAAAIQAGABIAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKWlpQ==
  /////34HGUAwCAYAMwIZgPCu+z8AAAAAAAAAAAUAAAAQRPw/HEL8P5yx+z8tcAmA
  AOv7P0Dd+z8BAAAAEgAAAAEAAAD+AAAAAQAAAAAAAAAdAAAALQAAACxBCUBaQQlA
  /////xIAAAABAAAAyDMIQOyy9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8sNghA5B79PySACUCbABiAEK/7P2Cm/T8wr/s/
  //8/swAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwr/s/YKb9PwAAAADkHv0/5B79P+Ae/T/gHv0/
  AAAAAGCv+z8AAAAAAAAAADCm/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbK/7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  lLH7P7DL/T8Qzf0/
  sMv9P7DM/T9u6wAAiEL8P4hC/D+Usfs/gEL8PxQAAAAAAAAACAAAAJSx+z8AAAAA
  BQAAABS9/T9TZXJ2ZXJzAIua+uNTRlgAAQAAABDN/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  LDQIQNJrCUAwBwYA5AIOgHDM/T9u6wAAQN37PwAAAAAA/wAAAAD/AAAAAP/SawmA
  UMz9PwEAAABu6wAAlLH7PwEAAAD+AAAAIAAAAAAAAAA80Pc/AAAAAB1KCUAzSglA
  +f///yw2CEABAAAAJIAJQDzQ9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMABgAA9fs/IAAAACAAAAAAAAAAkMz9PwAAAAABAAAA
  AAAAAAD/AAAAAP8AAAAA/wAAAACwzP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAG5K/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvMz9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  QLn7P6C3+z84ufs/
  oLf7P9C4+z/nS41hvL77PyRC/D9Aufs/HEL8PxkAAAAQN59xly4u20C5+z8AAAAA
  AAAAADy1+z9JRExFMAB9JxoMr4Ra1VMAAAAAADi5+z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADdTjg==
  LDQIQJYQIkAwCgYAmnMXgGC4+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAsPs/EN37PyAFBgAQkvw/
  /////4RB/D8kQvw/I14JgMA8/T8DAAAAIwAGAAAAAABguPs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEDAPP0/JIAJQFy89T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACIbgmAgLj7PyAAAAABAAAA
  dU78PwCw+z8Q3fs/IAUGAAAAAACguPs/AAAAAKxB/D8AAAAAbBT9PxBE/D8AAAAA
  AAAAANC4+z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Lj7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  tL77PxC9+z+svvs/
  EL37P0C++z9BlRn+JEL8P0i5+z+0vvs/HEL8PxkAAAAy2gwiUVV24rS++z8AAAAA
  AAAAALC6+z9JRExFMQCwFg5XMiej5bQAAQAAAKy++z8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIq1+g==
  LDQIQJYQIkAwBQYAmnMXgNC9+z8AAAAAIwAGACAABgCAzvs/EN37PyAABgAjAAYA
  /////4RB/D8kQvw/I14JgOC8+z8DAAAAIwAGAAAAAADQvfs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEDgvPs/JIAJQMzB9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAACIbgmA8L37PyAAAAABAAAA
  f24JgPC9+z9A3fs/QN37PwAAAAAQvvs/AAAAAKxB/D8gAAAAbBT9PxRE/D8AAAAA
  AAAAAEC++z8AAAAAAAAAAEDd+z8AAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATL77PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  OE37P0BL+z8wTfs/
  QEv7P9BM+z9w6wAAEEL8P3xe+z84Tfs/CEL8PxMAAAAE6rzhYXOtLDhN+z8AAAAA
  BgAAADQ9+z9Mb1JhADmpc4zOsdcRqjEAAQAAADBN+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIbqmA==
  LDQIQNJrCUAwAgYAvDIRgABM+z9w6wAAQN37P3wt+z8AAAAAAAAAAAAAAADSawmA
  4Ev7PwEAAABw6wAAOE37PwEAAAD+AAAAIwAGAAAAAAAATPs/ZHYAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEABAAAAJIAJQFxQ9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIEz7P9iZ/D9smvw/
  fC37PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQTPs/AAAAAAAAAADQTPs/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABcUPU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA8kM/AAAAAGya/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3Ez7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  dF77PxA9/T8cP/0/
  ED39P7A+/T9v6wAAQE37PxBC/D90Xvs/CEL8PxMAAACOH9WNUidf3XRe+z8AAAAA
  BgAAACAx/T9TaWdmb3gA48Yg9ZZOLAIAAAAAABw//T8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMG3ng==
  LDQIQNJrCUAwDAYAVoQggNA9/T9v6wAAQN37P2hc+z8AAAAAAAAAAAAAAADSawmA
  sD39PwAAAABv6wAAdF77PwEAAAD+AAAA8tZFPxEAAAA8Qvc/AAAAAKwyCUC3MglA
