Core dump problem with firmware 1.10.1.b1 on lopy • Hi guys,

  sometimes I get a core dump after executing the following script:

  wlan.connect("NGNCC-Pub", auth=(WLAN.WPA2, "log1tech-wireless"), timeout=5000)
  #wlan.connect("Netwerkerkennung fehlgeschlagen", auth=(WLAN.WPA2, "Gost@TheShell"), timeout=5000)
  
  while not wlan.isconnected(): 
    machine.idle()
  print("Connected to Wifi\n")
  
  #connect to mqtt broker
  #client = MQTTClient(device_id, mqtt_broker,user=mqtt_user, password=mqtt_password, port=mqtt_port, ssl=True, ssl_params= {'cert_reqs':ssl.CERT_REQUIRED, 'ca_certs':'cert/cert.pem'})
  client = MQTTClient(device_id, mqtt_broker, user=mqtt_user, password=mqtt_password, port=mqtt_port, ssl=True)
  
  client.set_callback(subscribe_cb)
  client.connect()
  client.subscribe(topic="germany/ibm/ledcontrol")
  print('Subscribed to topic')
  client.publish(topic="youraccount/feeds/lights", msg="OFF")
  #client.disconnect()
  
  bluetooth = Bluetooth()
  data = [0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF]
  #bluetooth.set_advertisement(name='Lopy')
  bluetooth.set_advertisement(name="advert", manufacturer_data=bytes(data))
  bluetooth.advertise(True)
  

  Output

  Connected to Wifi
  
  Subscribed to topic
  /Users/danicampora/Code/Espressif/IDF/esp-idf-20171106/components/freertos/./queue.c:702 (xQueueCreateCountingSemaphore)- assert failed!
  abort() was called at PC 0x40089b33 on core 0
  
  Backtrace: 0x4008cf0b:0x3ffffcb0 0x4008cf3c:0x3ffffcd0 0x40089b33:0x3ffffcf0 0x4017e7be:0x3ffffd10 0x401979e8:0x3ffffd30 0x401875d7:0x3ffffd50 0x4019a1e3:0x3ffffd70 0x40187f83:0x3ffffd90 0x40187fc3:0x3ffffdb0
  