  /////yw2CEABAAAAJIAJQDxC9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHRe+z8BAAAA/gAAAPLWRT8AAAAA8D39P2Qv/T9gL/0/
  aFz7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACwPv0/AAAAAAAAAAAsNAhAPIQgQDAABQAAAAAA
  sD79PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  PEL3PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  FwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALw+/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IMv7P8DJ+z8Yy/s/
  wMn7P7DK+z8AAAAA/EH8P/xB/D8gy/s/9EH8Pw8AAABQwPs/UMD7PyDL+z9IwPs/
  CgAAABzB+z9UbXIgU3ZjAPgVFiYvAKYAAAAAABjL+z8AAAAAIQAGAAoAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOD4A==
  LDQIQLl9CUAwAAYAAAAAAIDK+z8AAAAAAAAAAAAAAAAgRPw/GET8PwEAAAC5fQmA
  YMr7PwAAAABA3fs/dEH8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAAAAAAJIAJQDzO9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADzO9T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsMr7PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8yvs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  MHz7P7Cc+z84nvs/
  sJz7P9Cd+z96XEp2LLD7P4zX+z8wfPs/mEH8PwEAAAAEfPs/BHz7PzB8+z/8e/s/
  GAAAADya+z9pcGMxACFOj+Bx2wii/w0AAQAAADie+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN/HIg==
  LDQIQMRaCUAwAwYA3DEIgHCd+z/Ye/s/AAAAACR8+z8AAAAA2Hv7PwAAAADEWgmA
  UJ37PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAIAMGABwAAAAAAD4AAAAAAKwyCUC3MglA
  /////yw2CEAQRPw/JIAJQFyh9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoyCICQnfs/YKr9PwEAAAAAAAAAsJ37PyxB/D8kQfw/
  AAAAABEAAAAAAAAAIAMGAP////8AAAAALEH8PxhB/D8kfPs/AAAAANh7+z8BAAAA
  AAAAANCd+z8AAAAAAAAAAKAbF0Bgqv0/AAAAAAAAAACkFAiAgH3+PwABAADoDQBA
  AAAAAAAAAADcnfs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  JLD7P3C7/T8Mvf0/
  cLv9P6C8/T8gAAAAJN39Pzh8+z8ksPs/mEH8PxQAAABAkQAAAQAAACSw+z8AAAAA
  BQAAABCt/T9TbWFydENvbmZpZwAAAAAAAQAAAAy9/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA==
  LDQIQPC/AEAwAAYA7GYJgDC8/T8AAAAAIwAGACAABgAAnfs/AwAAACMDBgD//z+z
  q6sAABDd+z8jAAYAJLD7PwEAAAD+AAAAqAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEABAAAAJIAJQCzA9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGeAmAQLz9P0Dd+z8FAAAA
  MHEOgGC8/T8BAAAAFET8PySw+z8BAAAA/gAAACADBgAAAAAAgLz9PwAAAAAAAAAA
  EET8P0Dd+z+EQfw/iEL8PwAAAACgvP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArLz9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  HN39P4Db/T8U3f0/
  gNv9P7Dc/T+aRNb6tFr7Pyyw+z8c3f0/mEH8PxQAAACdHgP24PU5Dxzd/T8AAAAA
  BQAAABjN/T9Tb2NrZXQgT3BlcmF0aW8AAQAAABTd/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAABUzfg==
  LDQIQPC/AEAwAAYA7GYJgEDc/T8AAAAAIwAGACAABgBgqv0/VQAAAHC8/T///z+z
  q6sAABDd+z8jAAYAHN39PwEAAAD+AAAAAAAAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEABAAAAJIAJQDzg9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGeAmAUNz9P0Dd+z8GAAAA
  DmEOgHDc/T8BAAAAFET8Pxzd/T8BAAAA/gAAALCd+z8AAAAAkNz9PwAAAAAAAAAA
  EET8P0Dd+z+EQfw/iEL8PwAAAACw3P0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvNz9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  rFr7PxBZ+z+kWvs/
  EFn7P0Ba+z9idwBksOL9PyTd/T+sWvs/mEH8PxEAAABUPPs/VDz7P6xa+z9MPPs/
  CAAAAKhO+z9Mb1JhX1RpbWVyX2NhbGwAAQAAAKRa+z8AAAAAIQAGAAgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALFAbA==
  LDQIQMRaCUAwAAYAwB0RgNBZ+z8oPPs/EFr7P3Q8+z8AAAAAfDz7PwAAAADEWgmA
  sFn7PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAIAEGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQMxd9T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEFr7P5Sb/D8AAAAA
  AAAAABsAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAADMXfU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAEBa+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATFr7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  qOL9P0Ai/j9YJP4/
  QCL+P/Aj/j85gVOucHr7P7Ra+z+o4v0/mEH8Pw4AAAAws/s/MLP7P6ji/T8os/s/
  CwAAAFwE/j9JUlFzAKqC3gwG2SwZAjwAAQAAAFgk/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAIwj/j8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlCKug==
  LDQIQMRaCUAwAQYAnEgPgAAj/j8Es/s/oCP+P1Cz+z8AAAAAWLP7PwAAAADEWgmA
  4CL+PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAAAAAAAAAAAB8J/g/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQHwn+D8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAApaWlpaWlpaVoCg6AQCP+P5iS/D+gI/4/
  AAAAAIMAAAClpaWlpaWlpf////9AI/4/xJX8P6Aj/j8AAAAAAQAAAEhk+z/8////
  AAAAANAj/j+Mkvw/AAAAAPAj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjJL8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgI/4/
  ABwAAGiU/D9olPw/AAAAAHwn+D8AAAAAAAAAAAAAAABolPw/CgAAAIRB/D8AQ/w/
  AAAAAPAj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8I/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  aHr7P+B4+z9gevs/
  4Hj7PwB6+z/5oxAkhHL7P7Di/T9oevs/mEH8PwEAAAA4dvs/OHb7P2h6+z8wdvs/
  GAAAAGR2+z9pcGMwAOZ34dPin5WWU04AAAAAAGB6+z8AAAAAIQAGABgAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD2rdw==
  LDQIQMRaCUAwDAYA3DEIgKB5+z8Mdvs/AAAAAFh2+z8AAAAADHb7PwAAAADEWgmA
  gHn7PwAAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQIx99T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//P7MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4Hn7PyhB/D8AAAAA
  AAAAAEJ3AAD+AAAAAQAAAP////8AAAAAKEH8PxhB/D8Advs/AAAAAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAB6+z8AAAAAAAAAACR8CEAAAAAAAAAAAAAAAAAZFAiAIDz+P4BB/D9XbEA/
  AAAAAAAAAAAMevs/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  fHL7P+Bw+z90cvs/
  4HD7PxBy+z+BK+mbzPn9P3B6+z98cvs/mEH8PwMAAABAQPw/QED8P3xy+z84QPw/
  FgAAAHhm+z9lc3BfdGltZXIAQYtE53EAAAAAAHRy+z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhM1A==
  LDQIQMRaCUAwDAYA/SMNgKBx+z8UQPw/AAAAAGBA/D8AAAAAFED8PwAAAADEWgmA
  gHH7PwAAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAIAAGAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQJx19T8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4HH7P2hA/D9wQPw/
  AAAAAJHEAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAACcdfU/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAABBy+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHBA/D8gAAAD
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHL7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  xPn9P5BF/T8gR/0/
  kEX9P8BG/T/E+f0/9EX8P4Ry+z/E+f0/mEH8Pw0AAAB89/0/fPf9P8T5/T909/0/
  DAAAACQ//T9MVEVfVUFSVF9FVlQAN54AAQAAACBH/T8AAAAAIQAGAAwAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOP7Q==
  LDQIQMRaCUAwAAYAukMRgFBG/T9Q9/0/kEb9P5z3/T8AAAAApPf9PwAAAADEWgmA
  MEb9PwEAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAANAYAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQExK9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkEb9P6Sb/D8AAAAA
  AAAAAG3rAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAABMSvc/AAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAMBG/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzEb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  7EX8P/Ck/T8Irf0/
  8KT9P6Cs/T9t6wAAoEH8P8z5/T/sRfw/mEH8Pw4AAABg+/0/YPv9P+xF/D9Y+/0/
  CwAAAAx9/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAQAAAAit/T8AAAAAIQAGAAsAAAABAAAA
  fGP7PxSU/D8AAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  LDQIQLAfCEAwDgYAxFoJgLCl/T8BAAAA/////0Dd+z8QRPw//gAAAGCl/T+wHwiA
  kKX9P+AA8D8BAAAAEN37PwEAAAD+AAAAAAAAAA8AAADoMP0/cKX9PyxBCUBaQQlA
  /////yw2CEABAAAAJIAJQCyw9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL39GIDApf0/FND7PwEAAABU/RiA0KX9PzT7/T8AAAAA
  UQIYgACm/T9oFf0/MKb9P1gCGIAQpv0/5AC8PwAAAAAAAAAAbesAAP4AAABgpf0/
  /////wAAAAAgAAAAAAAAAID7/T8AAAAANPv9PwAAAADoAhmAMKb9PygCGUBgpv0/
  besAAAEAAAD+AAAAhPxFPwRBEYBgpv0/AAAAAAAAAAABAAAAKAIZQGCm/T/kALw/
  aBX9PwEAAAALAAAAAQAAAHlIEYCgpv0/AAAAAAEAAABRIRCAAAAAAABIEUAAAAAA
  AQAAAJCm/T9QA0Q/xQQAAMT5/T8AAAAADAAAAAAIAABRIRCAwKb9P3BIEUAAAAAA
  AAgAAAAAAADUAQAApwMAAHTlD4Dgpv0/LAVEPwAAAAAAAAAAAQAAAAoAAABgqP0/
  2vQPgACn/T8sBUQ/AAAAAAAAAAA8qP0/uKb9PxYTAAB05Q+AIKf9P+AIlT8AAAAA
  AAAAADyo/T8DAAAAIwAGAATmD4BAp/0/4AiVPwAAAAAAAAAAPKj9PwIAAABAqf0/
  2qUQgGCn/T8AAAAAAAAAAAAAAAA8qP0/AgAAADIJAAB/IhCAgKf9PwQAAACuyUI/
  NKj9Pzio/T+op/0/EKj9P3TlD4AgqP0/EPOUP2iU/D/AqP0/AAAAAH8iEICAp/0/
  CAAAAECo/T88qP0/NKj9PwAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAssPc/AAAAAHTlD4AgqP0/
  EPOUP2iU/D8mmBCAIAsGAAcAAAA0qP0/AAAAAAMAAAAAAAAAIKj9P0Co/T88qP0/
  gKn9PwAAAAAjAwYAIAMGADSo/T8w////r8lCPzSo/T8E5g+AgKj9P2D4lD8AAAAA
  YPiUP63JQj8wqP0/NKj9P2iU/D/gCJU/AAAAABYTAAAAAAAAAAAAAKwyCUC3MglA
  AAAAAAAAAAAAAAAATjQIQCCo/T+Aqf0/AAAAAFCo/T/apRCAoKj9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAICp/T8kcPQ/AAAAAH8iEIDAqP0/BAAAAIgJlT94qf0/UKn9P+io/T9Qqf0/
  dOUPgGCp/T9olPw/aJT8PwCq/T8Aqf0/fyIQgMCo/T8IAAAAgKn9P3yp/T90qf0/
  AAAAAAMAAAAUlPw/JIAJQAAAAAAAAAAAdOUPgGCp/T9olPw/aJT8PyaYEIAAAAAA
  CAAAAHSp/T8AAAAAAwAAAAAAAABgqf0/gKn9P3yp/T8AAAAANKn9PwEAAAADAAAA
  eKn9PzD///+JCZU/AwAAAKHlD4DAqf0/AAGVPwAAAAAAAZU/hwmVP3Cp/T90qf0/
  aJT8PywIQT9g+JQ/AAAAAJFACICwqf0/0Kn9PwAAAAAAAAAAAAAAAOAIlT8AAAAA
  YKn9PwAAAAAAAAAAkKn9P4AWDoDgqf0/AAGVPwAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAA
  CxkOgACq/T8AAZU/FgAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgJlT/EAQ6AoKr9PwUZQD8AAAAA
  AAAAADCq/T8LGQ6AAKr9PxBP/D8AAAAAFgAAAFwAAAAiAAAACAAAAA0AAADwTvw/
  DQAAAA4AAADEAQ6AoKr9PwUZQD8AAAAA/BUOgEAMlT8ADJU/gKr9P6Cq/T/JGEA/
  AAAAAPBO/D8cAAAAMPOUPxYAAACgqv0/WOsAAAAAAAAWAAAAXAAAACIAAAAIAAAA
  AAAAAOCq/T9E+Ps/CKz9PyAAAAAcAAAAkO6UPwgAAAAAAAAA4Kr9PwAAAAAIrP0/
  tGD7PwAAAAABAAAAAAAAAAAAAACgrP0/AAAAAAAAAAABAAAApaWlpaWlpaWlpaWl
  AAAAAAAAAaXoAAAA6QAAAAEAAAAABAAA+P8f0AAAAAD//////////6WlpaWlpaWl
  AQAIAAAAAAClpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpQAAAACkXkA/paWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  LDQIQCT9DUAwAAUAAAAAAKCs/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABAHh0A
  AAAAAP////////////////////8+oc1MAAAAAAAAAAAAAAAAAPAfAOCq/T8AAAAA
  AAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAALRH/D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AQAAAAAAAACsrP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  hNf7P1B7/T8Eff0/
  UHv9P6B8/T/sjVOBOHz7P6BB/D+E1/s/mEH8PwUAAABY0fs/WNH7P4TX+z9Q0fs/
  FAAAAAhx/T9ldmVudFRhc2sAcYS0V0EAAAAAAAR9/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADUZPs/PGX7P6Rl+z8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  YIpAPwAAAABQUAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAImMeQ==
  LDQIQMRaCUAwAAYA0HQXgBB8/T8s0fs/UHz9P3jR+z8AAAAAgNH7PwAAAADEWgmA
  8Hv9PwAAAAD/////QN37PxBE/D/+AAAAKNH7PwAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAACw2CEAQRPw/JIAJQCyA9z8AAAAAAAAAAAAAAAD//z+zAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKB8/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUHz9P7wU/T8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAKB8/T8AAAAAAAAAACyA9z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAACsfP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  ================= CORE DUMP END =================
  