  ================= CORE DUMP START =================
  6DcAABAAAABsAQAA
  SP7/P/D7/z9A/v8/
  IPv/P+D9/z8gUEQQrEH8P6xB/D9I/v8/pEH8PwUAAAD46P8/+Oj/P0j+/z8AAAAA
  FAAAAETs/z9idHVUAAgArfWBZP6tBrAAAAAAAED+/z8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD3wPQ==
  CYEAgAvPCEAwDAYAP88IgLD8/z8vAAAALwAAAAwAAAD/////AAAAAP7///8AAAAA
  kPz/PwAAAABB/P8/7/v/PzAAAAAAAAAA+fv/PwUAAAAdAAAAAAAAAAyGCUAXhglA
  AAAAAO/7/z8wAAAA6CsIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQfz/PwAAAAA2mwiA0Pz/P4kAAACJAAAA
  DAAAAAEAAABA/P8//v///8HnF4Dw/P8///////////8QAAAA/////wAAAADi////
  63kZgBD9/z+ADv4//////xgAAAAAAAAACgAAAMA6/j/adRiAMP3/P/////98Dv4/
  /////5SZ/D8qAAAA8Dr+P+ahGYBQ/f8/NM/8PyMABgCUEwAAyM/8PwMAAAA5AQAA
  hn8YgHD9/z8Y6f8/sP3/PyAABgDA/f8/PP38PyB2GUDGfxiAkP3/PwEAAAAAAAAA
  CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAACw/f8/w38YQMh4Qj8Y6f8/AAAAADDs/z8BAAAA
  AAAAAOD9/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPP38PyB2GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7P3/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  kGL9P7A5/j8cPP4/
  sDn+P7A7/j8AAAAAmEH8P5hB/D+QYv0/kEH8PwYAAACEYP0/hGD9P5Bi/T8AAAAA
  EwAAACAw/j9CdGNfdGFzawAAAAAAAAAAAAAAABw8/j8AAAAAIQAGABMAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  OCwIQPC/AEAwCAYAYKYIgHA6/j8AAAAAIwgGACAIBgAw6f8/PP38PyB2GUCREgiA
  QDr+P6QK/D8jBQYAIAUGAAAAAAAEAAAAmP/6PwAAAAAEMgiAQDr+PyiECUBWhAlA
  AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHF3GYCAOv4/AQAAACAAAAAUnAiAgDr+Pxjp/z+IP/w/
  WH8YgKA6/j/M6P8/AQAAANgK/D8TAAAAYEP+PyABAAAMoxmA4Dr+PwAAAAAAAAAA
  ABIAAED+/z8BAAAAZHcZQP////8AAAAAEwAAAAEAAAAY6f8/AAAAADIAAAAAAAAA
  PHQZgBA7/j8AAAAAIHYZQAAAAAAAAAAAPP38PyB2GUD/////AAAAABQAAAAAEgAA
  d+gXgEA7/j8AAAAANOgXQAAAAABAO/4//v///zToF0BoAQAAlJn8PwBkAAAWAAAA
  QekXgGA7/j+AO/4/AAAAAAhC/D8AAAAA2Ar8P3wBAAAAAAAAgDv+P9yV/D8AAAAA
  pGD9PwAAAACEYv0/AQAAAAAAAACwO/4/AAAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALw7/j8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  tHv7P9B5+z+se/s/
  0Hn7P0B7+z/gGAsAlED8P5RA/D+0e/s/jED8PxMAAACRCu37ImPZgrR7+z8AAAAA
  BgAAALBx+z9Mb1JhAMAOzHivWgacDc8AAAAAAKx7+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYBQQ==
  OCwIQISqCEAwCgYAWgEQgJB6+z/gGAsACEL8P9gK/D8AAAAAAAAAAAAAAACEqgiA
  cHr7PwAAAADgGAsAngUAAPQXQD8DAAAAIwAGAAcAAAAAAAAAAAAAAM2ECUABhQlA
  AAAAADEuCED0F0A/QLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ4FAAD0F0A/AwAAACMABgAAAAAAsHr7PxhS/D8AAAAA
  2Ar8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAe/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  wFP8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEx7+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  lEP8PyCj/T9Uqf0/
  IKP9P/Co/T/pFwsAgED8P9zS/T+UQ/w/eED8PxQAAACwYPs/sGD7P5RD/D8AAAAA
  BQAAAFiJ/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAAAAAFSp/T8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
  kF77P2BM/D8wNA1AAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  OCwIQPC/AEAwAwYAYKYIgOCj/T8AAAAAIwMGACADBgC0YP0/AGQAAAAAAACREgiA
  sKP9P6QK/D8jAgYAIAIGAPBj/T9YZv0/DwAAABAAAAAAAAAAAAAAACiECUBWhAlA
  /////zEuCEDwY/0/QLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Ab9P8AAAAAUnAiA8KP9P6Rg/T+IP/w/
  uekXgBCk/T9YYP0/AQAAANgK/D8FAAAABQAAAAEAAACw2xeAUKT9PwAAAAAAAAAA
  kGL9PwAAAAAAAAAAAQAAAP////8AAAAAsGP7PwEAAACkYP0/AAAAADwAAAAAAAAA
  tGIOgICk/T8BAQAAAAAAAABkAAAAAAAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAABcAAABNAgAA
  cWQOgLCk/T/wSfw/AQAAAABkAACwpP0/8En8PwEAAAChlfw/pJX8PwgAAAAeCgAA
  +ncPgOCk/T/wSfw/AAAAAAAQFwEAEA4AAgAAACSm/T/gpP0/AgAAAJxCQD8AAAAA
  bP4OgCCl/T88P0A/AAAAAAcAAAAAAAAAIKb9PwAAAAAAAAAAIKb9PziAQD8BAAAA
  AAAAACCm/T8BAAAA8gEAALawD4BApf0/PD9APwAAAAAAAAAAIKb9PwAAAAAAAAAA
  NzUPgGCl/T8AAAAAn5P+PwAAAAAgpv0/iKX9PxCl/T9s/g6AAKb9P6RM/D+kTPw/
  4Kb9P+DQ/T83NQ+AYKX9P+Cm/T8LAAAASKb9PwAAAABEpv0/AAAAAAAAAAAAAAAA
  EAAAAMB//j9s/g6AAKb9P6RM/D+kTPw/5qMPgLx7/j8LAAAABwAAADym/T8AAAAA
  AAAAAACm/T9Ipv0/RKb9PwoAAAAAAAAA4H/+Pxym/T8cpv0/AAAAADD///+gk/4/
  mf4OgKCm/T/gd/4/AAAAADaS/j+ek/4/kHn+Pxim/T88pv0/pEz8PwsAAAA8P0A/
  IHn+P3IOAACgf/4/KhMAAFoTAADQfP4/UhMAAGdFAACmDAAAdJhAPxUAAADQeP4/
  p9kNgOCm/T8AAAAAEAAAADKS/j+Qpv0/sKb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAA
  AKb9PwAAAAALAAAAYKb9P1LYDYDApv0/4Hf+PwAAAAAAAAAAAAAAAGB+/j/QeP4/
  p9kNgOCm/T/gd/4/EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP0AAABjyw2AgKf9PwAAAAAADPw/
  AAAAAAAAAACn2Q2A4Kb9PwAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAiAAAACAAAAAEAAABgifw/
  PtINgECn/T9jyw2AgKf9PwAAAAAADPw//9cNgKSR/j+wkP4/YKf9P7geQD9EIkA/
  YEz8PwD/AAAAAP8AAAAA/wEAAAA/BAsA0Hj+PwEAAAABAAAAAAAAACIAAAAIAAAA
  AAAAALCn/T8ADPw/AAAAADgGAAAiBgAAsIP+P2BM/D9Ap/0/AAAAAAAAAADcSPw/
  AAAAAPCo/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaVoBgAAIQDGASBCT09ULlBZ
  AKWlpaWlYm9vdC5weQClpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
  OCwIQHjIDUAwAAUAAAAAAPCo/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
  AAAAAF5l8lYRHIPxLJ0ZPXuMyUS5i7w3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAZALCn/T8AAAAA
  AAwBAAAAAAAAAAAAAAAAANMdQD9ERfw/AQAAALgdQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAEAAAD8qP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  1NL9P2DR/T/M0v0/
  YNH9P2DS/T/hGAsAnEP8P4BA/D/U0v0/eED8PxQAAABgP82nwijvetTS/T8AAAAA
  BQAAANDK/T9TZXJ2ZXJzADRorQ67kP8AAAAAAMzS/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
  LH77PwAAAAAwNA1AAAAAAAsAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMEjpw==
  OCwIQISqCEAwCgYAjcwNgCDS/T/hGAsACEL8P9gK/D8AAAAAAAD/AAAAAP+EqgiA
  ANL9PwAAAADhGAsACwAAAMyL/D/gi/w/IwAGAAAAAAAg0v0/AAALACiECUBWhAlA
  /////zEuCEDMi/w/QLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQNL9P/QL/D8BAAAA
  NEdAPwAAAAAAAP8AAAAA/wAAAABg0v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMZH/D8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbNL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  PID9P+B+/T80gP0/
  4H79P9B//T/iFwsAMED8PzBA/D88gP0/KED8PxgAAABsd/0/bHf9PzyA/T8AAAAA
  AQAAADh4/T9UbXIgU3ZjAE//0JTpxiEAAAAAADSA/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI0iiA==
  OCwIQJW3CEAwAQYAAAAAAKB//T8BAAAA4hcLAAAAAAAUQvw/DEL8P+EXCwCVtwiA
  gH/9PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAB4uAiAYH/9PyiECUBWhAlA
  AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0H/9PwAAAAAAAAAA
  AAAAAK0XCwBE2/0/AAAAAAAAAAAUQvw/DEL8P9wXCwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAADcf/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAA==
  0HX9P2B0/T/Idf0/
  YHT9P2B1/T8hpbV3HED8PxxA/D/Qdf0/FED8PxkAAAAxpLC/DfT4eNB1/T8AAAAA
  AAAAAMxx/T9JRExFAM0cyAJVNgCmf7AAAAAAAMh1/T8AAAAAIwAGAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXscg==
  OCwIQLxCFEAwDwYAeqsIgCB1/T8gAAAAAQAAAAAAAACcifw/////fwAAAAC4ifw/
  AHX9PwAAAAAAAAAAAAAAAIB+/T8DAAAAIwAGAAwAAACjngiAYAf8P6xlDkDoZQ5A