  Is the modem bricked ? What can i do ? • @peterp thanks for your help, i'll contact the support then.


 • Global Moderator

  @Nicolas-Vandamme Thanks. Ok, this is not good - please contact support, so we can debug in more detail https://pycom.io/community/contact-support/ • @peterp said in LTE firmware update stuck at resetting:

  info(debug=True)

  sqnsupgrade.info(debug=True)

  >>> import sqnsupgrade
  >>> sqnsupgrade.info(debug=True)
  <<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.6] >>>
  >>> FiPy with firmware version 1.20.2.r4
  The current delay is 1000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00'
  Response (AT #4) None
  Response (AT #1 @ 115200) b'\x80'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80'
  The current delay is 2000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\x00\xfe\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\x80\x80'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80'
  The current delay is 3000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) b'\x00'
  Response (AT #2) None
  Response (+++ #2): b'\x00'
  Response (AT #3) b'\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\x00\x00\x00\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\x80\x80\x00'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80\xc0'
  The current delay is 4000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) b'\x00'
  Response (AT #2) None
  Response (+++ #2): b'\x00'
  Response (AT #3) b'\x00\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\x00\x00\x00\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\xc0\x80\x80'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80\x80\x80\x80'
  The current delay is 5000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00\x00\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\x00\x00\x00\x00\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\x80\x80\x00\x80'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80\x00\x00\x80'
  Modem state: None
  Cannot determine modem state!
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
  Core 0 register dump:
  PC   : 0x4019077e PS   : 0x00060830 A0   : 0x80190233 A1   : 0x3ffbaef0
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000005 A5   : 0xffffffff
  A6   : 0x05ab7e19 A7   : 0x00060021 A8   : 0x8018fe34 A9   : 0x3ffbaeb0
  A10   : 0x00000016 A11   : 0x00000000 A12   : 0x3ffbd060 A13   : 0x00000000
  A14   : 0x3ffbd070 A15   : 0x00000001 SAR   : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x0000002d LBEG  : 0x4009412c LEND  : 0x4009415a LCOUNT : 0xffffffff
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x4019077e:0x3ffbaef0 0x40190230:0x3ffbaf10 0x40180098:0x3ffbaf30
  
  ================= CORE DUMP START =================
  ...
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  

  sqnsupgrade.uart(True, debug=True)