  AAAAADEuCECAfv0/QLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAfv0/AwAAACMABgAAAAAAQHX9PwAAAAC4P/w/
  AAAAAJyJ/D////9/AAAAAAAAAABgdf0/AAAAAAAAAABccf0/2Ar8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbHX9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  wLb9P9C0/T+4tv0/
  0LT9P1C2/T/3GAsACED8PwhA/D/Atv0/AED8PwcAAAC4q/0/uKv9P8C2/T+wq/0/
  EgAAALys/T90aVQA3r/nzVH9l0ZiXRAA////f7i2/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOS3Bw==
  OCwIQMSfCEAwCAYAOecVgJC1/T+Mq/0/ILb9P9ir/T8AAAAA4Kv9PwAAAADEnwiA
  cLX9PwAAAAAaAAAACEL8PwAAAADYCvw/AAAAABkAAACMYvs//wAAACiECUBWhAlA
  /////zEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKC1/T+Atf0/EAAAADhk+z8NbhWA0LX9P7CM/D8gtv0/
  AAAAAN0YCwAAAAAAAAAAABoAAAAAAAAAAQAAAIgS/j8AAAAAGJP8P/SS/D/At/w/
  F/oUgAC2/T+wjPw/ILb9Pxf6FIAAtv0/sIz8PyC2/T8aAAAA3RgLAGYw/j8UAAAA
  AAAAACC2/T805BVAAAAAADST/D9MbBVAAAAAAAAAAAAAAAAAULb9PwAAAAAAAAAA
  aKv9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAABctv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  YMn9P6DH/T9Yyf0/
  oMf9P/DI/T8tcdKGZGb9PxhK/j9gyf0/pD/8PwUAAAAwuf0/MLn9P2DJ/T8ouf0/
  FAAAAFy//T9ldmVudFRhc2sA9Jg+89oAAAAAAFjJ/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGPNFQ==
  OCwIQMSfCEAwBQYA4EEUgGDI/T8Euf0/oMj9P1C5/T8AAAAAWLn9PwAAAADEnwiA
  QMj9PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAABgyf0/AAAAACiECUBWhAlA
  AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGDJ/T+A2Ps/qzGhCAhC/D8AAAAAoMj9P3SJ/D8AAAAA
  AAAAACgTCwDYCvw/AAAAAP////+gyP0/dIn8PwAAAABQuf0/AAAAAHi6/T8BAAAA
  AAAAAPDI/T8AAAAAAAAAAAcAAADAqLwn////AMCovAEAqLwnQCf7Pxxi+z+dafs/
  M40VgJC1/T84ZPs/tFz7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAD8yP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  XGb9P2Au/j8YMP4/
  YC7+P7Av/j8AAAAAiBP9P2jJ/T9cZv0/pD/8PwIAAACQcf0/kHH9P1xm/T+Icf0/
  FwAAABwg/j9idENvbnRyb2xsZXIAcf0AAAAAABgw/j8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  OCwIQMSfCEAwCAYAHW8IgCAv/j9kcf0/gC/+P7Bx/T8AAAAAuHH9PwAAAADEnwiA
  AC/+PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAB0AAABrvtNzDapb2byDCUDPgwlA
  AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGj9+j9gjfs/AAAAAOC3+z9zFRqAYC/+P2Rx/T+AL/4/
  AAAAANwYCwDYCvw/AAAAAP////9gL/4/AQAAAIAv/j+wcf0/AAAAALhx/T8BAAAA
  AAAAAIAv/j/wNPw/FDX8P/////9cZv0/////fwAAAAAAAAAAsC/+PwAAAAAAAAAA
  AwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQNfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAC8L/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  gBP9P/AR/T94E/0/
  8BH9PxAT/T/hbUak+Fn7P2Rm/T+AE/0/pD/8PwMAAABQCf0/UAn9P4AT/T9ICf0/
  FgAAAHwJ/T9lc3BfdGltZXIAu4vqnSgAAAAAAHgT/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHvtZw==
  OCwIQMSfCEAwCgYAPSQNgLAS/T8kCf0/AAAAAHAJ/T8AAAAAJAn9PwAAAADEnwiA
  kBL9PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/1NL9PwAAAAD/////MS4IQCiECUBWhAlA
  /////zEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACETCICwEv0/rAr8P6AFS38AAAAA8BL9P9w+/D/kPvw/
  AAAAANwYCwBUAAAA1NL9P//////wEv0/uE77P+Q+/D9QBUt/tAr8P3RAmgFQAAAA
  AAAAABAT/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5D78PwAAAACpEQiAEDz+P5A//D8jZUA/
  AAAAAAAAAAAcE/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAA=
  8Fn7P1BY+z/oWfs/
  UFj7P4BZ+z+c4ZITLDz+P4gT/T/wWfs/pD/8PwQAAAAIT/s/CE/7P/BZ+z8AT/s/
  FQAAAOxP+z9wbVQAUc89c0A3HDqtvc0A////f+hZ+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANtwzA==
  OCwIQMSfCEAwCgYAyWESgBBZ+z/cTvs/UFn7PyhP+z8AAAAAME/7PwAAAADEnwiA
  8Fj7PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/1NL9PwAAAAAzMzMDEG/8PyiECUBWhAlA
  /////zEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwAxLghAAAAAAEC5CEAAAAAAUFn7PxBv/D+khUE/
  AAAAANwYCwAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFBP+z8BAAAA
  AAAAAIBZ+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABMcPw/EG/8PywBAAAAAAAg
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFn7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  JDz+P4Da/z8U3P8/
  gNr/P7Db/z8AEAAAKOb/P/hZ+z8kPP4/pD/8PwMAAABkC/4/ZAv+PyQ8/j9cC/4/
  FgAAABjS/z9oY2lIb3N0VAA8/j/mCAAAAAAAABTc/z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHoSAA==
  OCwIQMSfCEAwAAYAvGQZgEDb/z84C/4/gNv/P4QL/j8AAAAAjAv+PwAAAADEnwiA
  INv/PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/NAkAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgNv/P9SX/D8AAAAA
  AAAAAN8YCwAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAALDb/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvNv/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
  IOb/P4Dk/z8Y5v8/
  gOT/P7Dl/z8AIan4iNj7Pyw8/j8g5v8/pD/8PwQAAAC4GP4/uBj+PyDm/z+wGP4/
  FQAAABzc/z9oY2lINFQAAgJmDAgmrQIAAAAAABjm/z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMcgYA==
  OCwIQMSfCEAwAAYANOwZgEDl/z+MGP4/gOX/P9gY/j8AAAAA4Bj+PwAAAADEnwiA
  IOX/PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/oAEAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
  AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgOX/P7SZ/D8AAAAA
  AAAAAN8YCwAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAALDl/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvOX/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  gNj7P9DW+z942Ps/
  0Nb7PxDY+z/qAduirD/8Pyjm/z+A2Ps/pD/8PwIAAAAQwvs/EML7P4DY+z8Iwvs/
  FwAAAHzI+z93aWZpAJ6cSHXKjm/B1DEAAAAAAHjY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhq+g==
  OCwIQMSfCEAwAgYAUI0SgJDX+z/kwfs/4Nf7PzDC+z8AAAAAOML7PwAAAADEnwiA
  cNf7PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAABkAAABRPBKAcNf7PwyGCUAXhglA
  /////zEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABiOEoCg1/s/CTAAAAgAAAAAAAAA0Nf7Pwiv/D9gcPw/
  AAAAAOMYCwAIr/w/oCtJK/////88X/s/AAAAAAAAAABwAAAADK/8P9R8/D83SxIQ
  AAAAABDY+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  GgAAAJqOEkCIh0E/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzY+z8AAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
  EEr+P2Bh/j98Y/4/
  YGH+PxBj/j8AAAAAaMn9P6w//D8QSv4/pD/8Pw4AAABw1P0/cNT9PxBK/j9o1P0/
  CwAAAIBL/j9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHxj/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
  AAAAAKxi/j8AAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
  qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
  OCwIQMSfCEAwDwYA53EOgCBi/j9E1P0/wGL+P5DU/T8AAAAAmNT9PwAAAADEnwiA
  AGL+PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAApaWlpaWlpaUczg2AYGL+PzBL/D/AYv4/
  AAAAABkAAAClpaWlpaWlpf////9gYv4/CE78P8Bi/j8AAAAAAQAAACRL/D/II/w/
  AAAAAPBi/j8kS/w/AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJEv8PwAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTPw/
  pEz8PwAAAADAYv4/ABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTPw/EEr+P////38AAAAA
  AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAcY/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAA
  ================= CORE DUMP END =================
  Rebooting...
  ets Jun 8 2016 00:22:57
  
  rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
  configsip: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:1
  load:0x3fff9028,len:8
  load:0x3fff9030,len:1076
  load:0x4009fa00,len:0
  ho 12 tail 0 room 4
  load:0x4009fa00,len:15344
  entry 0x400a070c
  Scanning for known wifi nets
  Connected to NGNCC-Pub with IP address:192.168.188.39
  MicroPython v1.8.6-839-g536c958c on 2017-11-15; LoPy with ESP32
  Type "help()" for more information.
  

  Has someone a hint about to solve the problem?

  (sysname='LoPy', nodename='LoPy', release='1.10.1.b1', version='v1.8.6-839-g536c958c on 2017-11-15', machine='LoPy with ESP32', lorawan='1.0.0')

  Kind regard,
  Max • The same thing is happening when I replace the MQTT with the requests library and try to post to an HTTPS API. I believe the problem is th ussl.wrap_socket. • Same problem with firmware version 1.10.2.b1 • I have the exact same error. It looks like I can't have an Secure MQTT client connected while the bluetooth module is initiated and vice versa. It is working ok if I don't use SSL.

  uname: (sysname='LoPy', nodename='LoPy', release='1.9.2.b2', version='v1.8.6-796-g489fafa0 on 2017-10-15', machine='LoPy with ESP32', lorawan='1.0.0')

  Sample code:

  from network import WLAN
  from network import Bluetooth
  from network import Server
  from simplemqtt import MQTTClient
  import time
  
  _ble = Bluetooth()
  
  wlan = WLAN(mode=WLAN.STA)
  wlan.connect(ssid='testtest', auth=(WLAN.WPA2, 'testtestest'))
  while not wlan.isconnected():
  	time.sleep(1)
  
  _client = MQTTClient("test11", "test", port=8883, ssl=True)
  _client.connect() # Fail
  

  I will try to update the firmware and see what happens. As it is now, every time a run the above snippet it crashes. Also, nothing changes if I reverse the order of the initialization of Bluetooth and MQTT or with time.sleep() between the two. • @iotgeek
  Is this just before bluetooth = Bluetooth()?
  If yes, what if you change order:
  first instantiate bluetooth and next connect to wifi?

  and sorry for my simple mistake (copy paste), below should be:

  time.sleep(1)
  print('mem free before: ', str(gc.mem_free()))
  gc.collect()
  time.sleep(1)
  print('mem free after: ', str(gc.mem_free()))
  time.sleep(1)
  


 • Thank you for the quick response!

  After adding the print statements it seems that the print('mem free after: ', str(gc.mem_free())) instruction is the last executed one before the core dump occurs.

  I had to upload the output go Github Gist , because the post content was flagged as spam by Akismet.com
  https://gist.github.com/maximilianschwab/3b0597933c606dd1b0c9d9fa7021a785 • here can help @daniel @administrators

  but without analysing dump
  can you put more prints comands

  e.g.

  print('Subscribed to topic')
  client.publish(topic="youraccount/feeds/lights", msg="OFF")
  #client.disconnect()
  print('published')
  bluetooth = Bluetooth()
  print('bt created')
  data = [0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF]
  #bluetooth.set_advertisement(name='Lopy')
  print('bt data created')
  bluetooth.set_advertisement(name="advert", manufacturer_data=bytes(data))
  print('bt set_advertisement done')
  bluetooth.advertise(True)
  print('bt set_advertisement started')
  

  then you can see where exactly it occure
  and back with results
  also if you got more info where - then try put there

  time.sleep(1)
  

  look if help and back with result

  if above do not helped try

  time.sleep(1)
  print('mem free before: ', print('mem free: ', str(gc.mem_free())))
  gc.collect()
  time.sleep(1)
  print('mem free after: ', str(gc.mem_free()))
  

Log in to reply
 

Pycom on Twitter