  >>> sqnsupgrade.uart(True, debug=True)
  <<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.6] >>>
  >>> FiPy with firmware version 1.20.2.r4
  The current delay is 1000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00'
  Response (AT #4) b'\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\x00'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80'
  The current delay is 2000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\xff'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\xc0\xc0'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\xc0\x80'
  The current delay is 3000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\x00\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\xc0\x80\x80'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80\x80\x80'
  The current delay is 4000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00\x00\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\x00\x90\x00\x00\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\x80\x80\xc0'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\xc0\x80\x00\x80'
  The current delay is 5000
  Response (+++ #1): b'\x00'
  Response (AT #1) None
  Response (AT #3) b'\x00\x00\x00\x00'
  Response (AT #4) b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
  Response (AT #1 @ 115200) b'\x80\x80\x00\x00'
  Response (AT #2 @ 115200) b'\x80\xc0\x80\xc0'
  Modem state: None
  Could not detect your modem!
  Please try to power off your device and restart in safeboot mode.
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
  Core 0 register dump:
  PC   : 0x4019077e PS   : 0x00060830 A0   : 0x80190233 A1   : 0x3ffbaef0
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000005 A5   : 0xffffffff
  A6   : 0x00014b51 A7   : 0x00060021 A8   : 0x8018fe34 A9   : 0x3ffbaeb0
  A10   : 0x00000012 A11   : 0x00000000 A12   : 0x3ffbd060 A13   : 0x00000000
  A14   : 0x3ffbd070 A15   : 0x00000001 SAR   : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x0000002d LBEG  : 0x4009412c LEND  : 0x4009415a LCOUNT : 0xffffffff
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x4019077e:0x3ffbaef0 0x40190230:0x3ffbaf10 0x40180098:0x3ffbaf30
  
  ================= CORE DUMP START =================
  ...
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  

 • Global Moderator

  Please post the output of sqnsupgrade.info(debug=True) and sqnsupgrade.uart(True, debug=True) • @Nicolas-Vandamme

  >>> import sqnsupgrade
  >>> sqnsupgrade .uart(True)
  <<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.6] >>>
  >>> FiPy with firmware version 1.20.2.r4
  Could not detect your modem!
  Please try to power off your device and restart in safeboot mode.
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
  Core 0 register dump:
  PC   : 0x4019077e PS   : 0x00060830 A0   : 0x80190233 A1   : 0x3ffbaef0
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000005 A5   : 0xffffffff
  A6   : 0x0002cf98 A7   : 0x00060021 A8   : 0x8018fe34 A9   : 0x3ffbaeb0
  A10   : 0x00000041 A11   : 0x00000000 A12   : 0x3ffbd060 A13   : 0x00000000
  A14   : 0x3ffbd070 A15   : 0x00000001 SAR   : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x0000002d LBEG  : 0x4009412c LEND  : 0x4009415a LCOUNT : 0xffffffff
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x4019077e:0x3ffbaef0 0x40190230:0x3ffbaf10 0x40180098:0x3ffbaf30
  
  ================= CORE DUMP START =================
  ...
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  


 • @Nicolas-Vandamme

  >>> import sqnsupgrade
  >>> sqnsupgrade.info()
  <<< Welcome to the SQN3330 firmware updater [1.2.6] >>>
  >>> FiPy with firmware version 1.20.2.r4
  Cannot determine modem state!
  Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
  Core 0 register dump:
  PC   : 0x4019077e PS   : 0x00060830 A0   : 0x80190233 A1   : 0x3ffbaef0
  A2   : 0x00000000 A3   : 0x00000000 A4   : 0x00000005 A5   : 0xffffffff
  A6   : 0x1496bca8 A7   : 0x00060021 A8   : 0x8018fe34 A9   : 0x3ffbaeb0
  A10   : 0x0000003a A11   : 0x00000000 A12   : 0x3ffbd060 A13   : 0x00000000
  A14   : 0x3ffbd070 A15   : 0x00000001 SAR   : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x0000001d
  EXCVADDR: 0x0000002d LBEG  : 0x4009412c LEND  : 0x4009415a LCOUNT : 0xffffffff
  
  ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
  Backtrace: 0x4019077e:0x3ffbaef0 0x40190230:0x3ffbaf10 0x40180098:0x3ffbaf30
  
  ================= CORE DUMP START =================
  ...
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  


 • Hi,

  Thanks for the feedback.

  Either sqnsupgrade.info() or sqnsupgrade.uart(True) raise a core dump...


 • Global Moderator

  Hi,
  I do not believe your modem would be bricked by this. But lets go through the troubleshooting steps:

  1. You appear to be using sqnsupgrade.reconnect_uart() though the documentation suggest sqnsupgrade.uart(True). Let me know of the output.
  2. Are you able to get the version number from the LTE modem by using sqnsupgrade.info() (in the latest version this gives a coredump after returning the version information, we're working on fixing that, but it poses no operational issue)
  3. Can you connect to a LTE network still?

  Let me know!
  Gijs


Log in to reply
 

Pycom on Twitter